Home >Documents >T½denn­ nab­dka 3. - 9. 7. 2013

T½denn­ nab­dka 3. - 9. 7. 2013

Date post:30-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • -20%

  OSLAVTE S NMIMezinrodn drustevn den

  20% slevou na vechny vrobkypod znakou COOP PREMIUM v na nabdce

  v prodejnch KONZUM a KONZUM Market.

  Sleva plat 4. 7. - 6. 7. 2013.

  Ji od roku 1923 je prvn ervencov sobota dnem, kdy si cel svt pipomn hodnoty, kter me-zinrodn drustevn hnut hrd vyznv. Leton ronk se ponese v duchu motta Co-operative enterprise remains strong in times of crisis (Navzdory krizi zstvaj drustva siln) a drustva chystaj rznorod programy na sobotu 6. ervence.

  Vrobky COOP PREMIUM vznikly dky spolen iniciativ organizace Coop Euro a clem bylo pinst mimo kvalitnch regionlnchvrobk i to nejlep z Evropy na stl naich zkaznk.

 • Nejvt systmy spotebnch drustev v Evrop

  ZemPoet dru-stev

  Poet lenv tis.

  Poetzamst-nanc

  Poet prode-

  jen

  Maloob-chodn obrat v mld.K/rok

  Velk Britnie 24 10 019 102 007 5 000 527,6

  vcarsko 1 2 895 64 507 1 991 390,1

  Itlie 114 7 702 56 951 1 474 328,5

  Finsko 22 1 994 42 142 1 668 286,5

  panlsko 170 2 347 50 951 2 827 210,9

  Dnsko 418 1 600 35 000 1 196 147,2

  vdsko 42 3 237 8 366 760 111,6

  Norsko 117 1 306 22 500 955 101,2

  Maarsko 97 50 32 000 5 250 46,3

  Nmecko 1 53 5 161 224 31,5

  Slovensko 31 173 13 089 2 225 28,7

  esk republika 56 232 14 075 2 893 26,4

  Nizozem 1 780 4 547 211 18,5

  Ukraina 2 163 470 54 872 9 675 12,2

  Estonsko 19 83 4 400 358 9,8

  Bulharsko 805 153 9 760 2 856 3,2

  Rumunsko 899 27 7 916 6 303 2,1

  Kypr 157 30 140 19 1,0

  CELKEM 5 137 33 151 528 384 45 885 2 283,3

  COOP v EvropMon to ani netute, ale prvn spotebn dru-stvo na svt bylo zaloeno v roce 1844 v anglic-km msteku Rochdale nedaleko Manchesteru. Tam skupina 28 snlk zaloila Rochdale Society of Equitable Pioneers Rochdalesk drustvo poctivch pionr. Clem drustva bylo ustaven obchodu s potravinami, obleenm a tabkem a prolomen cenovho monopolu mstnch ob-chodnk. Nejdve zaali prodvat pt zklad-nch poteb ovesn vloky, mslo, mouku, cukr, svky. Zakladatel sice o obchod nev-dli tm nic, ale cle si dali vzneen:

  dobrovoln a oteven lenstv; demokratick principy jeden len, jeden hlas; podl na kapitlu spolenosti a dividendy podle asti na nkupu; vzdlvn len a dlnk; prodej pouze za hotov; politick a nboensk tolerance a neutralita.

  A svte div se. Mylenka se ujala, nejen e vyklila, ale dala i plody a drustevnictv se rozilo do celho svta. A tak o 54 let pozdji v roce 1898 zaloilo 84 jinch snlk na stejnch principech po vzoru anglickch pedchdc n KONZUM v st nad Orlic. Inspirace, spoluprce a vzory jsou v dru-stevnm podnikn velmi dleit. Myslme si, e tak, jako se ped 115 lety inspirovali nai pedchdci, meme se nyn inspirovat i my svmi kolegy z jinch evropskch zem.

  V souasn dob psob v Evrop pes 5 000 spotebnch drustev s vce ne 30 miliony len provozujcch tm 46 tisc obcho-d, o kter se denn star pes pl milionu zamstnanc. Celkov maloobchodn obrat vech drustev v Evrop in v pepotu 2,3 bilion K ron. Jinmi slovy, spotebn drustva jsou nejvtm prodejcem potravin v Evrop. Spotebitelsk drustva jsou demokratick organizace. Jsou postaveny zespoda nahoru, nikoliv ze shora dol. Na nrodn rovni mno-z spolupracuj pi nkupu zbo a slueb, maj spolen marketing a zen odmn pro sv leny. Vzhledem ke sv demokratick po-vaze se drustva vyvjela velmi rznmi zp-soby v zvislosti na konkrtnch nrodnch podmnkch.Napklad drustva ve Velk Britnii, vystu-pujc pod spolenm nzvem The Co-ope-rative, jsou synonymem etiky a poctivosti v podnikn. Jejich podpora komunity svch

  len je pkladn. COOP v Itlii, zemi mi-lovnk dobrho jdla, se naopak zamil na kvalitu a poctivost potravin v podob nej-lepch vlastnch znaek na trhu. Zeptte-li se lid v Itlii, ktermu obchodu s potra-vinami nejvce v, vtina ekne: To je jasn, pece Coopu. Ve Finsku se zase zamili na lensk vhody. lenov dru-stev zde maj takov slevy a benefity, e ji prakticky kad finsk rodina vlastn lenskou kartu. Vce ne polovina vech

  potravin ve Finsku se prod prv v prodej-nch drustev. Ostatn zahranin etzce se zde vyloen trp.Na nadnrodn rovni spolupracuje vtina drustev v Evropskm sdruen spotebnch drustev EUROCOOP (zahrnuje 18 zem Evro-py vetn eska) a v Me-zinrodnm drustevnm svazu. Vedle tto celo-evropsk organizace se spojily nkter zem na regionln rovni. Takto vzniky nap. nkupn aliance COOP Norden (vdsko, Dnsko, Nor-sko, Finsko) nebo Coop Euro (esko, Slovensko, Maarsko, Bulharsko).My v KONZUMu bychom si rdi brali nejlep pklady z tch nej-spnjch zem. Cht-li bychom prodvat ty nejkvalitnj potraviny jako v Itlii, bt poctiv jako Anglian a posky-tovat svm lenm v-hody jako ve Finsku. V-me, e jsme v posledn dob vykroili sprvnou cestou a doufme, e se nm to jednou v bu-doucnu poda.

  The Co-operative - Anglie

  COOP - Maarsko

  S Market - Finsko

  COOP - Itlie

  erpac stanice s prodejnou COOP- vcarsko

  KONSUM - vdsko

  COOP je mezinrodn oznaen drustev, kter mohou, ale nemus pouvat nrodn dru-stevn svazy v jednotlivch zemch. Spotebn drustva v esk republice toto oznaen pijala a vedle nzvu Jednota i Konzum jej pouvme pro oznaen prodejen na celore-publikov rovni. COOP jsou poten psmena anglickho slova cooperative, co v pe-kladu znamen drustvo, kooperaci i spoluprci. Proto se COOP vyslovuje [koop] a nikoliv [ku:p], jak by se mohlo na prvn pohled zdt.

  Co znamen oznaen COOP?

 • KUPON na slevu platn: ST 3. 7. - T 9. 7. 2013 KUPON na slevu platn: ST 3. 7. - T 9. 7. 2013

  TDENN NABDKA 3. 7. - 9. 7. 2013

  www.konzumuo.cz www.jsme-tu-doma.cz

  Svtekoslav 3

  Steda

  4 tvrtek

  Sttnsvtek

  5 Ptek

  Sttnsvtek

  6 Sobota

  Bohuslava 7 Nedle

  8 Pondl

  DrahoslavaDrahue

  9 ter

  pekky cena za 100 gKltereckmasn pochoutky

  7,90 9,90

  Chlebnekcibulov, se paldou,s dovm semnkem

  200 gNopek

  Vysok Mto

  10,90

  JogobellaOvocn ostrovjahoda, broskev

  150 g

  9,90

  Lzeskpochoutka

  cena za 100 gUzeniny Konek

  Naboany

  14,90

  Vtrnks ivoinoulehakou

  90 gPekastv a cukrstv

  Szava

  11,90

  Black zlatovlecvlec s vlaskmi oechy

  cenaza 100 g

  17,90

  Primus

  Kad zkaznk m prvo k jednomu nkupu uplatnit pouze 1 kupon.

  2x 25,90Bn cena: 36,90 K / 1 ks1 l = 12,95 K

  Kad zkaznk m prvo k jednomu nkupu uplatnit pouze 1 kupon.

  15,90Zakoupte ve vybranchprodejnch

  Zakoupte ve vybranchprodejnch

  100 g = 7,90 K 100 g = 5,45 K 100 g = 6,60 K

  100 g = 14,90 K 100 g = 13,22 K 100 g = 17,90 K

  Zakoupte ve vybranchprodejnch

  svtl vepn pivo2 l PET

  1x 109,90Bn cena: 169,90 K / 1 ks1 l = 219,80 K

  18,90

  Plum vodka40% 0,5 l

  14,90

  21,9015,90

  ProkopRadomrRadomra

  Nora

 • Zel blran

  cena za 1 ksVondrou edice

  Platnost ceny: 1. 7. - 7. 7. 2013

  14,90

  Pikantnpomaznka se unkoua camembertem

  100 gVrobna lahdek

  KONZUMu

  14,90

  Instantnnudlepenin

  240 g

  24,90

  Mrkevs ananasem

  300 gM. Karlk

  Vysok Mto

  19,90

  Pasksalt

  balen 140 gVrobna lahdek

  KONZUMu

  15,90

  Hovz guls houskovm knedlkem

  400 gVltavotnsk

  lahdky

  54,90

  1 ks = 14,90 K

  18,90

  100 g = 14,90 K 100 g = 10,38 K

  100 g = 6,63 K 100 g = 11,36 K

  19,9024,90

  100 g = 13,73 K

  Alpa Repelentproti klatm a komrmproti klatm a komrm Forte

  90 ml

  84,9065,90100 ml = 73,22 K 100 ml = 94,33 K

  27

  NOVINKA

  v sortimentu

  TIP