Home >Travel >Satalice - 1. st : literatura, mapy, rodci, p™­roda a sport

Satalice - 1. st : literatura, mapy, rodci, p™­roda a sport

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:1,138 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Satalice ve století minulém a kousíček i předminulém - část první. Sestavil Libor Vrabec.
Transcript:
 • 1. SATALICE Ve stolet minulm a troku i pedminulm
 • 2. Tuto sbrku fotografi vnuji pamtce svch rodi, kte v Satalicch nejen e proili podstatnou dobu svho ivota, ale dali i jeho velkou st do slueb veejn innosti v obci.
 • 3. Dkuji vem , kte ochotn pispli svmi fotografiemi do tto sbrky. Na prvnm mst dkuji sv mm, kter mi v tto m zlib nejvce pomohla. Dle chci podkovat za laskav zapjen fotografi i pohlednic zejmna kroniki panu Kodrovi a panu Maranovi, Vaharovi , Kavalovi, Kadlecovi, Chmelovi, Muchnovi, a panm Vodikov, Cetlov, Strnadov, ihkov, palkov, Nmcov, Volemanov, Mudrochov, Pechrov a vem ostatnm na kter jsem zapomnl, protoe mi mma vdy pinesla z klubu fotografie a j si nezapsal od koho byla zapjena.Pokud nkdo najde svoje fota, rd to pt napravm. Fotografie vnovan satalick kopan jsem si sthnul ze skvlch strnek vnovanch fotbalu v Satalicch za co se jim omlouvm, ale zrove i dkuji. Libor Vrabec
 • 4. Satalice 1.st
 • 5. Kapitoly 1. sti 1. Satalice v literatue n 2. Vznamn rodci a obyvatel n 3. Satalice na mapch n 10. Satalick baantnice n 11. Sport n
 • 6. Satalice v literatue
 • 7. Tato kapitola je vnovna knihm ve kterch je lnek, nebo n zmnka o na obci. Tch knih bude urit vce, ale mus se nejdve objevit.
 • 8. Sbornk ke 105.vro sboru dobrovolnch hasi
 • 9. Chytilv pln adres n Krlovskho hlavnho msta Prahy a pedmst pro rok 1912
 • 10. Prask proda a jej ochrana. Vydala:PSPPOP 1979
 • 11. Praha obrazov a vlastivdn n prvodce Freytag & berndt Praha 2006 n
 • 12. Bohumil Hrabal Oste sledovan vlaky
 • 13. Praha a eleznice, MILPO 2005
 • 14. Vznamn rodci
 • 15. Method Bohumil Hedrlin Satalick - bsnk esk novin,bsnk,spisovatel a dramatik. Narodil se 10.1.1879 v dom .27. Ptelil se s J.Vrchlickm.Redigoval nap.Radikln listy,Samostatnost, pispval do Pokrokov revue, Jizeranu apod. Je autorem spisu o F.Palackm a vydavatelem almanachu bsnk novho vkuNa nov kvty. Vystudoval Filozofickou fakultu, ale 30.10.1906 v Praze-Bubeni umr ve vku pouhch 27 let. Podle jin verze odjel se svou enou do Francie a od t doby o nm nen nic znmo
 • 16. Jan z Wojkowic - bsnk V Satalicch proil posledn roky svho ivota tento esk dekadentn bsnk. Narodil se v r.1880 v rodin nymburskho podnikatele J.B.Nebeskho z Wojkowicz. Kvli svmu zvanmu psychickmu onemocnn byl vce ne tyicet let z velk sti upoutn na lko. Vydal pes deset bsnickch sbrek. V roce 1935 musela jeho rodina opustit vilu v Nymburce a po nkolika sthovnch se v prosinci 1938 sthuje k pbuznm sv manelky do Satalic a zde tak v r.1944 umr.
 • 17. Vclav Jaroslav Kapr kapelnk a muzikant 1884 1962, hudebn skladatel, kapelnk a sbormistr. Po n pesthovn do Satalic se stv vd osobnost kulturnho dn v obci. Zakld sbor tambura, je spoluzakladatelem pveckho sboru Bendl. Sloil pes 300 skladeb, mezi nimi i operu Po stopch tst. Je otcem hudebnho skladatele Jana Kapra.
 • 18. Jan Kapr - skladatel Narodil se 12.3.1914, v rodin ednka SD a a lidovho hudebnika, kter v Satalicch zaloil Spolek tambura a aktivn pracoval v ochotnickm divadle. Jan Kapr vystudoval hudbu u prof.J.Kiky, po r.1948 podlehl vldnouc ideologii a jeho filmov, psov kanttov hudba byla psna v tomto duchu.V t dob zskal Stalinovu cenu za hudbu k filmu Nov eskoslovensko.V r.1968 byl za postoje proti okupaci SSR vylouen z hudebnho ivota, musel opustit JAMU a odejt do dchodu.Zemel v r.1988. Jan Kapr je autorem hudby k mnoha filmm z padestch let: Botostroj, Slepice a kostelnk, Nevra, Komedianti. Je autorem 8.symfonie Prask zvony
 • 19. Ji Huba dramatik a spisovatel Vznamn esk televizn a divadeln dramatik se v Satalicch narodil 27.8.1929 a do svch esti let il s rodii v dnen Nouzov ulici. Do koly zaal chodit ve Vinoi, ale v r.1935 se ze Satalic z rodii natrvalo odsthoval do Prahy. Od r.1961 kdy debutoval jako televizn autor (hrou Ztra a pozt) se trvale zapsal do televizn tvorby svmi hrami: Lstek do pamtnku, Ikarv pd, Tan ptci,Nezral maliny, televiznmi serily:Dobr Voda, Sanitka, ale i divadeln tvorbou, zejmna pro Vinohradsk divadlo: Dm na nebesch, Generlka aj. Jeho syn Ivan je takt televizn a divadeln dramatik: tv seril o hokeji Posledn sezna
 • 20. PhDr. Vladimr Lik sinolog a spisovatel Narodil se 9.2.1954 v Satalicch. Vystudoval Filosofickou fakultu obor orientalistiky-sinologie. Mimo mnoha lnk a stat v odborn literatue a pekladatelsk innosti je tak autorem nkolika knih o vchodn Asii, nap.: Hedvbn stezky, Taiwan. Je tak autorem publikace - Stty a zem svta. V souasn dob je vedoucm Oddlen vchodn Asie v Orientlnm stavu AV R.
 • 21. Miroslav Babusk - herec Narodil se v 24.7.1955 v Satalicch a v deseti letech se odsthoval s rodii do Hornch Poernic. Do svch zkouek na DAMU neml nikdy s divadlem nic spolenho. V r.1981 po absolvovn studia herectv nastoupil do divadla v Par- dubicch a po vojn se stal lenem Vinohradskho divadla v Praze. V r.1995 peel do divadla v Mlad Boleslavi, kde psob dodnes. Sv herectv uplatnil i ve filmu jako nap. Lska z pase, Vkend bez rodi, J nejsem j, Posledn mejdan apod.
 • 22. Mapy Satalic
 • 23. Satalice na map Okol Prahy z r.1780
 • 24. Mapa Satalic z r.1841
 • 25. Mapa Satalic kolem r.1850
 • 26. Satalice ped r. 1870
 • 27. Mapa Satalic z pelomu 19. a 20. stolet
 • 28. Okol Satalic kolem r.1930
 • 29. Okol Satalic kolem r.1940
 • 30. Mapa Satalic ze 70. let
 • 31. Mapa hradit lecho v oboe mezi Vino a Satalicemi
 • 32.