+ All Categories
Home > Retail > Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 | 17.10.2015

Personalizace - velká zbraň, která se může otočit proti vám | Shopcamp 2015 | 17.10.2015

Date post: 16-Apr-2017
Category:
Upload: jan-kvasnicka
View: 5,448 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
of 88 /88
Personalizace, velká zbraň, která se může otočit pro9 vám Jan Kvasnička www. kvasnickajan.cz [email protected] @Jan_Kvasnicka 17.10.2015
Transcript

Personalizace,  velká  zbraň,  která  se  může  otočit  pro9  

vám  

Jan  Kvasnička  www.kvasnickajan.cz  [email protected]    @Jan_Kvasnicka  

17.10.2015  

„Co  je  to  personalizace?“  

Začneme  zostra!  

„Kdo  již  pracuje  s  personalizací  a  jak  ji  využíváte?“  

ZkušenosA?  

Výhody  personalizace  Nabídka  správného  produktu  ve  správnou  chvíli  

Lepší  vnímání  e-­‐shopu  

Personalizovaná  stránka  má  mnohem  vyšší  konverze  

Pracujeme  s  reálnými  daty,  lze  měřit  

Možnost  předpovídání  budoucí  potřeby  návštěvníka  

Nevýhody  personalizace  Může  odradit  návštěvníka,  pokud  nevyhodnocuje  správně  

Přeplácání  e-­‐shopu  

Nadměrné  využívání  pop-­‐up  oken  

Agresivnější  vnímání  nabídky  –  hodně  záleží  na  copy  

Implementace  není  vůbec  jednoduchá  

A  mnohem  více  

Jeden  z  prvních  -­‐  Amazon  

„Je  to  mocná  zbraň,  která  se  může  vymknout  kontrole“  

Pozor!  

Prak9cké  ukázky  

„Většina  ukázek  je  upravených  nebo  vymyšlených  pro  tuto  přednášku“  

Inspirace  pro  vás  

„Jak  si  ukážeme,  není  to  jen  o  výpisu  produktů  v  kategorii“  

Personalizace  je  jen  ve  výpise  produktů?  

1.  Naposledy  procházené  produkty  

„Musíte  správně  vyhodnoAt,  co  zde  zobrazit“  

2.  Doporučujeme  přikoupit/Může  se  vám  líbit...  

Nejznámější  používání  –  detail  produktu  

Nejznámější  používání  –  mezikrok  nákupu  

Podle  čeho  párovat?  Historie  společných  nákupů  všech  zákazníků  

Historie  nákupů  daného  zákazníka  

Kategorie  

Skladovost  

Výše  marže  

Značka  

Velikost  

Hodnocení  

Vlastnost  

Atd.  

3.  Další  vhodné  umístění  

Prázdný  košík  

Chybová  stránka  

4.  Vlastnos9  produktů  

Velikost  nebo  oblíbená  značka  

Velikost  nebo  oblíbená  značka  

„Snaha  o  speciální  výpisy  dle  velikosA  nebo  značky  vedou  k  největším  problémům  –  testujte!“  

5.  Podle  počtu  přístupů  na  web  

Podle  počtu  přístupů  První  návštěva  

Druhá  až  pátá  návštěva  –  ještě  nenakoupil  

Šestá  až  desátá  návštěva  a  stále  nenakoupil  

Jedenáct  a  více  návštěv  a  stále  nenakoupil  

Automa9cky  přihlášený  uživatel  

Podle  počtu  přístupů  -­‐  ukázka  

6.  Podle  obsahu  košíku  

Jak  by  to  mohlo  fungovat?  

Nejznámější  používání  –  mezikrok  nákupu  

Nejznámější  používání  –  mezikrok  nákupu  

7.  Opuštěný  košík  

Upozornění  na  obsah  košíku  

8.  Geolokace  

Geolokace  –  výdejní  místa  

Geolokace  –  výdejní  místa  

Geolokace  –  několik  možnosY  

maxmind.com  –  bez  dotazování    

9.  Vyhledávání  

Vaše  poslední  hledání  

10.  Návštěvník  se  zajímá  o  obsah  

11.  Neví  si  rady  s  výběrem?  

Pomožme  mu  

12.  Opakované  nákupy  

Pomožme  mu  

13.  Doprava  zdarma  je  opravdu  blízko  

14.  Vyvolávání  emocí  

Již  četl  váš  článek?  Inspirujte  jej  

Nakupuje  rychle  a  bez  velkého  rozmýšlení?  

15.  Hover  efekt  menu  

Několik  možnosY  využiY  

Několik  možnosY  využiY  

16.  Návštěvník  již  provedl  událost  

Přihlášení  k  odběru  novinek  

Přihlášení  k  odběru  novinek  

17.  Speciální  bannery  

18.  Odkud  návštěvník  přišel  

Závěrem  

Moc  děkuji  Vojtovi  za  spolupráci  

Co  je  potřeba  mít  na  mysli  Nezačínejte  se  vším,  ale  postupně  

Přemýšlejte  v  kontextu  vlastního  e-­‐shopu  

Personalizace  je  hodně  variabilní  

Možnosi  personalizace  je  opravdu  hodně  

Měřte  a  vyhodnocujte,  nenechávejte  to  na  náhodě  

„Nenuťte  uživatele  přemýšlet!“  

Jan  Kvasnička  www.kvasnickajan.cz  [email protected]    @Jan_Kvasnicka  


Recommended