Home >Technology >Užití GPS při pátrání v terénu K-9

Užití GPS při pátrání v terénu K-9

Date post:19-Nov-2014
Category:
View:1,188 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. Ptrn po Markovi Schferlingovi 26.11.2009 PRAHA Divok rka Vypracoval: Martin Brandner

2. Fakta

 • Poheovan:: Marek Schferling, 25 let, Praha 6
 • Bez osobnch vc, kl, doklad i mobilnho telefonu v nedli 22.11.2009 nhle zmizel z domova Marek Schferling, extern spolupracovnk serveru Novinky.cz. Jeho rodina nahlsila zmizen policii, kter po nm od pondl ptr. Prohledvala napklad reck dol v Praze, kam chodil na p vlety.
 • P trac akci svolala rodina poheovanhona 26. 11. 2009 .

3. Nasazen zchrannch ps

 • Ptrn se zastnilo 12 zchrannch ps (ZBKP - 6, ZBKLK - 2, MP Praha - 2, ZBK JMK - 2) a dle Rescue-Hasii (specialist na prci ve vce a nad volnou hloubkou), 75 dobrovolnk do rojnice a HZS hl.m. PRAHY . Akce byla svolna na 8:00.
 • Kynologm velel vedouc ZBKP Bronislav Pibyl. Prohledvan tern o ploe 4,5km2 byl rozdlen do nkolika sektor. Povtinou hranice sektor urovali cesty, ktermi je cel park protkn. Byly jsme rozdleni do dvojic resp. trojic: E.Nmec + E.Klemov; D.Houpkov + J. Ddinov + B. Pibyl; M.Brandner + L.Zabov; K.Schnblov + A. Richterov + F.trach; M. enk + M. Voklov.

4. GPS v praxi

 • Pi ptrn jsem pro orientaci a nsledn vyhodnocen pouil dv zazen GPS.
 • Psovod: orientace v ternu, zznam prol trasy = > vyhodnocen
 • Garmin GPSMAP 60 CSX
 • Pes: zznam zGPS pro vyhodnocen pokryt ternu
 • HOLUX M-241 Wireless GPS Logger

5. Prohledvan lokalika

 • Praha
 • Severozpadn st
 • Prodn park Divok rka
 • Sraz v 8 :00
 • Porada 8:05-8:30

6. Nasazen zchrannch ps

 • Velitelem mm byli pidleny dva sektory a na zvr jsme se podleli na prohledvn tetho sektoru. Prvn tern o velikosti cca 320.000m2a druh tern o velikosti cca 400.000m2 jsme prohledvali spolen sLuciou Zabovou a jejmi fenami Srou a Maggie. Tet tern od velikosti cca 270.000m2 jsme prohledvali vrojnici. Rojnice byla postavena ze psovod ZBKP a ZBKLK.

Tern byl rozdlen do nkolika sektor, kter prohledvali nejmn dva K-9 SAR. HOLUX M-241 Wireless GPS Logger 7. Nm pidlen sektory HOLUX M-241 Wireless GPS Logger 1 2 3 8. Garmin GPSMAP 60 CSX Z znam tras z psovodovi GPS 9. I. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Pesbhem jedn hodiny atincti minut ubhltrasu dlouhou 8,3km 10. I. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger daje o pr m rn r y chlostiazdolanm peven 11. Garmin GPSMAP 60 CSX I.Sektor trasa psovoda I. sektor 12. Garmin GPSMAP 60 CSX HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Prnik obou tras (psovod + pes)V ternu pracoval jet jeden K-9 tm. I. sektor 13. II. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Pesbhemdvou hodinatyiceti minut ubhltrasu dlouhou 9,6 km. 14. II. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Zznam peven prez ternem 15. II.Sektor trasa psovoda Garmin GPSMAP 60 CSX II. sektor 16. III. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Rojnice, zznam ukazuje trasu psa na pravm okraji rojnice 17. III. sektor HOLUX M-241 Wireless GPS Logger Zatek prohledvn Konec prohledvn 18. II. K-9 III. K-9 IV. K-9 V. K-9 VI. K-9 VII. K-9 III.Sektor trasa psovoda Garmin GPSMAP 60 CSX Postup rojnice III. sektor 19. Zvren zprva

 • P trn v oblasti prodnho parku Divok rka, kter zaalo v 8:00 bylo v 16:00 ukoneno bez nlezu poheovanho.
 • Cel prostor byl prohledn zchrannmi psy, rojnic a nepstupn prostory pslunky speciln lezck skupiny.

20. Souvisejc odkazy:

 • http://www.hledame-marka.cz/#noviny
 • http://www.novinky.cz/krimi/185237-o-ztracenem-mladem-muzi-nejsou-zadne-informace.html
 • http://www.novinky.cz/krimi/185115-policie-hleda-25leteho-muze-ktery-ze-dne-na-den-zmizel-bez-svych-veci.html
 • http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/policie-pocitacoveho-experta-nenasla-do-terenu-vysli-kamaradi.html
 • http://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pocitacovy-expert-zmizel-beze-stopy20091126.html
 • http://www.krimidoma.cz/detail.php?id=12420
 • http://www.hledame-marka.cz

21.

 • Martin Brandner
 • Non stop telefon
 • 721 168 030
 • www.sar-dog.estranky.cz
 • SKYPE: Martin_Bara

Search And Rescue Dog

Embed Size (px)
Recommended