Home >Design >U¾ivatelsk½m testovn­m ke spokojen›j­m lidem

U¾ivatelsk½m testovn­m ke spokojen›j­m lidem

Date post:05-Dec-2014
Category:
View:200 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Přednáška na konferenci LaTes
Transcript:
 • 1. Uivatelskm testovnm ke spokojenjm lidem (vy efektivit a nim nkladm) Helena imkov
 • 2. Aaronn Walter
 • 3. Kvalitn rozhran = vy pjmy
 • 4. Kvalitn rozhran = ni nklady
 • 5. Ron nklady na prci 1 zamstnance s intranetem 3 042 USD 2 069 USD 1 563 USD
 • 6. Ron nklady na prci s intranetem u firmy s 10 000 zamstnanci 30,4 mil. USD 20,7 mil. USD 15,6 mil. USD
 • 7. Uivatelsk testovn
 • 8. Ukzka z UT - etn software
 • 9. Kdo jsou nai uivatel? Nborov kritria Pracovnci, kte ve sv firm e mzdov etnictv. 4 pracovnci mench firem kolem 50-100 zamstnanc, kte e mzdov etnictv pouze ve svoj firm. 2 pracovnci etn agentury, kter zpracovv mzdov etnictv pro vce klient.
 • 10. Jak je ideln poet respondent?
 • 11. Nbor
 • 12. Testovac mstnost
 • 13. Pozorovac mstnost
 • 14. Prbh testovn Nastoupil nov zamstnanec. Zadejte daje o nm do systmu.
 • 15. Jde pst sem? Pro to nepe do toho dku? Tak te nevm, jestli sem sprvn, nebo sem zase ve filtru. 5. Report
 • 16. vetn doporuen na opravu chyb
 • 17. Kdy testovat? m dv, tm lp
 • 18. Od prvnch skic
 • 19. Pes prototyp
 • 20. Po hotov produkt
 • 21. A hlavn pravideln!
 • 22. Ale pozor!
 • 23. Testovnm to nekon
 • 24. Teorie loklnho maxima
 • 25. Uivatelsk testovn nen vemocn
 • 26. Testujte s lidmi. Vyplat se to! Helena imkov @hellcza
Embed Size (px)
Recommended