+ All Categories
Home > Lifestyle > srdci a oku nebezpečné :P IoU

srdci a oku nebezpečné :P IoU

Date post: 06-Dec-2014
Category:
Upload: scarlet0
View: 443 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
34
Na začátku… …jsme byli každý sám
Transcript
  • 1. Na zatku
    jsme byli kad sm

2. 3. 4. Celou tu dobu jsem hledal smysl ivota
Hledal jsem lsku
5. U jsem pestval doufat a vit,e budu astn,e najdunkoho jako jsi Ty
6. protoe ta ance je jedna ku milionu
Jene pak
jsemkloptnul
do nrue
toho jedinho
7. Tob
8. Nael jsem v Tob ztracenou vru
ztracen tst
9. Stalo se to v jedinm okamiku
10. Zamiloval jsem se do Tebejakjen to nejvc jde
11. zamiloval jsem se do toho jak jsi
12. Do te nemu uvit
e mm takov tst
najt toho jedinho z milionu
13. 14. S Tebou si pokad pipadm jak v nejkrsnjm snu
a peju si a nikdyneskon
15. Jsi pro m jako ten nejkrsnj zzrak, kter m kdy potkal
16. Rozesmva m i tma nejvtma hloupostma
17. Miluji Tv nn doteky
18. Nikdy v ivot jsem nebyl astnj
19. Pokad, kdy vidm jiskiky ve Tvm oku
20. pokad kdy vidm Tvj ndhern smv
21. ...pokad,kdy usnm s Tebou v objet...
22. ...pokad,kdy jsem s Tebou...
23. pokad si peji aby kad ta vteina s Tebou byla nekonen
24. 25. Nikdy T nikomu nedm
26. Jsi jedin, kdo zn a m m srdce
27. A jsem ten nejastnj
e jsi to prv Ty
28. Protoe vm, e Ty jedin...s nm nalo nejlp jak me
29. Jsme jak dv tornda, kter se spojila v pouti
30. Mm takov tst, e T mma si ho i zvidm
31. Mon si nkdo
mysl,
e to jednou
skon. . .
. . . jene j tomunevm,protoe. . .
32. 33. jsme jak dva andl, kte se spolu nauili ltat
34. Miluji T
A na vdy
T milovat budu


Recommended