Home >Documents >v­ce na v­ce na v­ce na Mistrovstv­ prce s DSLR ... pohledu zcela stail,...

v­ce na v­ce na v­ce na Mistrovstv­ prce s DSLR ... pohledu zcela stail,...

Date post:28-Feb-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy

NEJBLI KURZY

302014

Toto slo bylo distribuovno 48 982 odbratelm

2. jna PRAHA

Roman Pihan:

Mistrovstv prce s DSLR

4. jna BRNO

Petr Lindner:

Digitln zrcadlovka pro zatenky

8. listopad LIBEREC

Milan Holenda:

Akt atelirov fotografie

vce na vce na vce na

Jedin kniha, kter vs krok pro kroku provede fotografovnm s digitln zrcadlovkou a pesn pope vechny jej funkce. Tak vs provede limity nejrznjch automatik a umon si jejich chovn otestovat pro v fotoapart.

Pome vm s vbrem objektiv, blesk i dalho psluenstv a utd vm informace.Jedinen pstup vm v praxi porad, jak doshnout profesionlnch vsledk va fotografick prce.

Kniha obsahuje i rozshlou kapitolu Perspektiva a kompozice ve fotografii.

Odhal destky praktickch tip a trik, jak optimalizovat postup ve vech situacch.

Obsahuje pes 260 stran textu, vce ne 500 fotografi ilustrujcch probran postupy a techniky. Dle obsahuje pes 100 kreseb a destky tabulek pro praktick a pohodln nalezen potebn informace.

Mistrovstv prce s DSLR 9.vydn

vce na

Knihy jsou ji v prodeji

inzerce

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256czhttp://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/digitalni-zrcadlovka-pro-zacatecniky-162215czhttp://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681czhttps://www.fotolab.czhttp://www.idif.cz/knihy/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-jiz-v-prodeji--167702cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 30 | 20142

Kompletn nabdku kurz pro kadho najdete na IDIF.cz

Digitln zrcadlovka je tm nejidelnjm pracovnm nstrojem jak pro amatra, tak i pro profesionlnho fotografa. Na rozdl od kompakt nebo zrcadlovek typu EVF nabz zrcadlovka rozshlej a dostupnj monosti manulnho nastaven a tak vt vbr dalho systmovho psluenstv. Semin mistrovstv prce s DLSR vs komplexn seznm s DSLR, ale zrove poskytne dostatek prostoru pro praktick procvien pokroilch manulnch funkc digitlnch zrcadlovek.

Zante fotit zrcadlovkou a chcete rychle

proniknout do taj jejho ovldn?

Fotografujete ji se zrcadlovkou del

dobu, ale nedokete vyut jej monosti

naplno? Chcete vdt i vce pro a jak

nastaven je nejvhodnj pro rzn

fotografick nry? Na tyto a dal otzky

vm rdi dme konkrtn odpovdi,

pedme cenn rady, kter si zrove

prakticky vyzkoute ve vybavenm

ateliru. Navc vs seznmme s dalmi

novinkami a psluenstvm v digitln

fotografii.

Mistrovstv prce s DSLR

Vzdlvac kurzPro zatenky2. jna 2014 PRAHA

Vzdlvac kurzPro zatenky4. jna 2014 BRNO

Digitln zrcadlovka pro zatenky

vce na

vce na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256czhttp://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/digitalni-zrcadlovka-pro-zacatecniky-162215cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 30 | 2014 3

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

Pibyvch objekt nen v CINEM 4D R16

a tak mnoho, asto jsou ale zajmav.

A obas mm i pocit, e jsou a pli

dokonal. Zn to zvltn? Mon, ale

peci jen nen polygonov modeler

nstrojem pro stopocentn vrnou

konstrukci. Pokud se tedy v programu

objev nstroj kter m vechny atributy

strojask pesnosti, je to velmi zajmav.

Hovome o ozubenm kole. Ale nejenom

o nm je dnen semin. Ozuben kolo.

Ale to jsme mli, nebo ne? Jiste ano.

Mli, a a mme tak pod, to star

pvodn. Ale tento objekt byl vechno

jenom ne komplexnm objektem. Z mho

pohledu zcela stail, ostatn 3D grafika,

eknme ta klasick, polygonov, nen

o totln konstukn pesnosti, ale o

vizuln vrohodnosti. To nemus nutn

bt to sam.

Nejnovj fotoaparty ve stylu objektivu

od Sony vm pinej to nejlep z obou

svt - snoub se v nich spontnnost

a snadn sdlen obsahu typick pro

chytr telefony s fotografickou kvalitou

a kreativnmi monostmi kvalitnho

fotoapartu.

Sta pipojit fotoapart ke svmu

chytrmu telefonu pes Wi-Fi. Propojen

dky technologii NFC na jeden dotek

je u fotoapart ve stylu objektivu

rychlej ne kdykoliv dve, tak dky

aktualizovanmu firmware pro modely

QX100 a QX10 a vylepen aplikaci

PlayMemories Mobile. Jste-li majitelem

chytrho telefonu Xperia sprovn je

nyn jet rychlej!

CINEMA 4D R16, modeling (03)

Sony roziuje modelovou adu fotoapart ve stylu objektivu a pedstavuje nov koncept vmnnch objektiv

vce na

vce na

http://www.grafika.cz/rubriky/3d-grafika/cinema-4d-r16-modeling-03--167872czhttp://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/sony-rozsiruje-modelovou-radu-fotoaparatu-ve-stylu-objektivu-a-predstavuje-novy-koncept-vymennych-objektivu-167897cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 30 | 2014 4

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

Prvn konvertibiln zazen od Toshiby

s 11,6 (29,5 cm) HD dotykovm

displejem Satellite Radius 11 doke

rychle pechzet mezi pti reimy

vyhovujc rznm potebm. Satellite

CL10-B je cloudov spolenk na cesty,

kter byl navren pro svobodnou prci.

Pidan hodnota a cenov dostupnost

dva modely s bohatou vbavou a

funkcemi, modernm a elegantnm

designem a vysokm vkonem pro

pohodlnou prci. Mobilita znamen

pro kadho uivatele nco jinho

a Toshiba odpovd na tyto vahy

novmi notebooky Satellite Radius 11

a CL10-B, ekl Sandor van der Ham,

vicepresident, divize B2C pota,

skupiny lifestyle produkt a slueb

spolenosti Toshiba Europe GmbH.

Vsledkem vvoje tchto adaptabilnch

zazen s Windows 8.1 je ada cenov

dostupnch notebook, kter nabz

flexibilitu a svobodu, a jste kdekoli, a

to bez nutnosti kompromis v designu,

vkonu nebo inovacch. V tom spov

mobilita, kterou uivatel chtj.

4K nabz tyikrt lep kvalitu obrazu

ne Full HD. Nabdka originln

produkce v tto kvalit, kter je idelnm

obsahem pro leton modely 4K Ultra

HD BRAVIA od Sony, je nyn jet ir

- a stle se rozrst. Vce monost, jak

si vychutnat Ultra-HD obraz na leton

kolekci 4K televiz BRAVIATM

Vvoj 4K technologi se ned zastavit:

cel ada pednch stanic terestrilnho,

kabelovho i satelitnho televiznho

vysln, dokonce i online streamingov

sluby, v souasn dob testuje vysln

program v nejvy 4K kvalit, kter

nabz do detailu vykreslen obraz.

Dky novmu standardu HEVC (H.265)

je kdovn 4K obrazu a zvuku nyn

jet efektivnj. A to je skvl zprva

pro vechny majitele model televiz

BRAVIA 4K Ultra HD z roku 2014.

Vechny aktuln modely tto ady

podporuj HEVC, take bude mon

se ponoit do streamovanho nebo

nahranho obsahu ve 4K kvalit.

Mobilita s vt flexibilitou Toshiba uvd nov konvertibiln zazen Satellite Radius 11 a Satellite CL10-B

Nabdka obsahu ve 4K kvalit stle roste

vce na

vce na

inzerce

http://www.ecanon.cz/summerhttp://www.grafika.cz/rubriky/mobilita-s-vetsi-flexibilitou-toshiba-uvadi-nova-konvertibilni-zarizeni-satellite-radius-11-a-satellite-cl10-b-167907czhttp://www.grafika.cz/rubriky/nabidka-obsahu-ve-4k-kvalite-stale-roste-167899cz

Internetov magazn o fotografovn pro fotografy 30 | 2014 5

Dal lnky z rznch oblast na portlech Grafika.cz Fotografovani.cz a .

Pijte si prohldnout expozici Stedoevropskho modernho umn. Expozice je rozdlena do t pater hlavn sti komplexu Sovovch mln. Pzem Musea a prostor pod terasou je vnovn pedevm tzv. neoficilnm umlcm socialistickho obdob v echch a dalch zemch bvalho vchodnho bloku. Vystaveni jsou prkopnci eskho modernho umn jako je Karel Malich nebo Karel Nepra, Ji Naeradsk, kolorista Otakar Slavk a dal. V tto sti expozice samozejm nesm chybt tak Ji Kol, kter se vedle sv bsnick tvorby zapsal mezi svtov prkopnky kole a tzv. vizuln poezie. Ze zahraninch umlc je v expozici svoj osobitou figurln tvorbou zastoupena dnes ji svtoznm Polka Magdalena Abakanowicz. Prvn patro expozice se zamuje na minimalistick tendence pedevm 60. a

70. let. Specifikum tto instalace je redukce barevn kly na archetypln ernou a blou. V ernobl koncepci tohoto patra, kter nvtvnkm prezentuje projevy geometrick abstrakce i strukturalismu, se pedstavuj umlci vznamnch jmen, jako je Stanislav Kolbal, Radek Kratina, Hugo Demartini i Zdenk Skora.Koncepce druhho patra prezentujcho dal podstatnou st expozice Stedoevropskho modernho umn nabz opt nov pohled

na umn vytven v nelehkch podmnkch levicovch reim. Vrazn zastoupen polskch a maarskch umlc nebo autor ze zem bval Jugoslvie svm pmch uchopenm hluboce existennch tmat, religiozitou a vnost kontrastuje umleckm dlm z eskho kulturnho kontextu, jim je pes jejich asto velmi hlubok tmata vlastn petka nadszky i ironickho humoru.

Nenechte si ujt vstavu fotografi kladenskho fotografa imona Vejvanickho, jeho nen ve svt instantn fotografie neznm. Byl toti jednm z tch, kte byli uchvceni ji prvnmi exempli film Impossible, tehdy naprosto nespolehlivch, nestlch a nevyzpytatelnch materil, na kter jste skuten museli mt tu pravou dobrodrunou povahu. A prv na n, respektive na filmy PUSH!, nafotil velk srie velmi povedench fotografi z industrilnho prosted bval Poldi Kladno. Fotografi

Embed Size (px)
Recommended