Home >Automotive >Srovnn­ konfigurtor¯ na webech automobilek z pohledu UX

Srovnn­ konfigurtor¯ na webech automobilek z pohledu UX

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:710 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXSrovnn konfigurtorna webech automobilekz pohledu UX ExperienceU 11.5.20121 / 27

2. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXObsahObsah 21 Manaersk shrnut srovnn UX konfigurtoru na webech automobilek32 Metodika hodnocen42.1 Hodnocen automobilky42.2 Kritria hodnocen 53 Hlavn zsady tvorby konfigurtoru63.1 Nalezitelnost konfigurtoru na webu63.2 Srozumiteln a pohodln prchod konfigurtorem 73.3 Kvalitn zptn vazba pro uivatele 103.4 Dostatek kvalitnch informac nutnch pro pomoc s vbrem vozu133.5 Zpsob ovovn kompatibility komponent v konfiguraci 153.6 Monost uchovn vstupu z konfigurtoru183.7 Z konfigurtoru by mly bt odkzny informace o prodeji a souvisejcch slubch 21Autor studie24ExperienceU 24Hlavn autor studie 24ExperienceU pedn esk agentura v oblasti user experience 25Kontakty27Zkladn kontakty 27Fakturan adresa 27Autorsk prva272 / 27 3. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UX1 Manaersk shrnut srovnn UX konfigurtoru na webech automobilekHodnoceno bylo na stupnici od 1 (nejmn) do 10 (nejvce) bod. DETAILN METODIKA HODNOCEN a BEST PRACTICES jsou popsny v rmci studie.Poad Automobilka Nalezitelnost na webu OvladatelnostPomoc s vbremZptn vazba Uchovn vstupu Celkem bod1. Ford 9 8 9107432. Opel 107 6910423. BMW9 7 87 8394. koda Auto*9 8 97 5385. Volvo8 9 6105386. Hyundai107 56 8367. Seat 104 3610338. Mercedes-Benz7 9 68 3339. Chevrolet3 8 78 632 10. Peugeot8 8 45 631 11. Toyota 3 6 77 730 12. Citron6 4 75 830 13. Audi 6 4 75 830 14. Fiat 8 6 28 529 15. Renault8 8 27 328 16. Volkswagen 7 4 63 626 17. Dacia6 8 27 124 18. Nissan 7 1 22 214* koda Auto nabz na svm webu 2D a 3D konfigurtor. Ve studii jsme hodnotili 3D konfigurtor. 3 / 27 4. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UX2 Metodika hodnocenVe studii je hodnoceno 16 KONFIGURTOR NA ESKCH WEBECH VROBC AUTOMOBIL. Automobilkybyly vybrny podle prodejnosti jejich automobil v esk republice. Jsou zde zahrnutyautomobilky s podlem registrac novch voz v R vym ne 1 % (daje zskan z datposkytnutch Svazem dovozc automobil), kter maj na svch webovch strnkch konfigurtor.HODNOCEN PROBHALO V PRBHU MSCE DUBEN 2012.2.1 Hodnocen automobilkyDo studie byly zahrnuty konfigurtory nsledujcch automobilek: Audi BMW Citron Dacia Fiat Ford Hyundai Chevrolet Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Renault Seat koda Auto (3D) Toyota Volkswagen VolvoVznamn automobilky prodvajc v R, kter nemaj konfigurtor: Kia Suzuki4 / 27 5. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UX3.3 Kvalitn zptn vazba pro uivateleUivatel by ml v kad fzi konfigurace vidt: jak komponenty zvolil, jak se tm zmnila cena, jak se to odraz na vzhledu automobilu.Pokud si uivatel zvol komponenty, kter mn vzhled vozidla (napklad barva interiru, hlinkovkola, podln nosie apod.), mlo by se to odrazit i v obrzku, kter danou konfiguraci ilustruje.Uivatel tak bude moci zskat lep pedstavu o vzhledu automobilu a pome mu to lpe serozhodnout, kter komponenty zvol.U vtiny konfigurtor obrzek vce i mn odr zvolenou konfiguraci. Standardem je zmnabarvy karoserie a interiru. Nkter konfigurtory zobrazuj i rzn typy kol (nap. Fiat, Seat,Peugeot) a jen minimum z nich doke zobrazit vechny vybran komponenty pmo na obrzkuauta (Ford, Opel, koda Auto).PKLAD NEVHODNHO EENNedostatenou zptnou vazbu podvaj uivatelm konfigurtory automobilek Nissan a Volkswagen.V konfigurtoru NISSAN uivatel vid obrzek konfigurovanho vozu jen ve chvli, kdy si vybr barvuinteriru a exteriru. Informace o nakonfigurovanm voze jsou k dispozici pouze po kliknut natlatko Viz detaily.OBRZEK 5 Konfigurtor NissanPKLAD NEVHODNHO EENV konfigurtoru VOLKSWAGEN nen jasn vidt, kter komponenty uivatel zvolil. Pi vbrupplatkov vbavy a psluenstv se mn pouze cena v pravm sloupci.10 / 27 6. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXOBRZEK 6 Konfigurtor VolkswagenPo obsahov strnce poskytuj uivatelm nejlep zptnou vazbu konfigurtory OPEL a FORD.V kadm okamiku uivatel vid finln cenu vozu, zvolen doplky vetn jejich cen a obrzekautomobilu se mn s kadou zmnou v konfiguraci.PKLAD VHODNHO EEN Informace v konfigurtoru FORD jsou oproti OPELU lpe graficky prezentovny. Jeho nedostatkem oproti konfigurtoru Opelu je ale naopak to, e uivatel neme libovoln mnit pohled na interir a exterir.11 / 27 7. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXOBRZEK 20 Monosti, jak naloit s konfigurac, kter dv konfigurtor Seat3.7 Z konfigurtoru by mly bt odkzny informace o prodeji asouvisejcch slubchPo dokonen konfigurace by ml mt uivatel monost (krom uchovn konfigurace) VYHLEDAT SIPRODEJCE, kter by byl schopen mu vybran vz dodat, ppadn poskytnout TESTOVAC JZDU.Zrove by z nj mly bt odkazovny vechny INFORMACE SPOJEN S PRODEJEM. Jde pedevm oinformace souvisejc S FINANCOVNM VOZU, kter potenciln zkaznk vtinou e zroves koup vozu. Uivatel by se zde ale ml dozvdt i napklad INFORMACE O ZRUCE, O SERVISU apod.PKLAD VHODNHO EENPkladem, kdy konfigurtor vtinu tchto dleitch informac obsahuje, je een TOYOTY, kterna strnce s vsledkem konfigurace dv monost vyhledat si prodejce a servis, objednat si testovacjzdu nebo zjistit, jak jsou monosti financovn. Bohuel grafick zpracovn odkaz nen idelna nkter z nich mohou bt pehldnuty. 21 / 27 8. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXAutor studieExperienceUExperienceU je specializovanou UX diviz spolenosti Dobr web, s.r.o.Hlavn autor studieHELENA IMKOVUX konzultantHelena se v ExperienceU vnuje metodm UX. Podl se na realizaciuivatelskch testovn a vzkum a vnuje se i nvrhu webu. Ze svhodvjho psoben nejen v Dobrm webu m rozshl praktick zkuenosti sinternetovm marketingem. Vystudovala marketingov zen na Provoznekonomick fakult ZU v Praze.Klienti, pro kter Helena pracuje i pracovalaVeejn aktivity Rozmazlujte sv zkaznky Konference Ecommerce Forum Ppadov studie: Vzkum pro dtsk portl T UX konference 2012 esk uivatel - seznamte se Konference Efektivn web (Hradec Krlov)24 / 27 9. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXExperienceU pedn esk agentura v oblasti user experienceZlepujeme konverzn pomr a obchodn vsledky vaeho webu. Umme navrhnout pikovuivatelsk rozhran pro vae aplikace.Analza pouitelnostiDodme vm nvrhy na vylepen uivatelsk zkuenosti z vaeho produktu a pomeme takpodpoit vysokou spokojenost zkaznk. Uivatelsk testovn pouitelnosti, Testovn on kamerou, Expertn hodnocen,...Uivatelsk vzkumDkladn analza a interpretace zjitn s ovitelnmi vstupy. Individuln a skupinov rozhovory, Cardsorting,...Interakn designpikov design odzkouench specialist nebo kouovn a poradenstv pro vae vvojov tmy. Design na zakzku, Workshopy interaknho designu,...kolen a workshopy Veejn UX kolen a workshopy, Individuln firemn UX kolen a workshopy,...25 / 27 10. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXProfesionln usability labJedna z nejmodernjch laborato pro uivatelsk vzkum v esku. pikov monitorovactechnika pro penos videa a audia, monost simultnnho pekladu, pozorovac mstnost pro 10osob, 2 testovac mstnosti. Nyn mte monost vyut tyto monosti i pro vai firmu. 2 oddlen testovac mstnosti. pikov monitorovac technikapro penos videa a audia vepikov kvalit v relnm ase. Zazen pro testovn prces mobilnm zazenm. Dlkov ovldan kamerovsystm. Vesmrov i smrov mikrofonypro zajitn penosu zvuku vepikov kvalit. Pozorovac mstnost pro 10pozorovatel. 2 projekn oblasti (projeknpltno a LCD obrazovka)s monost volby libovolnhoobrazu. Monost penosu libovolnzvukov stopy do cel mstnosti ido sluchtek. Mstnost pro simultnnhopekladatele a zajitnsimultnnho pekladu. Monost souasnho pekladu dovce jazyk. Stna pro rychl nvrh, tvorbuskic apod. 26 / 27 11. Srovnn konfigurtor na webech automobilek z pohledu UXKontaktyZkladn kontaktyEXPERIENCEUUX divize spolenosti Dobr web, s. r. o.Milady Horkov 116/109, 160 00 Praha 6tel:+420 277 004 688, fax:+420 277 004 601web: www.experienceu.cze-mail: info@experienceu.czFakturan adresaEXPERIENCEUUX divize spolenosti Dobr web, s. r. o.Milady Horkov 116/109, 160 00 Praha 6I: 24724505, DI: CZ24724505 (jsme pltci DPH)Bankovn spojen Komern banka Praha, . .: 43-7835420267/0100Autorsk prvaTento dokument byl vytvoen pro ely projektu WebTop100. Autorsk prva nle ExperienceU,bez jeho psemnho souhlasu nen mon dokument zveejnit ani dle it jinm zpsobem. 27 / 27

Embed Size (px)
Recommended