Home >Documents >SOCKOM pro SixPack, SixPack pro SOCKOM

SOCKOM pro SixPack, SixPack pro SOCKOM

Date post:24-Apr-2015
Category:
View:2,534 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. PRVN DOMC KOL DO PEDMTU SOCILN KOMUNIKACE Od Adama Reka. Pro Olgu Bierntovou a kohokoliv dalho. 1
 • 2. VODEMPrvn domc kol do pedmtu Sociln komunikace ml za cl najt, popsat a okomentovat konkrtnbest practice, konkrtn kampa na socilnch mdich.Rozhodl jsem se popsat nco, co je mi hodn blzk a to prbh online komunikace kapely DaveMatthews Band v bhem prvnch devti msc tohoto roku, bhem kterch bylo oznmeno a vydnonov album, Away From The World.Hned v vodu musm ct, e se nejedn o kampa, kter by byla njak stran geniln nebopevratn, a nekonala se pouze na socilnch mdich. Ale byla skvle zvldnut a chytla m zasrdko natolik, e jsem ji od zatku do konce sledovat jako mal kluk svoje prvn porno. 2
 • 3. Nejdv o kapeleAneb kdo jsou, co hrajou, jakou maj minulost.Dave Matthews Band (dl jenom DMB) je kapela, kterou v esk republice skoro nikdo nezn. Ale vesvt je to naprost bomba, TOP mezi ostatnmi TOP. V letech 2000 a 2010 dn kapela na svtneprodala vc lstk na koncerty, ne oni.DMB je rockov kapela z USA, kter hraje u pes dvacet let. Je to takzvan jam band vtina jejichpsniek m njakou kostru, ale jak pesn budou vypadat na koncert, to nikdo nev. Protoe jsou tovechno geniln muzikanti, asto se stv, e dok hrt jednu skladbu teba dvacet minut. Osobnmm v potai pes edest kompletnch mnohahodinovch koncert, kter vyly jako alba a anizdaleka nemm celou diskografii.Texty maj o lsce, Bohu, sexu a radosti ze ivota. Aktivn se zapojuj do ekologickch kampan,vystupuj proti rasismu, vlkm a dalm nepknm vcem. Prost jsou to moc hodn kluci.Dave Matthews je celebrita z nka bez hudebnho vzdln se vypracoval na svtovou hvzdu,zahrl si v nkolika filmech a serilech (Dr. House, Zohan: kryc jmno kadenk,..), taky ke spoustfilm spolupracoval na soundtracku (Matrix: Reloaded, The Office, Dr. House, Smallvile, 21 gram,).Dky sv popularit je tak neustle pod drobnohledem mdi a fanouk, stejn jako zbytek kapely.Take cokoliv udl nebo nazna, hned je toho pln internet.Navc maj naprosto fanaticky oddan fanouky. Ti v roce 1998 zaloili fanklub jmnem Warehouse.(Prvn koncert DMB se konal na stee obchodnho domu, je o tom i psnika Warehouse.) Tentofanklub je kapelou podporovan a lenov maj pednostn monost kupovat si lstky, navc jsoulevnj, k tomu se pipotv plno dalch vhod.Jet abych doplnil, jak moc velk hvzda DMB je festival Colours of Ostrava se o n u nkolikrtpokoueli jako o hlavn hvzdu. Bohuel si DMB pokad ekli o takovou cenu, e se tm poadatelradi rozhodl zaplatit vechny ostatn headlinery. (Ale jednou to vyjde!)Zvuk DMB pomhal utvet producent Steve Lillywhite, kter m jinak prsty i ve zvuku U2, The RollingStones nebo teba Petera Gabriela. Spolen vytvoili prvn ti alba - Under the Table and Dreaming,Crash, and Before These Crowded Streets. Pak pracovali na dalm albu, ale njak se nepohodli neboco a rozeli se. Od t doby se zvuk DMB na studiovch albech hodn mnil. Dave dokonce vydal jednoalbum slov, zkrtka se tak njak hledali.Zlom piel v roce 2009, kdy se jich ujal Rob Cavallo a zaali pracovat na albu Big Whiskey & theGrooGrux King. Bhem nahrvn se ale stala nehoda a jeden ze zakldajcch len, saxofonista LeroiMoore zemel po nehod na tykolce.Kapele to paradoxn dodalo obrovskou energii a sjednotilo je to. Album byl trhk, a bylo nominovnona dv Grammy v kategorich Best Rock Album a Album of the Year. Zznam z pedvn pak byldocela nez.Dave Matthews Band se tak znovu dostal na vrchol americk hudebn scny. V lt 2011 se kapelenezastnila ani jednoho festivalu oni si udlali svoje vlastn festivaly. Je tak naprosto pochopiteln, 3
 • 4. e kdy se pak do svta rozneslo, e se chyst nov album ve spoluprci se Stevem Lillywhitem,internet lel. 4
 • 5. Stefan a jeho tweetPrvn podezen, e DMB pipravuje novou desku, odstartoval Steve Lillywhite na svm Twitteru. lo ojednoduch sdlen: January will be AWESOME !!!.Stefan Lessard, bask, kter obvykle tweetuje o vem, co kolem sebe vid (a btw: dost asto mluv oFonziem, oividn by chtl bt taky tak cool), pak vzbudil jet vt rozruch, kdy tweetnul o tom, ese t do Seattlu tedy do msta na druhm konci Ameriky, ne kde kapela sdl.Steve pak zase tweetnul o tom, e m na zpad a bylo vymalovno. Njak paranoidn fanouek sidal jedna a jedna dohromady viml si, e Stefan i Steve se ocitnou ve stejnou dobu ve stejn stiUSA. Zaalo se dost intenzivn spekulovat o novm albu.Blogy lely:If there isnt a new Dave Matthews Band album being recorded in 2012 with Steve Lillywhiteproducing, then us fans are reading far too deep into the tweets. In the tweets (pictured) Lillywhiteseems pumped about traveling west for a while and Stefan tweeted about heading up to Seattleafter New Years Eve. The tweets alone are nothing to write blog about but my grapevine was alsobuzzing about the January 2012 studio sessions with Lillywhite before I noticed the tweets. Though Itry not to post rumors on this site, seemingly enough info is out there to place Dave Matthews Bandin the studio with Steve Lillywhite next week. (DMBlog)Stefan pak na svm Twitteru potvrdil, e je v nahrvacm studiu. Ale bylo ticho. eptanda rostla. Apak piel newsletter. 5
 • 6. Newsletter s GauchemNkoho prost napadlo dlouho mlet a pak to do lid naplit naplno.Take 19. kvtna piel newsletter s pedmtem A Note From Dave. Byl v nm link na staenpsniky Gaucho. Nemm bohuel k dispozici dn data o to, jak se psnika ila ale myslm, eani neexistuj. Bhem nkolika hodin se toti objevila na YouTube v nkolika destkch kopi, byla takk nalezen na vech znmch serverech jako Rapidshare apod.Kdy pak kapela nahrla psniku na svj oficiln YouTube kanl, vlastn to ani moc nemlo efekt vichni u to znali a mli to v oblbench nebo pmo v potai.Tohle jen tak mimochodem skvle koresponduje s tm, jak vysvtluje online propagaci hudby britskprofesor Andrew Dubber ve sv knize 20 Things You Must Know About Music Online mluv o tom,e lovk mus nejdve hudbu slyet, a pak se mu zane lbit a a pak uvauje o tom, e by si jikoupil.Osobn tohle povauju za skal mnoha kapel po celm svt jako uivatel si pece nekoupm nco,o em nic nevm. een s novou psnikou voln ke staen mi tedy pijde jako vn jednoduch adobr. 6
 • 7. GrafikaOsmnctho ervence piel dal newsletter. Tentokrt ukzal grafiku celho alba, oznmil datum,kdy album vyjde a souasn spustil pedprodej na iTunes.Stejn jako u pedchozho alba, grafiku dlal kompletn Dave Matthews. (Osobn si myslm, e jekrsn a jet k tomu je super, e i kdy by si na to mohl najmout nejlep grafiky, radi to pro svfanouky udl vlastn rukou.) 7
 • 8. MercyOd chvle, kdy bylo Away From The World oznmeno zaal Dave poskytovat rozhovory a brzy potzveejnil dal psniku Mercy. Zahrl ji v televizn show Jimmyho Falona Late Night. (Video jebohuel pro R nepstupn.) Kapela nsledn odstartovala letn turn, na kterm hrla i nkter nov skladby konkrtn Mercy,Sweet a If Only. Jejich fanouci z Warehouse se vyvaj v naten a kompletovn koncert DMB, atak se vechny ti skladby rychle dostaly do svta.Mimochodem, tohle dobe ukazuje naden fanouk asto a rdi se organizuj. A akoliv DMBneustle vydv dal a dal koncertn alba, na internetu se objevuj vechny psniky, nebo dokoncecel koncerty, natoen na mal kompaktn kamery a nahrvac zazen.A protoe jsou fanouci tak akn a ochotn, rozhodl se to DMB patin vyut.Mercy se stalo hlavnm singlem alba Away From The World.Dne 31.7. DMB zveejnili nov microsite, a s pomoc dalho newsletteru vyzvali fanouky, aby sezapojili do tvorby videoklipu. To bylo samozejm spojeno se zveejnnm nov psniky, aby fanoucivdli, co nat. 8
 • 9. Koncept byl jednoduch: na webu byl zveejnn seznam obrzk, kter maj fanouci nafotit a scn,kter je poteba natoit. Kad si mohl vybrat, pidat svj dlek a okamit se ukzalo, kter kouseku je hotov a kter jet ne. (Podobn to ped pr lety udlala i kapela Nickelback. Tam ale nelo ozapojen fanouk, ale o pedem pipraven scn, kter ml vypadat pirozen.)Bhem necelch dvou tdn byl nashromdn veker potebn materil a 29. srpna, take ani nemsc od zveejnn micrositu s vzvou, byl zveejnn videoklip. Tentokrt pmo na jejich FB kanlu,kter m tm ti miliony fanouk.Dave ekl magaznu Billboard, e douf, e Mercy "will inspire [people] to find the things that theylove, inspires them to feel good, to feel love, or ambition, or feel powerful. Whatever they need."Na videoklipu se podlelo celkem 14 334 fanouk. Fakt.Soust micrositu s nvodem pro fanouky, kte se chtli na videoklipu podlet, byla sout. Kapelaosobn vybrala jednoho fanouka, kter vyhrl vlet na zvren koncert zimnho turn 2012.Sout byla pstupn pouze lidem z USA. A tak jsem zstal sedt doma.No, a tady je ten vsledn videoklip. 9
 • 10. Pedprodeje, merchandising a zimn turnSoust toho veho bylo i spoutn zbrusu novho webu http://davematthewsband.com/. Dleada rozhovor pmo ze studia, nebo teba krtk dokumenty o tvorb jednotlivch psniek.A do chvle, kdy album jedenctho z 2012 vylo, nabzel DMB na svm eshopu pedprodeje.A to jak pro samotnou desku, deluxe verzi (kterou samozejm mm), vinylovou verzi, tak pro velkoukovovou ceduli s grafikou, trika, batohy, mikiny, nebo vechno dohromady.Zajmav vc DMB nem pln outsourocvan eshop. Vechno je poteba si koupit pmo na jejichwebu a a po njak dob se to dostv na iTunes nebo Amazon, a jet zdaleka ne vechno.Pravdpodobn vychz ze zsady, e klov vci se nikdy nesm outsourcovat. Pedprodeje tedy bely naplno, aknch nabdek a specilnch balk bylo fanoukm vc ne dost.lenov Warehouse navc zskali speciln nabdky.A pak album Away From The World vylo.Ihned pot debutovalo v celosvtovm ebku Billboard 200 na prvnm mst. DMB tak vyrovnaliEagles Away From The World je est deska DMB, kter debutovala na prvnm mst. Propedstavu, Led Zeppelin a U2 maj takovch debut na kont sedm, Rolling Stones devt a Beatlesdevatenct.Aby toho fanouci nhodou nemli pro jeden rok mlo, oznmila kapela speciln zimn turn, nakterm zazn nov deska. 10
 • 11. ZvremNejednalo se o kampa v pravm slova smyslu. Pesto si myslm, e by bylo koda, kdyby se ztratilav djinch internetu.Kapela Dave Matthews Band dokzala sv fanouky vybudit k plnmu lenstv a znovu se dostat navrchol v prodejch lstk, v prodejch cdek a v potu placench download.Samozejm, o DMB pu hlavn proto, e je to pro m srden zleitost a kadou novinku vm meziprvnmi. Take kdy jsem pemlel, o em budu pst, napadlo m: Hej, tohle celou dobu sleduju avechno o tom vm! Navc m nov deska naprosto dostala.Neudlali nic revolunho, pesto si myslm, e cel komunikace byla skvle zvldnut. Ukzala, ekapela me psobit jako neuviteln siln lovebrand a asto sta jen pemlet nad tm, jak jeclov publikum, v em je siln a pak to nleit vyut. e sta pout mozek a nechat se inspirovattm, co je k dispozici.Take tady je ke staen album Away From The World. Pkn den! 11
 • 12. Living Things Scavenger HuntKde jsou ty asy, kdy byla Hudba zleitost skupinek nadenc, kte u ohnk a pogarch hrli na vechno, co jim pilo pod ruku?! V tch kouzelnch dobch byla hudbazleitost umleckch pud a naden.Dnes se stle astji sklouj slova jako hudebn prmysl a podobn zkomoleniny... Hudbase tedy stala soust neprosnho soukol zvanho Trh. Tohle soukol semele cokoli, co muvyn, bohuel bez rozdl umu i kvality a tak se na svt dostvaj zzraky typu Nicki Minajnebo Justin Bieber. Tihle pseudoumlci pak za sv pseudohudebn kariry (ale rozhodnNEpseudo bambiliony) mohou podkovat marketingovm a medilnm mgm asamozejm i socilnm mdim.ili jsme se od rovnice Slva = Um posunuli k Slva =Dobr propagace.Na druh misce vah je ale natst i spousta vhod, kter tenhle stav pin. V kadmppad v souasn hudb plat pravidlo - kdo nepropaguje, jako by nebyl. Nesta jennatoit perfektn desku, ale je teba k n udlat superobal, superspoty, superplakty a vbecvechno mon (Ve vsledku ta deska nemus bt ani perfektn, ani super, ani prmrn astejn se vm ty bambiliony posypou.) Hudebn kapala se pak v tchhle podmnkch chovjako kad jin znakaTmhle obrnm a v podstat zbytenm vodem (kter jsem si ale nemohla/nechtlaodpustit) se dostvme k tomu, e se d pomoc socilnch mdi udlat i kampasmyslupln a pedevm zbavn.Jednu takovou kampa si pro sv fanouky pipravila kapela Linkin Park ped vydnmsvho ptho studiovho alba Living Things. Linkin Park se obecn vyvaj v rznchsoudobch interaktivnch vychytvkch, Scavenger Hunt je toho dkazem.Akce s nzvem Scavenger Hunt se konala na jae 2012, pr tdn ped vydnm alba, atrvala skoro cel msc.Cel akce byla pojat jako jaksi hon za pokladem. Prostednictvm rznch druh mdidostvali fanouci po celm svt indicie, podle kterch se dostvali krok za krokem blk cli. Do lovu bylo zapojeno 8 mst z celho svta bar v Sydney, klub v Tokiu, zahradyv Torontu, park v Chicagu, pstav v Rio De Janeiru, muzeum v Los Angeles, budova MTVv Berln a ve vyvrcholilo v Londn na rdiov show v budov BBC Radio 1.zdroj: mikeshinoda.com
 • 13. Mike Shinoda vypustit 6. kvtna do svta podivn tweet, kter ml bt pedzvst cel akce.Samotn lov vypuknul 8. kvtna, kdy se na jeho Viddy tu objevilo video, kter ukazovalona neznm msto na map se vzkazem: Alright you guys, the scavenger hunt has begun,the first clue is here. Send someone, youll know what youre looking for when you see it. Noneed to pack a lunch, just take photos and work together. Theres a big pay off.Video dostupn na: http://www.viddy.com/video/b4ee4dc2-19d5-4d3d-bbe3-08f9b3db4643Msto bylo pes noc identifikovno jednm z fanouk jako kampus University of Sydney adruh den se na Twitter tu dalho fanouka objevila fotografie plaktu s QR kdem. Ponaten kdu se fanouci dostali na internetovou strnkuhttp://linkinpark.com/youdidittoyourself. Na strnce byl vzkaz v japontin, kter fanoucirozlutili jako klub v Tokiu. A tak to pokraovalo dl a dlJedna z indici napklad zvisela na zskn 3000 fanouk na socilnch stch, dal byltelefonick hovor nebo odkaz na internetov strnky. Vechny npovdy se vniv eilypropraly kde jinde, ne na socilnch stch.Zdroj: lpassociation.comSkoro msn snaen dovedlo fanouky z celho svta k posledn lokaci, kterou bylLondn. Asi 20 fanouk se 24. kvtna dostavilo do Prodopisnho muzea, kde nali oblkus QR kdem a zapeetnm flash diskem uvnit. QR kd odkazoval na video, kter navedlofanouky do studia BBC Radio 1. V pmm vysln pak vybran z fanouk obdreltelefonicky pmo od Mikea Shinody heslo flash disku, na kterm byl nov songz pipravovanho alba. Zrove tento fanouek dostal monost nahrt nov song kamkoli naweb a beztrestn ho it mezi ostatn.Miliony fanouk po celm svt mli monost se dky tto akci na msc spojit aspolupracovat ku prospchu cel komunity. Dky internetu a socilnm mdim mohlispolen eit jednotliv koly, sdlet svoje domnnky a vahy a ve vsledku dkyinternetovmu vysln BBC Radio 1 mohli bt vichni u vyvrcholen cel akce a vychutnat sispolen svou zaslouenou odmnu v podob novho songu.Tuto kampa jsem nezvolila jen proto, e jsem se do n sama zapojila, i kdy bohuel jenpasivn. Ale pedevm podle mho nzoru obsahuje vechny vhody, kter interaktivnmdia a sociln mdia pin. Je to rychl, spojuje to lidi na celm svt a je to ZBAVA!.Fanouek z USA jako prvn pozn lokaci v Sydney - nkdo ze Sydney si to na Twitterupete - zabhne na msto uren vyfot to a sdl nkdo ve Francii si pete vyfocenvzkaz v japontin pole to svmu kamardovi, co um japonsky ten to pelo a sdlAto ve bhem pr chvil. Nic z toho by nebylo mon bez internetu a socilnch mdi.Zastvm nzor, e sociln st je teba pouvat uvliv a nepehnt to. Ml by to btpedmt pobaven se, ideln i rozen obzor, ale nikdy je jedin zpsob seberealizacenebo sebeprezentace. V ppad Scavenger Hunt lo o istou zbavu, budovn komunity as tm spojench pocit sounleitosti a v neposledn ad i o roziovn obzor a to povaujiza ideln kombinaci na poli socilnch mdi.
 • 14. BURGER or friends?
 • 15. THE IDEA?Get rid of 10 of your friends on FB andget a whopper for free!
 • 16. WHAPPER SACRIFICEhttp://vimeo.com/5469030
 • 17. They knowThe best part - sacrifces (obti) seobjevuj v activity feeds nai FBptel uvid koho jsme schopniobtovat za obyejn burger, nap.Gabriela obtovala Marktu za freeWhopper.
 • 18. Burger King nabdl ve spoluprci sagenturou Crispin porter + Bogusky vesv kampani z roku 2009 free Whoppervmnou za ptele FB aplikac!
 • 19. RESULT 232,566 sacrifices
 • 20. IN MY OPINION?Mj osobn a velice strunnzor - potek neho, cotu v dnen dob "hater"moc chyblo. Skvl npad,kde se mou otrvenuivatel pespamovanchfacebookovch zd vybt asvch so called ptel sejednodue zbavit a jet ztoho vytskat svuzadarmo.
 • 21. YOURE NEXT
 • 22. K SE, E TO BYLA PRVN KAMPA NA PINTERESTU,KTER ZA NCO FAKT STLA.PLNILA TOTI SNY.
 • 23. KOTEX NAHLDL DO ENSKCH DUPES JEJICH NSTNKY NA PINTERESTU,KTER ODHALILY JEJICH TOUHY, PN A SNY.
 • 24. VYBRAL SI Z NICH 50 S VELKM VLIVEM I VYSOKMPOTEM FANOUK A UDLAL Z NICHBRAND AMBASSADORY NA SOCILNCH STCH.
 • 25. JEJICH SRDCE I DUI SI KOTEX ZSKALPERSONALIZOVANMI DRKY PODLE JEJICH PINDORUENCH PMO DO DOMU.
 • 26. A TO ROZJELO DOST DOBROU ODEZVU.PINTEREST, FACEBOOK,TWITTER, INSTAGRAM...TADY VUDE SE OBDAROVAN ENY RADOVALYZE SPLNNCH SN.
 • 27. A VSLEDEK?POET ROZESLANCH KRABIC S DARY: 50POET INTERAKC NA SOCILNCH STCH: 2 284CELKOV POET IMPRES: 694 853
 • 28. JEDNO VELK ALE NA ZVRV SOUASN DOB NEN MON NAJTANI JEDNU PVODN ZMNKU OD OBDAROVANCHEN. A ET KOTEXU NA PINTERESTU BYL SMAZN.Z CEL KAMPAN ZSTALO JEN HEZK VIDEO.TAKE...#WTF?
 • 29. CO SI MYSLM JJAKO ENA, KOTEXKA A NEPINTERESTKA#COOL #TOUCHING #HUGEBUZZ #GREATPRKONSPIRAN TEORIE: AGENTURA SMOYZ A KOTEX SE DOMLUVILI, E SI UDLAJ KAMPAO NEEXISTUJC KAMPANI.SMOYZ Z TOHO ML SKVL PR A KOTEX TAKY. VETN TOHO NEZMRNHO OBDIVU,JAK ROZUM SV CLOVCE. BEZ NUTNOSTI INVESTICE JEDIN KORUNY.
 • 30. KATEINA KROPOV @KANADRUHOU
 • 31. Toto je takov prmrn ENA. eny maj rdy:1) krsn vci2) pozorn mue3) upmn kamardky4) kdy jsou astn a ct se dobe Toto je takov obyejn bota. Bota je:1) krsn vc2) kter si pozorn mu vimne3) upmn kamardka je pochvl4) a udlaj enu astnou. A astn ena se ct dobe!
 • 32. eny maj mnoho bot. Jsou ale boty, o kterch eny sn a nikdy si je nekoup. Jako tyto boty:Ale jednoho dne si online eshop Botyk.cz ekl, e tm enm d boty ZADARMO a SPLN JIM SEN.Vymysleli APLIKACI:
 • 33. Co musely eny udlat pro sv vysnn boty? SKORO NIC. - Stanou se fanouky strnek - Vstoup do aplikace - Vyberou si sv vysnn boty - Nap pro je chtj - A co je nejlep- KAD DEN jedna z nich ty boty vyhraje:Na FB strnkch to pak vypad asi takto:
 • 34. Co je na tom nejlep? A ten poet fanouk!!!
 • 35. Jak je na tom konkurenn eshop Botovo.cz? LAME! JET SHRNUT: BOTYK.CZ- 91 715 fans BOTOVO.CZ- 2 580 fans
 • 36. A poslednm dvodem, pro jsem pesvden, e to funguje: Protoe jsem clov skupina a zskali si m srdce :)
 • 37. Brazilsk HeinekenDoufm, e tohle si nikdo nepamatuje, protoe se mi to hrozn lbilo.lo o to, e brazilsk Heineken poteboval nalkat na svou FB strnku nov uivatele, a tak rozjel akci,pi kter se jim povedlo zskat tisce fanouk bhem jedinho dne. Tm stvajcm toti slbili, e zakadho novho fanouka nafouknou 1 balonek a ten si nechaj v kanceli, piem o postupu budoutoit videa.No, dopadlo to nadmru dobe. Vide natoili 29, zskali na nich pes 260 tisc zhldnut a hlavn, mliskvl ohlas u fanouk, kte chtli vdt, jestli Heinekeni svoje slovo dodr a budou poctivnafukovat. O pravdivosti jejich slov svd jak prbn videa, tak i to posledn, kde u nen vidtvbec nic, krom zplavy balonk a pracovnk zvednuv ceduli nad hladinu balonk sironickm npisem: To je vechno?Velmi kreativn a velmi zbavn, nevidl jsem dlouho nic tak pknho a pitom tak jednoduchho.Odkazy:YouTube - http://www.youtube.com/user/UmLikeUmBalao/videos?flow=grid&view=0lnek - http://www.psfk.com/2012/01/heineken-facebook-balloons.htmlBrazilsk FB Heinekenu - https://www.facebook.com/CervejariaHeinekenBrasil?fref=ts
 • 38. Poslat zprvu O mn O co jde? Bratislavsk digitln agentura Zaraguza vytvoila prvn Facebook real time cover photo na svt. Jak to funguje? Dky ikovnmu skriptu a Facebookovskmu API vkld agentura na strnku kadch 15 vtein novou vodn fotografii s obrzkem z live web kamery v jejich kanclu. Nvtvnci tak mohou sledovat kreativn meetingy, oslavy, utkn ve fotblku, nebo si teba zahrt partiku hangmana. Cool? Vak se na to kouknte sami: facebook.com/zaraguzaVechno je vysvtleno i v tomto videjku, kter nasbralopknch 37 510 zhldnut.http://www.youtube.com/watch?v=_yArHGLS_Vw Fakt je to cool? Za m urit. A podle statistik ne nejsem jedin, kdo si to mysl. Je to real? Me to bt vbec jet vce real? Unique? Definitely!
 • 39. A nen to u troku proflkl? Jak se to vezme... Miluju kreativn vci, bav mO Zaraguze napsala cel ada marketingovch / social media / sociln st, mm rd IT.kreativnch blog. Tenhle experiment m v sobAle m to jet nkdo jin? Nebo aspo nco podobnho? NE. petku od kadho a to je prost fajn. MEKdy to vezmu kolem a kolem, Zaraguza zaslou minimln lajk.Nebo Lajku :P Kritiku smujte sem: [email protected] facebook.com/h.herminator THE END
 • 40. Propojte online s offlinem a odmte svzkaznky. Best practise: KLM Surprise Nizozemsk agentura Boondoggle pipravila pro leteckou spolenost Royal DutchAirline KLM kampa propojujc on-line svt s off-line svtem pmo na letiti. Kampa sclem spojit se se zkaznky tto leteck spolenosti spovala v tom, e nkolikalenntm v amsterdamskm Schiphol Airport letiti nkolik tdn aktivn vyhledval zkaznky,kte se na svch veejnch profilech na socilnch stch pihlsili (dali najevo, e prvjsou na tomto letiti). Dle jejich profilovch fotek a informac, kter o nich u jejich profilzjistili, jednotliv lidi na letiti rozpoznali a pekvapili je uniktnmi drky na mru. (Slen,kter vyznvala sport, hodinky s GPS senzorem atp.)Hodnocen kampan Jedn se o zajmavou on-line kampa s off-line prvkem relnho svta, kter segeograficky ve k jednomu konkrtnmu mstu. Lepe ne-li hromadn zasln levnchdrk i vhod se KLM rozhodlo najt sv zkaznky pmo na letiti a odmnit je za to, es nimi ltaj. Dky tomuto uniktnmu propojen s lidmi, kte zrovna jejich sluby vyuvaj,a kte nutn aktivn vyuvaj i sociln st (jinak by je marketingov tm nebyl schopenvyhledat) mohli sv zkaznky zcela nevednm zpsobem pekvapit a vrt se jim dopamti uniktnm drkem. Tento zitek pot vtinu z nich motivoval k tomu, je na
 • 41. socilnch stch dle sdlet. Zaclen tak bylo velice specifick a poveden, jeliko sedostalo pouze na zkaznky, kte opravdu aktivn vyuvaj soc. st (provedli check-in) aje tedy u nich nejlep pedpoklad, e budou svou zkuenost nadle it. (Co sepodailo.) Za ti tdny trvn kampan obdarovanch 28 zkaznk dle oficilnho videavygenerovalo 1 000 000 impres jejich sdlen zkuenosti na soc. stch v 88 zemch. Slab bod kampan vidm v jinak velmi sofistikovanm, ale pro nkoho monstraidelnm zpsobu identifikace zkaznka. ada lid se nemusela ctit moc dobe,kdy jim najednou piel podkovat zstupce KLM s darem zaloenm na jejichpreferencch. Siln pozitivn zitek se tak mohl lehce pehoupnout v siln negativn, kterby pot nabral na odpovdajc sle v socilnch stch. I pesto vak, dobr marketingovtm, mohl toto minimalizovat vhodnm vytipovnm konkrtnch lid. Kampa tak hodnotm pozitivn, jeliko se KLM dokzala uniktnm azapamatovatelnm zpsobem individuln propojit se zkaznky se sociln aktivitou vmoment, kdy vyuvali sluby, a jejich chovn odmnilo. Zdroje: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sh-JRoY7_LU#!; http://creativecriminals.com/online/klm-surprise/
 • 42. Lucie
 • 43. Lucie
 • 44. Lucie
 • 45. KLM MEET and SEATKLM je nizozemsk aerolinka, kter se rozhodlazpjemnit cestu svm cestujccm, nabdnout jimCustomer Unique Experince a bt jedinenmdopravcem.KLM vyvinula aplikaci na zabookovn svch sedadel dleprofilu na Facebooku nebo LinkedInu.Zkaznci si tak mohou vybrat svho spolucestujchopodle jeho zjm, osobnho profilu, povoln.VYBERE SI S KM CHCE CESTOVAT!
 • 46. HOW TO GET A BETTER SEATMATE?1. Bt sm, cestovat sm a nejsp nebt pln sociln vyvrhel neschopn komunikace ( ikdy i tak si mete Meet and Seat vyzkouet).2. Lett z Amsterdamu nebo do Amsterdamu s KLM!3. Odjezd eit 90 dn a 48 hodin pedem.
 • 47. JAK TO FUNGUJE?1. Na www.klm.com se pihlsit do MANAGE MY BOOKING
 • 48. 2. Pihlsit se na Facebook nebo LinkedIn
 • 49. 3. Prostalkovat profily ostatnch cestujcch
 • 50. 4. Vybrat si nejlepho spolucestujcho ze vech a bt s nm ped letem
 • 51. .. i po letu.
 • 52. Vce na:http://www.youtube.com/watch?v=eL2lWn7oup4Aplikace na FB:http://www.facebook.com/search/results.php?q=Meet%20and%20seat&init=quick&tas=0.6752409154336013
 • 53. NzorSkvl npad, kter potebuji i v R. Chci sivybrat spolucestujcho a vm, e to sam chcevelk spousta dalch lid. Toto je nco, co odlispolenost od konkurence a vytvo si loajlnzkaznky.Kdo by nechtl sedt vedle sexy chlapa nebokrsn blondny, a jet si s nimi skvlepopovdat? ( Ten, kdo te k NE, je pokrytec)Good job KLM!
 • 54. Book Burning PartyZadavatel: Troy Public Library, Michigan (USA)Vedouc Agentura: Leo Burnett/Arc worldwide DetroitSlogan: A vote against the library is like a vote to burn booksOcenn: 1. Msto v Effie awards 2012, kategorie Kampa pro neziskovou organizaciO co loVeejn knihovn ve mst Troy v USA hrozilo uzaven kvli nedostatku penz. Posledn monost bylyvolby pokud by oban msta souhlasili s navenm dan o 0,7%, knihovna by byla zachrnna. Problmbyl v tom, e agentura Leo Burnett musela pracovat s velmi omezenm rozpotem (3500,- USD), do volebzbvalo 6 tdn a dobe organizovan opozice, kter nesouhlasila se zvyovnm dan, u dvakrtnapomohla smst toto opaten ze stolu. Tvrcikampan se tedy rozhodli vymyslet ncoradiklnjho. Zaali se vydvat za nelegln skupinu,kter vybzela obyvatele msta, aby pi volbchhlasovali proti naven dan. Pr dn po volbch pakmla probhnout tzv. Book Burning Party, tedy akce pikter mly bt spleny knihy z troysk knihovny. Bouenevole, kter se proti tto akci zvedla, roznesla opozicina kopytech a spustila lavinu podpory pro knihovnu.Nvrh zvit da proel s drtivm nskokem.
 • 55. Vyuit mdiaFacebook: Vytvoena udlost k akci Book Burning Party Vytvoena videa zobrazujc plen knih Aktivn se astnili diskuzeTwitter: et na Twitteru, pidvali informace o party a plen knih, poslali odkazy na zbo s potiskem Book Burning PartyFoursquare Na mst, kde se mly knihy plit, byl vytvoen check-inTisk Inzert v novinch
 • 56. Odkaz na video-shrnut kampanhttp://www.effie.org/winners/showcase/2012/5940#https://www.youtube.com/watch?v=nw3zNNO5gX0&feature=player_embeddedPro stoj za zmnkuCool faktorem thle kampan (aspo pro m) bylo, e je jednoduch, a nebere si servtky. Vyuv zkladnzsady obrcen psychologie ke svmu prospchu a vyuv jich do posledn kapky. Lid jsou nkdy plizahledn sami do sebe a svch penz. Nedoml vci do dsledk, nevid, co svm patnm rozhodnutm mou zpsobit. Tahle kampa jim dokzala otevt oi. Zamit jejich pozornost na dopad, jak by uzaven veejn knihovny mlo a pimt je pochopit, jak velk vznam me mt a m jejich volba. Zpracovala: Zoe the Cereal Killer
 • 57. Best practice na socilnch stch Citron + bonus by Mariella JAK CHUTN MOC V PODN CITRONU?Kad chce mt vliv. Na sv ptele, na okoln svt. Existuje obrovsk mnostv vc, kter byste chtli pozmnit.Kter by se vm lbily vce, kdyby byly Trochu jin. A kter byste si za takovch okolnost i koupili.Citron tto touhy ve sv kampani vyuil.U 20. bezna letonho roku zaala automobilka Citron na svch facebookovch strnkch rozjdt buzzprostednictvm postavy malho robota jmnem Clic se vzkazem Be part od something unique. Clic bylpedstaven jako robot-snlek, kterho u od malika bav vymlet velk vci se svmi kamardy a te mprojekt, se kterm mu divci mohou pomoci, pokud se druhho dubna pihls k fanoukovstv na FB strnceCitronu UK. Vtipn vyznv koment jednoho z fanouk Jeffa Walshe, kter okomentoval odkaz takto: So,time to breakout the Crystal Ball again. Its going to be unique and from Citroen, something you/we can takepart in. We know there is a new model launch around this time.....what would Sherlock Holmes (or his Frenchcounterpart) make of this...?A 2. dubna dolo k odhalen velkho pekvapen: Citroen rozjel kampa You like it, we make it. Fanouci nasociln sti Facebook dostali monost podlet se na vvoji novho Citronu C1 Connexion. Prostednictvmsvch lajk hlasovali o rznch variantch: jestli chtj t- nebo ptidveovou verzi, jakm logem by ml btvz opaten, co by si pli jako soust vybaven apod. Jako motivan faktor psobilo jist i to, e jedenz vybranch hlasujcch ml pak hromadn odhlasovanou variantu automobilu monost zskat.
 • 58. Best practice na socilnch stch Citron + bonus by MariellaNa Youtube nebo na microsite jste mohli (a jet mete) vidt video, kter velmi strun celou akci popisuje.Lajkujte rzn varianty barev, vybaven a detail, my vybereme nejpopulrnj varianty a podle nich autovyrobme. Navc ho mete vyhrt. Nebo si ho koupit. Zatmco prvn video s Clicem m do souasnosti ncomlo pes tisc zhldnut, nov reklama m pes 64 tisc zhldnut.U 8. kvtna byla vyhlena vtzn varianta. Na Facebooku Citron UK si mete prohldnout dl monosti aprocentuln vyjden mnostv fanouk, kte jim dali svj like.
 • 59. Best practice na socilnch stch Citron + bonus by Mariella Zveejnno je i vyjden vtze soute, kter je Mil. A dv reln souti reln rozmry. (dn vhercebudeme informovat emailem, u kterho to zstane a nikdo se nikdy nedozv, kdo vyhrl.) Je tam s nm nejenvideo, ale i fotoalbum z pedn automobilu. Nic se nem pehnt, ale chpu, pokud jsou lid zvdav.A pro plnost: takhle vypad microsite s vsledkem kampan. Bohuel nemm pstup do insights a ke kampanijet nebyla zatm vydna dn case study, take tko ct, kolik jim to pineslo lajk, jak to zvedloengagement fanouk a hlavn kolik lid si auto pod, ale podle mho soudu je to skvl monost, jak dtsvm fanoukm do rukou skutenou moc nco na sv oblben znace automobil ovlivnit. A pouiteln toje nepochybn nejen pro automobilov prmysl.
 • 60. Best practice na socilnch stch Citron + bonus by Mariella BONUS NA ZVR Pokud vm existujc sociln st nevyhovuje, vytvote si vlastn.Slovensk portl Dobrakrajina.sk je drcovskou sociln st, kter nabz platformu pro darovn penzprojektm rznch neziskovch organizac. A jak to funguje?lovk mus projt registrac, dky kter se stane obanem Dobr krajiny a me darovat penze na konkrtnprojekty prostednictvm online plateb nebo drcovskch SMS apod. Projekt, kter chce podpoit, si meuivatel vybrat bu pln podle sebe, nebo ve specilnm vyhledvai navolit, kter tmata a ve kterch krajchby rd podpoil.K projektm pat rzn drcovsk vzvy. Jak lid pispvaj, napluje se penzometr zelenou barvou aaktuln ukazuje, kolik penz bylo vybrno a kolik jich naopak jet chyb. Souasn jsou na tto socilnsociln sti v sti dobr sprvy zobrazovni pispvatel vetn stek, ktermi pispli i pislbili pispt.Monost je tento newsfeed okomentovat nebo podpoit stejn projekt.
 • 61. Best practice na socilnch stch Citron + bonus by MariellaPRO JE TO SKVL ?Protoe vm, e je super vytvoit si vlastn sociln s, navc kdy je opravdu sociln. A i kdy to mon nenbest practice, tak je to urit vborn monost, jak podvat zjemcm bli informace o tom, kam jejichpenze jdou, hlavn kdy vid, jak penze pibvaj (a jak mlo nebo moc zbv). Pokud na tto sti mtevytvoenu skupinu ptel, objev se vm, kdy a na co vai kamardi vnovali penze, co me pro drce psobitjako dal motivace.JAK BY TO MOHLO BT LEP ?Dobr krajina sice m fanoukovsk strnky na FB, ale pokud uivatel pispje, neobjev se mu to v timelinejako aktivita. Souasn se na web Dobr krajiny ned pihlsit s daji z FB tu. Pokud by se pihlaovnzjednoduilo, vyuilo facebooku a informace o pspvcch se objevovaly v timeline a newsfeedu ptel, jsempesvden, e by to virlnm zpsobem pineslo obrovsk mnostv pispvatel, kte by na projekty vnovalipenze. Mnoho lid o strnkch ani projektu urit nev, a mohli by se to dozvdt od lid, kte jsou jim blzc,zrove v podstat i s osobnm doporuenm a skrytm vzkazem: Hele, j na tohle pispl, a co ty?PRO JSEM TENTO BONUS DOPLNILA ?Protoe m vc lid o tomhle bude vdt, tm vt je ance, e nkdo vytvo pro neziskovku nco podobnho.
of 65/65
1 PRVNÍ DOMÁCÍ ÚKOL DO PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Od Adama Reka. Pro Olgu Biernátovou a kohokoliv dalšího.
Embed Size (px)
Recommended