+ All Categories
Home > Education > Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Date post: 30-Oct-2014
Category:
Upload: tomas-hajzler
View: 790 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentace Tomáše Feřtka
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 34 /34
je příčinou propadu kvalit školství v České republice Tomáš Feřtek, EDUin Brno 8. 3. 2012
Transcript
Page 1: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Co je příčinou propadu kvality školství v České republice

Tomáš Feřtek, EDUin Brno 8. 3. 2012

Page 2: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

… anebproč byste se i vy měli

zajímat o ty, co ve škole propadli.

Page 3: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

VÍTE, ŽE…

Data: EAG 2012

Page 4: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

ČR patří k zemím s nejnižším podílem HDP investovaným do

vzdělávání?

Page 5: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

ČR je zemí s extrémně nízkými učitelskými platy?

Page 6: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

ČR je zemí s nízkou šancí být vzdělanější než rodiče?

Page 7: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

ČR je zemí, kde je vysoká míra nezaměstnanosti vyučených?

Page 8: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

O čem teď přemýšlíte?

• To jsem si nemyslel, že jsme v těch penězích na školství až tak na ocase.

• Ještě že nejsem učitel.• Dá se těm číslům vůbec věřit?• V klidu. Vysokou školu mám, tak ji podle těch

grafů budou moje děti mít nejspíš taky.• Nezaměstnanost učňů se mě netýká.• Že děti méně vzdělaných lidí méně často

studují? To je přece logické a normální.

Page 9: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

BUDE HRA

Page 10: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

BUDU VÁM PROMÍTAT VÝROKY O

VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud s nimi souhlasíte, zvedněte ruku

Page 11: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Výsledky našeho školství se stále zhoršují

• Matematická gramotnost - 2003 – 2009, průměrné výsledky, největší zhoršení.

• Přírodovědná gramotnost – 2006 – 2009, průměrné výsledky, druhé největší zhoršení

• Čtenářská gramotnost – 2000 – 2009, podprůměr, jedna ze zemí s největším zhoršením (Rakousko -22, ČR -13, Německo +13, Polsko +21, průměr cca 500 bodů)

• 23,1 % žáků dosahuje ve čtenářské gramotnosti jen druhé úrovně ze šesti.

Data: PISA 2009

Page 12: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Maturitu a vysokou má už skoro každý, je třeba zabrzdit

• Podíl obyvatel ČR s terciárním vzděláváním je 17%. Průměr OECD je 31%, EU21 28% .

• V rozmezí mezi 20 – 29 lety studuje vysoké školy 24% populace. V EU21 je to 27%.

• Na vysoké školy odchází zhruba 50% populačního ročníku. Maturuje zhruba 70%.

Data: EAG 2012, ČSÚ 2012

Page 13: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek
Page 14: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

Nikdo nechce studovat techniku nebo jít do učení. Technicky

vzdělaných stále ubývá.

• Kromě oborů právo, ekonomie a obchod (137 440) jsou technické vědy (110 000) oborem s největším počtem studentů. (celkem 400 000).

• Podíl absolventů všeobecných a odborných škol je v ČR 3:7. V zemích OECD je 1:1.

• Učební obory absolvuje 30% všech absolventů. V zemích OECD i EU21 jde o 20%.

Data: EAG 2010, ČSÚ 2010

Page 15: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek
Page 16: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

KONEC HRY

Page 17: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

KDE VEŘEJNOST VIDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY?

Page 18: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

• Snížení nároků na žáky základních škol. Učení vystřídala zábava.

• Příliš velká část populačního ročníku jde na střední školy s maturitou a vysoké školy.

• Příliš mnoho reforem a změn nedává učitelům možnost soustředit se na práci s dětmi.

• Nedostatek peněz na školství zapříčinil odchod těch nejschopnějších učitelů.

Page 19: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

KDE VEŘEJNOST VIDÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ?

Page 20: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

• Zvýšení nároků a přísnosti na žáky základních i středních škol. Utáhnout opratě.

• Kontrola úrovně vzdělávání prostřednictvím plošných testů na ZŠ a státní maturity.

• Přesunutí části populačního ročníku zpět na učební obory bez maturity.

• Snížení počtu vysokoškoláků.• Zvýšení procenta HDP investovaného do

vzdělávání.

Page 21: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

JAKÉ JSOU SKUTEČNÉ PŘÍČINY POTÍŽÍ?

Page 22: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

• Předčasné dělení dětí na schopné a méně schopné podle nejrůznějších parametrů - selektivnost.

• Vysoká závislost výsledků vzdělávání na rodinném zázemí.• Zanedbávání „slabší poloviny“ populačního ročníku.• Snaha rozvíjet jen intelekt, ne emoce a vůli.

Data: EAG 2010, ČSÚ 2010

Page 23: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

SELEKTIVNOST? CO TO JE?

Page 24: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

• Brzké dělení dětí do jazykových, sportovních a výběrových škol, včetně víceletých gymnázií.

• Podpora dobrých studentů, odsunutí těch špatných mimo hlavní vzdělávací proud.

• Malá prostupnost jednotlivých cest vzdělávacího systému, existence slepých ramen.

• Snaha o plošné testování s negativními následky pro další vzdělávací dráhu.

Data: EAG 2010, ČSÚ 2010

Page 25: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

CO BY DOOPRAVDY MOHLO POMOCI?

Page 26: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

• Metodicky podporovat učitele při práci se slabými žáky. Ne jásat nad tím, kolik lidí neudělalo maturitu a šlo raději na učňák.

• Zvyšovat schopnosti učitelů žáky motivovat, aby každý z nich naplnil své možnosti.

• Zavést formativní (průběžné) hodnocení namísto převažujícího hodnocení „na konci“.

• Netestovat. Získávat informace o vzdělávání pomocí výběrových šetření.

• Snižovat míru selekce. • Zachovat vysokou autonomii škol pokud jde o

metody a obsah vzdělávání.

Page 27: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

A FUNGUJE TO NĚKDE?

Page 28: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek
Page 29: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek
Page 30: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

A PŘEDEVŠÍM BY POMOHLI…

Page 31: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

… RODIČE, KTEŘÍ

• vědí, kde jsou skutečné problémy našeho vzdělávání, a vysvětlují to svým přátelům,

• chápou, jaký je rozdíl mezi soukromým a veřejným zájmem,

• vnímají, že zabývat se jen osudem vlastního dítěte nestačí,

• umí vysvětlit svým politikům, co od nich chtějí.

Page 32: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

KDE JE VZÍT?

No proto jsme se tu dnes sešli, ne?

Page 33: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

EDUin STARTUJE OD 1. LEDNA 2013 CELOSTÁTNÍ

DEBATU

Page 34: Svoboda nazivo 2012 - Tomáš Feřtek

POMOZTE NÁM:

DISKUTUJTE, VYSVĚTLUJTE, PŘESVĚDČUJTE, BUĎTE V

OBRAZE!

Informace ze světa vzdělávání hledejte na

www.eduin.cz

O prezentaci si můžete napsat na [email protected]


Recommended