20 - Geewa

Date post:01-Nov-2014
Category:
View:1,071 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Social Games, platforma pro synchronní sociální hry, hra Pool Live
Transcript:
 • 1. GeewaStartup Camp25.3.2012 Bratislava Milo Endrle Geewa s.r.o. CTO & Founder [email protected] Geewa s.r.o. , vechna prva vyhrazena
 • 2. Geewaplatforma pro synchronn sociln hrys vlastnmi spnmi titulymezi TOP 10 hernmi vvoji na Facebooku (Zdroj: AppData)24 mil. uivatel msn (Zdroj: Google Analytics)20 zamstnanc (kancele Berln a Praha)Milnky: 2005 zaloen spolenosti 2006 Slovn fotbal 2007 A-round: 2.15 mil. EUR od MCI 2007 Hry.cz 2010 Zmna business modelu 2010 Pool Live Tour (Facebook) 2012 Pirates Poker (Facebook) 2012 B-round: ???
 • 3. Pool Live TourPool Live Tour je synchronn (multiplayer) hras originlnmi prvky virtuln ekonomika na bzi szek pbh se zvyujc se obtnost mluvc avatai virtuln sport1.800.000 DAU (Zdroj: Facebook Insights)7.500.000 MAU (Zdroj: Facebook Insights)Vdaje na reklamu: 0 USDTm: 5 vvoj (3 Flash, 1 grafik, 1 server)
 • 4. Pool Live Tour
 • 5. Pool Live Tour
 • 6. Pool Live Tour
 • 7. Pool Live Tour
 • 8. Pool Live Tour
 • 9. Pool Live Tour
 • 10. Pro sociln hry?nejvt revoluce v djinch herkter je stle na zatkukonvergence webovch, mobilnch a TV hernzk nklady na vstup
 • 11. Jak je vymlet?npad je skvl zateko spchu ale rozhodne schopnost ho realizovatu prototyp uke jak m hra potencilnesnate se na he vydlat od zatkunekoprujte, bute originlnstle si pedstavujte budoucho hre
 • 12. Jak je vyvjet?zkombinovat technologii, kreativitu a psychologii je vzvavyvjte slubu, ne produktiterativn proces vvoje vymyslet -> vyvinout -> otestovat -> nasadit-> zmitzamte se na jednu platformuhru vyvjejte minimln ve dvou jazycch
 • 13. Jak je monetizovat?neztratme hre, kdy je zpoplatnme?vci zadarmo nefunguj!virtuln penze maj pro hre stejnou hodnotu jako relnpenzezamte se na jeden prodejn kanlnezapomete, e prodvte do celho svta
 • 14. Jak to vechno udit?hledejte lidi, kte budou t vvojem hervytvote jim pro to podmnky, neformln zbavn prostedpouvejte agiln metodypouvejte co nejvce online nstrojanalytick nstroj je kl udritelnho rstu
 • 15. Co je n core business?hry, hry a zase jen hryty ale pro svj bh vyaduj dal slubya ty ns mohou stt spoustu penz a funkn nevyhovovat cloudov sluby analytick nstroje
 • 16. Social Games [email protected]
Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended