Home >Documents >pro ploché střechystrechy-luska.cz/images/ Výtokový součinitel Cv...

pro ploché střechystrechy-luska.cz/images/ Výtokový součinitel Cv...

Date post:01-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Výrobky pro ploché střechy

  broz_Vyrobky pro ploche strechy 25.05.12 14:18 Stránka 1

 • 2

  broz_Vyrobky pro ploche strechy 25.05.12 14:18 Stránka 2

 • 3

  Denní světlo v obytném prostoru

  Otevíravé okno CVP je standardně vybaveno dešťovým senzorem. Zvuk silného deště dopadajícího na okno do ploché střechy je 46 dB, což můžeme přirovnat ke zvuku nejtišší myčky nádobí. Kopule chrání okno proti povětrnostním podmínkám.

  io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

  www.io-homecontrol.com

  Některé místnosti v domech s plochou střechou, jako jsou kuchyně, obývací pokoje či pracovny, jsou málo prosvětlené přirozeným denním světlem.

  Okna do ploché střechy přivedou denní světlo a čerstvý vzduch do místností a po mo hou tak vytvořit zdravé a příjemné prostředí pro bydlení.

  Okna VELUX do ploché střechy jsou určena pro střechy ploché a s mírným sklonem do 15° s fóliovou kry ti nou.

  Dle způsobu otevírání je dělíme na neotevíravá okna (CFP) a elektricky ovládaná otevíravá okna (CVP). Okno CVP do ploché střechy lze otevírat až o 150 mm. Ovládá se pomocí dálkového radiofrekvenčního ovladače, kterým je možné současně ovládat okna do ploché střechy, střešní okna či rolety a žaluzie VELUX.

  Dálkový ovladač je programovatelný a IO homecontrol kompatibilní pro ostatní výrobky v domácnosti. Lze do něj např. naprogramovat řízené větrání místností.

  broz_Vyrobky pro ploche strechy 25.05.12 14:18 Stránka 3

 • 4

  Okna do ploché střechy CVP, CFP

  Otevíravé okno do ploché střechy CVP s čirou kopulí

  Neotevíravé okno do ploché střechy CFP s mléčnou kopulí

  Uokna

  0,72 W/m2 K na povrchu kopule

  Uokna

  1,4 W/m2 K účinná plocha okna

  Střešní krytina

  15 0

  m m

  Střešní krytina

  Střešní plášť

  Tepelná izolace

  Parotěsná folie

  Vnitřní povrchová úprava

  Tepelná izolace

  Parotěsná fólie

  Vnitřní povrchová úprava

  W nebo H *

  Obr.: Schematický příklad osazení oken do ploché střechy (CVP, CFP) * Rozměry W nebo H označují rozměry okna, a zároveň rozměry světlého otvoru ve střeše.

  Vnější kopule je kromě čirého provedení na bí zena i v opálové (mléčné) variantě pro příjemné rozptýlené světlo. Oba typy oken do ploché střechy lze doplnit o elektricky ovládanou plisovanou roletu FMG. Výho dou okna VELUX do ploché střechy je i jedno - duchá montáž s bezproblémovým napo jením na střešní plášť.

  Elektricky ovládaná roleta FMG

  Červená přerušovaná čára označuje účinnou plochu okna. Pro tuto plochu je certifikovaná hodnota součinitele pro stupu tepla U=1,4 W/m2.K. Certifikace je v souladu s evrop skou normou EN ISO 12 657-2 a okno je označeno CE.

  Modrá přerušovaná čára označuje vnější plochu kopule. Hodnota součinitele prostupu tepla pro tuto plochu, dle EN 1873, je U=0,72 W/m2.K.

  broz_Vyrobky pro ploche strechy 25.05.12 14:18 Stránka 4

 • 5

  FMG ------ 1003

  FMG ------ 1016

  FMG ------ 1017

  Černá barva

  Bílá barva

  Béžová barva

  IO-homecontrol®

  Výrobek Poznámka

  N eo

  te ví

  ra vé

  o kn

  o do

  p lo

  ch é

  st ře

  ch y

  Ok no

  d o

  pl oc

  hé s

  tř ec

  hy s

  el . o

  vl ád

  an ým

  o te

  ví rá

  ní m

  CVP

  Název Obrázek Kódovéoznačení Obsah sady Doplňky k výrobku: elektricky ovládaná plisovaná roleta FMG

  FMG ------ 1003

  FMG ------ 1016

  FMG ------ 1017

  Černá barva K ovládání je nutné použít řídicí set KUX 100 (řídicí jednotka + radio frekvenční

  dálkový ovladač)

  IO-homecontrol®

  Bílá barva

  Béžová barva

  Velikost světlíku

  Prosklená plocha (m2)

  060060

  0,19 m2

  060090

  0,32 m2

  080080

  0,40 m2

  090090

  0,54 m2

  100100

  0,70 m2

  090120

  0,76 m2

  100150

  1,00 m2

  120120

  1,07 m2

  Velikost

  060060

  060090

  080080

  090090

  100100

  120120

  Stavební otvor Efektivní plocha skla Drážka ostění

  600 × 600 435 × 435 559 × 559

  600 × 900 435 × 735 559 × 859

  090120 900 × 1200 735 × 1035 859 × 1159

  100150 1000 × 1500 835 × 1335 959 × 1459

  Součinitel prostupu tepla, UW [W/(m2.K)]

  1,4

  800 × 800 635 × 635 759 × 759

  900 × 900 735 × 735 859 × 859

  1 000 × 1 000 835 × 835 959 × 959

  1 200 × 1 200 1 035 × 1 035 1 159 × 1 159

  Provedení

  Barevné provedení

  Součinitel prostupu tepla, UW [W/(m2.K)]

  Index vzduchové neprůzvučnosti, RW [dB] CFP

  Index vzduchové neprůzvučnosti, RW [dB] CVP

  Průvzdušnost (třída) pro okno CFP

  Průvzdušnost (třída) pro okno CVP

  Součinitel prostupu světelného slunečního záření, τD65

  Součinitel prostupu světelného slunečního záření, ƬD65

  Součinitel prostupu tepelného slunečního záření, g

  --73

  Akrylátová kopule Polykarbonátová kopule

  čirá

  0,72

  36

  31

  A3

  4

  0,70

  1,4

  opálová čirá opálová

  0,72

  36

  31

  A3

  4

  0,23

  1,4

  0,72

  36

  31

  A3

  4

  0,68

  1,4

  0,72

  36

  31

  A3

  4

  0,21

  EN ISO 12567-2

  EN 1873

  EN ISO 10140-2

  EN ISO 10140-2

  EN 12153

  EN 12153

  EN 1873

  0,52 0,19 0,51 0,21 EN 410

  Kopule: Akrylátové sklo nebo polykarbonát, barevné provedení: – čiré (transparentní) – opálové (mléčné)

  Zasklení: Energeticky úsporné izolační dvojsklo Složení: 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou 14,5 mm Argon 2 × 3 mm plavené sklo s PVB fólií

  Rám: PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010 Výška rámu je 150 mm.

  Tepelná izolace rámu

  Zvedací rám (ZCE): Je možné jej přidat k oknům do ploché střechy v případě zelených či pochůzných střech nebo střech s obrácenou skladbou. PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010. Výška zdvihacího rámu je 150 mm.

  U zařízení pro odvod kouře a tepla CSP je zvedací rám součástí okna.

  1

  2

  3

  4

  5a

  5b

  • Akrylátová nebo poly- karbonátová kopule

  • Bezúdržbový rám

  • Akrylátová nebo po ly - karbonátová kopule

  • Bezúdržbový rám • Dálkový ovladač se

  stavo vým displejem (KLR 100)

  • Dešťový senzor • Dvoužilový kabel délky

  7,5 m zakon čený vidlicí pro zapojení do zásuvky

  CFP

  1

  2

  3

  5

  4

  broz_Vyrobky pro ploche strechy 25.05.12 14:18 Stránka 5

 • Účel místnosti, architektonické řešení vašeho domu i osobní potřeby na množství světla a intenzitu větrání, hrají velkou roli při výběru velikosti a počtu oken. Pro za- jištění dostatečného prosvětlení místnosti se i v případě oken do ploché střechy doporučuje, aby jejich prosklená plocha tvořila nejméně 10% podlahové plochy místnosti. Tabulka znázorňuje, jakou velikost okna do ploché střechy je vhodné vybrat pro místnost s podlahovou plochou v m2 tak, aby bylo splněno výše uvedené doporučení.

  Pokud budete potřebovat okny do ploché střechy větrat, vyberte si elektricky otevíravé okno CVP na dálkové ovlá - dání. Pokud máte možnost větrat v místnosti jinými okny, pravděpodobně se rozhodnete pro neotevíravé okno do ploché střechy. Pamatujte však na to, že pokud se roz hod - nete pro neotevíravé okno do ploché střechy, v budou cnu to už nebude možné změnit. Nezáleží na tom, jaký typ okna do ploché střechy si vyberete, elektricky ovládanou plisovanou roletu FMG budete moci namontovat na oba typy oken.*

  * Pokud budete montovat elektricky ovládanou plisovanou roletu FMG na neotevíravé okno do ploché střechy CFP, bude nutné přikoupit ovládací jednotku KUX 100.

  Výběr správné velikosti

  Plocha místnosti

  v m2

  Efektivní plocha skla

  v m2

  Velikost okna šířka × výška

  v cm

  1,9

  3,2

  4,0

  5,4

  7,6

  7,0

  10,0

  10,7

  0,19

  0,32

  0,40

  0,54

  0,76

  0,70

  1,00

  1,07

  60 × 60

  60 × 90

  80 × 80

  90 × 90

  90 × 120

  100 × 100

  100 × 150

  120 × 120

  6

  CFP CVP

  CFP CVP

  CFP CVP

  CFP CVP

  CFP CVP

  CFP CVP

  60

  80

  90

  100

  120

  150

  60 80 90 100 120

  060090

  080080

  090090

  CFP CVP

  090120 CFP CVP

  100150

  100100

  120120

  060060

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended