Home >Documents > koln­ asopis 3. Z  Beroun Obasn­ .Tyto fakta dokazuj­, ¾e velkofilm m...

 koln­ asopis 3. Z  Beroun Obasn­ .Tyto fakta dokazuj­, ¾e velkofilm m...

Date post:08-Mar-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Na n gulov trn nastoupil nov fredaktor Tom Liptk z 9. B, kter vymyslel tento speciln dl a dkuje za zjem vem tenm naeho kolnho asopisu i tm, kte ho teprve zaali st.

Obasnk koln asopis 3. Z Beroun

Vtm vs u novho vydn naeho asopisu Gul, jsem nov fredaktor naeho asopisu a svoji kariru zanm specilnm filmovm dlem Gule.

Vtejte v Zombieland toto jsou prvn slova, kter uslyte pi dvn se na film Zombieland. Potkte zde 4 osoby Columba, Tallahaseho, Wichitu a Little Rock. Nejsou to jejich skuten jmna, ale jejich pezdvky. Nyn nco o pbhu, je to star kli, parta lid se sna pet zombie apokalypsu a to jen tak, e postl hodn zomb. Jenome dky skvlmu humoru po napnavch scnch je kouzlo tohoto filmu a dky tomu se na nj budete chtt dvat hned nkolikrt za sebou. Pipravte se na nco o postavch. Columbus je lovk, kter se boj snad veho - nejvce pak klaun. Ale dky svm fobim zstal naivu, protoe bydlel sm a stranil se lid. Tak vytvoil seznam, kter se mus dodrovat

v zemi Zambie, aby jste peili, napklad: Pipoutat se, dv rny, raduj se z malikost, atd. Tallahase je lovk zasten tajemstvm, um skvle zabjet zombie, nesn zombie a miluje okoldov tyinky. O Witchit toho moc nevm akort, e je sestra Little Rock a zamiloval se do n Columbus, to vyvol dal scnu se zchranou Witchity a Little Rock. U vm toho moc neprozradm, radji se na tento film podvejte a jestli jste ho u vidli a chcete pokraovn, eknu vm nco, co vs pot. Zombieland ml bt seril, jene na nafilmovn pilotnho dlu nechtla dn televize dt penze, tak se reisr rozhodl udlat film, tud se meme tit alespo na dal dva dly. Peji vm krsn den a nashledanou. Pro vs vytvoil T. Liptk.

Avatar

Avatar trh rekordy, 185 tisc divk za tden! Avatar m vce divk, ne vechny filmy dohromady. Avatar pebr prvenstv od sgy Twilight. Zlat glbus za reii dostal Cameronv Avatar. Avatar se stle dr v ele. Avatar se stal nejvnosnjm snmkem dob., kaj svtov kritici. Ale nesmme zapomnat na to, e vdy se najde nkdo, kdo bude oficiln (legln a oprvnn) zveejobvat negativn nzory na tento revolun film. Nejdv si uveme svtoznmho reisra Jamese Camerona, kter natoil film Titanic (dostal 11 Oskar). , James Cameron (55) vyrstal u Nigerskch vodopd a ivil se

jako mechanik a idi nklaku. Zaal s producentem Rogerem Cormanem, s kterm natoil film Sador, vldce vesmru. Natoil tak filmy: Termintor, Vetelci a Termintor 2. Kvli Titanicu udlal 12 ponor k vraku Titanicu a to ho inspirovalo k dokumentrn tvorb. Vrtme se k samotnmu filmu. Posledn incident, kter se stal v Thaj wanu, byl jasnm dkazem odmtan pravdy kritik. Chlapec (podle mdi) Kuo dostal infarkt pi filmu a tento fakt podpoil negativn kritiku. Dal udlost se stala v Rusku, kdy tak zvan Petrohradt komunist. Podle nich pr: elementrn krde sovtskho intelektulnho vlastnictv" to bylo dal hnut proti holywoodskmu velkofilmu. Jeden z dalch krok bylo logo: Avatar je pr rasisticky. A tak dle. Tyto fakta dokazuj, e velkofilm m dv strany kritiky a nen tak asn, jak se vude pe. Ale te se podvejme na kladn fakta, kter se pihodila po uveden filmu do kin. Jeho pbh je jednoduch a strun, e by ho pochopil kad. Mlad Jake Sully, kter byl marikem nastupuje na msto svho bratra na misi na neznmou planetu Pandora. Jake je na vozku, a proto moc zde neme udlat. Vvojov projekt Avatar je kontrolovn organick bytosti pomoc sloitho zazen. Pandora je toti zdroj horniny, kter by mohla vyeit aktuln pedvdanou energickou krizi. Jake se dostane do vesnice domorodc a spoj se s nimi proti lidem, kte chtj domorodce odstranit kvli nalezitch horniny. Jednoduch pbh. Prakticky cel svt je tvoen na potai. Zvltn vc je, e Cameron umstil na hrajc herce kameru, kter snm mimick pohyby oblieje a tud pohyby v oblieji jsou pesn. S pomoc nkolika osvdench studi: napklad na Novm Zlandu (WETA) se Cameronovi podailo vdechnout filmu dui. Vizuln efekty a hereck vkony jsou zde zahrny skvle. To jsou kladn body filmu Avatar. Avatar nese ekologick posln, kter je te velmi populrn. Zde chtj lid z prody tit, pouvaj ji ke svmu prospchu, ale neuvdomuj si, e v n nkdo ije. Filip Rendl

Vyberte film, kter se vztahuje k obrzkm. 1 4

a) Arabela a) Mumie b) ifra mistra Leonarda b) King Kong c) Geja c) Indiana Jones d) Shrek d) ifra mistra Leonarda

2 5

a) Pirti z Karibiku a) Jak dostat tatnka do polepovny b) Mars to b) Ti oky pro popelku c) Mumie c) Takov normln rodinka d) Krkonosk pohdky d) Avatar

3

a) HarryPotter b) Beowulf c) Ti oky pro popelka e) Jen pokej zajci

Jeffk

een: 1 D Shrek

2 A Pirti z Karibiku 3 A Harry Potter 4 C Indiana jones 5 B Ti oky pro popelku

Po skvlm spchu prvn sti tydlnho filmu se promt Nov msc. Prvn dl Stmvn (Twilight) ml a stle m neuviteln vysok trby a velk mnostv fanouk. Jak vte, hlavn postavy jsou dvojice zamilovanch, dvka Bella a upr Edward. Edward se s Bellou rozejde, aby Belle nemohl on ani jeho rodina ublit. Bella to neoekvala a je bez Edwarda jako bez due. Bella mezi tm, co Edward odeel, se seznmila s Jacobem, kter ji miluje a sna se ji polbit. Jacob se stane vlkodlakem, nechce, aby to Bella vdla. Bella se to stejn dozvdla. Kdy se Bella pokus o nco velmi nebezpenho, kdy se Bella me zabt, zjev se j Edward. Nakonec Edward vol Belle a telefon zvedne Jacob, ekne Edwardovi, e pipravuj Bellin poheb. Edward se bude chtt zabt, ale Bella za Edwardem pijede a zaraz ho. Tento dl jsme vidli, moc se nm lbil. Je velmi smutn, na konci napnav. My jsme tedy byli na konci natvan, protoe Bellu Edward pod o ruku a hned potom, co to ekl, se objevily titulky. Muste vidt.

A. Kratochvlov a J. Pech

AUTOR: Pea

SLVA, PTEL DOKALI JSME SE!!!

Juch, jup, ho nm letadlo lallal Ehm, pardon. Omlouvm se, e jsem jet nestail vydchat onu

bjenou novinu, e se naten novho velkofilmu posunulo opt o kousek ble ke svmu konci. V ervnu se k nm chyst vtrhnout samotn Princ Persk

Coe, neznte? Kolik vidte prst na sv ruce? No, nechejme tchto psychiatrickch vyeten. Nejprve pro zaostal asi vysvtlm nco o pedloze Prince Perskho. Ve zaalo, kdy v roce 1989 Ubisoft

prvn dl mnohokrt oceovan srie Prince. S postupem asu se rozhodla firma pedlat jeho engine do 3D, a tm mlem pohbili celou asnou hru. A pak se nhle jakoby odnikud objevili Psky asu a probudili Vlenka uvnit kadho z ns. Ovem pot u jsme nemli jen jednu dui, ale rovnou dv, a tud jsme potebovali Dva trny

Nutno ci, e jsem se ale pi oznmen zatku naten trochu polekal, pi zjitn, e film byl prodn

studim Disneyho!!! Rychle jsem prohldl jeho kinematografii a zhrozil se jet vc Snhurka a sedm pajzl, 101 dalmatin (nebo delmatin?), Mal mosk vla a dal horory, na kter jsme se museli dvat jako dti. Natst kdy jsem dorazil do spodn sti princova mrtnho listu, narazil jsem na Pirty z Karibiku! Mj nzor se obrtil o sto osmdest stup, obzvlt kdy jsem zjistil, e film dostal po dlouhch jednnch pod taktovku reisr Jerry Bruckheimer (Armageddon, Pirti z Karibiku). A hudebn podtext dostal za kol vytvoit ostlen Harry Gregson Williams (hlavn tma Indiana Jonese, Hvzdnch vlek i Jurskho parku)

Piznejme si ale, e se peveden na pltno stejn trochu bojme. U Lary Croft nm tak tvrdili, jak to bude

ndhera a co? Jedin co ve filmu stlo za to byla Angelina Jolie s dvojic nabitch zbran. mitec. Nebo co teba Doom? Tam za nco stl pro zmnu jen proslul zpasnk The Rock. A instalatra Maria radji nebudu jmenovat.

Co se te hlavnho pedstavitele dlouho ns Disney napnal. Ale te u vme (u hodn dvno), e jm bude Jake Gyllenhaal (Den pot, Zkrocen hora) Kdo z ns m ped oima prince z Vlenka a Dvou Trn, bude souhlasit, e asi vt podobnost by lid z castingu ani nenali.

Jako indick princezna Farah mu bude sekundovat Gemma Arterton (Holky z na kolky, Quantum of Solace).

A kde by byl n princ bez rdce, kterm bude Ben Kingsley (Posledn legie). Jak to vypad, hollywoodsk elita z mlad i star generace se sela ve filmu, kter vypad jako Pirti z Karibiku na psench dunch.

Celkov dojem z prozatmnch trailer i herc je pozitivn. I kdy se mi Gemma Arterton vbec jako Bond Girl nelbila, tady vypad jako Farah opravdu skvle. Ben Kingsley jako Merlin v Posledn legii mne zaujal vce ne teba Colin Firth. A n princtedy pardon, Jake Gyllenhaal. Abych pravdu ekl, vidl jsem ho jen v Plnon mli a Dni pot. Myslel jsem (a doufal), e se pro roli prince nehod a e ho vykopnou co nejdv.

Ovem nyn u jsem zticha, protoe ve zmnn podobnost je do nebe volajc. Do role prince se opravdu hod. Vzhled posute sami

Take vichni, co mte rdi Prince sejdeme se brzy po vysvden v kinech. Princ m premiru v anglicky mluvcch zemch 28. kvtna. U ns by to tedy mlo bt nejpozdji do konce ervna. Bojme se, e to Disney pojme jako pohdku, kterou princ opravdu nen (vidli jste nkdy Dahaku? Pipadala vm snad jako mudla ze Snhurky ?) e pbh ztrat ono svin tempo. e to nebude Princ, jakho znme. Tme se na toho bastarda Vezra. vyprvn pbhu o pscch asu tak, jak ho znme my, sta mazci. princovi akrobatick kousky, kter jak to tak vypad nebudou chybt. na indickou princeznu Farah, se kterou se v dalch dlech jet setkme. na princovo such komentovn udlost (pro nho typick sarkasmus). Doufejme, e nm tenhle pohled nezevedn A mimochodem, pokud by jste se chtli sami podvat na trailer zajdte na: http://film.moviezone.cz/princ-z-persie-pisky-casu/

S pan uitelkou Ivanou Flkovou

koln asopis Gul vm pin minirozhovor s pan uitelkou Ivanou Flkovou, kterou vichni dobe znte.

U na druhm stupni etinu a djepis.

1. Chodte rda do kina??? Rda. Ale moc asto se do kina nedostanu.

2. Jak asto chodte do kina??? Asi tak dvakrt do roka.

3. Jak je v nejoblbenj film??? Sedm statench

4. Chodte sp na normln filmy nebo na 3D??? Urit na normln. 3D se mi moc nelb

5. Jak je

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended