Home >Marketing >Propagace na facebooku a dalších sociálních sítích

Propagace na facebooku a dalších sociálních sítích

Date post:05-Aug-2015
Category:
View:36 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. Photo by Robert S. Donovan - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Propagace na Facebooku a dalch socilnch stch Barbora Buchtov Zln 2015 2. Photo by Robert S. Donovan - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Osnova #1 Co jsou to sociln mdia a jak ovliv uj sv t? #2 K emu slou sociln mdia? #3 Pro a proti #4 O Facebooku #5 Problmy na Facebooku #6 Jak obsah sdlet? #7 PPC na Facebooku #8 M en a vyhodnocovn 3. Co byste cht li v d t? Co od Facebooku oekvte? Kter dal sociln st znte nebo byste cht li poznat? Mte profil na Facebooku? Kter elementy vyuvte? Jste sprvcem n jak strnky?? 4. #1 Co jsou to sociln mdia a jak ovliv uj sv t? 5. Photo by kevin dooley - Creative Commons Attribution License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Vzjemn popojovan uivatelsk profily (v podstat viualiace socilnch vaeb v relnm ivot ). Weby, kde spolu lid komunikuj. Obsah nevytv vy moc, ale sami nvt vnci. Vhodou je rychl komunikace a interakce. 6. Photo by kevin dooley - Creative Commons Attribution License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Sociln mdia: 1) ovliv uj nae soukrom ivoty 2) ovliv uji zpravodajstv 3) ovliv uj politiku 4) ovliv uj obchod 5) p edb hla i porno... https://youtu.be/zxpa4dNVd3c https://youtu.be/HEscea6l4a0 7. #2 K emu slou sociln mdia? 8. Photo by Vox Efx - Creative Commons Attribution License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Brandbuilding Budovn znaky/povsti Budovn dobrho vztahu se zkaznky Zachovvn uritch pravidel (logo, barvy, slogan...) Hodnoty firmy 9. Photo by Vox Efx - Creative Commons Attribution License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Cvien: Jak je vae firma? m jste vjimen? Najdte 5 vlastnost i hodnot. 10. Photo by Guergui - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Crowdsouricng Mete se inspirovat svmi fanouky Mete je dat o radu 11. Photo by Guergui - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Cvien: Co od lid chcete? Co jim m ete dt? 12. Created with Haiku Deck Helpdesk Zkaznick servis Odpovdn na dotazy Stnosti 13. Photo by teamstickergiant - Creative Commons Attribution License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck Cvien Jak byste reagovali? Vera jsme u vs chtly pjemn oslavit narozeniny kamardky. Bohuel jsme byly vechny zklaman (Obsluha pomal a neragujc na nae poteby, cozze chutov dobr, ovem 8kousk za 200korun a studen. no a vrcholem veera pagety s krevetami (na kter sme ekaly pes hodinu), kdy krevety byly ty nejmen velikosti co znm a rozmraovan! pagety bez chuti a mrn rozvaen a kad porce ze t stejnch jdel jinak velik. V mm jdle se nala i vlasy. Take kdy sem jdlo odmtla, nedokala jsem se ani skoup omluvy i jin nhrady() A kdy ns pole obsluha do kuchyn za majitelkou, abychom ji sdlily nai nespokojenost, s drzost n odplkuje, e v kuchyni nemme co dlat! j nevim, nejsem typick stovatelka a hodn vc pekousnu, ale tohle bylo moc! Mon sme mly smlu?, ale takhle otrven z restaurace jsem dlouho neochzela!!!:( 14. Photo by jairoagua - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck NetworkingSpojovn tch, kdo maj nco spolenho Vzjemn komunikace, domlouvn... 15. Photo by CEBImagery.com - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck FeedbackZjistte, co si o vs kaj Zskejte hodnocen 16. #3 Pro a proti 17. Kdy do toho jt? Mte komunitu a potebujete s n komunikovat Mte nkoho, kde se tomu chce a me vnovat Podte hodn akc (event) 18. Kdy zvit, zda do toho jt? Kdy jste B2B sektor a nepotebujete vbec komunikovat s veejnost Kdy nemte dnou komunikan strategii a nevte jak komunikovat v krizovch situacch Kdy hledte pouze kanly pro pm zisk 19. Email Sociln st Jde o prost zasln zprv Kombinuj spoustu prvk komunikace zrove (chat, en obrzk, komente, zprvy, statusy atd.) Hlavn soukrom sdlen, reakce nevid veejnost Veejn sdlen, reakce vid vichni Komunikace jeden na jednoho Komunikace jednoho k mnohm Mlo monost, aby se zprva stala virln Zprva se me snadnji stt virln Slab monost souinnosti I neznm lid mohou vytvet nco spolen, siln monost souinnosti (synergie) Mal monost interaktivity Velice interaktivn Sociln st vs. email 20. Na co pamatovat? Sociln = tvoen lidmi a pro lidi Poznejte sv fanouky Zamte se na: Srozumitelnost Komunikaci Bt uiten pro (clovou) skupinu Udrovn pocitu sounleitosti Tvote vlastn obsah! 21. Riika socilnch st Muste bt stle online Problm soukrom Cokoli zveejnte, nemete vzt zpt Lid vs budou sledovat, mluvit o vs, stovat si na vs Nkdy je tk vas zareagovat Nkter firmy nezvldnou krizovou komunikaci 22. "Vy jste ale nepochopili, jak funguje Facebook! Je to obousm rn kanl. Pro jednom rnou propagaci slueb doporuuji z stat u reklamy na zchodcch v hopodch. Krom toho poruujete i naproto zkladn pravidla chovn na Facebooku, nap klad manm kritickch p sp vku nespokojench zkank . Fakt to radi zrute." 23. #4 O Facebooku 24. Zaloen roku 2004 Markem Zuckerbergem 1,5 miliardy uivatel celosvtov 4 400 000 uivatel v R Je pln peloen do osmdesti ty jazyk Dve pouze pro studenty, dnes pro kohokoli starho 13let 25. Elementy Facebooku 1) Profil 2) Strnka 3) Skupina 4) Udlot 5) Sociln pluginy 26. Profil Kad me mt jen jeden Pouze pro fyzick osoby Monost navazovat spojen s jinmi lidmi ("stvat se pteli") 27. Strnka Propagan mdium pro firmy / instituce / osoby / komunity 28. Jak zaloit strnku: 29. Skupina Slou ke skupinov diskusi Vhodn pro komunikaci v rmci njak komunity (msto, intern komunikace firmy / projektu, zjmov skupina, apod.) Snadnj pidvn lid a en informac (notifikace) Kad m stejn slovo (sprvce i len skupiny) 3 typy skupin: 1) Oteven; 2) Uzaven; 3) Tajn 30. Udlot Me ji vytvoit uivatel, strnka i skupina Snadno se mezi lidmi Me bt vce organiztor (zobrazuje se pak na vce profilech) 31. Sociln pluginy Like, Share & Send Button Embedded Posts & Video Player Page Plugin Comments Follow Button https://developers.facebook.com/docs/plugins 32. #5 Problmy na Facebooku 33. Pro mm tak mlo fanouk ? Strnka je pli mlad Nedvte o sob vdt Nesdlte zajmav obsah Vae clov skupina je pli mal Mte patn brand 34. Kde lovit fanouky? Emaily Sociln pluginy www strnky PPC Virln aplikace / Soute Offline marketing Plakty, vizitky, vstupenky, samolepky... 35. Jak si vylepit brand? Bute uiten a pomhejte To, co sdlte, mus bt pro ostatn pnosn Komunikujte Omluvte se Snate se problmy eit Nemate pspvky! Odpovdejte co nejrychleji 36. Jak vypad zajmav obsah? PKLADY (S VIRLNM POTENCILEM): Je aktuln a obsahuje poutav tma (newsjacking) M vtip i pointu Je kuriozn Obsahuje hrozbu Je zaloen na emocch nebo je roztomil Je to nco tko uvitelnho nebo trapnho Je zaloen na svtonzoru Provokuje k zamylen Je to nvod nebo een (infografiky apod.) Je hrav (nebo vybz k souti) 37. #6 Jak obsah sdlet? 38. K pobaven... https://youtu.be/4Htvq1ijwbI 39. Dojet... https://youtu.be/1SwFso7NeuA 40. Hrozby... https://youtu.be/Ks2L6XFLAeA 41. K zamylen... https://youtu.be/u5WV51pXBh0 42. Co jsou to internetov memy + Moje p klady + Tvo te vlastn obsah 43. Cvien: Zkuste navrhnout p sp vek, o va firm , kter m vae fanouky: 1) pobavit 2) dojmout 3) aktiviovat (n co ud lat) 4) donutit zamyslet 44. #7 PPC na Facebooku 45. PPC na Facebooku Velmi dobr clen = ni nklady Plat se Kreditn kartou PayPal Reklamn kupn sluby Facebook Platby se strhvaj zptn, d se nastavit rozpoet Vce monost jedn reklamy Doporuen velikosti obrzku: 1200 444 pixel (propagace FB strnky / udlosti) 1200 628 pixel (propagace webu) 46. PPC na Facebooku MONOSTI: Propagace pspvk Propagace strnky Nasmrovn lid na v web Zven potu konverz na webu Zskn instalace aplikace Zven zjmu o aplikaci Zven nvtvnosti na udlosti Vy mra vyuit va nabdky Zskat zhldnut videa 47. #8 m en a vyhodnocovn 48. Tvorba strategie pro SS 1) Zjistte souasn stav (co u mm). 2) Vymezte si cle (pro chcete pouvat tento kanl). 3) Urete monitorovac indiktory (jakm zpsobem budete mit cle). 4) Charakterizujte obsah (kde ho budete brt, m bude zajmav. 5) Vytyte si zpsob, jakm budete shnt fanouky. 6) Urete si zpsob, jak budete v marketing mit a vyhodnocovat. 49. Co se nejast ji monitoruje? 1)Engagement (= poet interakc) 2)Reach (= kolik lid vidlo pspvek) 3)Traffic (= kolik lid pilo ze socilnch st na web) 4)Konverze (= vnosy / registrace atd.) 50. Monitorovac indiktory Poet fanouk/odbratel Subscribers, Followers, Friens apod. Poet zhldnut Poet oslovench uivatel Poet reakc Komente, lajky, sdlen, retweety Poet pstup ze socilnch st na web Zjistme z Google analytics Poet transakc Zjistme z Google analytics / PPC na Facebooku Poet a sentiment zmnek Specializovan nstroje 51. P ehled dalch socilnch st Twitter Mikrobloging, 140 znak, www.twitter.com Instagram Sdlen fotografi, www.instagram.com Foursquare Georeferenn sluba, www.foursquare.com LinkedIn Profesn sociln s, www.linkedin.com Pinterest Bookmarking (zlokovn) obrzk, www.pinterest.com 52. D kuji za pozornot Bra Buchtov [email protected] about.me/bara.buchtova/