Home >Presentations & Public Speaking >P™­le¾itosti pro MSP v H2020

P™­le¾itosti pro MSP v H2020

Date post:13-Jul-2015
Category:
View:74 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PLEITOSTI PRO MAL ASTEDN PODNIKY

  V PROGRAMU HORIZON 2020

  Monika Vrbkov

 • HORIZON 2020

  klov nstroj pro financovn vzkumu pro ekonomick rst EU

  zahrnuje pedchoz evropsk nstroje (7.RP, CIP, EIT)

  obdob 2014 - 2020

  rozpoet 78,6 miliard EUR

 • HORIZON 2020 3 PILE

  Vynikajc vda (24,4 mld. EUR)

  podpora nejlepch mylenek

  rozvoj talent

  pstup ke pikov vzkumn infrastruktue

  Vedouc postaven prmyslu (17 mld. EUR)

  rozvoj klovch prmyslovch technologi

  inovan aktivity malch a stednch podnik

  Spoleensk vzvy (29,7 mld. EUR)

  otzky a problmy evropsk spolenosti

 • HORIZON 2020 MSP

  cl 20% rozpotu pil Vedouc postaven prmyslu a Spoleensk vzvy

  pstup k rizikovmu financovn

  Eurostars 2

  tak Marie Skodowska-Curie akce, FET, EIT

  projekty spoluprce

  13%

  SME instrument

  7%

 • HORIZON 2020 PROJEKTY SPOLUPRCE

  minimln 3 subjekty ze 3 lenskch nebo asociovanch zem

  pracovn program = pln vzev

  1 projekt = 1 mra podpory

  100% na vzkumn a inovativn akce

  70 % na inovativn akce

 • HORIZON 2020 SME INSTRUMENT

  Fze 1: koncept a studie proveditelnosti

  Fze 2: vzkum, vvoj, uveden na trh

  Fze 3:

  komercializace

  paul 50 tis. EUR 0,5 2,5 mil. EUR finann nstroje

  max. 6 msc 1 2 roky

  podnikatelsk pln prodejn produkt uveden na trh

  kouink (3 dny/12 dn)

 • HORIZON 2020 SME INSTRUMENT

  vysoce rizikov inovace v ICT

  nanotechnologie, pokroil vrobn i materilov technologie

  vesmrn vzkum

  klinick vzkum pro validaci biomarker a diagnostickch prostedk*

  udriteln potravinsk vroba

  moe a oceny

  nzkouhlkov energetick systmy

  ekologick a integrovan doprava

  ekoinovace a udriteln zdroje surovin

  mstsk kritick infrastruktura

  biotechnologick prmyslov procesy

  mobiln aplikace pro e-government (2015)

  inovace business model MSP (2015)

 • HORIZON 2020 SME INSTRUMENT

  adatelem pouze mal i stedn podnik

  radikln inovativn projekty a globln dopad

  financovn 70% (vjimka 100%*)

  pouze 1 nvrh projektu i schvlen projekt pro ob fze

  doporuen zat fz 1

 • HORIZON 2020 SME INSTRUMENT

  kontinuln pjem dost

  Fze 1: 10 stran

  Fze 2: 30 stran

  uzvrky:

  Fze 1 2014 Fze 2 2014 Fze 1 2015 Fze 2 2015

  18/03/2015 18/03/2015

  18/06/2014 17/06/2015 17/06/2015

  24/09/2014 09/10/2014 17/09/2015 17/09/2015

  17/12/2014 17/12/2014 16/12/2015 16/12/2015

 • HORIZON 2020 RIZIKOV FINANCOVN

  pjky a zruky

  investin a rizikov financovn

 • HORIZON 2020 RIZIKOV FINANCOVN

  zruky:

  financovn inovanch projekt

  zvhodnn rokov sazby

  firmy s histori i zanajc podnikatel

  esk spoitelna TOP Inovace

  10 a 100 mil. K, 5 a 7 let

  Komern banka EuroInovace

  0,65 a 77 mil. K, 2 a 7 let

 • HORIZON 2020 EUROSTARS 2

  podpora mezinrodn spoluprce MSP

  minimln 2 astnci ze 2 zem

  vstupem nov nebo vylepen produkty i sluby zaveden na trh do dvou let

  financovn 50% (max. 3 mil. K/rok)

  maximln 3 roky

  prmrn projekt: 3-4 astnci z 2-3 zem, 29 msc, 1,4 mil. EUR

  aktuln uzvrka: 11. z 2014

 • HORIZON 2020 MSC AKCE

  mezinrodn a mezisektorov spoluprce

  Inovativn kolc st (ITN)

  spolen doktorsk studijn programy

  3 a 36 msc, zanajc vzkumn pracovnci

  Mezinrodn a mezisektorov vmnn pobyty (RISE)

  mobilita vzkumnch, technickch a dcch pracovnk v rmci spolenho projektu

  1 a 12 msc, zanajc i zkuen vzkumn pracovnci

 • HORIZON 2020 FAST TRACK TO INNOVATION

  podpora rychlho zavdn inovac

  voln volba tmat

  maximln 5 partner

  financovn 70% (maximln 3 mil. EUR)

  kontinuln pjem dost

  prvn vzva duben 2015

 • Dkuji za pozornost

  Monika Vrbkov / Specialistka pro mezinrodn projekty

  JIC, zjmov sdruen prvnickch osob

Embed Size (px)
Recommended