Home >Documents >Reflexe aneb Jak to vid­m j

Reflexe aneb Jak to vid­m j

Date post:19-Mar-2016
Category:
View:26 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Reflexe aneb Jak to vidím já. Zbyněk Podhradský 27.12.2010. Popis. Cílem bylo vytvořit krátký a jednoduchý komiks na téma „Hodina Sociální komunikace“. Fotografie jsem dělal při hodině sám a doufám, že mi všichni vyobrazení odpustí, v jakém světle jsem je a celou třídu prezentoval - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Reflexe aneb Jak to vidm pi hodin

Zbynk Podhradsk27.12.2010Reflexe aneb Jak to vidm jPopisClem bylo vytvoit krtk a jednoduch komiks na tma Hodina Sociln komunikace.

Fotografie jsem dlal pi hodin sm a doufm, e mi vichni vyobrazen odpust, v jakm svtle jsem je a celou tdu prezentoval

Pbh je fiktivn, postavy, jmna a vechno ostatn tak:)

Peji pjemnou zbavu

Tak kdo m dnes svj nudn text?

J ne, j jsemtu jen do potu..

Tak e bych se obtovala? A jak si ten projev pedstavujete?

(Duchem neptomen)Hmm.. Knedlo, vepo..Plznika..

le to je jedno!!

Dleit je pednes kolegyn Smolkov..

Tak teba u jsme tu mli:

eptn, ..Uktpzop net

Horror s prvky reality, nebo DSIV VAN!!

U by to chtlo nov botiky..

coe? Hokej?

Tak kdo pjde? Byl tu dokonce jeden, co si stavl barikdu..

Tak j, aspo budu mt pokoj..

Prosm? J a nuda?

Vborn, take oekvm drmo a podn vzro, ne jak posledn..

To mi nco pipomn! Nebyl to kolega rmek, Neruda, nebo Mcha?

Taky tedy: Byl pozdn veer, prvn mj..

Zan to tm, e bohat zbojnk Vilm Pedro de la Alfonso Mucharito se rozhodne vzt si za enu nmou lehkou dvu Jarmilu Mariu la Bambino a pak...

Tak to vypad zajmav..

No j si vypjila jednu bsniku, ale ten mjtext je na pokraovn m to 17 386 dl!

Ona udlala z Mje Telenovelu!! Tak to tu opravdu jet nebylo!

po osmi letech spolenho souit zjist, e je to jeho dvno poheovan sestra!

Boe chra ns ped tma Mexikncema!!

Boe co j tu vlastn dlm? Tomu se k FANTAZIE!!

Pipomn mi to Cimrmanovu sedmihodinovou operetu Proso Potm, e tmhle zaplcneme prvnch 700 dl a bude to pokraovatdjem u jedn hospody, kam pijde nespravedliv odsouzen mu , dalch cca 500 dl

Myslte, e je to na Zlatou kapliku?No jak bych vm to..Jestli tam neuvedoutohle, tak u fakt nevm!

Je tu jet nkdo, kdo m podobn drmo?

No jejmu dlu urit konkurovat nemu..Pehodil si papry aTady m jen prezentaci o perspektivch hebku..

Tak tou prezentac podlome tuhle lavici stejn je cel rozviklan. Rozchod !The KONEC

Embed Size (px)
Recommended