Home >Internet >Proč zavést WAG 2.0 v Česlé republice

Proč zavést WAG 2.0 v Česlé republice

Date post:01-Jul-2015
Category:
View:146 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. Radek Pavlek, Blind Friendly Web

2. Dobr den, jmenuji se Radek Pavlek a v tto prezentaci bych vs chtl seznmit s dvody, pro si myslm, e by bylo vhodn implementovat WCAG 2.0 i v esk republice. 3. V souasn dob je pstupnost web veejn sprvy oetena Vyhlkou . 64/2008, kter i pes svj nesporn pozitivn pnos je v roce 2014 z mnoha dvod nevyhovujc. 4. POZITIVN PNOS VYHLKY O PSTUPNOSTI 5. Zlepen pstupnosti web v obecn rovin 6. Zlepen povdom o pstupnosti 7. SLAB MSTA VYHLKY O PSTUPNOSTI 8. Zen na webov obsah (HTML) 9. Chyb rady, tipy, nvody 10. Nevymahatelnost 11. Pro WCAG 2.0? 12. Legislativn opaten Na ministersk konferenci v Rize byla dne 11. ervna 2006 ministry odpovdnmi za oblast informatiky lenskch stt EU podepsna deklarace k eInclusion, jejm clem bylo zajistit bezbarirovou informan spolenost a respektovat relevantn doporuen konsorcia W3C v oblasti pstupnosti. V roce 2009 byly lensk stty EU vyzvny k zaveden WCAG 2.0, kter jsou pro tyto ely vyhovujc specifikac. 13. Stvajc esk legislativa oetuje jen webov obsah a sten dynamick webov aplikace, spousta dalch oblast ale zstv nepokryta. 14. InformaceMultimdia Dynamick webov aplikace Dokumenty Web Formule 15. WCAG 2.0 lze oproti tomu aplikovat na jakkoliv obsah. 16. InformaceMultimdia Dynamick webov aplikace Dokumenty Web Formule 17. Mezinrodn uznvan metodika 18. Orientace na uivatele 19. WCAG 2.0 je ISO norma (ISO/IEC 40500) 20. Nezvislost na technologii 21. Mitelnj vsledky 22. Nadasov, nezvisl a flexibiln poadavky 23. Existence (bezplatnch) nstroj k testovn 24. Podprn dokumenty 25. Ani WCAG 2.0 nen bez chyb 26. Sjednocen praxe s jinmi stty nejen EU 27. Situace v EU 28. 21:5 21 stt EU u njakm zpsobem WCAG 1.0 i WCAG 2.0 bere v potaz, jen 5 stt (a mezi nimi je i esk republika) m vlastn pravidla (a ta stejn z WCAG 1.0 i 2.0 vychz). 29. esk peklady 30. Pravidla pstupnosti vs. WCAG 2.0 esk pravidla pstupnosti WCAG 2.0 Principy Pravidla Pravidla Kritria spnosti Vysvtlujc odstavce Podpora Techniques for WCAG 2.0 Understanding WCAG 2.0 FAQ Peklady 31. WCAG 2.0 nen v rozporu se stvajc Vyhlkou o pstupnosti 32. Kontakt [email protected] @radlicek

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended