Home >Documents >P™­padov studie - O2

P™­padov studie - O2

Date post:04-Jun-2015
Category:
View:5,393 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. U vm proPpadov studie (erven - srpen 2011) Google Confidential and Proprietary

2. Rmec kampan U vm pro Trvn kampan: 1. 6. 21. 8. 2011 Cle kampan Pedstavit uivatelm irok monosti vyuit mobilnho internetu vespojen s chytrm telefonem Propagovat mobiln aplikace Maximln zsah clov skupinyGoogle Confidential and Proprietary 3. een Speciln upraven YouTube channel U vm pro(http://www.youtube.com/uzvimproc), kter ukazuje situace, ve kterchuivatel pouvaj chytr telefon a mobiln aplikace Sponzorovan videa na YouTube propagujc videa na YouTube kanlu Vyuit textovch i grafickch reklam v Reklamn sti Google pro pivedennvtvnk na hlavn strnku kampan Video reklama na YouTube InStream a Trueview, kter mla za clzashnout videosdlenm irokou clovou skupinu na YouTube Kampa ve vyhledvn pro lep pokryt vyhledvacch dotaz spojench skampan Masthead na YouTube homepage pro dosaen vysokho zsahuGoogle Confidential and Proprietary 4. Celkov vsledky kampan 721 000 proklik reklamy Prmrn cena za proklik nap kampanmi 4,34 K 664 000 zhldnut videoreklamy TrueView do konce Vyhledvn claimu U vm pro v obdob kampan prudce vzrostlo.Vyhledvn hlavnho vrazu z reklamyStatistiky vyhledvn Google: bezplatnnstroj spolenosti Google, kter umoujezskat data o vyhledvn filtrovan podlezadanch kritri (nap. lokalita, asovobdob apod.)Google Confidential and Proprietary 5. Detailn vsledky kampanPpadov studie (erven - srpen 2011) Google Confidential and Proprietary 6. Upraven YouTube channel Prvn specificky upraven YouTube kanl v esk republice Grafika rozpadajcho se YouTube rozhran Propojen se socilnmi stmi Google Confidential and Proprietary 7. Vsledky sponzorovanch vide na YouTube Videa na YouTube kanlu jsme propagovali formousponzorovanch vide na YouTube. Sponzorovan videa jsme zobrazovali u doporuenm vide naYouTube a ve vyhledvn YouTube na vybran dotazy. Do vodnho videa jsme vloili remarketingov kd a dalsouvisejc videa jsme clili na toto nasbran publikum. Kampa vygenerovala 31 % proklik z celkovho mnostv proklikdovedench z Google AdWords kampan za prmrnou cenu zaproklik 2,27 K.Google Confidential and Proprietary 8. Vsledky kampan v obsahov sti Google Pro kampan v obsahov sti (bannery i texty) bylopouito clen na kontext, zjmov kategorie a tmata. Pouili jsme nkolik kreativ banner i text Propagujcch aplikace (Facebook, YouTube, Google Maps, Translator) Propagujcch chytr telefony Kampa pivedla prokliky za prmrnou cenu zaproklik 7,14 K. Dynamick InVideo bannery zaclen do vide naYouTube pivedly celkem 6 % celkovho mnostvproklik z Google zdroj za prmrnou cenu 5,84 K zaproklik. Google Confidential and Proprietary 9. Vsledky video kampan Nepeskoiteln videoreklama InStream se zobrazila celkem 6,5milionkrt. Videa spolen s doprovodnm bannerem doshla 2,62% mry prokliku a prmrn ceny 1,94 K za proklik. Trueview peskakovateln reklama na YouTube se zobrazila celkem2,1 milionkrt a z toho 31 % uivatel sledovalo reklamu do konce.Cena za jedno zhldnut videa (30 s) byla 0,21 K.Google Confidential and Proprietary 10. Vsledky kampan ve vyhledvn Kampan ve vyhledvn jsme pokryli vechny vyhledvac dotazytkajc se propagovanho tmatu - internetu v mobilu, mobilnchtelefon, chytr st a aplikac. Prmrn cena za proklik se pohybovala z dvodu velkkonkurence v tto oblasti kolem 7,15 K. Podailo se tak zachytit nov vyhledvac dotazy, kter vyvolalatelevizn a online reklama a pivst uivatele na clovou strnkukampan. Google Confidential and Proprietary 11. Mobiln kampa v AdMobu Kampa v mobilnch aplikacch pomoc AdMobu zskala celkem 109000 proklik za prmrnou cenu 1,15 K. Textov a bannerov reklama se zobrazovala na platformchAndroid, iOS a Windows Mobile. Reklama byla clena na mobiln microsite s nabdkou telefon,aplikac a mobilnho internetu. Google Confidential and Proprietary 12. Shrnut a dal krokyV rmci kampan U vm pro jsme na YouTube a Googlu vyzkoueli mnoho novch formt, z nich nkter pouivme dodnesJi CaudrOnline marketing and sales manager, Telfonica Czech republic Telfonica dky pout vech formt (textov, bannerov, video,mobiln reklama) zskala zkuenost pro plnovn budoucchkampan. Formty na YouTube navc podporovaly vkon televizn reklamy za ni nklady (viz Studie efektivity YouTube).Google Confidential and Proprietary 13. O spolenosti Telefnica Czech republicTelefnica Czech Republic je pednm integrovanm telekomunikanm opertorem na eskm trhu. V souasnosti provozuje tm sedmmilin mobilnch a pevnch linek, co z n in jednoho z vedoucch poskytovatel pln konvergentnch slueb na svt. Nabznejucelenj nabdku hlasovch a datovch slueb v esk republice. Mimodnou pozornost vnuje vyuit rstovho potencilupedevm v datov a internetov oblasti. Spolenost provozuje nejrozshlej pevnou a mobiln s vetn st 3. generace datovou sCDMA a s UMTS, kter umouje penos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefnica Czech Republic je tak pednm poskytovatelem ICTslueb v zemi.O agentue H1.czSpolenost H1.cz poskytuje analytick, vzdlvac a kreativn sluby v oblasti internetovho marketingu. Vedle PPC reklamy se zabvpedevm optimalizac strnek pro vyhledvae, obchodn innost webu, informan architekturou, pouitelnost a pstupnost webovchstrnek. H1.cz m certifikty udlen spolenost Google po nronm procesu ovovn kvality poskytovanch slueb v oblasti inzertnhosystmu AdWords a analytickho nstroje Google Analytics. H1.cz m poboky v esk republice a na Slovensku.Pro vce informac navtivte: www.H1.czO spolenosti GoogleInovativn vyhledvac technologie spolenosti Google umouj kadodenn pstup k informacm milionm lid po celm svt.Google zaloili v roce 1998 Larry Page a Sergey Brin, dva studenti univerzity ve Stanfordu, a dnes m pedn postaven na vech hlavnchgloblnch trzch. Model clen reklamy, kter Google nabz svm zkaznkm, poskytuje firmm vech velikost miteln vsledky azrove roziuje monosti internetu pro samotn uivatele.Centrla spolenosti Google se nachz v americkm Silicon Valley, jednotliv poboky pak na rznch mstech Ameriky, Evropy a AsiePro vce informac navtivte: www.google.cz, www.googleblog.cz, www.provasbyznys.czGoogle Confidential and Proprietary

Embed Size (px)
Recommended