Home >Engineering >Termografická diagnostika budov

Termografická diagnostika budov

Date post:25-Jul-2015
Category:
View:105 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Page 1 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  VYUIT TERMOKAMER PI DIAG NOSTICE BUDOV

  Wo r k s w e l l s . r. o .

  2 0 1 5

 • Page 2 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  OBSAH OBSAH

  vodn informace

  Aplikace termokamer pi diagnostice budov

  Pklady termokamer pro diagnostiku budov

  Zvr, webov adresy

  OBSAH

 • Page 3 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  VODN INFORMACE

 • Page 4 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  PRINCIP A APLIKACE

  Pi termografick diagnostice budov jsou vyuvny termokamery pro stanoven povrchov teploty obvodov oblky s nslednm vyhodnocenm problematickch detail. Mon aplikace jsou nsledujc:

  1. Tepeln technick problematika (stav tepeln izolace, jednotliv detaily)

  2. Vzduchotsnost obvodov oblky (vetn blower door testu)

  3. Vlhkostn problematika, zatkn a vlhkostn mapy

  4. Technick zazen budov (TZB)

  Na jednotliv aplikace se podvme podrobnji a ukeme si tak jednotliv pklady.

 • Page 5 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  PRINCIP MEN TERMOKAMEROU

  Termokamera jakoto mic pstroj stanovuje pi sprvn zadanch parametrech povrchovou teplotu mench objekt.

  Vstupem je pak termogram (teplotn snmek, termovizn snmek), kter je podobn fotografii, ale namsto informac o barv povrchu (jako fotografie) nese informaci o namen povrchov teplot.

  Termogram

  Fotografie

  Oba snmky byly pozeny zrove pi men termokamerou

 • Page 6 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  KOLEN

  I kdy je ovldn termokamery velmi jednoduch a zvldne jej i zatenk za nkolik mlo hodin, pin praktick men adu problm. S tmi je mon seznmit se bhem kolen.

  Centrum termografie nabz dv relevantn kolen k problematice termografick diagnostiky budov:

  Zklady prce s termokamerou

  Termografick diagnostika budov

  Aktuln pehled kolen naleznete na strnkch Centra termografie.

 • Page 7 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  APLIKACE TERMOKAMER

 • Page 8 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  1 . TEPELN TECHNICK PROBLEMATIKA

  Termokamera je idelnm pstrojem pro kontrolu stavu tepeln izolace a tepeln-izolanch vlastnost obvodovho plt budovy. Jde o nejvhodnj pstroj pro lokalizaci a stanoven rozsahu tepelnch most.

  Teplotn profil informace o rozloen teploty na vyznaen sece

 • Page 9 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  1 . TEPELN TECHNICK PROBLEMATIKA

  Termokamera je idelnm pstrojem pro kontrolu stavu tepeln izolace a tepeln-izolanch vlastnost obvodovho plt budovy. Jde o nejvhodnj pstroj pro lokalizaci a stanoven rozsahu tepelnch most.

  Teplotn profil

 • Page 10 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  1 . TEPELN TECHNICK PROBLEMATIKA

  Termogram pozen v interiru, na snmku je zachycen roh mstnosti.

  Rohy mstnosti jsou obvykle z tepeln technickho hlediska problematick detaily. Zde se navc projevuje elezobetonov peklad, kter jet vce sniuje povrchovou teplotu.

  Zde v tomto konkrtnm ppad dochz k poklesu povrchov teploty pod kritick teplotn faktor a tm i poadavk normy

  CN 73 0540-2.

 • Page 11 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  1 . TEPELN TECHNICK PROBLEMATIKA

  Nkolik dalch ppad tepelnch most zachycench u interiru i exteriru.

 • Page 12 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  2. VZDUCHOTSNOST OBVODOV OBLKY

  Bod [C]

  Sp1 9.9

  Sp2 21.0 Infiltrace studenho vzduchu netsnost ve funkn spe okna. Studen vzduch z exteriru ochlazuje ostn.

  Teplotn profil

 • Page 13 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  2. VZDUCHOTSNOST OBVODOV OBLKY

  Bod [C]

  Sp1 1.9

  Infiltrace studenho vzduchu netsnost v roku francouzskho okna.

  Teplotn profil

 • Page 14 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  3 . VLHKOSTN PROBLEMATIKA

  Bod [C]

  Sp1 19.8

  Sp2 18.8

  Sp3 23.9

  Termokamera je velmi spolehlivm nstrojem pro zjiovn skutenho rozsahu zasaen budovy a jejch jednotlivch st vlhkost.

 • Page 15 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  3 . VLHKOSTN PROBLEMATIKA

  Vlhkostn mapy ukazuj na masivn zatkn ve stee prmyslovho podniku. Snmky jsou pozeny pomoc termokamery umstn na dronu.

 • Page 16 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  4. TZB PODLAHOV TOPEN

  Termokamera je idelnm nstrojem pro lokalizaci a hledn problm s podlahovm topenm a to elektrickm i teplovodnm.

 • Page 17 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  4. TZB ELEKTROINSTALACE

  Velmi zvan problm na roubovm spoji nebo konektoru pojistek. Problm me snadno vst ke vzniku poru. Na fotografii, kter byla pozena termokamerou spolu s termogramem, je patrn oxidovan povrch roubovho spoje. K tomu dolo v dsledku dlouhodobho psoben vysokch teplot. Problm mus bt opravdu ji velmi zvan, aby bylo mon toto pozorovat.

 • Page 18 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  4. TZB FOTOVOLTAICK PANELY

  Termokamera je idelnm nstrojem pro diagnostiku fotovoltaickch panel.

  ada problmu se projevuje vskytem tzv. hotspot, tj. mst, kde dochz k loklnmu pehvn. Vskyt tchto hotspot je asto ve spojitosti s vskytem zvad a porchu.

 • Page 19 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  4. TZB ZATKN Z ODPADNHO POTRUB

  V podlaze byla nalezena dra v odpadnm potrub.

  Ta koprovala zjitn pi nich byla pouita termokamera. V odpadnm potrub byla dra skrz, piem do sypk vrstvy pod potrubm se ze spodn strany potrub vylvala voda a nsledn rozlvala do okol, pod devnou podlahu, kter se nsledkem tto prostupujc vlhkosti vlnila. Dol voda nezatkala dky hydroizolan vrstv.

  Problm se podailo citliv a s minimlnm rozsahem zsahu do podlahy odstranit.

 • Page 20 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  PKLADY TERMOKAMER PRO DIAGNOSTIKU BUDOV

 • Page 21 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  PEHLED TERMOKAMER

  V nsledujc sti prezentace jsou pedstaveny ti standardn pedstavitel termokamer od spolenosti FLIR Systems:

  FLIR E6 zkladn model vhodn pro diagnostiku budov

  FLIR E50 stedn model, s nejlepm pomrem cena/vkon

  FLIR T440 pedstavitel vyho modelu termokamery s nejlep nabdkou vbavy a micch funkc

  FLIR E6

  FLIR E50

  FLIR T440

 • Page 22 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR E6

  Rozlien

  160 x 120 pixel

  Zorn pole

  45 x 34

  Teplotn citlivost

  < 60 mK

  Obrazov funkce

  termal, obraz v obraze, blending, MSX

 • Page 23 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR E 6

  MSX 1 m Termal 1 m

  MSX 2 m

  Blending 1 m

  Termal 2 m Blending 2 m

 • Page 24 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR E 50

  Rozlien

  240 x 180 pixel

  Zorn pole

  25 x 19

  Teplotn citlivost

  < 50 mK

  Obrazov funkce

  termal, MSX, blending

 • Page 25 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR E 50

  MSX 1 m Termal 1 m

  MSX 2 m

  Obraz v obraze 1 m

  Termal 2 m Obraz v obraze 2 m

 • Page 26 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR T440

  Rozlien

  320 x 240 pixel

  Zorn pole

  25 x 19

  Teplotn citlivost

  < 45 mK

  Obrazov funkce

  Termal, MSX, obraz v obraze, teplotn prolnut

 • Page 27 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  TERMOKAMER A FL IR T440

  MSX 1 m Termal 1 m

  Obraz v obraze 2 m

  Teplotn prolnut 1 m

  Termal 2 m Teplotn prolnut 2 m

 • Page 28 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  WWW.TERMOKAMERY -FLIR .CZ

  Na internetovch strnkch www.termokamery-flir.cz naleznete kompletn portfolio termokamer od spolenosti FLIR Systems.

  vdsko-americk spolenost FLIR Systems je nejvtm svtovm vrobcem termokamer a infraerven techniky.

 • Page 29 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  ZVR WEBOV ADRESY

 • Page 30 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  ZVR

  Termokamery FLIR jsou vbornm nstrojem pro diagnostiku technickho stavu budov Umouj rychle a efektivn nachzet zvan a skryt problmy.

  Spolenost Workswell s.r.o. vm nabz ucelen portfolio termokamer od spolenosti FLIR Systems, nejvtho svtovho vrobce infraerven techniky. Vechny termokamery jsou vyrobeny bu v Evrop nebo v USA.

  Spolenost Workswell s.r.o. je tak schopna zajistit nezbytn kolen v termografii pro hladk vstup do problematiky i zskn profesnho certifiktu.

 • Page 31 z 29 Workswell s.r.o. Workswell introduction

  WWW.WORKSWELL.CZ

  Vce informac o spolenosti Workswell s.r.o., kter je oficilnm dodavatel termokamer FLIR pro R a SK se dozvte na webovm portlu spolenosti: www.workswell.cz

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended