Home >Documents >Social media monitoring

Social media monitoring

Date post:15-Dec-2014
Category:
View:2,170 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
8. 10. 2011 Manager Expo, Senec, Slovensko
Transcript:
  • 1. Social media monitoring8. 10. 2011 Manager Expo, Senec, SlovenskoJosef lerka, Ataxo, Chief Technology Strategist

2. Media monitoringkoeny m v klasick vstikov slubhistorie sah do poloviny 19. stoletmotivac bylo snit nklad na cenu informacnap. nemuset se starat o protn novin 3. Social media monitoringSMM je vlastn vstikov sluba zesocilnch mdi! 4. Hodnota informaceHodnota potebn informace zskan z njakhozdroje odpovd me energie, kterou byste muselivynaloit na zskn stejn informace z jinho zdroje. voln podle Norberta Wienera 5. Potebn informace?Zkladn otzka pro volbu jakhokoli monitoringu je ... 6. KDO JSEM?A podle toho se pozn co je potebn informace... 7. Typit uivatelStrun typologie, nikoli vyerpvajc... 8. UivatelStartupy, SMB a stedn firmyVelk etablovan firmyKonzultanti a agentury v oblasti socilnch mdiSpecifick business 9. Startupy, SMB etc.potebuj akcelerovat komunikaci v socilnch stpotebuj nachzet msta, kde se diskutuje o oblastiblzk jejch produktupotebuj sniovat nklady na propagacipotebuj zskvat nov klienty 10. Etablovan firmypotebuj udrovat a vytvet vztah s klientempotebuj identifikovat problmypotebuj vytvet pozitivn vazbu ke znacepotebuj redukovat negativn reakce na minimumpotebuj analyzovat trendy na trhu, objevovat inovace 11. Konzultatn a agenturypotebuj data nad nimi budou dlat analzypotebuj zptnou vazbu na kampanpotebuj idnetifikovat vlivn lidi 12. Specifick bussinessociln mdia jako msto pro generovn leadprediktvn analzyvzkumn agenturybezpenostn agentury a sluby 13. zmnky o Inception na eskm Facebooku 2010 a divck ohlas 14. Obecn pro... 15. Co nen SMMSMM nen bussines inteligenceSMM nen CRMSMM nen social analyticsSMM nen analza per seBy pro vechny tyto oblasti tvo velkou st datovzkladny, tak jsou to jin produkty. 16. Nstroje pro monitoringobecn uveden do problmu 17. Situace na trhusvtovm i domcm 18. Celosvtov trhne destky, ale stovky een 19. Pomr placench a free300225150 750PlacenstenBetesting Bezplatn Pomr placench a free SMM tools ve svt. (Zdroj: Ideya Ltd. a vlastn data) 20. Skoro 300 nstroj 60 45 30 1502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 2011Vvoj potu novch SMM tools ve svt. (Zdroj: Ideya Ltd. a vlastn data) 21. Rozloen podle zemUSA 176Velk Britnie 25Kanada 17Nmecko 11Rusko 5Holandsko 4Francie a dal zbytek 22. Pro tu nejsou velc hriNa svt je 1.7 miliardy uivatel Internetu.Jen 34 zem m vce ne 10 milion uivatel a my to nejsme.Top 10 internetovch zem m celkem 1.17 miliarady uivatel.To je 65 procent celosvtovch uivatel-Top 20 zem na Internetu m dohromady 1.47 miliardy uivatel,tedy 82 procent vech,A esko a Slovensko do Top 10 ani Top 20 nepat.TAK CO BY TU DLALI?http://royal.pingdom.com/2010/07/27/top-20-countries-on-the-Internet/ 23. ... a navczahranin nstroje maj problm s lokalizacizahranin nstroje maj problm s loklnmi zdrojizahranin nstroje maj problm s jazykovmianalzerya dal problmy ... 24. esk a slovensk trhStav trhu s nstroji na naem trhu 25. Pvodn een na trhuBuzzbootAtaxo Social InsiderWLIP (? - nen jasn na kolik je to domc een)dal? 26. Jak to cel funguje... a jak je hit na nm se hraje 27. Jak se data sbraj?Postup sbru dat m pm vliv na to jak data mte kdispozici, jak erstv data jsou a jak kvalitn jsou.Metody:indexovn webu jako to dlaj vyhledvaehlednm za uivatele pomoc APIkombinovnm obou metod 28. Dleit kritriaPokryt a detekce umstnVsledky a rychlost obnovy datRozhran a nastavenAlerty a reportyArchivace a exportyRozhran a nastaven 29. PokrytSociln st (Facebook, Twitter, Lid.cz a dal)Blogy a mikroblogyDiskuse (pod lnky na serverech)Diskusn fra (specializovan servery)Zpravodajsk servery (lnky)Vlastn zdroje (via RSS) 30. Detekce umstnJak nstroj pozn, e m vbec z thle URI uchovatdata? e je dan konverzace relevantn?URL - ne vechno s koncovkou .cz je esky a pod.IP Adresa - servery jsou dnes po celm svtJazyk sdlen - inn, ale ne vdy 31. Vsledkysystmy jsou primrn keywords centricvstupy jsou definovny klovmi slovyvstup jsou texty 32. Kolik toho skuten chyt?Alterian Biz360BrandwatchNielsen Radian 6 ScoutLabs SysomosBlog693269 344 6302127 926 1219Forum 609121 382 599 581 787678Twitter 3129 129 467 1532 3201 1501Celkem4431 5191193 2761 59091713 3398Zdroj: Fresh Minds, Turning conversations into insightsSrovnateln testy u ns chyb.st domcch hr takovto srovnn odmt.Kvatnitativn mtko nemus bt prospn. 33. Kvantita vs. kvalitare-tweetyspampodpisyreklama... chcete je? Odpov nen a tak jednoduch ... 34. Archivace a exportyPo jakou dobu budou vae data dostupn v archivusluby? A za jakou cenu? A potebujete to?Msc? (Radian6)Rok? (Sysomos)Rok a pl? (Ataxo Social Insider)Dva roky a pl? (Alterian)Zdroj: FreshMinds, Turning conversations into insights 35. Archivace a exportyUm systm vbec exportovat velk data?A v jakch formtech?Export dat nen asto ani tak problm databze, alevytvoen samotnho souboru. 36. Alerty a reportyV jakch formtech a asovch cyklech si metenechat poslat reporty?Jak funguj alerty?Jsou near real-time nebo je to periodick loha? 37. Rozhran a nastavenJe rozhran jednoduch?Zvldnete ho nastavit sami?M aplikace rychlou odezvu?Ctte se v n dobe? 38. A kdy si u vyberete...... zane prce: day2day-closecombat, analzy,costumer care, ovlivovn a taky NOV OTZKY! 39. Pklad za ve: analzyod monitoring k analze a na co si dt pozor 40. Co je analza?Schopnost rozpoznat a interpretovat signly, kterpinej data zskan z monitoringu jako relevantnpro v business.Analza dat nen mechanick penesen do graf.Naopak dobr vizualizace dat je jejich interpretace.Vdy ale muste vdt jak data a pro analyzujete. 41. Pr pklad ...... pro vae dal pemlen 42. Hledn influencrRozliovat napklad ty co vs nejvc p a co jsou svam tmatem nejvc zmiovni:Top autoihttp://www.klaboseni.cz/agregovane.php?hledane=%23managerexpo&klout=&exact=Vlivn tyhttp://www.klaboseni.cz/agregovanisiritele.php?hledane=%23managerexpo&klout=&exact= 43. Wordcloud... 44. ... a jeho hranice 45. Hranice SNA 46. Sentiment analza...lid se mezi sebou neshodnou ani v polovin ppadjinak hodnot sentiment firma, kter se tk a jinaknajat konzultan firmalnek: O sentiment analze bez sentimentu anebjeden mal experimenthttp://www.lupa.cz/clanky/o-sentiment-analyze-bez-sentimentu-aneb-jeden-maly-experiment/ 47. ... pesto je dobr j znt! 48. Co zvrem?... meme si nstroj na monitoring udlat sami? 49. Mete, ale nevyplat se... vte uivatelm 50. True StoryCo kdybych si chtl monitorovat internet sm,teba jen s pomoc Googlu?Na hrub odhad to me fungovat. I kdy tyto voln pstupnvyhledvae um teba polovinu vc co speciln nstroje, takjejich nejvt problm je v nem pln jinm, a sice, e s nimistrvte neuviteln mnostv asu. Taky jsme tuto cestuzkoueli, stejn jako vm, e to zkoueli nkte nai klienti, alekdy zjistte, jak velk je to objem prce na pravideln bzi,snadno si spotte, e se vm to nevyplat.Peter Hermann, AMI Communicationshttp://mam.ihned.cz/c1-52999360-hlavne-bez-arogance 51. ... ale zkuste si to!Blogy a diskuse: http://www.google.com/alertsTwitter: http://www.klaboseni.cz/Facebook: http://www.facebook.com/search.php 52. Dkuji za pozornost!Otzky? Odpovdi! 53. Toto je posledn slajdWWW: http://www.ataxosocialinsider.czTwitter: http://twitter.com/josefslerkaEmail: josef.slerka@ataxo.com

Embed Size (px)
Recommended