Home >Leadership & Management >TOGAF® Foundation course | TAYLLORCOX

TOGAF® Foundation course | TAYLLORCOX

Date post:17-Aug-2015
Category:
View:31 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  1. 1. Navrhujte a optimalizujte IT tak, aby plnilo strategick cle spolenosti. Funkn podnikov architektura s pomoc mezinrodn uznvanho standardu TOGAF propojuje procesy nap organizac s IT infrastrukturou. Pomh uplatovat strategii Dky jasn specifikaci IT funkc a toho, jak jsou a jak maj bt vyuvny v organizan struktue k plnn strategickch cl Pro velk i mal organizace Ze sladn cl a strategi organizan architektury s IT infrastrukturou mohou tit i mal spolenosti Zvyuje konkurenceschopnost Vytte maximu kombinac osvdench postup s provenmi standardy EA TOGAF. Pehledn a efektivn IT funkce Upgradujte na TOGAF. Vae organizace potebuje zenou a funkn Enterprise Architekturu. TOGAF Foundation je pro manaery zodpovdn za sladn cl a strategi firmy s IT infrastrukturou, ideln na pozicch: IT Architect, IT Management, CIO, Business Analysts, Project a Program Manager. 1 2 3 Komu je uren? TOGAF Foundation je nejrychlej cestou, jak zskat znalosti enterprise architektury. Ji za 3 dny mete zskat certifikt. Potvrdte profesionln dovednosti a poslte kairrn pleitosti. Pnosy pro manaery. Tento Open Group Project Sniuje nklady a je k pouit zcela zdarma. TOGAF jako bezplatn framework pome s nvhrem, tvorbou, tes- tovnm, nebo tak implementac architektury bez nkup zbytench aplikac, s maximlnm vyuit dostupnch zdroj. Pnosy pro organizaci ! volejte: +420 222 553 101 navtivte: www.tcox.cz/togaf/kurz/TOGAF-Foundation-L1 tayllorcoxensure your certification Zskejte doivotn pikov certifikt Enterprise Architecture TOGAF Foundation -30% sleva x

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended