Home >Documents >Rusko, EU a USA

Rusko, EU a USA

Date post:23-Jan-2016
Category:
View:84 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Rusko, EU a USA. Transatlantické vztahy. EU, USA a Rusko. Neexistuje společná strategie EU a USA k Rusku, ale v mnohým otázkách se překrývají a doplňují Společná priorita: stabilní Rusko = stabilní mezinárodní systém - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Rusko, EU a USATransatlantick vztahy

 • EU, USA a RuskoNeexistuje spolen strategie EU a USA k Rusku, ale vmnohm otzkch se pekrvaj a doplujSpolen priorita: stabiln Rusko = stabiln mezinrodn systm EU: draz na hospodskou dimenzi vztah (hlavn energetika), ale i politickou (obansk prva a svobody), institucionalizace vztah USA: draz na bezpenost, nzk institucionalizace vztahRusko: EU a USA = zdroj financ, investic, novch technologi a know-how

 • EU a Rusko: historie vztahSSSR neuznval ES jako novou politickou entitu vdy ho bral (i EU) jako spolek nrodnch stt

  Od 80. let je hlavnm dodavatelem energi do ES

  Zmna pila spdem komunismu a dezintegrac SSSR vr. 1991 vrazn oslaben Ruska na svtov scn, ztrta kontroly SVE, odtren a vznik novch stt

 • EU a Rusko: historie vztah90. lta v Rusku ekonomick krize, ztrta statusu svtov velmoci, faktick neschopnost zasahovat do een kriz vEvrop (nap. na Balkn) pro Rusko to znamenalo obrovsk ponen

  Zpad se vtto dob domnval, e se Rusko demokratizuje a pijme trn ekonomiku stane se znj partner, pp. spojenec

 • EU a Rusko: historie vztahOd po. 21. st. vzestup Ruska dky zsobm ropy a zemnho plynu pro EU se stalo strategickm partneremRusko pracuje na obnov svho velmocenskho statusu:Poslen vlivu vblzkm zahrani (vyuvn hospodskch, politickch i vojenskch mechanism) Podpora secesionistickch hnut v Podnste, Jin Osetii, Abchzii, Nhornm Karabachu EU proti zmn status quoChce, aby sn USA a EU zachzely jako srovnm partnerem

 • EU a Rusko: historie vztahVe vztahu kEU Rusko preferuje bilaterln vztahy sevropskmi velmocemi (Franci a Nmeckem, Itli)

  Zstupce evropskch instituc povauje ze mn vznamn aktry.

  Dlouhodob zahranin politick vize Evropy rozdlen na Zpad (EU) a Vchod veden Ruskem

 • Problmy ve vztahu EU a RuskoNeschopnost lenskch zem EU formulovat spolen priority ve vztahu k Rusku Odlinost jazyk: EU je zvykl na multilaterln jednn a kompromis, pro Rusko jsou zkladn hodnoty suverenita a nrodn zjmy. EU pojm jako sdruen suvernnch stt nedorozumn pi jednn Vzjemn podceovn:Asymetrie v obchodnch vztazch: pro Rusko je EU nejvt trh, pro EU je Rusko vznamn, ale ne nejvznamnj obchodn partnerAsymetrie v bezpenostnch vztazch: pro EU Rusko vznamn, pro Rusko EU nen v tto oblasti koherentn partner

 • Institucionalizace vztahDohoda o partnerstv a spoluprci (PCA) vstoupila vplatnost vr. 1997 na deset letJe v platnosti, dokud se nevyjedn nov dohoda.Instituce:Stl rada (schzky na rovni ministr) Summit EU-Rusko (2x ron na nejvy politick rovni)Rusk prezident, pedsedajc zem, pedseda EK, Vysok pedstavitel pro SZBPPracovn skupiny

 • Institucionalizace vztahDohoda zr. 1997 krom oblast spoluprce zakotvovala i spolen hodnoty.

  Vr. 2007 mla bt dohoda nahrazena novou problmy: jednn blokovalo PolskoRusko se negativn stavlo knormativnm lnkm PCA (ochrana lidskch prv)Rusko dle namt, e stvajc PCA vede kjednostrannmu pijmn unijnch technickch, prvnch a regulanch standard Ruskem

 • Vyjednvn nov smlouvyJednn o nov dohod zaala vervenci 2008 peruena kvli vlce vGruzii

  Podmnkou pro obnovu jednn bylo staen ruskch jednotek do pozic ped vypuknutm konfliktu

  Summit EU-Rusko v Nice 11/2008 potvrzen pokraovn jednn o strategickm partnerstv

 • Institucionalizace vztahVr. 1999 EU pijala Spolenou strategii pro Rusko Obecn rmec spolen politiky EU vi RuskuNormativn aspektyCle: konsolidace demokracie, vlda zkona, integrace Ruska do evropskho hospodskho a socilnho prostoru, spoluprce voblasti bezpenosti a stability Evropy

 • Institucionalizace vztahVr. 2003 byly vytvoeny 4 spolen prostory (common spaces):Spolen hospodsk prostor Svoboda, bezpenost a spravedlnostVnj bezpenostVzkum a vzdln

 • Spolen hospodsk prostorClem je vt otevenost a integrace evropskho a ruskho trhuEU je pro Rusko hlavn obchodn partner a investor (a 75 % zahraninch investic je ze zem EU)EU podporuje pijet Ruska do WTO Cle: Ustavit podmnky pro zven a vt diverzifikaci obchodu a vytvoen novch investinch monost, odstrann barir trhu, regulan konvergence (spolen pravidla), usnadnn obchodu, rozvoj infrastrukturyOchrana ivotnho prosted (Kjtsk protokol)

 • Spolen hospodsk prostorHlavn otzky:Vstup Ruska do WTO jednn zaala vr. 1993EU podporuje vstup lenstv ve WTO podpo trn reformy vRusku, WTO je arnou, kde Zpad me Rusko reln ovlivnitNkte rut akti obavy, e rusk firmy nebudou konkurenceschopnK pekkm patily: nap. spory o ochranu duevnho vlastnictv, obchodn praktiky Gazpromu nebo rusk obchodn blokda Gruzie a konflikt v Gruzii

 • Spolen hospodsk prostorKlimatick zmnyEU se zatm nepodailo Rusko pln zapojit do jednn o een klimatickch zmnNkte rut akti se domnvaj, e globln oteplovn je vpodstat vjejich zjmu.

 • Spolen hospodsk prostorSpory: zven dovozn cel na nkter produkty zEU (zven cel na dovoz deva z Finska)veterinrn a fytosanitrn certifikty pro vvozy zEU (ppad zkazu dovozu polskho masa)nedostaten ochrana prv duevnho vlastnictv vRuskunedostaten implementace Kjtskho protokolujadern bezpenost

 • Svoboda, bezpenost a spravedlnostVza, spoluprce vtrestnch a justinch vcech, ochrana hranic, boj proti terorismu, kriminalit a paovn drog, lid, pran pinavch penz,Demokracie a lidsk prva: nejvce problematick Rusko odmt komente EU ohledn dodrovn obanskch prv a svobod jako vmovn se do vnitnch zleitost (tot u korupce)Konzultace vtto oblasti probhaj dvakrt ron, ale jejich dopad je miziv

 • Svoboda, bezpenost a spravedlnostHlavn otzky:Kaliningrad: 2003 dohoda mezi EU a Ruskem o tranzitnm reimu pro osoby bydlc vKaliningradu (pes Litvu) po zaveden SchengenuPostaven etnickch Rus vbaltskch sttechRusko si stuje, e rusk menina je v tchto sttech diskriminovnaKonflikt s Estonskem ohledn pemstn pomnku sovtskch vojk zcentra Tallinu na vojensk hbitov mimo msto, obvinn Ruska ztok na potaovou s

 • Svoboda, bezpenost a spravedlnostPpady extradice mezi VB a RuskemPpad Borise Berezovskho VB ho odmt vydat, protoe by neml vRusku spravedliv procesPpad Andreje Lugovoje obvinn ze zavradn Alexandra Litvinnka vLondn odmtli ho vydat Rusov

 • Vnj bezpenosteen regionlnch konflikt, neen ZHN, spoluprce na mezinrodnch frechEvropsk politika sousedstv (dimenze Vchodnho partnerstv) a iniciativa Severn dimenzeRusko nen soust ENPSevern dimenze (EU, Island, Norsko, Rusko) Odlin stanoviska ohledn Kosova, Gruzie, UkrajinyRusko naopak podpoilo aktivity EU vppad rnskho jadernho programu

 • Vzkum a vzdlnVr. 2004 vstoupila vplatnost dohoda o spoluprci voblasti vdy a technologi

  Rusko je soust Boloskho procesu

  Hlavn spor: mezi VB a Ruskem ohledn zaven British Council vRusku (reakce v ppadu Litvinnka)

 • EnergetikaEnergetick dialogZcelkovho dovozu do EU 30 % ropy pochz zRuska (2006) a 50 % zemnho plynu (2006) Rusko je nejvt dodavatelVzjemn zvislost a 70 % ruskho exportu jde do EU100 % je na ruskm plynu zvisl Bulharsko, Estonsko, Finsko, Lotysko, Litva, Rumunsko a Slovensko Energetick dialog byl ustaven v10/2000

 • Spolen hospodsk prostorEU poaduje ratifikaci Energetick charty Ruskem (stanoven pravidel pro obchod a tranzit, ochrana a podpora investic, een spor, ochrana ivotnho prosted)Hlavnm problmem se stala politizace energetiky Rusko vyuv ropu a zemn plyn jako mocensk nstroj k zajitn vlivu v blzkm zahranin Rusko chce monopolizovat obchod szemnm plynem ze stedn AsieObavy EU z ruskch investic a potencilnho ovldnut evropskho energetickho sektoru snaha vybudovat spolen energetick trh

 • USA a RuskoDominuj bezpenostn otzky neen jadernch zbran, terorismus, energetika, rn, izraelsko-palestinsk mrov proces, Irk jsou mn institucionalizovan (institucionln rmec vytv dialog mezi NATO a Ruskem)Ve vztazch stle petrvvaj stereotypy zdob SV ve sttnch apartech pevaj konfrontan strategieVztahy komplikuje rozdlen odpovdnosti ve sttn sprvV USA je odpovdnost penesena na ni rovn ve sttn sprv, vRusku ne rusk prezident nebude jednat sednky na ni rovni, ani kdyby byli zmocnni

 • USA a RuskoPo pdu komunismu USA podporovaly rychl pechod kdemokracii a ktrn ekonomice v Rusku

  90. lta USA na vrcholu, Rusko v troskch

 • USA a RuskoPrvn polovina 90. let: zlepen vztah V r. 1993 byla uzavena dohoda START II o snen potu jadernch zbran 5/1995: ustaveny vztahy mezi Ruskem a NATOPo rusk finann krizi vr. 1998 a po bombardovn Jugoslvie NATO vr. 1999 se vztahy zhorily

 • USA a RuskoPo r. 11/9 2001 se vztahy rapidn zlepily podpora vboji proti terorismuZahjeny dal rozhovory tkajc se jadernho odzbrojen Spoluprce ve stedn Asii umonilo to invazi vAfghnistnu

  5/2002: setkn G. W. Bushe a Vladimra Putina mysl vytvoit strategick partnerstv

  5/2002: vytvoen Rady NATO-Rusko

 • USA a RuskoInvaze do Irku Rusko v opoziciNedolo kroztrce mezi obma velmocemi, ale vztahy se od t doby zhorovalyProblmy: 2003 - znrodnn ropn spolenosti Jukos (ztrty americkch akcion)2004 - rozen NATO o Bulharsko, Estonsko, Lotysko, Litvu, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko v ppad Pobalt vstup do rusk sfry vlivuPln na vybudovn protiraketovho ttu ve stedn Evrop

 • USA a Rusko4/2008: vydn Deklarace o rusko-americkch strategickch vztazch6/2008: zahjen strategick spoluprce mezi USA a Ruskem Bezpenostn otzky: neen ZHN, boj sterorismem, Protiraketov obrana: Rusko proti protiraketov obran vR a PolskuSpoluprce na nov dohod po vypren START II v12/2009Brnn en ZHN a jadernch zbranIrn: spoluprce, aby rnsk jadern program byl vyuit pouze pro mrov elyBoj proti terorismu

 • USA a RuskoKjasnmu ochladnut dolo vsouvislosti svlkou vGruzii vsrpnu 2008Vlistopadu 2008 Medvedv pohrozil instalac balistickch stel vKaliningraduObama reset policyervenec 2009 nvtva RuskaPriority:Jadern bezpenostrnAfghnistn

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended