+ All Categories
Home > Documents > Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Author: ebony-haley
View: 38 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji Setkání zaměstnanců a doktorandů FP VUT v Brně, 13.11.2009. Program. Přehled činností na FP VUT v kontextu současné situace Priority pro rok 2010 Diskuse Neformální setkání v zasedací místnosti děkanátu. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 29 /29
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji Setkání zaměstnanců a doktorandů FP VUT v Brně, 13.11.2009
Transcript
Page 1: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Prosperita a lidskost-

cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Setkání zaměstnanců a doktorandů FP VUT v Brně, 13.11.2009

Page 2: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Program

• Přehled činností na FP VUT

v kontextu současné situace

• Priority pro rok 2010

• Diskuse

• Neformální setkání v zasedací

místnosti děkanátu

Page 3: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Výdaje na vzdělávání jako % HDP (1995, 2000, 2006)(Investice do vzdělávání jako podíl vzhledem k HDP, výdaje do vzdělávání

v soukromých i veřejných institucích z veřejných i soukromých zdrojů.)

Page 4: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Růst počtu studentů v terc.vzdělávání• Růstová dynamika České republiky v podílu poprvé zapsaných po

roce 2000 - mezi rozvinutými zeměmi světa vůbec nejvyšší

• Průměrné roční tempo růstu podílu poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v ČR - více než dvojnásobně přesáhlo průměr zemí OECD

• V akad.roce 2006/7 zhruba 60 % populace příslušného věku poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání. ČR předstihla několik ekonomicky vyspělejších zemí, v podstatě již dosáhla průměru vyspělých evropských zemí (EU-19) a dostala se zřetelně nad úroveň například Německa, Rakouska a Švýcarska.

• Podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v roce 2008/9 dvě třetiny populace odpovídajícího věku (v tom 7,6 % cizinců na VVŠ)

Zdroj: Otázka české vzdělanosti v Evropě Senát Parlamentu České republiky Vlastimil Růžička, MŠMT, 13.10.2009

Page 5: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Zdroj: Otázka české vzdělanosti v Evropě, Senát Parlamentu České republiky Vlastimil Růžička, MŠMT, 13.10.2009

Page 6: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Vývoj počtu 19ti-letých v letech 1999 až 2020

Změna 2009 vs. 2015: propad o 30 %

Page 7: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Rozpočet českých VŠ

2009 2010

– podle počtu studentů, kteří studují ve standardní době + 1 rok

95 % 85 %

– z počtu absolventů za poslední akademický rok

5 % 10 %

– kvalitativní ukazatel (výsledky VaV, vlastní příjmy, počet doc+prof, podíl vyjíždějících a zahran. studentů)

0 % 5 %

Page 8: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Meziroční změna rozpočtovaných prostředků pro VŠ bez výdajů na programové financování a bez výdajů

na VaV v porovnání s meziroční změnou počtu studentů

Page 9: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Diverzifikace (typologie funkcí a profilu VŠ)

• Diverzifikace (typologie funkcí a profilu VŠ)• Masifikacevysokého školství vyžaduje jeho

diverzifikaci (uspokojení různorodé poptávky po vysokoškolském vzdělání)

• Podpora excelence v různých segmentech sytému terciárního vzdělávání

• Prostupný systém terciárního vzdělávání (de facto i de iure)

• Jediná legislativní norma pro všechny instituce terciárního vzdělávání

• Srovnávací žebříčky: nevýhoda-tlačí VŠ do činností, které nemusí být efektivní

Page 10: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Počty studentůPočet studentů v akademickém roce 2009/2010 - stav aktivních studentů k 31.10.2009

OborRočník

Celkem1. 2. 3.

Bakalářské obory prezenční studium    

Daňové poradenství 257 183 245 685

Ekonomika a procesní management 132 37 x 169

Management v tělesné kultuře 41 x x 41

Manažerská informatika 267 114 167 548

Bakalářské obory kombinované studium    

Daňové poradenství x x 59 59

Manažerská informatika x x 17 17

BAKALÁŘSKÉ OBORY CELKEM 697 334 488 1 519

Navazující magisterské obory prezenční st.        

Podnikové finance a obchod 94 157 x 251

Řízení a ekonomika podniku 242 181 x 423

European Business and Finance 47 25 x 72

Navazující magisterské obory kombinované st.    

Podnikové finance a obchod 41 65 x 106

Řízení a ekonomika podniku 129 133 x 262

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY CELKEM 553 561 x 1 114

Počet studentů celkem   2 633

Page 11: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Počty studentůCELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OborRočník

Celkem1. 2.

Daňové poradenství 48 85 133

Manažerská informatika 34 45 79

Podnikové finance a obchod 10 x 10

Řízení a ekonomika podniku 38 x 38

Celkem     260

Celkem BS + MgrS

PS - bakalářské 1443

PS - magisterské 746

PS - celkem 2 189

KS - bakalářské 76

KS - magisterské 368

KS - celkem 444

PS + KS +CŽV 2 893

Page 12: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Akreditované obory na Fakultě podnikatelské

Název SP Název oboru Forma Doba studia

Doba platnosti

Systémové inženýrství a informatika

Manažerská informatika P, K 3 31.12. 2012

Ekonomika a management Daňové poradenství P, K 3 25.1. 2012

Ekonomika a management Ekonomika a procesní management P 3 31.12. 2015

Ekonomika a management Management v tělesné kultuře P 3 1. 11. 2012

Ekonomika a management Podnikové finance a obchod P, K 2 20.7. 2015

Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku P, K 2 20.7. 2015

Economics and Management Management and Economics of Company

P, K 2 20.7. 2015

Economics and Management European Business and Finance P 2 20.7. 2015

Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku P, K 3 31.12. 2015

Ekonomika a management Podnikové finance P, K 3 31.12. 2015

Economics and Management Company Management and Economics P, K 3 31.12. 2015

Page 13: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Počet a věková struktura učitelů

0

5

10

15

20

25

30

Věk: 27 - 30 Věk: 31 - 40 Věk: 41 - 50 Věk: 51 - 60 Věk: 61 - 78

Řada1

Profesor Docent Odborný asistent

Asistent

10 18 39 23

Page 14: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Pedagogická činnost

„ Akademický pracovník je osoba v pracovněprávním vztahu k VUT uzavřeném na základě výběrového řízení podle § 77 zákona, která vykonává jak pedagogické, tak vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti podle § 70 odst. 1 a 2 zákona.“

Statut VUT v Brně

Page 15: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Priority v pedagogické činnosti

• Kvalitní výuky –vyhodnocování výuky

• Snižování přímé výuky- vyžaduje nový přístup

• Akreditace studijních oborů s cílem zaměření na užší specializaci

• Příprava okruhů SZZ pro mag.st.pr.

• Důslednost dodržování termínů

ze strany učitelů

Page 16: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Výzkumná činnost

• Výzkumné projekty• Specifický výzkum

• Motivační program pro učitele a doktorandy– Ocenění nejlepších pracovníků z hlediska

V+V– Balíčky profesního rozvoje– Upřesněná pravidla pro H+P řízení– Nová směrnice pro DS– Doktorské a vědecké konference– Časopis - Trendy ekonomiky a managementu

Page 17: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

• Konference GBATA

• Doktorská a mezinárodní konference

• International Week

• Rozvojové projekty– Free Mover– Mezinárodní aktivity v rámci RP

Page 18: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Mobilita studentů – šk.r. 2009/10

Program CelkemZimní

semestr

Vyjíždějící

Erasmus 111 37

Free Mover 13

Z toho dohody o přímé

spolupráci 9

Přijíždějící

Erasmus 109 26

Ostatní 8

Page 19: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Mobilita učitelůProgram Erasmus

2008/09 2009/10

Vyjíždějící

Academics 21 / 22 32

Non academics

3 3

Přijíždějící

Academics 4 26

Non academics

2 3

Mimo Erasmus 3 4

Page 20: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Bilaterální smlouvy• Šk.r. 2009/10 - 55

– Evropa - 50– Ostatní - 5

• Nové smlouvy– Rusko - 3– Bělorusko - 1– Polsko - 1– USA - 1

• Obnova bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus – konec ledna 2010

Page 21: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Mezinárodní projekty v rámci sítě Prime Networking

• Leonardo

MAINSTREAM (MeAsuring the Impact of iNternational Short TeRms Events on educAtion’s Modernisation)

• Výzkumné projekty– THALIS – účetnictví– EEA grants on Gender Equality - Empowerment of

Women and Business (ČR, Island)

Page 22: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Mezinárodní studentské projekty v rámci sítě Prime Networking

• Euroweek 2010 – Lille (Francie), 19. – 24.4.2010– Návrh 4 projektů – studenti bakalářských oborů– Project shopping

• ETAP – European Accountancy Week – International Students´ Olympiad

• Příprava IP programů– Studenti magisterských oborů– Termín podání: začátek března 2010

Page 23: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Internacionalizace

Mezinárodní projekty

• Tempus– ČR, Sýrie, Španělsko– Německo, Rusko, ČR

• Erasmus Mundus - příprava– ČR, Sýrie, Libanon, Jordánsko

• IP program - SME′s– Studenti magisterských oborů

Page 24: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Projekty

GAČR• Standardní 1• Postdoktorandské 3

MŠMT – NVP II - 1EU - 1

Projekty nevýzkumného charakteru podléhají schválení Rady projektů

CEZA – podpora v přípravné fázi evidence

Page 25: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Spolupráce s praxí

• RING

• Tříkrálové setkání s firmami -6.1.2010

• Otevřené semináře

• Konkrétní spolupráce na konkrétních projektech

Page 26: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Priority pro rok 2010

• Posílení výzkumné činnosti – podle žebříčku RIVu

• Kvalitní výuka

• Úzká spolupráce s AS FP VUT v Brně

• Rozšíření spolupráce s praxí

• Vytvoření nadačního fondu

Page 27: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Chceme -li obstát v systému hodnocení

VVŠ musíme důsledně naplňovat povinnosti plynoucí z pozice akademických pracovníků

Page 28: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Společenské akce

• Vánoční strom -17.12.

- setkání s bývalými zaměstnanci - důchodci - 17.12.

• Ples 5.3.2010 FP VUT v Brně

Page 29: Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Poděkování patří všem,kteří přispívají

k dobrému chodu fakulty

a k jejímu dobrému jménu


Recommended