+ All Categories
Home > Presentations & Public Speaking > Příležitosti pro MSP v H2020

Příležitosti pro MSP v H2020

Date post: 13-Jul-2015
Category:
Upload: monika-vrbkova
View: 82 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 15 /15
PŘÍLEŽITOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V PROGRAMU HORIZON 2020 Monika Vrbková
Transcript
Page 1: Příležitosti pro MSP v H2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO MALÉ A

STŘEDNÍ PODNIKY

V PROGRAMU HORIZON 2020

Monika Vrbková

Page 2: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020

• klíčový nástroj pro financování výzkumu pro ekonomický růst EU

• zahrnuje předchozí evropské nástroje (7.RP, CIP, EIT)

• období 2014 - 2020

• rozpočet 78,6 miliard EUR

Page 3: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – 3 PILÍŘE

• Vynikající věda (24,4 mld. EUR)

– podpora nejlepších myšlenek

– rozvoj talentů

– přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře

• Vedoucí postavení průmyslu (17 mld. EUR)

– rozvoj klíčových průmyslových technologií

– inovační aktivity malých a středních podniků

• Společenské výzvy (29,7 mld. EUR)

– otázky a problémy evropské společnosti

Page 4: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – MSP

• cíl 20% rozpočtu pilířů Vedoucí postavení průmyslu a Společenské výzvy

• přístup k rizikovému financování

• Eurostars 2

• také Marie Skłodowska-Curie akce, FET, EIT

projekty spolupráce

13%

SME instrument

7%

Page 5: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – PROJEKTY SPOLUPRÁCE

• minimálně 3 subjekty ze 3 členských nebo asociovaných zemí

• pracovní program = plán výzev

• 1 projekt = 1 míra podpory

• 100% na výzkumné a inovativní akce

• 70 % na inovativní akce

Page 6: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT

Fáze 1: koncept a studie proveditelnosti

Fáze 2: výzkum, vývoj, uvedení na trh

Fáze 3:

komercializace

paušál 50 tis. EUR 0,5 – 2,5 mil. EUR finanční nástroje

max. 6 měsíců 1 – 2 roky

podnikatelský plán prodejný produkt uvedení na trh

koučink (3 dny/12 dnů)

Page 7: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT

• vysoce rizikové inovace v ICT

• nanotechnologie, pokročilé výrobní či materiálové technologie

• vesmírný výzkum

• klinický výzkum pro validaci biomarkerů a diagnostických prostředků*

• udržitelná potravinářská výroba

• moře a oceány

• nízkouhlíkové energetické systémy

• ekologická a integrovaná doprava

• ekoinovace a udržitelné zdroje surovin

• městská kritická infrastruktura

• biotechnologické průmyslové procesy

• mobilní aplikace pro e-government (2015)

• inovace business modelů MSP (2015)

Page 8: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT

• žadatelem pouze malý či střední podnik

• radikálně inovativní projekty a globální dopad

• financování 70% (výjimka 100%*)

• pouze 1 návrh projektu či schválený projekt pro obě fáze

• doporučení začít fází 1

Page 9: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT

• kontinuální příjem žádostí

• Fáze 1: 10 stran

• Fáze 2: 30 stran

• uzávěrky:

Fáze 1 – 2014 Fáze 2 – 2014 Fáze 1 – 2015 Fáze 2 – 2015

18/03/2015 18/03/2015

18/06/2014 17/06/2015 17/06/2015

24/09/2014 09/10/2014 17/09/2015 17/09/2015

17/12/2014 17/12/2014 16/12/2015 16/12/2015

Page 10: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – RIZIKOVÉ FINANCOVÁNÍ

• půjčky a záruky

• investiční a rizikové financování

Page 11: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – RIZIKOVÉ FINANCOVÁNÍ

záruky:

• financování inovačních projektů

• zvýhodnění úrokové sazby

• firmy s historií i začínající podnikatelé

• Česká spořitelna – TOP Inovace

– 10 až 100 mil. Kč, 5 až 7 let

• Komerční banka – EuroInovace

– 0,65 až 77 mil. Kč, 2 až 7 let

Page 12: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – EUROSTARS 2

• podpora mezinárodní spolupráce MSP

• minimálně 2 účastníci ze 2 zemí

• výstupem nové nebo vylepšené produkty či služby zavedené na trh do dvou let

• financování 50% (max. 3 mil. Kč/rok)

• maximálně 3 roky

• průměrný projekt: 3-4 účastníci z 2-3 zemí, 29 měsíců, 1,4 mil. EUR

• aktuální uzávěrka: 11. září 2014

Page 13: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – MSC AKCE

• mezinárodní a mezisektorová spolupráce

• Inovativní školící sítě (ITN)

– společné doktorské studijní programy

– 3 až 36 měsíců, začínající výzkumní pracovníci

• Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (RISE)

– mobilita výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu

– 1 až 12 měsíců, začínající i zkušení výzkumní pracovníci

Page 14: Příležitosti pro MSP v H2020

HORIZON 2020 – FAST TRACK TO INNOVATION

• podpora rychlého zavádění inovací

• volná volba témat

• maximálně 5 partnerů

• financování 70% (maximálně 3 mil. EUR)

• kontinuální příjem žádostí

• první výzva duben 2015

Page 15: Příležitosti pro MSP v H2020

Děkuji za pozornost

Monika Vrbková / Specialistka pro mezinárodní projekty

JIC, zájmové sdružení právnických osob


Recommended