Home >Documents >v­ce na v­ce na v­ce na Mistrovstv­ prce s DSLR ... Internetov½ magaz­n o...

v­ce na v­ce na v­ce na Mistrovstv­ prce s DSLR ... Internetov½ magaz­n o...

Date post:28-Feb-2019
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy

NEJBLI KURZY

282014

Toto slo bylo distribuovno 48 964 odbratelm

Jedin kniha, kter vs krok pro kroku provede fotografovnm s digitln zrcadlovkou a pesn pope vechny jej funkce. Tak vs provede limity nejrznjch automatik a umon si jejich chovn otestovat pro v fotoapart.

Pome vm s vbrem objektiv, blesk i dalho psluenstv a utd vm informace.Jedinen pstup vm v praxi porad, jak doshnout profesionlnch vsledk va fotografick prce.

Kniha obsahuje i rozshlou kapitolu Perspektiva a kompozice ve fotografii.

Odhal destky praktickch tip a trik, jak optimalizovat postup ve vech situacch.

Obsahuje pes 260 stran textu, vce ne 500 fotografi ilustrujcch probran postupy a techniky. Dle obsahuje pes 100 kreseb a destky tabulek pro praktick a pohodln nalezen potebn informace.

Mistrovstv prce s DSLR 9.vydn

vce na

6. z PRAHA

Robert Vano:

Daylight nude

8. z BRNO

Petr Lindner:

Veern kola fotografie I-II

8. listopad LIBEREC

Milan Holenda:

Akt atelirov fotografie

vce na vce na vce na

Knihy jsou ji v prodeji

inzerce

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/robert-vano-daylight-nude-1390czhttp://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388czhttp://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681czhttps://www.fotolab.czhttp://www.idif.cz/knihy/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-jiz-v-prodeji--167702czhttp://www.idif.cz/knihy/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-jiz-v-prodeji--167702cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 28 | 20142

Kompletn nabdku kurz pro kadho najdete na IDIF.cz

Toute po zmn, chcete vidt a zat nov vci? Zajm vs, jak k fotografovn akt pistupuje svtoznm a respektovan fotograf Robert Vano? Pak prv pro vs je pipraven tento jedinen workshop. Naute se jak m probhat komunikace mezi fotografem a modelkou, jak pistupovat k tmatu a jak vnmat svtlo. Vidt mistra akt pi prci je opravdu zitkem.

Veern kola fotografie pro mrn

pokroil.

Ideln pro absolventy kurzu DSLR pro

zatenky, kte si zde jednak sten

rychle zopakuj znalosti z prvnho

workshopu, ale hlavn se zdokonal

ve svch fotografickch dovednostech.

Nau se pracovat s kompozic a skladbou

obrazu v jasu, barv a obojm. Zskaj

pont o ohbn svtla odraznmi

deskami, ale tak prci s externmi

i studiovmi blesky.

Kdy se ekne akt, tak si vtinou lid

pedstav nah lidsk tlo.

Zpsob tto tvorby je vak mnoho. Je nutn

se nauit i model sprvn stylizovat, aby

z prost nahoty vznikl psobiv snmek.

Tato lekce se bude zabvat akty v ateliru. Zde

je nutn sprvn pracovat se svtlem a nauit

se sprvn aranovat scnu. Vhodou je, e

bude na focen dostatek asu a tud bude

mon si scnu dokonale pipravit. Odhalme

vm postupy, kter vm pomohou zvldnout

tento okruh fotografie.

Daylight nude

Vzdlvac kurzPro pokroil6. z 2014 PRAHA

Vzdlvac kurzPro zatenky8. z 2014 BRNO

Vzdlvac kurzPro zatenky8. listopad 2014 LIBEREC

Veern kola fotografie I-II

AKT - atelirov fotografie

vce na

vce na

vce na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/robert-vano-daylight-nude-1390czhttp://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388czhttp://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 28 | 2014 3

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

V tchto kategorich se tak letos

staly vtzi GALAXY K zoom, kter

kombinuje pikov funkce fotoapartu

a mobilnho telefonu, chytr fotoapart

SMART CAMERA NX30 a zvukov

systm M7 Multiroom System. Vechny

tyto vrobky zskaly uznn poroty za

inovativn funkce a psobiv design.

Ocenn EISA se udluj vrobkm, kter

jsou pkladem dokonal kombinace

inovativnch technologi, elegantnho

designu a danch funkc. Porota,

kter udluje ceny EISA, je sloena

z redaktor 50 asopis zabvajcch se

spotebn elektronikou z 20 evropskch

zem.

Hlavn udlost CG svta se nezadriteln

bl a v jejm pedveeru byla ohlena

i nov verze CINEMY 4D R16. Verze

v mnoha ohledech zsadn, protoe

nkter novinky mn dlouho zait

technologie a monosti. Pkladem

mohou bt zcela pepracovan materily,

motion tracking, polygonov pero i

zdokonalen symetrie v modelovn

a mnoho dalho! Dnen lnek nen

recenz, ml by vm jen nastnit tmata,

kterch se budeme v lncch ptch

dotkat. Seznam novinek CINEMY 4D R6 je

toti tradin dlouh. Ne mon tak jako

v letech minulch, kvalitou a robustnost

vak nechv CINEMA 4D R16 pochyb, e

se jedn o release vznamn. Uveden

vet nen kompletn, jedn se spe ov

jistm smyslu demonstrativn poloky

jednotlivch oblast.

Samsung zskal ocenn evropskho sdruen European Imaging and Sound Association v kategorich chytr telefon, fotoapart a multiroom systm

CINEMA 4D R16 ohlena highlights

vce na

vce na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/samsung-ziskal-oceneni-evropskeho-sdruzeni-european-imaging-and-sound-association-v-kategoriich-chytry-telefon-fotoaparat-a-multiroom-system-167670czhttp://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/cinema-4d-r16-ohlasena-highlights-167667cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 28 | 2014 4

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

Ped asem se ji objevily nejvy

GPU s oznaenm FirePro 9100 a 8100,

dnenm dnem (12.8.2014) je sestava

profi GPU doplnna o vechny ostatn

produkty mc do dalch segment.

Zkladn zmny se odehrvaj v nrstu

vkonu, kapacity RAM a tak masivn

podpoe 4k rozlien.

A rovn do perexu nezaazen

podpora pichzejcho OpenCL 2.0.

Kompletn produktov ada m nyn

oznaen shodn s adou pedelou

s tm, e je obohacen o slovku 100.

Malik zmn znaen neodpovdaj

zmny, ty jsou toti znan.

Oba hr na poliprofi GPU na Siggraphu

zbroj, i NVidia ohlsila zmny u svch

profi GPU a ty se tak nesou zejmna

v duchu vyho vkonu, podpory 4K

rozlien a vy kapacity RAM. Nov

jsou tedy ohleny tyto modely (bez

dalch specifikac, ty se zatm do

obhu nedostaly 12.8.). Myslm e

meme ohlsit veobecn tok na 4K

(samozejm hlavn u vych karet).

Quadro K5200

Kapacita pamti: 8GB GDDR5

ka sbrnice: 256-bit

Propustnost:192GBps

Poet Cuda jader: 2304

Max. pkon: 150W

Napjen: 1-6pin

Poet slot: 2

Simultlnch displej: 4

Konektory: DVI-I, DVI-D, DP, DP, 3pin

Stereo

OpenGL: 4.5

Shader model: 5

Dirext X: 11,2

AMD dokonilo aktualizaci profi ady GPU FirePro

NVidia ohlsila aktualizaci produktov ady grafickch karet Quadro

vce na

vce na

inzerce

http://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/amd-dokoncilo-aktualizaci-profi-rady-gpu-firepro-167668czhttp://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/nvidia-ohlasila-aktualizaci-produktove-rady-grafickych-karet-quadro-167669czhttp://www.ecanon.cz/summer/

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 28 | 2014 5

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

Zveme Vs na vstavu Kouzla zti kde se mete tit na fotografie Ladislava Emila Berky, Jaroslava Rsslera, Jaromra Funkeho, Adolfa Novka, Vclava Chochola, Emily Medkov, Jana Lauschmanna, Jana Svobody, Ivana Pinkavy, Aleny Kotzmannov, Radka Brousila, Jiho Thna, Johany Poov, Michala Uree a Josefa Sudka. Rafinovan komponovan skladby pedmt, ppadn detaily motiv vymezen souadnicemi dobovho vkusu, dokldaj nronost vidn i autorsk pedstavivosti a virtuzn ovldnut mdia. Fotograf Josef Sudek velmi prakticky a clen srovnval sv monosti vyjden s prostedky mal, hlavn Emila Filly. Usiloval o zti nepopirateln osobit, ili fotogenick. Nedval jsem se na vci malsky, ale fotograficky, uzavel jednodue. Obas ale piznval, e k cli vedla dlouh cesta.

V malskch i fotografickch ztich lze sledovat modelaci vztah zvolench objekt jak k sob navzjem, tak k vymezenmu prostoru, lomy svtel a pechody tonalit zkrtka proitek krsy. Problematika zti ovem nen pouze estetick. Pinejmenm zhodnocuje princip st za celek. Ve vseku svta je pak spatovna ozvna uchopen plnosti vezdejho ivota, tedy znzornn vnmn svta vbec. Jene s ddictvm barokn obsahovosti se soudob fotografie potkv jen ve vzcnch dlech tradicionalist, jejich patronem zstv prv Josef Sudek, nepm hostitel souasn vstavy.

Pijte si prohldnout vstavu prac vznamnho slovenskho fotografa a vysokokolskho pedagoga, kter doshl v minulm roce vznamnho ivotnho jubilea. Proces digitalizace umn v jistm smyslu osvobodil mdium fotografie od plnn spoleenskch funkc a naplno nastartoval analzu a vzkum vlastnho fotografickho mdia jako autonomnho volnho umn. ubo Stacho v obdob 90. let 20. stolet s velkm nasazenm realizoval vzkumy fotografick emulze, experimentoval a objevil originln autorskou techniku - foto-monotypii. Svoj povahou je blzk hranin grafick technice - monotypii, kde tradin matrici supluje v jeho ppad mokr fotografie. Stachova tvorba z tohoto obdob pin i v souasnosti inspiraci a jev se v rmci neokonceptulnho umn stle aktuln. Destrukc fotografick emulze analogov fotografie

Embed Size (px)
Recommended