Home >Spiritual >Psychoanal½za (Pavel â€‍chasn­k“ Tat­ek)

Psychoanal½za (Pavel â€‍chasn­k“ Tat­ek)

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:346 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Aneb penýskové a vagýnky, spojte se! Zdá se vám, že ukládáte meč do truhly? Nebo že odemykáte dveře? Nebo že hladíte pejska? Podle pana Freuda máte chuť na sex, podle pana Junga už je to ale o něco složitější. Přijďte se o sobě dovědět něco, co možná ani nevíte, že o sobě víte. Zdroje: Jung: Dreams http://www.amazon.com/Dreams-Routledge-Classics-C-G-Jung/dp/0415267412 Jung: Four Archetypes http://www.amazon.com/Four-Archetypes-Routledge-Classics-C-G/dp/0415304415 Jung: Analytical Psychology http://www.goodreads.com/book/show/7137307-analytical-psychology A. Jaffe, Jung: Memories, Dreams, Reflections http://en.wikipedia.org/wiki/Memories,_Dreams,_Reflections
Transcript:
 • 1. chasnk, linie MaelstrM
 • 2. vod iny Vlastnmi produkty Cizmi produkty Psmem (grafologie) Tlem (e tla)
 • 3. Vai germnt prvodci Sigmund Freud Potek 20. stolet Rakuan Zakladatel Carl Gustav Jung 1.polovina 20. stolet vcar Erik Erikson 2.polovina 20. stolet Nmec
 • 4. Psychoanalza Psychiatrick (psychologick) metoda Velmi mlad, spoustu pohled, dn nen sprvn Zaveden pojmu nevdom Genetika X vchova lovk nen tabula rasa (sebevrady, tma) Stanoven diagnzy (vylen) Analza nevdomch projev Rozpor genetiky a vchovy Nutn individuln pstup
 • 5. Nevdom podle Freuda Ego Superego Id
 • 6. Nevdom podle Junga Vdom Nevdom Osobn Kolektivn
 • 7. TermnLibido Libido Energie pudu, psychiky Orln, anln, sexuln (sm na sebe, rodie) obdob Vznik svdom (Freud), rodiovskch komplex Pklad matesk komplex V mui impotence, homosexualita, Don Juanismus V en Hypertrofie, atrofie mateskho pudu Identifikace, resistence vi matce Obecn extrmy vi enm
 • 8. TermnKomplex Psychick porucha Dlouhodob potlaovan konflikt, napt tpen osobnosti Pozitivn umlci Negativn neovladatelnost, a schizofrenie Podobnost nevdom + vdom Personalizace ve snech
 • 9. Slovn asocian test Psychoanalytick metoda Srie slov (destky a stovky), podle nich asociace as Odpov etla, zakoktn Zdvodnn X nevdomost Vsledek Slova s del odezvou N, kop, bt, ostr, lhev Mu v opilosti pobodal jinho mue
 • 10. Vklad sn podle Freuda Slovnkov X empatick pohled Sple zakdovanch daj Vyplnn pn, (zachovn spnku) Nikdy jinak Sexuln, konfliktn, (dtsk) Dkaz kruhem Pehnan komplikovan Systm, kde si me terapeut kat, co chce Pacientovi je vklad vnucen
 • 11. Vklad sn podle Freuda pklad Sexuln Pro chodit na pohby Konfliktn Gay (zmna snu) Pehnan komplikovan Tet lnek ukazovku primary syphilitic affection, prima affectio Definice kruhem Vizte ve
 • 12. Vklad sn podle Junga Symbolistick obraz, pbh Kompenzan charakter Vdom(vchova) Nevdom (genetika) Individuln (ontogeneze) Kolektivn (fylogeneze) Vsledek Zjitnkonfliktu Jist mra pedvdn budoucnosti Pacient mus s vkladem souhlasit (v individuln rovin)
 • 13. Vklad sn podle Junga archetyp Symbol kolektivnho nevdom Psychick instinkt ptomen bez pedchzejc zkuenosti Kolektivn problm Kolektivn nevdom Anima, animus Stn Mandala Mnoho dalch
 • 14. Vklad sn podle Junga pklad Kompenzan charakter Pacientka ve vi Symbolistick pbh Bour vlek motorek (zmna snu) Mandala Pan a Pohl Nevdom, Freud Dm se temi sklepy
 • 15. Freud vs Jung Freud Sen je zaifrovan utajen zprva Splnn pn (sexuln, konfliktn) Jung Senje ivot nevdom ztvrnn symbolismem Kompenzace konfliktu mezi vdomm a nevdomm Komunikace iny ButI cannot risk my authority (sen, background) Nen dleit co, ale pro (filosofie) Moje pednky
 • 16. Vklad sn podle Tatka pklad Slena Veronica Mrtv kluk Slena Charlie Chameleon, kam se podv Petr, kam se podv Slena Lucy Hotel, zchody, divadlo Slena Wendy Dm hchu Pan David Letadlo a letadlko
 • 17. Erik Homburger Erikson Nevdom proces dtsk hra Ustrnut v obdob Petr a Myrtl Manifestace komplexu kravika v chlv Chlapeck a dv identita ve a pokojky Aplikovan symbolismus na kulturu SeveroameritIndini Amerika vs Nmecko (slena Lily)
 • 18. Reference Freud The Interpretation of Dreams Jung Analytical Psychology Four Archetypes Dreams Memories, Dreams, Reflections Erikson Childhood and Society
 • 19. Hezk zbytek FF 12
Embed Size (px)
Recommended