+ All Categories
Home > Leadership & Management > Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Date post: 12-Apr-2017
Category:
Upload: zdenek-machacek
View: 168 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 37 /37
Sedm zabijáků inovací ve velkých firmách Zdeněk Macháček Senior Consultant, Agile Coach
Transcript
Page 1: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Sedm

zabijákůinovacívevelkýchfirmách

ZdeněkMacháčekSeniorConsultant,Agile Coach

Page 2: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Kontext

Page 3: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Kontext

Page 4: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

1.NezájemTOPmanagementu

Page 5: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 6: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

2.Láskakřešení

Page 7: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 8: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Don’t ask people whatthey think of youridea.Only customers matter.Don’t ask customerswhat they think ofyour idea.Measure what they do.Ash Maurya

Page 9: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Nikdonepoužívá

nášprodukt

Zeptámesecojimchybí

Dodělámechybějícívěci

Product Death Cycle

Page 10: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

InGodwetrust,allothersbringdataW.E.Deming

Life'stooshorttobuildsomethingnobodywants.AshMaurya

Page 11: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

3.Imaginárnízákazníci

Page 12: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Nobusinessplan survivesfirst contactwith acustomerSteve Blank

Page 13: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

CojetoHodnota?

Page 14: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 15: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

4.Předčasnákomplexita

Page 16: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Musítobýtglobální,integrované,multichannel…

Page 17: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Ale…Zákazníkazajímájehoproblém,NEvašeřešení

Page 18: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Problem/Solution fit

Mámeproblém,kterýstojízato

řešit?

Product/Marketfit

Vytvořilijsmeněco,colidéchtějí?

Scale

Jakzařídímerůst(exponenciální)?

Soustředímesenazískávánípoznatků(trh,zákazníci)Reakcínaexperimet jepivot

SoustředímesenarůstReakcínaexperimet jeoptimalizace

Co,Kdy,Jak

Page 19: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Taming theDigitalDragon2014Gartner

Page 20: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Osadníci

Dvěrychlostinestačí

PlánovačiměstPrůzkumníci

Agile Six SigmaLean

1-10% 9-20% 70-90%

Rychlost StabilitaRůst

Page 21: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Technologickýdluh

Page 22: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

5.Informačníbariéry

Page 23: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 24: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Máštoužtýdenvmailu…

Page 25: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 26: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

6.Nejasnýcíl

Page 27: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

ShowMe The Money!

Acqusition

Activation

Retention

Revenue

Referral

Jaknászákaznícinajdou?

Majískvělouprvnízkušenost?

Vracejíse?

Jaknatomvyděláme?

Doporučujínásdál?

Page 28: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

There is nobusinessinyour businessmodelwithoutrevenue.A.Maurya

Page 29: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

7. Staré způsoby motivace

Page 30: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 31: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Vnitřnímotivace• MožnostvěciovlivňovatAutonomy

• PříležitostsezlepšovatMastery• VědomívyššíhocílePurpose

D.Pink- Drive

Page 32: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

BONUS:Hledáníobětníchberánků

Page 33: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách
Page 34: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

SEDMzabijákůinovacívevelkýchfirmách

1. NezájemTOPmanagementu2. Láskakřešení3. Imaginárnízákazníci4. Předčasnákomplexita5. Informačníbariéry6. Nejasnýcíl7. Starézpůsobymotivace

Page 35: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

SEDMkatalyzátorůinovacívevelkýchfirmách

1. JasnáahlasitápodporaTOPmanagementu2. Produktemjecelýbusinessmodel(Lean Canvas)3. Inovacejekontaktnísportsezákazníkem4. Jednoduchostzměnyjakohlavníkritérium5. Transparentnostasdíleníinformacíjepřirozené6. Známecílapravidelněověřujemejestlijdemesprávně7. Vnitřnímotivacejeklíčkekreativitě

Page 36: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

Doporučenáliteraturao E.Ries – Lean Startup

theleanstartup.como A.Maurya – Running Lean

leanstack.como A.Osterwalder - Vydělávejtesvýminápadyo A.Osterwalder – BusinessModelGeneration

strategyzer.como D.Pink– Pohono Ch.Heath,D.Heath - Proměna

Page 37: Sedm zabijáků inovaci ve velkých firmách

ZdeněkMacháčekSeniorConsultant,Agile Coach

[email protected]

Fotografieunsplash.com

www.principal.czwww.agileware.euzework.wordpress.com


Recommended