Home >Documents >Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Date post:03-Jan-2016
Category:
View:29 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji Setkání zaměstnanců a doktorandů FP VUT v Brně, 13.11.2009. Program. Přehled činností na FP VUT v kontextu současné situace Priority pro rok 2010 Diskuse Neformální setkání v zasedací místnosti děkanátu. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Prosperita a lidskost-cesta k osobnmu a profesnmu rozvoji

  Setkn zamstnanc a doktorand FP VUT v Brn, 13.11.2009

 • ProgramPehled innost na FP VUT v kontextu souasn situacePriority pro rok 2010DiskuseNeformln setkn v zasedac mstnosti dkantu

 • Vdaje na vzdlvn jako % HDP (1995, 2000, 2006)(Investice do vzdlvn jako podl vzhledem k HDP, vdaje do vzdlvn v soukromch i veejnch institucch z veejnch i soukromch zdroj.)

 • Rst potu student v terc.vzdlvn

  Rstov dynamika esk republiky v podlu poprv zapsanch po roce 2000 - mezi rozvinutmi zemmi svta vbec nejvy

  Prmrn ron tempo rstu podlu poprv zapsanch do tercirnho vzdlvn v R - vce ne dvojnsobn peshlo prmr zem OECD

  V akad.roce 2006/7 zhruba 60 % populace pslunho vku poprv zapsanch do tercirnho vzdlvn. R pedstihla nkolik ekonomicky vysplejch zem, v podstat ji doshla prmru vysplch evropskch zem (EU-19) a dostala se zeteln nad rove napklad Nmecka, Rakouska a vcarska.

  Podl poprv zapsanch do tercirnho vzdlvn v roce 2008/9 dv tetiny populace odpovdajcho vku (v tom 7,6 % cizinc na VV)

  Zdroj: Otzka esk vzdlanosti v Evrop Sent Parlamentu esk republiky Vlastimil Rika, MMT, 13.10.2009

 • Zdroj: Otzka esk vzdlanosti v Evrop, Sent Parlamentu esk republiky Vlastimil Rika, MMT, 13.10.2009

 • Vvoj potu 19ti-letch v letech 1999 a 2020Zmna 2009 vs. 2015: propad o 30 %

 • Rozpoet eskch V

  2009 2010

  podle potu student, kte studuj ve standardn dob + 1 rok 95 % 85 %

  z potu absolvent za posledn akademick rok 5 % 10 %

  kvalitativn ukazatel (vsledky VaV, vlastn pjmy, poet doc+prof, podl vyjdjcch a zahran. student) 0 % 5 %

 • Meziron zmna rozpotovanch prostedk pro V bez vdaj na programov financovn a bez vdaj na VaV v porovnn s meziron zmnou potu student

 • Diverzifikace (typologie funkc a profilu V)

  Diverzifikace (typologie funkc a profilu V)Masifikacevysokho kolstv vyaduje jeho diverzifikaci (uspokojen rznorod poptvky po vysokokolskm vzdln)Podpora excelence v rznch segmentech sytmu tercirnho vzdlvnProstupn systm tercirnho vzdlvn (de facto i de iure)Jedin legislativn norma pro vechny instituce tercirnho vzdlvnSrovnvac ebky: nevhoda-tla V do innost, kter nemus bt efektivn

 • Poty student

  Poet student v akademickm roce 2009/2010 - stav aktivnch student k 31.10.2009 OborRonkCelkem1.2.3.Bakalsk obory prezenn studiumDaov poradenstv257183245685Ekonomika a procesn management13237x169Management v tlesn kultue41xx41Manaersk informatika 267114167548Bakalsk obory kombinovan studiumDaov poradenstv xx5959Manaersk informatika xx1717BAKALSK OBORY CELKEM6973344881 519Navazujc magistersk obory prezenn st.Podnikov finance a obchod 94157x251zen a ekonomika podniku 242181x423European Business and Finance 4725x72Navazujc magistersk obory kombinovan st.Podnikov finance a obchod4165x106zen a ekonomika podniku 129133x262NAVAZUJC MAGISTERSK OBORY CELKEM 553561x1 114Poet student celkem2 633

 • Poty student

  CELOIVOTN VZDLVNOborRonkCelkem1.2.Daov poradenstv4885133Manaersk informatika344579Podnikov finance a obchod10x10zen a ekonomika podniku38x38Celkem260

  Celkem BS + MgrSPS - bakalsk1443PS - magistersk746PS - celkem2 189KS - bakalsk76KS - magistersk368KS - celkem444PS + KS +CV2 893

 • Akreditovan obory na Fakult podnikatelsk

  Nzev SPNzev oboruFormaDoba studiaDoba platnostiSystmov inenrstv a informatikaManaersk informatikaP, K331.12. 2012Ekonomika a managementDaov poradenstvP, K325.1. 2012Ekonomika a managementEkonomika a procesn managementP331.12. 2015Ekonomika a managementManagement vtlesn kultueP31. 11. 2012Ekonomika a managementPodnikov finance a obchodP, K220.7. 2015Ekonomika a managementzen a ekonomika podnikuP, K220.7. 2015Economics and ManagementManagement and Economics of CompanyP, K220.7. 2015Economics and ManagementEuropean Business and FinanceP220.7. 2015Ekonomika a managementzen a ekonomika podnikuP, K331.12. 2015Ekonomika a managementPodnikov financeP, K331.12. 2015Economics and ManagementCompany Management and EconomicsP, K331.12. 2015

 • Poet a vkov struktura uitel

  ProfesorDocentOdborn asistentAsistent10183923

  Graf1

  21

  27

  9

  19

  14

  Zam.FP - listopad 2009 (vk (3)

  Vk: 27 - 3021

  Vk: 31 - 4027

  Vk: 41 - 509

  Vk: 51 - 6019

  Vk: 61 - 7814

  90

  &C&"Arial,tun kurzva"&11Pedagogov Fakulty podnikatelsk VUT v Brn

  &L&"Arial,Kurzva"&8V Brn dne 6. 11. 2009Vyhotovila: Bohov

  Zam.FP - listopad 2009 (vk (3)

  0

  0

  0

  0

  0

  Zam.FP - listopad 2009 (vk (2)

  Vk: 27 - 3021

  Vk: 31 - 4027

  Vk: 41 - 509

  Vk: 51 - 6019

  Vk: 61 - 7814

  90

  &C&"Arial,tun kurzva"&11Pedagogov Fakulty podnikatelsk VUT v Brn

  &L&"Arial,Kurzva"&8V Brn dne 6. 11. 2009Vyhotovila: Bohov

  Zam.FP - listopad 2009 (vk (2)

  0

  0

  0

  0

  0

  Zam.FP - listopad 2009 (vk)

  Vk: 27 - 3021

  Vk: 31 - 4027

  Vk: 41 - 509

  Vk: 51 - 6019

  Vk: 61 - 7814

  90

  &C&"Arial,tun kurzva"&11Pedagogov Fakulty podnikatelsk VUT v Brn

  &L&"Arial,Kurzva"&8V Brn dne 6. 11. 2009Vyhotovila: Bohov

  Zam.FP - listopad 2009 (vk)

  0

  0

  0

  0

  0

  Zam.FP - listopad 2009 (gra (6)

  1.2731425263Vk: 27 - 3021

  2.2731455264Vk: 31 - 4027

  3.2731455364Vk: 41 - 509

  4.2731465464Vk: 51 - 6018

  5.2831465466Vk: 61 - 8014

  6.283148546789

  7.2831495467

  8.2831505568

  9.2931505568

  10.29315570

  11.29315570

  12.29315571

  13.29315572

  14.30325678

  15.303260

  16.303360

  17.303460

  18.303460

  19.3034

  20.3035

  21.3035

  22.35

  23.36

  24.36

  25.37

  26.39

  27.40

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  &C&"Arial,tun kurzva"&11Pedagogov Fakulty podnikatelsk VUT v Brn

  &L&"Arial,Kurzva"&8V Brn dne 6. 11. 2009Vyhotovila: Bohov

  Zam.FP - listopad 2009 (kateg.)

  06.11.2009 Dynamick vstup seznamu 1

  Nkl.st.Os..Osobn sloVkdatum smlouvyOkruh pracovnk

  1.171301003491Bartoek Vladimr Ing.317/21/09asistent

  2.171101005087Bro Zdenk Ing.298/27/09asistent

  3.171401005138Chldek Libor Ing.319/29/09asistent

  4.171301005142Chlebovsk Vt Ing. Ph.D.399/30/09asistent

  5.171301005242Juica Pavel Ing.3010/19/09asistent

  6.171101003610Klusk Ale Ing.317/21/09asistent

  7.171201002338Kopiva Jan JUDr. Ing.2910/17/08asistent

  8.171401005143Krej Jaroslav Ing.359/30/09asistent

  9.171401004216Kruntordov Markta Ing.308/26/09asistent

  10.171101004653Luhan Jan Ing.297/21/09asistent

  11.171101005088Michalkov Eva Mgr.288/28/09asistent

  12.171101004672Moll Petr Mgr.317/21/09asistent

  13.171301004117Mrek Pavel Ing.317/21/09asistent

  14.171301004624Mucha Martin Ing.307/21/09asistent

  15.171201006256Musilov Helena Mgr.3612/1/05asistent

  16.171101004659Nmcov Zuzana Ing.317/21/09asistent

  17.171301004116Novk Petr Ing.307/21/09asistent

  18.171201004733Pernica Martin Ing.2810/23/09asistent

  19.171201004732Polk Josef Ing.2711/1/09asistent

  20.171201005220Stakov Marie Ing.2810/8/09asistent

  21.171401004115Studenkov Jitka Ing.278/26/09asistent

  22.171401004627Zemnkov Lenka Ing.278/26/09asistent

  23.171201005130ilavsk Ondej Ing.279/21/09asistent

  1.171401001644Bartes Frantiek doc. Ing. CSc.545/11/04docent

  2.171101000799Dostl Petr doc. Ing. CSc.557/23/05docent

  3.171201001730Fedorov Anna doc. Ing. CSc.7010/17/08docent

  4.171301001723Chalupsk Vladimr doc. Ing. CSc., MBA537/1/04docent

  5.171401001678Kocmanov Alena doc. Ing. Ph.D.547/1/04docent

  6.171101001978Koch Milo doc. Ing. CSc.487/1/04docent

  7.171101000767Krop Ji doc. RNDr. CSc.707/21/09docent

  8.171401000289Mikulec Ludk doc. Ing. CSc.718/26/09docent

  9.171201003609Nvltov Romana doc. Ing. Ph.D.303/1/09docent

  10.171301001970Putnov Anna doc. RNDr. Ph.D., MBA497/1/04docent

  11.171101003803Pa Bedich doc. RNDr. CSc.601/28/09docent

  12.171201001875Rekov Mria doc. Ing. CSc.507/1/04docent

  13.171401000516Sojka Zdenk doc. Ing. CSc.688/26/09docent

  14.171201000391Sola Jan doc. Ing. CSc.729/10/09docent

  15.171301004582Svtlk Jaroslav doc. Ing. Ph.D.609/21/09docent

  16.171301002082imberov Iveta doc. PhDr. Ph.D.467/1/04docent

  17.171401002730kapa Stanislav doc. Ing. Ph.D.347/1/04docent

  18.171201003079Zinecker Marek doc. Ing. Ph.D.3210/11/06docent

  1.171201002641Barto Vojtch Ing. Ph.D.357/1/04odborn asistent

  2.171201002349Beranov Michaela Ing. Ph.D.306/1/09odborn asistent

  3.171101001157Bobalov Martina Mgr. Ph.D.317/23/05odborn asistent

  4.171401004626Boukov tpnka Ing.288/26/09odborn asistent

  5.171401004895Breinek Pavel Ing. Ph.D.318/26/09odborn asistent

  6.171201003706Brychta Karel Ing. Ph.D.3010/17/08odborn asistent

  7.171101004625Doskoil Radek Ing. Ph.D.317/21/09odborn asistent

  8.171101001153Doubravsk Karel Ing. Ph.D.317/1/05odborn asistent

  9.171101002078Dydowicz Petr Ing. Ph.D.457/1/04odborn asistent

  10.171301001246Frankov Emilie PhDr. Ph.D.6010/1/08odborn asistent

  11.171201001683Hanuov Helena Ing. CSc.547/1/04odborn a

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended