Home >Technology >SAR System CZ

SAR System CZ

Date post:20-May-2015
Category:
View:541 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Proposal of Search and Rescue project - conference Infokon - Masaryk University Brno, Czech Republic
Transcript:
 • 1. 22.4.2010 SAR System CZ

2. SARS vs. SAR

 • SARS
  • tk akutn respiran syndrom

22.4.2010 SAR System CZ 3. SARS vs. SAR

 • SAR
  • Search and Rescue
 • USAR
  • Urban Search and Rescue

22.4.2010 SAR System CZ 4. Vznam informac pro SAR

 • Pprava:
  • Pro a jak se uritm zpsobem pipravovat
 • Zsah:
  • Co a jak je poteba dlat
 • Rozdly:
   • Pprava prostor pro diskuzi
   • Zsah na dlouh diskuze a hledn een
   • u nen as

22.4.2010 SAR System CZ 5. Koncept IP a IS

 • Informan portl:
  • informace o pprav zchran
  • pro ely informovn veejnosti
 • Informan systm:
  • praktick informace vyuiteln pi zsahu

22.4.2010 SAR System CZ 6. Jak to me vypadat? 22.4.2010 SAR System CZ 7. Pro?

 • Nevyuit vech dostupnch zchran a techniky nebo patn koordinace zsahu me mt zbyten fatln nsledky
 • Ve se odvj od dostupnch informac

22.4.2010 SAR System CZ 8. Pro koho? 22.4.2010 SAR System CZ 9. Simulace reln akce

 • 8:00 Pan K. (79 let) odjel na kole na houby (patn chod, bere lky )
 • Ml se vrtit do 12:00 na obd a pro lky (R-P-V)
 • 13:00 Jeho manelka (72 let) ho jde hledat najde pouze kolo, opodl bundu, pan K. nikde pobl nen
 • 14:00 Manelka vol Policii
 • 15:00 Upozornni kynologov, reim pohotovosti, v pohotovoti 10 tm
 • 15:30 Potvrzen akce, kynologov vyjd
 • 16:15 Rojnice policist je ji v ternu, kynologov pijd na msto -> chyba,nedohodnut postup, rojnice m vt tern, ne zvldne
 • 17:45 Kynologov po zskn dleitch informac vyr do ternu
 • 20:45 Setmlo se, akce peruena (Dda ml brt dal lky, nem obleen na chladnou noc)
 • 9:00 Druh den pokraovn akce, vrtulnk neme vzltnout mlha, rojnice, psi na cadaver, mal ance na peit lky, zima

22.4.2010 SAR System CZ 10. Simulace reln akce 22.4.2010 SAR System CZ 11. Srovnn

 • SOUASNOST
 • INFORMAN SYSTM
 • 15:00 upozornni kynologov
 • 15:30 vyjd bez informac
 • 16:15-17:45 informace, briefing,
  • Uren ternu pro prohledn
  • Uren smru a asu postupu
 • 17:45-20:45 Przkum ternu kynology
 • Doba ptrn: 3 hodiny
 • 14:05 upozornni kynologov
 • 15:30 vyjd, maj pehled o:
  • poheovanm
  • situaci
  • ternu a okol
  • poas
  • monm nasazen dalch tm
 • 16:15 kynolog ov na mst, okamit vyr hledat
 • Doba ptrn: 4,5 hodiny
 • Navc prohledno: min. 225000m 2

22.4.2010 SAR System CZ 12. Srovnn 22.4.2010 SAR System CZ 13. Informace 22.4.2010 SAR System CZ 14. Partnei projektu

 • Ministerstvo vnitra generln editelstv HZS R
 • USAR Team CZ
 • Krajsk editelstv Policie Vchodoeskho kraje
 • Slezsk univerzita v Opav

22.4.2010 SAR System CZ

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended