Home >Travel >produktov© benefity 2N

produktov© benefity 2N

Date post:29-Nov-2014
Category:
View:600 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
1st draft key visuals for 2N
Transcript:
 • 1. Produktov benefity 2N koncept Arkadia draft .1.
 • 2. Produktov benefity 2N | explikace
  • Na em stoj n koncept?
  • siln a vrazn vizuly, bez detail a lidskch tv
  • draz kladen na celkov eye catching pohled, kter navozuje urit pocit
   • Stylizace- voln insiprace
   • designov ist a dynamick prosted
   • jedinen pohledy/vhledy na nap. prmyslov celky
   • architektura, urban style
   • proda jako ivel
   • otevenost, globln charakter ne EU, US
  • Aplikace
  • stylizace vizul je jednotcm prvkem pro celou prezentaci 2N
  • univerzln vyuit web, leaflets, roll up, exhibitions
  • princip stylizace umouje dle rozvjet a doplovat o vizuly dle poteb marketingovho oddlen
 • 3. Produktov benefity 2N | explikace
  • Fotografie
  • fotografie je vdy koncipovna jako jin hel pohledu na zobrazovan objekty
  • celkov kompozice je vdy filtrovna a barevn harmonizovna do stejnho stylu
  • dostaten prostor pro headline
   • Headline
   • ist vrazn font voln umstn ve vizulu
   • obsah headlines je vdy v emonm vztahu s fotografi
   • neobsahuje popis benefit, ale spe pocit, kter m jeho koncov pjemce/uivatel
  • Subline
  • navazuje na headline a ji komunikuje pnos konkrtnho benefitu, ne vak technickm jazykem
 • 4. Produktov benefity 2N | explikace Jak to tedy vypad v praxi? Pro pedstaven funknosti konceptu pedkldme 3 klov vizuly.
 • 5. Mobilita CZ
 • 6. Mobilita ENG
 • 7. spora nklad CZ
 • 8. spora nklad ENG
 • 9. Vtahov nouzov voln CZ
 • 10. Vtahov nouzov voln ENG
 • 11. D kujeme za pozornost. Robin Zahradnk | idea &concept Petr Podle k | copywriting Tom Bajer | graphic &layouts Iva Hrub | account manager Brno | Praha 26.10. 2009
Embed Size (px)
Recommended