+ All Categories
Home > Government & Nonprofit > Transformace Domova Barevný svět

Transformace Domova Barevný svět

Date post: 05-Jul-2015
Category:
Upload: ctyrlistek
View: 263 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Transformace Domova Barevný svět
Embed Size (px)
of 22 /22
Obhajoba kurzu 30.června 2014 *
Transcript
Page 1: Transformace Domova Barevný svět

Obhajoba kurzu 30.června 2014

*

Page 2: Transformace Domova Barevný svět

Co vidíte?

* Domov Barevný svět

Page 3: Transformace Domova Barevný svět

Domov Barevný svět před:* 110 uživatelů v jedné budově

*Až čtyřlůžkové pokoje

* Jedna koupelna až pro 9 uživatelů

*Velká společná jídelna

*Nulové soukromí

*Uživatel se přizpůsobuje službě

* „Suchá noha“

*Uživatelé nemají zkušenosti s jiným způsobem života než ústavním

Page 4: Transformace Domova Barevný svět

*

Page 5: Transformace Domova Barevný svět

Vize:

V horizontu 5 let všichni uživatelé

Domova Barevný svět opustí

stávající budovu a budou mít

zajištěnou podporu odpovídající

jejich potřebám, která jim umožní

žít běžným způsobem života v

komunitě.

* CESTA KE ZMĚNĚ

Page 6: Transformace Domova Barevný svět

*Řízení procesu

*Analýzy

*Příprava uživatelů na přestěhování

*Přestěhování uživatelů a přesun zdrojů

*Řešení smluvních vztahů

*Příprava zaměstnanců

*Přesun zaměstnanců

*Výstavba domků

* Pronájmy bytových prostor

* CESTA KE ZMĚNĚ

Page 7: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Řízení procesu

Vypracování/schválení zřizovatelem/aktualizace transformačního plánu

Pravidelné schůzky členů TT (i s konzultanty)

Jednání s opatrovníky

Zajištění konzultantů

Zajištění exkurzí a stáží

Jednání s institucemi

Restrukturalizace dokumentace a zpracovávání/aktualizace dokumentace

Registrace nových služeb

Vytvoření souboru informací pro veřejnost

Vytvoření plánu podpory v komunitě

Hodnocení průběhu realizace projektu

Page 8: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Jednání s institucemi

Zřizovatel - Statutární město Ostrava

Veřejný opatrovník – Úřad městského obvodu Slezská

Ostrava

Úřady městských obvodů v Ostravě (nájmy bytů)

Krajský úřad MSK

Krajská hygienická stanice MSK

Úřad práce

Policie České republiky

Městská policie Ostrava

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní služby (společnosti, fyzické osoby)

Page 9: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Informování veřejnosti o transformaci

Internetové stránky organizace: originální, aktuální živé

Obrazová dokumentace – život klientů v nových podmínkách

(fotogalerie)

Komunikace s veřejností: pravidelné informace v médiích o

všech událostech a změnách spojených s transformací – příběhy

klientů, cesta ke změnám v jejich životě…

Propagace: propagační letáky, brožury, plakátky

Využití interního časopisu organizace ke komunikaci s klienty i

se zaměstnanci, informace o tom, jaké pozitivní změny

transformace přináší

Komunikace s bezprostředním okolím v místě působení nových

zařízení – domovů nebo bytů, v nichž žijí naši klienti (pozvánky

na akce s klienty, informační letáky…)

Page 10: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Analýzy

Analýza nezbytné míry podpory uživatelů

Popis ústavu

Koncept podpory v komunitě

Personální audit a finanční audit

Analýza prostředí

Zjištění/vyhodnocení preferencí uživatelů k místu poskytování služby

Zjištění/vyhodnocení preferencí zaměstnanců k místu poskytování služby

Hodnocení kvality

Page 11: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Možnosti budoucího bydlení

navazujeme na vyhodnocení preferencí uživatelů k místu

poskytování služby a analýzy potřeb uživatelů

preferujeme využití vlastních objektů, dlouhodobé pronájmy nebo

koupi domu/bytu

výstavba nových objektů – je méně pravděpodobná až nereálná

NAŠE MOŽNOSTI

rodinné domy – vlastnictví SMO, pronájmy, koupě

byty – nejlépe nízkopodlažní bytovky se zázemím (předzahrádky)

lokality – Ostrava a blízké okolí, případně smluvní řešení v rámci

MSK – pokud tam má uživatel vazby

Page 12: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Příprava uživatelů na přestěhování

Návštěvy CHB, PSB, domů bytů na trhu

Schůzky s klienty tematicky zaměřená k transformaci

Komunikace pomocí AAK

Samostatné "vaření"

Hospodaření s financemi

Využívání veřejných služeb a zdravotních služeb mimo zařízení

Spolupráce s rodinou a OSPOD ve věci návratu dítěte do rodiny

Zajištění navazující školní docházky

Page 13: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Příprava na přechod uživatelů do nové služby

1. VYTIPOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH UŽIVATELŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOSTI

- Kdo a kde asi bude žít

- Jaké bude složení domácnosti

2. SEZNÁMENÍ UŽIVATELŮ S NOVÝM PROSTŘEDÍM

- Osobní návštěva uživatele v nové domácnosti

3. KONEČNÉ DOLAĎOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DOMÁCNOSTÍ

- Osobní přání uživatelů, zhodnocení předpokládaných rizik

- Vybavení domácností (realizace nákupů nového, možnost vybavení „starým“)

- Výzdoba a nachystaní prostor

4. PLÁN PŘESTĚHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

- Harmonogram

- Stěhování

- Adaptace uživatelů na nové podmínky

- Realizace případných změn – v souvislosti s adaptací a vzniklými riziky

MOTIVACE

KDO JE PŘIPRAVEN …

ZNÁME PŘÁNÍ UŽIVATELŮ A JE

SAMOTNÉ

Page 14: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Jak odstranit obavy uživatelů

-Obecně mají lidé strach z neznáma – nutno tedy OBEZNÁMIT klienty

s tím, do čeho půjdou

-lidé s mentálním postižením si obtížně PŘEDSTAVUJÍ, „o co jde“, do

čeho půjdou – nutno NÁZORNĚ UKÁZAT, o čem mluvíme – slova

nestačí pro vytvoření jejich představy

- velký VLIV má mínění osob, kterým důvěřují – důležité je získat pro

projekt jejich opatrovníky, rodiče, pečující personál atd. Větší strach

než uživatelé mají mnohdy opatrovníci…

-vzhledem ke snížení kapacity paměti a zhoršeným kvalitám procesu

učení je nutno informace a názorné ukázky prezentovat OPAKOVANĚ

a po dostatečně dlouhou dobu

zdůrazňovat nejen to, co se změní, ale také to, co zůstane STEJNÉ –

stejné, tedy známé prvky mohou mít zklidňující vliv

- příprava by měla probíhat v pozitivní emoční atmosféře

Page 15: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Nástrahy nové služby

Nová svoboda – od závislosti k nezávislosti

Práva, povinnosti, zodpovědnost

Můžu jít kam chci

Můžu se stýkat s kým chci

Můžu konzumovat co chci

Můžu dělat co chci

Sebeobsluha

Práce

Vyplnění volného času

Page 16: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Oblasti přípravy na běžný život

Hygiena vlastní osoby ( seznámení a správné používání přípravků

osobní hygieny)

Úklid a udržování čistoty místa ( prostředí ) ve kterém žiji

Používání domácích spotřebičů ( běžně dostupných – pračka,

vysavač, varná konvice apod. )

Nácvik přípravy jednoduchých, složitějších pokrmů

Nácvik nákupu potravin pro vlastní potřebu

Manipulace s finanční hotovostí

Nácvik jednání s různými institucemi ( pošta, banka apod. )

Podle individuálních schopností klienta rozvíjet jeho dovednosti,

související s přechodem na způsob běžného života, srovnatelného

s jeho vrstevníky

Page 17: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Zaměstnávaní uživatelů

• Nácvik soběstačnosti

• Aktivní přístup uživatele

• Trénink základních pracovních dovedností

• Zjišťování preferencí uživatele v oblasti pracovního

uplatnění

• Umožnění získání pracovních zkušeností – spolupráce s

neziskovými organizacemi, místními spolky, „běžnou“

společností v místě bydliště

• Podpora při získání a udržení si vhodného pracovního

místa

• Podpora poskytovaná zaměstnavateli

Page 18: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Řešení smluvních vztahů

Vytvoření nové metodiky ke Kartě uživatele

Zavedení nové Karty uživatele do praxe

Vytvoření nové metodiky k Individuálnímu plánování

Aktualizace individuálních plánů, vč. hodnocení

jednání o uzavření nové smlouvy s uživatelem na novou službu

hledání návazné/doplňkové sociální služby uživatelům (amb., ter.)

Zprostředkování zaměstnání uživatelům

Page 19: Transformace Domova Barevný svět

* CESTA KE ZMĚNĚ

Příprava zaměstnanců

Vzdělávání

Pravidelné schůzky se zaměstnanci

Exkurze, supervize a stáže

Nastavení systému klíčových pracovníků k uživatelům

Uzavření smluv

Page 20: Transformace Domova Barevný svět

*Uživatel Domova Barevný svět po…

* Žije v běžné domácnosti

* Domácnost tvoří maximálně 6 uživatelů

* Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele

* Využívání veřejných služeb, které „nepřijdou za uživatelem“

* Žije běžným způsobem života

*

Bydlení rodinného typu

Page 21: Transformace Domova Barevný svět

* Každý uživatel má dostatek soukromí, může se

věnovat svým zálibám a rozhodovat o svém

životě.

Page 22: Transformace Domova Barevný svět

* Život v pohodlí vlastního domova, který si

uživatel může zařídit podle svého přání

a svých potřeb…


Recommended