+ All Categories
Home > Documents > VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (-...

VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (-...

Date post: 31-Jan-2018
Category:
Author: truonganh
View: 260 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 73 /73
RPG HRA – NIWATSKÉ SMEČKY VKNP Velká Kniha Niwatských Pravidel Administrátorský tým 26.4.2016 Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit obsah tohoto dokumentu, i celé RPG, mimo Niwatské smečky. Veškeré články jsou majetkem Niwatské RPG (www.smeckavlku.cz) a jejich autory jsou administrátoři hry.
Transcript
Page 1: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

rpg hra – niwatské smečky

VKNP

Velká Kniha Niwatských Pravidel

Administrátorský tým

26.4.2016

Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit obsah tohoto dokumentu, i celé RPG, mimo Niwatské smečky. Veškeré články jsou majetkem Niwatské RPG (www.smeckavlku.cz) a jejich autory jsou

administrátoři hry.

Page 2: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

2

Obsah1. Základní pravidla............................................................................................................................3

1.1. Ochrana soukromí..................................................................................................................5

1.2. Online poradna.......................................................................................................................7

1.3. Registrace...............................................................................................................................7

1.4. Pravidla hry v Trpg................................................................................................................10

1.5. Docházka..............................................................................................................................14

1.6. Černé skvrny.........................................................................................................................14

2. Koloběh života..............................................................................................................................15

2.1. Příchod.................................................................................................................................15

2.2. Čas........................................................................................................................................15

2.3. Smečka.................................................................................................................................16

2.4. Rodinný život........................................................................................................................17

2.5. Smrt......................................................................................................................................20

2.6. Elitní vlci................................................................................................................................21

3. Využití schopností.........................................................................................................................21

3.1. Jak řešit spor.........................................................................................................................21

3.2. Souboje.................................................................................................................................23

3.3. Lovec a kořist........................................................................................................................24

4. Zisky..............................................................................................................................................25

4.1. Vlčí body...............................................................................................................................25

4.2. Patron...................................................................................................................................25

4.3. Mazlíček................................................................................................................................27

4.4. Úkryt.....................................................................................................................................28

5. Hráč..............................................................................................................................................29

5.1. Ostatní hráči.........................................................................................................................29

5.2. MultiRPG..............................................................................................................................31

5.3. Účast v akcích.......................................................................................................................32

5.4. Účast v Questech..................................................................................................................33

5.5. Účast v soutěžích..................................................................................................................33

5.6. Administrátoři.......................................................................................................................33

5.7. Obchodování........................................................................................................................34

5.8. Soukromé hry.......................................................................................................................36

6. Postava.........................................................................................................................................37

6.1. Vzhled profilu.......................................................................................................................37

6.2. Trénink..................................................................................................................................40

Page 3: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

3

6.3. Magie....................................................................................................................................40

6.4. Profese..................................................................................................................................43

6.5. Schopnosti a předměty.........................................................................................................44

1. Základní pravidlaNiwat je textovou RPG. Volným překladem z anglického „role play game“ získáme pojem „hra na hrdiny“. A přídavné jméno „textová“ napovídá, že se jedná o hru, posouvanou psaním Tebe samotného, hráči. Textovou RPG lze označit jako TRPG, Trpg, Rpg, rpg, trpg… Nebo zkráceně jako RP, případně TRP. Celými názvy například textová RP, text RPG, RP game, RPG hra… možností je opravdu mnoho.Hra funguje, jak již bylo psáno výše, na principu Tvého psaní. Po napsání Tvé registrace a následném schválení administrátory (o registracích a jejich pravidlech až za chvíli), se Tvá postava objeví na hranicích CHKO (chráněné krajinné oblasti) Niwat. Zpravidla doporučujeme začínat s postavou vlka, protože na vlky je naše RPG převážně zaměřená a tudíž se Ti tak lépe povede zapadnout do příběhu a ujistit se v tom, jak to tady funguje. Teprve potom bychom doporučovali zakládání postav živočichů. Ovšem samozřejmě že to není povinnost, pokud již máš v hraní RPG nějaké zkušenosti, snáze se zorientuješ, než naprostý nováček v oboru RPG. Nicméně v následujícím popisu předpokládejme, vážený hráči, že ses rozhodl pro vlka. Takže ses se ocitl na území a vše, co Tvůj vlk dělá, musíš napsat. Tvůj vlk neudělá nic, co jsi nenapsal (nebo co nenapsal Drak Přírody, nebo Drak Osudu – v pozici vypravěče, o tom ale až později). Nezapomínej, že vlk se drbe, větří pachy a loví. Piš pouze za svoji postavu, za svého vlka – nikoliv za vlky ostatní a za ostatní živočichy, řízené hráči. Ovšem pozor, za živočichy NEřízené jeho hráči hrát smíš. Tedy za srnce Torraka, který napsal do hry, že se kus od Tebe pase, psát nemůžeš. Ale můžeš napsat, že k Torrakovi přihopsal naprosto libovolný zajíc, který ve hře vlastně ani ‚není‘ a vymyslel jsi ho jen Ty, vážený hráči. Stejně tak může Torrak napsat, že k Tobě přišel, pozdravil Tě a nad hlavou Ti proletěl havran. O prvních příspěvcích se ale také budeme zmiňovat až dále, ale doufáme, že teď už máš alespoň částečnou představu o tom, jak to tady funguje.Hru a Kecačku nalezneš na Forumczech (zkráceně FC), kam se musíš zaregistrovat. Pokud budeš postupovat podle instrukcí, které Ti FC dá, budeš mít brzy účet.Základním pravidlem u nás v Niwatu je, že jsme rodina. Druhá. Druhá rodina, která si pomáhá… Proto prosím zapomeň na všechny neduhy z reálného světa, zapomeň na pomluvy, drby, přetvářku. Vadí-li Ti něco na někom, řekni mu to (když už tedy nemůžeš jednoduše danou věc ignorovat). Často se setkáváme s nováčky, s dětmi, které mají problémy s gramatikou. Pravdou je, že většina z nás začínala s úděsnými chybami, ale zároveň jsme se všichni hraním tady na Niwatu dostali nesmírně vysoko, co se psaní týče. Z dítěte, které bylo schopné napsat ve větě „Šel jsem lesem a uviděl černobílé štěně.“ pět chyb se rázem stane osobnost, které bez pozastavování se napíše – a zcela bezchybně – například souvětí, jako je toto: „Mně se to nikdy nelíbilo, sousedovi psi vždy štěkali tak, že se mi nedostávalo dostatečného klidu pro výzkum nové kocourkovské protilátky, praskala mi z toho nejen ucha u všech mých oblíbených hrnců, ale dokonce i moje vlastní uši.“ Ovšem nic není zadarmo a tento vzestup stál nervy mnoho hráčů, kteří danou osobu opravovali, ukazovali jí, kde má chyby a trpělivě jí vysvětlovali, proč to má být tak a nikoliv onak. Prosíme tímto i Tebe, aby ses nechal případně pokorně opravit, pokud napíšeš něco, co je špatně, jelikož čeština je krásný jazyk, skrývající nesčetné slovní zvukomalebné smyčky a mělo by být považováno za nejvyšší zločin, tento jazyk komolit neznalostí gramatiky. Nehledě na to, že RPG je založená na psaní a „výdat v odechovím tekstu chiby jako tydle je opravdicky bolestiví“. Ovšem na druhou stranu tím nemyslím to, abyste

Page 4: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

4

začali ihned kdekoho kamenovat za překliknutí se, nebo drobnou chybku. Stačí pouze oznámit něco ve stylu „Heleď, nechci rýpat… ale slovo ‚bílý‘ se píše s měkkým i po B a tvrdým y po L… ‚býlí‘ ve spojitosti s vlkem mi rve oči, ale dalo by se to použít, pokud bys psala o nějaké bylině, třeba že ‚babička sušila býlí ve světnici.‘ Nezlob se, ale já si nemohl pomoct…“ Tedy ano, vlastně se ještě dotyčnému omluvíš za to, že sis dovolil jej opravit. Ovšem slušnosti není nikdy dost, ne? Zároveň si v rámci zaučování nováčků můžeš vzít někoho na starost, založit si s ním např. SH, a pokud bude souhlasit, trpělivě mu můžeš vysvětlovat všechny gramatické jevy, ve kterých bude chybovat.Nicméně, jak bylo již zmíněno výše, chováme se hlavně jako rodina. Trváme na tom, abys respektoval ostatní, a oni na oplátku budou respektovat Tebe. Přijdeš-li například do Kecačky, je slušnost pozdravit ostatní hráče, stejně tak jako je slušnost ostatních hráčů pozdravit Tebe. Bavíte-li se o něčem, neignoruj slova a názory ostatních, ale snaž se jim jejich názor nebrat – nebo pokud máš pocit, že jejich názor je špatný, pokus se jim vysvětlit, proč si myslíš, že Tvůj je lepší, dávej důkazy a argumenty, ale nehádej se. Je slušné prosit, pokud něco žádáš, nebo děkovat, pokud Ti někdo vyhoví.Přijde-li někdo s problémem, pokus se mu pomoct, je-li to v Tvých silách. Často starší hráči pomáhají mladším se složitou látkou probíranou ve škole, které nerozumí, pomáhají kontrolovat seminárky, vyhledávat informace pro projekty. Nebo jednoduše vytváříme psychickou oporu těm, kteří mají problémy například doma, rozvádějící se rodiče, úmrtí mazlíčka… často k úlevě stačí, aby se osoba pouze vypovídala, nebo vypsala. A tak či onak, každému se udělá lépe, když ví, že je někdo, komu není lhostejný, obzvlášť v těžké životní situaci. Stejně tak popřání dobrého rána, příjemných snů, nebo třeba brzkého uzdravení ještě nikomu neublížilo, ale naopak, příjemci dokáže vyčarovat úsměv na tváři.Uvědom si, že vstupem do této RPG ze sebe děláš součást naší rodiny a chovej se podle toho… a my Tě přijmeme.Jak již bylo zmíněno, důležitou věcí je chování se mezi námi navzájem. Ovšem v každé skupině, která má fungovat, musí být někdo kdo o věcech má větší přehled, než ostatní a má možnost a práva řešit případné spory. Někdo, kdo musí být respektován. U nás tuto část společnosti tvoří administrátoři. Jsou rozděleni na Hlavní administrátory, Administrátory a Pasivní administrátory. O jejich pravomocech bude více zmíněno až později, ale důležité je, abys věděl, že oni jsou ti, kteří mají pravdu, i když ji ve skutečnosti nemají. Nejvyšší slovo má Hlavní administrátor, hned za ním Administrátor. Pasivní administrátor je někdo, kdo byl Administrátorem, nebo Hlavním administrátorem, ale nebyl schopen svoji práci dostatečně vykonávat, má proto o pravidlech přehled, ovšem jeho slovo nemá takovou váhu jako u zbylých dvou skupin administrátorů. A obecně doporučuji naslouchat vlkům s vysokým postem – alfa, beta, případně i gamma. Jedná se zpravidla o aktivní, spolehlivé hráče, kteří již jsou na Niwatu nějakou dobu a je tedy více než pravděpodobné, že vědí o tom, jak to u nás funguje.Dalším podstatným bodem jsou urážky, nadávání a míchání příběhu s realitou. Tedy mezi hráči nadávky a urážky nejsou trpěny, v případě takového chování následují tvrdé tresty. A potom se často stává, že na příběhu se dostanou do sporu dva vlci a jejich hráči si to začnou vyčítat na Kecačce. Ne, takhle doopravdy ne. To, co se stalo / stane na Příběhu je věc vlků a vztahy, jaké mezi sebou mají Tvůj a další vlk neurčují to, jaký mezi sebou můžeš mít Ty a hráč druhého hráče. Je logické, že vlk s povahou zlého zabijáka, dejme tomu vůdce vyhnanecké – zlé smečky bude chladnokrevný a nepříjemný, zatímco jeho hráč může být milý, vřelý a ochotný člověk. Proto neposuzuj hráče podle jeho postav, nebo alespoň ne vždy. A rozhodně nemíchej to, že se Tvůj vlk pohádal s nějakým jiným do toho, že Ty tím pádem nemáš rád druhého hráče, nebo on Tebe.Další věcí je spamování a reklamy. Je zakázáno jakkoliv upozorňovat na jiné RPG mimo stránku, vyhrazenou pro výměnu ikonek. Je zakázáno bavit se o jiné hře v oblastech určených pro Niwat (chaty, hry, fóra, stránky…), posílat odkazy na danou hru a podobně. Dané pravidlo platí zejména pro TRPG, ale mohl by ses vyvarovat i ostatních her. Samozřejmě lze napsat něco ve smyslu „prosímtě,

Page 5: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

5

odepsala bys mi na kočkách?“, za to Ti nikdo uši ožužlávat nebude, ale není žádoucí, aby byly všechny chaty zaplněny řečmi o jiných hrách. Stejně tak není vhodné spamovat – což je neustálé opakování určitých slov, znaků, zpráv… Tedy nepiš tisíce teček, vykřičníků, otazníků, smajlíků… Interpunkční znaménka – tečky, otazníky a vykřičníky, budou jisto jistě dostatečné samostatně, maximálně po třech. Sice se nejedná o extrémně závažný přečin, ale bylo by milé se tomu vyvarovat.Tedy toto byl základní přehled pravidel, který je nutné znát ještě předtím, než se pokusíš vůbec psát do Kecačky. Gratuluji k přelouskání a můžeme pokračovat.Ještě ale dodatek – v následujících textech bude často užíván pojem vlk k popsání všech postav – tedy lidí i živočichů. Bude-li se něco týkat výhradně psovitých, budeš na to zcela jistě upozorněn.

1.1. Ochrana soukromíBohužel není v moci Administrátorského týmu kontrolovat totožnost všech přihlášených a registrovaných uživatelů – a není to ani žádoucí. Jistě i Ty bys nerad, abychom všichni věděli Tvé jméno, datum narození, věk, bydliště, jména rodičů, barvu vlasů, očí… Tedy ano, nemůžeme zaručit to, kdo se skrývá za monitorem vlka, se kterým právě hraješ. Ovšem, buďme upřímní, kdo toto bez přímé konfrontace dokáže? Proto tímto apeluji na obezřetnost při sdělování Tvého jména, věku a dalších osobních údajů. Ideálně je nesděluj vůbec, nikdo nemá právo je po Tobě chtít (výjimku tvoří přijímání do Administrátorského týmu, při kterém požaduje Hlavní administrátor telefonní číslo a hovor, který sám platí, z důvodu alespoň částečného ověření totožnosti a přímého kontaktu v případě potíží).Důležitou roli v životě dětí (jež jsou převážně našimi hráči) hrají rodiče. Starostliví rodiče, kteří se obvykle strachují o bezpečí svých dětí. Na Tobě, pokud jsi ještě nezletilé dítě, visí jedna věc. Musíš si uvědomit, že rodičovské „kdo Ti píše?“ není jen drzé narušování Tvého soukromí, ale starostlivá otázka „neubližuje Ti někdo, nenutí Tě někdo k něčemu, co nechceš?“ Jistě, spousta dětí má do chvíle, než se něco doopravdy začne dít, pocit, že jsou silné a nic je nemůže rozhodit, nikdo jim nemůže ublížit. Ovšem jakmile k tomu dojde, dítě se často nedokáže se svými problémy srovnat – i když teď ujišťuješ sám sebe, že Ty jsi silný, není to tak. Šikana – a konkrétně kyberšikana je něco, co není snadné ani pro dospělého člověka. A rodiče to vědí, proto mají strach, aby se jejich dítěti, které milují, něco nestalo. Tedy tuto kapitolu bych chtěla věnovat rodičům a budu to psát i pro ně. Pokud jim to Ty nedáváš číst, neznamená, že toto můžeš přeskočit. Právě naopak, o to větší pozor dáš na vše, co je zde psáno.:Příběh: Možná už Vám vaše děti řekly, o co v této hře jde, možná ne. Proto bych nejraději začala u tohoto. Jedná se o to, že se Vaše dítě vžije do role vlka (nebo jiného živočicha) a žije jeho život. Vše, co dělá, píše do fóra, kde na jeho příspěvek odpovídají ostatní lidé se svými živočichy. Píší zde pouze to, co dělají jejich vlci, nikoli oni samotní. Teoretickým problémem jsou choulostivé a morbidní hry, které se u nás také vyskytují. Ovšem nutno podotknout, že takové hry se objevují pouze v Soukromých hrách a jsou viditelně označeny štítkem [18+], ať už se v nich objevují pouze sprostá slova, krvavé a drsné rvačky, nebo sexuální hry. Přijde-li Vaše dítě do situace, kdy si jeho vymyšlený vlk najde partnera a chce s ním/ní vlčata, obvykle se to může odehrávat běžně na příběhu, kde nedochází k popisu samotného aktu. Obvykle se to skládá z pohovoru partnerů o tom, zda-li chtějí vlčata a poté se překulí do křoví, ze kterého po chvíli vylezou a jdou společně domů.Pravidla: Na této RPG hře jsou jasně stanovená pravidla, kterými se řídí všichni – pokud ne, jsou bez milosti potrestáni. Jde o to, že zde nikdo nepíše nic, co by mohlo nějak poškodit určitou anonymitu Vašich dětí, či poškodit jejich psychiku. Tedy věk a vše okolo vlka se řídí zcela fantazií dítěte, nikde a nikdy po něm nejsou požadovány osobní informace, a pokud toto nějaký člen RPG poruší, je nejprve upozorněn (a případná odpověď dítěte okamžitě smazána, naštěstí se ještě nestalo, že by někdo na soukromou otázku nějak odpověděl) a pokud se toto opakuje, je smazán z celé RPG. Ohledně chování hráčů mezi sebou je to občas na hraně, sem tam se stane, že se spory na příběhu přesunou mezi

Page 6: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

6

hráče samotné, ale jsou razantně potlačeny, protože jak se píše v základních pravidlech příběhu, nikdo nesmí plést vztahy mezi vlky a hráči.Již jsme se setkali s počátky kyberšikany, včas jsme ji však podchytili a viníka vyloučili ze hry. Po dobu řešení problému byla oběti poskytována veškerá možná podpora. Mezi hráči obecně nepanuje žádné nepřátelství, ani napětí. Jiné je to mezi vlky, pochopitelně. Ale není výjimkou, že vůdkyně vyhnanců nenávidí vůdkyni smečky, chtějí se zabít, ale jejich hráčky jsou velmi dobré kamarádky, chodící spolu do třídy a sedící v jedné lavici.Přátelství: Rodiče si málokdy uvědomují, že jejich děti nemají tolik přátel, někdy jenom proto, že „nenosí legíny každý pátek“ a pro hodně z nich může Niwat tvořit partu, do které zapadnou i bez nových módních trendů a jiné výstřední, ale nepotřebné hromady věcí. Jak jsem se již zmiňovala o článek výše, zde všichni žijeme v určité linii a věříme ve vlky. Zavzpomínejte i Vy na dobu, kdy jste byli malí a hráli jste si na rytíře, princezny a díky Vaší fantazii ožíval i obyčejný kámen. V dnešní době již to možné není, protože na každém rohu číhá nebezpečí a děti jsou vězni v bezpečí, nemohou si jít samy hrát do lesa. Proto to dělají skrze internet. Toto je možná hodně hloupý argument, ale zamyslíte -li se nad tím, je to tak. Píší a představují si běh lesem, zatímco jen sedím. Toto už je na rodičích, do jaké míry povolí internet, jakou část jejich dne bude toto sezení zabírat, (více o tomto tématu v článku o Škole) ale fantazii to rozvíjí více než dost, navíc to zlepšuje soustředění a rozvíjí dětskou mysl.

Vliv rpg na Vaše dětiŠkola: Čas. V dnešní době se potýkáme s nedostatkem času, hektická doba na nás má čím dál, tím vyšší nároky. Nejen na dospělé, ale i na nás, děti. Je dost možné, že vlivem hraní Niwatu nastane problém s časem, věnovaným škole. To ale neovlivní nikdo jiný, než samotný rodič. Jen na Vás je, jaké množství času povolíte k tomu, aby Vaše dítě bylo na internetu, na Niwatu, ale i na Facebooku a na jiných stránkách. Měli by jste dát dítěti prostor k tomu, aby se vyjádřilo k tomu, kdy chtějí být na hře – z důvodu smluvené hry s vlkem, nebo akce, či zrkátka jen zábavy, ale zároveň by jste si spolu měli smluvit nějaká pravidla, která budou platit. Obvykle ale hraní TRPG her jako takových nepřináší žádné neblahé újmy na školní docházce a známkách (pokud je jasně stanovený čas dítěti na internetu, nebo si dítě samo uvědomuje co je pro něj důležité), mnohdy se to obrátí k lepšímu z toho důvodu, že psaní zlepšuje dítěti smysl pro přesnost a soustředěnost, přivádí ho k zodpovědnosti a nutí jej udělat si jistý časový rozvrh.Tvarování povahy: Vše, co člověk zažije, má jistý vliv na jeho povahu. Proto se mnohým může zdát vlčí lov něco, co z jejich dítěte udělá masového vraha, ne -li rovnou samotného Jacka Rozparovače. Musím Vás ale ujistit, že to tak vskutku není (a mohu -li být upřímná, i kdyby zde byly sebekrvavější scénky, na některé pořady „pro děti“ to stejně nemá). Nicméně dejme si příklad toho, jak takový lov může vypadat:„*Támhle je,* problesklo mi hlavou, když jsem přikrčený v trávě sledoval pasoucí se srnu. Vypadala zranitelně, proto jsem si na ní troufl sám, bez smečky. Opatrně jsem se začal blížit, musel jsem co nejblíže, aby mi případný únik nezpůsobil zdravotní komplikaci a když jsem byl na dosah packy, vyskočil jsem jí po zadním běhu a silně se do něj zakousl. Srnka s tím nepočítala a spadla mi přímo k čenichu, takže jsem toho využil a prokousnutím hrdla ji zabil. Ihned potom jsem se pustil do jídla, měl jsem obrovský hlad a musel jsem něco přinést i vlčatům a smečce.“ Pokud nejste vskutku puritánští, uvědomíte si, že to je nic v porovnání s mnohými seriály, knihami, či tím, co děti dnes a denně vidí na ulici, či slyší ve škole. Proto si myslím, že pokud má RPG nějaký vliv na rozvoj dětského mozku, je jedině kladný. Vždyť samotní psychologové z Ameriky jsou toho názoru, že psaní, kreslení a čtení knih má skvělý vliv na kteréhokoli člověka a vezměte v potaz to, co naše RPG „nutí“ hráče dělat – Psát příběh, kreslit v soutěžích a číst příspěvky ostatních. Jde-li o slovní zásobu myslím si, že každý dá něco a ohledně pravopisu musím uznat, že to je u mnohých pokulhávající, ale není problém, aby si dítě vzalo k ruce Microsoft Word, který mu bude všechny pravopisné chyby hlásit a opravovat.

Page 7: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

7

Opět se jedná o spolupráci dítěte a rodiče. Nehledě na fakt, který nelze popřít – během těch let, které již Niwat existuje, vychoval nejednoho skvělého pisálka.

Pedofilové, či jiná nebezpečíOsobní info: Jak jsem se již zmiňovala, veškeré osobní informace jsou zde nejen chráněny Týmem administrátorů (který tvoří výjimku a pro vstup do Administrátorského týmu je nezbytné telefonní číslo a následný telefonát hrazený Hlavním administrátorem), ale i pravidly. Vzhledem k tomu, že se na Blueforum může zaregistrovat i podívat takřka každý, nemohu Vám zaručit to, že se na slohy Vašeho dítěte nedívá pedofil, policie ČR, či kdokoliv jiný. Čím Vás ale mohu ujistit je fakt, že dívat se mohou, ale v ničem jim to nebude platné, jelikož osobní údaje se zde zkrátka nikdo nikdy nedozví. Email, který udáváte v registraci, není volně viditelný, slouží pouze ke kontaktování hráče v případě schválení jeho registrace, nebo v případě, že je hráč již neaktivní a my připomínáme jeho postavu. Jméno, věk, povaha a další informace o vlkovi Vašeho dítěte jsou smyšlené a řídí se dle zoologických rysů. Taktéž zmiňované byly dotazy ostatních hráčů, např. na otázku „Jsi kluk?“ se zkrátka a jednoduše odpovídá ‚ne, jsem vlčice‘ anebo ‚ano, jsem vlk‘, nebo na otázku „Kolik Ti je?“ lze odpovědět věkem vlka – ‚jsou mi tři roky‘, nebo ‚právě jsem se narodilo‘. Přímé odpovědi jsou mazány a tázající se osoba je napomenuta.Nebezpečí na chatu: Jediným místem, kde nemůžeme informace podávané Vašimi dětmi kontrolovat, je chat. Proto bych byla vděčná, kdyby se spolupráce mezi rodiči a administrátory zvýšily a nátlak na děti ohledně toho, které informace na internetu popustí a které ne.

Tedy toto je vše, co mohu říci ohledně bezpečí a ochrany soukromí na naší RPG hře. A ještě jednou opakuji, zejména co se týče jména, bydliště, telefonu – nedávej ho nikomu, kdo jej bude požadovat, pokud se nebude jednat o Hlavního administrátora. V takovém případě to však stále ještě není Tvá povinnost a Ty máš plné právo požádat o ověření (o telefonní číslo se obvykle žádá přes chat, takže ověření v podobě napsání Hlavního administrátora do Kecačky že daná osoba na chatu je skutečně on), anebo smíš jednoduše odmítnout pozici administrátora a tudíž uvedení svého telefonního čísla.

1.2. Online poradnaBudeš-li kdykoliv nějak obtěžován, nebo pokud budeš potřebovat anonymně pomoci, nebo si postěžovat, na stránkách se nachází online "LIVE" chat, kde je vždy aktivní minimálně jeden administrátor, jež si vezme na starost tvé problémy, vyslechne Tě a hlavně, pomůže Ti. Neboj se tedy obrátit na náš chat s jakoukoliv stížností, nebo dotazem, pokud si nebudeš jist.

1.3. RegistraceAčkoliv bych se měla začít nejdříve věnovat registraci, dám přednost prvním příspěvkům v Kecačce. Kecačka, jakožto fórum obsahuje všechny věci, které se netýkají postav, ale jejich hráčů (případně obou), proto do ní můžeš psát i tehdy, když ještě nemáš schválenou registraci. Ovšem je otázkou, co bys chtěl psát do tématu, které se zabývá profily postav, když vlastně ještě žádnou nemáš. Proto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění podle toho, kolikátá je). V první řadě se řiď pravidly, která máš vypsaná výše, a bude to jednoduché. Pokud chceš pomoct, neboj se napsat, že jsi nováček a jistě se najde někdo, kdo Ti poradí, jak na to.A teď konečně k registraci postavy.Jméno je první kolonka, která si žádá své vyplnění. Jedná se o to, jakým jménem se bude Tvůj vlk představovat, jakým jménem Tě budou oslovovat hráči. Jde o to, jakým jménem budeš známý, drahý hráči, po hodně dlouhou dobu. Proto je lepší vybírat si jméno, které lze vyslovit – Mucquinka069 zní sice velmi originálně, ovšem nejsem si jistá, že by nějaký vlčí rodič takto trestal své vlče. Jméno může být překlad z nějakého jazyka, nebo naprosto náhodné seskupení písmen. Mělo by odpovídat pohlaví vlka tak, že vlčice se nebude jmenovat Honzík a naopak vlk nebude Růžový marshmallow. Čímž se

Page 8: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

8

dostáváme k další věci – a tou je, že se nacházíme ve světě fantazie, takže Pepíčky, Aničky, Rexíčky i Astičky zamkneme někam hluboko do skříně a zahodíme klíč. Tvé jméno může obsahovat i rod, ačkoliv u nováčků jej vidíme velmi neradi. Délka je libovolná v této kolonce, ovšem na fóru (FC) je možné mít zveřejněné jméno dlouhé maximálně tři slova. Totéž platí samozřejmě i u živočichů, lidí (u nich je vhodné dopsat příjmení).Druhem je myšleno, zda je Tvá postava skutečně vlkem, nebo křížencem. Obecně jsou v pravidlech všechny psovité šelmy označovány jako „vlk“, a to z prostého důvodu – lišky, kojoti, dhoulové i psi mají všechny pravomoce, jako vlci. V případě, že jsi kříženec vlka a pavouka, stále je v Tobě kus vlka a tudíž jsi obecně brán za psovitou šelmu. Máme tu psolišky, vlkoliškogalgodalmatiny… a dokonce i toho křížence vlka s pavoukem, fantazii se proto meze nekladou. Kde už ale klademe meze, jsou živočichové. Jsou zakázána zvířata, která nepatří do kontinentu Asie a Evropy. Tedy ještě se zavřenýma očima schválíme tygra indického, už ale nepočítej s klokanem, koalou, nebo zebrou – ani s výmluvou, že daný živočich utekl ze ZOO. Takováto zvířata je možné získat pouze v akci, nebo za nějakou záslužnou činnost pro RPG. Druhem nesmí být žádná mýtická bytost (drak, démon, anděl, poloanděl…).Pohlaví snad není třeba více popisovat, jedná se o to, zda je Tvůj vlk vlk, nebo vlčice. Hermafrodity, co se týče psovitých, neschvalujeme – ovšem u živočichů, pokud tomu tak u daného druhu je, je toto možné schválit.Vyžadovaný email je z důvodu nepřesností v registraci. Aneb nemusíš zadávat vlastní email, pokud jsi si jistý, že máš registraci správně. Ovšem pokud by byla nesprávná, Ty se to nikdy nedozvíš a ani nebudeš vědět, zda máš registraci schválenou, nebo ne a tudíž nebudeš vědět ani to, zda můžeš psát do Příběhu, nebo nikoli. Na email Ti tedy v případě, že zadáš správný, přijde po nějaké době odpověď na Tvoji registraci, týkající se toho, zda byla, nebo nebyla registrace schválena. V případě, že Ti administrátor odepsal, že schvaluje, pak gratulujeme a Tvůj vlk se již může objevit na hranicích v CHKO, stejně jako živočich, nebo člověk – výjimku ale tvoří postavy, které se v Niwatu narodí, ty pochopitelně začínají v lůně matky a posléze se rodí tam, kde je matka. Pokud ale Administrátor napsal, že chce ještě něco opravit, nevěš hlavu. Mnoho nováčků dostává své registrace „zpátky“ kvůli nepřesnostem. Jak se takovým problémům vyhnout je popsáno níže u každého problémového políčka. V každém případě je možné si registraci opravit a jako odpověď na výtku odeslat opravenou verzi, kde pozměníš informace, které se schvalujícímu administrátorovi nelíbily. Oprava je možná maximálně týden po odeslání registrace, po týdnu bez opravy se Tvá registrace maže a je považována za zrušenou (v případě, že posíláš registraci v hektickém období, je možné tuto skutečnost zapsat do kolonky „Ostatní“, čímž získáš čas na opravu dvojnásobně dlouhou).Obrázek, neboli avatar je obrázkem, který bude reprezentovat Tvého vlka. Určuje, jak vypadáš a jak Tě mohou popsat ostatní. Určuje i Tvůj věk, pokud vlk vypadá jako vlče, budou se k Tobě ostatní vlci na Příběhu chovat jako k vlčeti. A Ty sám jsi povinen si ohlídat, aby tehdy, když Tvé vlče dospěje, byl obrázek změněn (a to nejen na Tvém profilu na BF, ale především na stránkách) na dospělý. Ideální je informovat o dospělosti v Tématu změn (zkráceně TZ) a přiložit i potřebný obrázek odpovídající věku postavy. Obrázek může být kreslený, ale může to být i fotografie – avšak pozor, je nutné, abys na užití obrázku měl práva – tedy aby Ti autor povolil užívání jeho díla, nebo aby autorovi užívání vůbec nevadilo. Nebo abys byl autorem Ty sám, vážený hráči. Nakonec je možné dodat i pouhý popis vlka a obrázek si obstarat od někoho na Kecačce, kdo Ti vlka nakreslí. Vlk smí mít křídla, různé předměty a doplňky, může mít více končetin, nebo naopak mu mohou nějaké chybět, může mít jizvy, tři oči… totéž pochopitelně platí pro živočichy i lidi.Rodina je kolonka, která je pro úplného nováčka relativně irelevantní a k ničemu. Tato kolonka je výhodná zejména pro mláďata, která si tam mohou napsat rodiče a sourozence, hrající tady na Niwatu a tím trvale zapečetit pokrevní pouto. Nutné je upozornit na to, že každý vlk má rodiče a zpravidla každý vlk má i sourozence, poněvadž psovité šelmy málokdy rodí jen jedno, nebo dvě

Page 9: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

9

štěňata, u člověka je naopak výjimečné více než jedno dítě, u myší je jedináček ale prakticky nemožný…Podobně je na tom kolonka Partner, kterou, pokud tu ještě nikoho neznáš, nezapisuj, jelikož abys mohl mít na profilu partnera, musí ten partner také hrát na Niwatu a mít schválenou registraci – a co víc, musí s daným partnerstvím souhlasit. Stejně je tomu v případě potomstvo, kam se zapisují také pouze postavy, hrající na Niwatu. Samozřejmě je možné zmínit, že Tvá postava má potomky, o kterých nic neví, ale obvykle je taková rodina považována za mrtvou.A s kolonkou Magie se dostáváme již k zajímavější části registrace. Magii mohou mít pouze psovití – ostatní druhy ji mohou získat svojí aktivitou ve hře, nebo jako odměnu. O tom, jak taková magie funguje, jak a kde ji lze použít, se budeme bavit až později. Momentálně je podstatné to, že magie nesmí být smrtonosná – tudíž že s magií nebude možné primárně zabíjet. Jedinou schopností magie nesmí být přínos bolesti, zranění a smrti, měla by to být magie využitelná i na druhou stranu, pro život. Nebo naopak úplně odprostěná od rozdávání životní energie, může se jednat například o komunikaci v mysli, při které vlk dokáže promlouvat do hlavy vlkovi druhému. Stejně tak je potřeba napsat jméno magie a k tomu i možnosti magie, co s ní vlk dokáže a k čemu magie slouží. Vlk začíná s jedinou magií, ve které nemá žádnou tlapičku. Tlapičky může získat účastí v soutěžích, akcích, nebo trénováním, stejně tak druhou magii, kterou je možné získat opět v akcích, nebo soutěži.Snad nejpodstatnější částí registrace je povaha, která má být nejdelší – její popis by měl být minimálně 6ti řádkový(na mobilním telefonu 12ti řádkovým, u živočichů 8mi řádkovým) a bude fungovat jako taková menší vizitka o Tobě – Administrátoři i ostatní hráči si podle ní udělají názor na Tvoji mentalitu, vyspělost a schopnosti – podle gramatických chyb, používaných slov a dalších vodítek si o Tobě utvoří přibližný obrázek. Dbej proto na to, aby povaha Tvé postavy byla dobře rozepsaná a popisovala co nejpřesněji její chování. Lze do ní zahrnout to, jak se postava chová při prvním setkání, jaké vztahy má k autoritám a jak se naopak chová ke svým podřízeným, zda loví a pokud ano, tak jestli ráda, nebo nerada a jakou taktikou. Můžeš zmínit to, zda je Tvá postava spíše rodinný typ, nebo samotář, jaký vztah má k mláďatům a jak řeší spory, určitě bys také mohl napsat to, co postava dělá nebo nedělá ráda, co jí chutná nebo ne, co se jí líbí nebo nelíbí. Popiš, jak se Tvá postava bude chovat v krizové situaci, zda bude spíše utíkat, nebo bránit přátele, smečku, nebo klan, jak se cítí uvnitř, zda má nějaké trápení a noční můry, něco, čeho se bojí a z čeho má strach. Případně lze zahrnout i vztah k lidem / vlkům / kočkám, např. proč daný lovec loví vlky.Dovednosti jsou vlastně hodnoty, které má Tvůj charakter (postava) ve svých schopnostech. Tedy to, jak dobrý je po určité stránce – jak silný je, kolik toho vydrží, jak rychlý je a jak rychle dokáže uhýbat a opětovat útoky, nebo jak inteligentní nápady jej napadají. Hodnoty všech dovedností musí dát při registraci celkový součet 100. Ovšem nelze mísit dohromady hodnoty u myši a slona, na takovýto nevyrovnaný souboj (mezidruhový) musí dohlížet Administrátor.Kolonka Zajímavosti a Ostatní pak slouží k upřesnění nějakých nesrovnalostí v registraci, doplnění nepochopené informace, prosby o možnost mít delší dobu na opravu, vyzdvihnutí nějaké speciální vlastnosti a podobně. Do této kolonky se také zapisuje Tvá hlavní postava (pokud již nějakou schválenou máš a vytváříš si registraci novou). S tím také souvisí to, že nesmíš mít více než jednu postavu, aniž bys dostal povolení od Administrátora, nebo aniž by sis ji koupil.Tedy to bychom měli registraci postavy – běžné, herní postavy, za kterou si budeš moci hrát jen Ty sám. Dále se registrují ještě dva typy věcí / postav. První je věc – úkryt. Úkryt lze získat například v různých akcích a soutěžích, nebo za odměnu, nebo jej můžeš koupit v obchodě. Takový úkryt však musíš zaregistrovat k tomu, abys jej mohl používat a stejně jako na registraci postavy se i na registraci úkrytu vztahují určitá pravidla.V kolonce Majitel úkrytu je požadováno jméno vlka, který úkryt dostal / koupil. Danému vlku bude úkryt připsán na účet a daný vlk bude považován za někoho, kdo má právo přizvat do úkrytu vlky. (Více o úkrytech a jejich možnostech až později).

Page 10: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

10

Opět je potom vyžadován email a to z důvodu již zmiňovaného u registrace postav – kvůli informacím ohledně schválení, nebo nejasností a nesrovnalostí.Název úkrytu může být zkratka, nebo cokoliv, co se bude zobrazovat na mapě. Nutné je, aby to bylo krátké, ale výstižné, např. úkryt TaFaC, tedy počáteční písmena všech vlků, kterým úkryt patří – úkryt Tosar a Flame a Cynber. Budeš-li registrovat úkryt jen jednomu vlku, může mít originální jméno – úkryt Kaps, úkryt Torer… nebo zkomolené jméno a Kazayo bude mít úkryt Oyazak. Kazayo-oyazaK. Je však vyžadováno, aby byl název co možná nejkratší.Lokace úkrytu nám, Administrátorům, napoví, kam máme úkryt zakreslit do mapy. Pokus se lokalizovat úkryt co nejpřesněji, pokud napíšeš „Rintintinův les,“ může být kdekoliv v poměrně rozlehlém prostoru, což asi není ideální – a konkrétní místo bude záviset na Administrátorovi, to bychom nepodceňovali… Úkryt se zároveň musí nacházet v místě, kde Tvůj druh. Tedy úkryt městského člověka se bude nacházet ve městě – nebo alespoň v blízkém okolí, úkryt indiána poblíž indiánské vesnice, úkryt vlka na území jeho smečky, úkryt kočky na území teritoria kočičího klanu… výhodu mají živočichové, pokud se pohybují kdekoliv, jejich možnosti jsou prakticky neomezené – i tak bys ale měl počítat s tím, že ne všechny úkryty a jejich lokace mohou být schváleny. Vlci tuláci musí mít úkryt mimo území smeček, pokud nedostanou speciální povolení od alfy daného území.V kolonce Velikost úkrytu si musíte určit nejen velikost, ale i druh úkrytu. Velikost se musí shodovat s velikostí vyhraného úkrytu, stejně jako druh (není-li určeno, závisí vše na Tobě). Vlk může mít dům, jistěže ano, přichází však otázka, jak si ho postaví – proto se vyvarujte těchto nesmyslů, zbytečně přiděláváte práci Administrátorům se zamítáním. Tedy člověk si staví chatrče, domky a domy, případně by se při troše štěstí mohl vejít do domečku… ačkoliv ty slouží spíše kočkám. Hnízda ptákům a kočkám a jeskyně vlkům.V kolonce Ostatní je možné doplnit nějaké informace, zpravidla ale uveřejněny nebývají a slouží jen k tomu, aby Ti Administrátor řekl, zda něco takového je, nebo není možné používat.A posledním typem registrace je registrace postavy fabulo. Pro takovou registraci je nutno získat povolení, povolení uděluje pouze Hlavní administrátor a to pouze dlouhodobě aktivním hráčům, kteří dobře píší a respektují pravidla. Postava fabulo je postava, za kterou mohou hrát všichni hráči. Je to postava, která se běžně objevuje na příběhu, a její osudy řídí jednotliví hráči – ne jen ten jeden, který ji vymyslí – ten na ni, kromě registrace, nemá žádný jiný vliv.Prvním políčkem je Vzhled, jak známo, jde o to, jak postava vypadá. Je to opravdu čistě na Tvé fantazii, jelikož postava fabulo může být druh naprosto vymyšlený, tedy i vzhled tomu může odpovídat.Opět je vyžadován email, z důvodu snad již známého úplně všem.Jméno bude jméno ne jedince, ale celého druhu – tedy to, jakým bude daný druh přezdíván. Opět platí to, aby ses snažil o originalitu. A co největší, jde o postavu fabulo! Například: Clothier. Důležité je upozornit na to, že postava fabulo není jediná postava, ale zpravidla celé společenství.Druhé jméno není nutností, je to něco jako druhá přezdívka, může vystihovat hlavní vlastnosti postavy, například: Chodící smrtA až v kolonce Druh požadujeme skutečný druh. Může být reálně vymyšlený (například drak), nebo pouze vymyšlený (lítající kremplenturus).U pohlaví jde především o to, zmínit, zda se ve společenství objevují jen samci, nebo jen samice, nebo obě pohlaví, nebo jestli jsou jejich pohlaví nerozlišitelná.Mezi poslední, ale o to nezbytnější informace, patří slabina. Je nezbytné, aby takové stvoření mělo jasnou a jednoduše zasažitelnou slabinu, slabinu, kterou může zneužít téměř každý ve svůj prospěch – aby utekl, nebo se schoval.A nakonec něco o ní, soupis věcí, které druh postavy dokáže, kterých je schopný. Důležitá je informace o tom, zda škodí, nebo nikoliv, o co se snaží, jak útočí, zda jsou spíše plaší, nebo nebojácní a přítulní.

Page 11: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

11

1.4. Pravidla hry v TrpgRPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na hrdiny. Spočívá to vtom, že si vytvoříš svojí postavu dle vlastních představ. Dáš jí jméno, druh, pohlaví, povahu a spousty dalších věcí a poté do ní vdechneš život, začneš ji ovládat – opět dle vlastního gusta. To, jakou cestou se Tvá postava vydá, je čistě na Tobě. tRPG poté znamená jediné – textová Role Playing Game, tedy textová hra na hrdiny. Hraní tRPG umožňuje hráči pohybovat se ve vymyšleném světě za pomoci vymyšlených postaviček tím, že za své charaktery (= postavy) píše.Vzhledem k tomu, že se veškeré informace a pohyby odehrávají v psaném textu, je velmi důležitá úprava. Je dobré si uvědomit, že i text by měl nějak vypadat, aby nepůsobil příběh neúhledně. Pojďme se podívat na pár základních bodů pro správnou a esteticky pozitivně působící úpravu textu:

Myšlenky se píší kurzívou. Kurzíva se vytvoří kliknutím na tlačítko kurzívy[I] a následním psaním textu:

Řeč živočicha se píše vytučněná do „uvozovek“. Vytučnění se vytvoří kliknutím na tlačítko vytučnění[B].

Psát lze -ich, nebo -er formou neoznačený, tedy běžný text. V -ich formě např. Já jsem šel. V -er formě např. On šel. Ovšem pouze za předpokladu, že tím „on“ je myšlena Tvá postava a někdo cizí, protože za jiné postavy je přísně zakázáno psát.

Řeč patronů se píše do uvozovek, které jsou ohraničeny kurzívou a tučným písmem[B + I]. Bez mezery mezi hvězdičkami a uvozovkami.

Myšlenky se posílají v uvozovkách, vyznačených kurzívou – a to je možné pouze u vlků, kteří mají schopnost komunikace v mysli. „Poslaná myšlenka.“ Opět bez mezery mezi hvězdičkou a uvozovkami.

Řeč mazlíčků a zvířecích kamarádů se píše nevytučněná, pouze do uvozovek. „Řeč mazlíčka.“

Velmi důležitou částí herního příspěvku je psát tzv. ‚hlavičku komentáře,‘ tedy to, kde se nacházíš, případně kam jdeš. V příspěvcích je jinak nepořádek a neví se, kde se kdo nachází. Tak ani nečekej, že tím naženeš pozornost, když jiní nevědí, kde jsi. Pokud píšeš na příběh, je nezbytné používat pouze místa, která jsou vyznačena na mapě. Pokud budeš využívat místa, která na mapě nejsou, pak ani nemá smyslu psát do Příběhu.

Další věcí, kterou by bylo vhodné dodržovat, jsou gramaticky správné příspěvky. Příspěvek, který v sobě má spousty viditelných chyb (např. „vyděla jsem“), které bodají do očí, se nedá číst a odpuzuje od sebe, i když může být obsahově sebezajímavější. Proto si po sobě text zkontroluj předtím, než jej odešleš. V herních příspěvcích by se také neměli objevovat smajlíci (pouze je lze vložit za lomítka, jako upozornění na nějakou „vtipnou“ pasáž textu. Např. „Jakmile se na mé hlavě rozplácl jeho výtvor, protáhl jsem čenich do výrazu, za který by se ani velbloud při flusání stydět nemusel (// :D)“Nikdy neignoruj ostatní. Je to neslušné a nepříjemné. Jistě, Tvůj vlk může někoho ignorovat, v takovém případě to však dej najevo – napiš třebas důvod ignorace (z vlkova pohledu), a tak podobně.Nebuď hned agresivní. Když Tě někdo v ‚dodatku‘ pod příspěvkem o něco žádá, snaž se odpovědět co nejslušněji a nevytvořit si pověst hulváta.

Page 12: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

12

Je také dobré vědět, kdy je třeba psát hodně a kdy málo. Například když někam jdeš, je lepší se rozepsat tak, aby na Tebe někdo mohl reagovat. Pakliže to nechceš, to už je jiná záležitost – je ale nezbytné uvědomit si, že podstatou hry je vytvářet příběh dohromady s ostatními hráči, ne jen sám). Nezískáš si ale pozornost tím, že napíšeš, že Tvá postava přišla. Zkus vymyslet zajímavou situaci a uvidíš, že se k Tobě někdo na hru ještě rád nachomýtne. Proto doporučujeme improvizovat a experimentovat, čím více prvků do hry vneseš, tím lépe a příjemněji se bude hrát. To, že v danou chvíli neprobíhá žádná akce, ještě neznamená, že se vlkovi nemůže něco stát (může na něj zaútočit postava Fabulo, nebo se s ní může jen potkat – pozor! Je potřeba dodržet povahu a chování využité Fabulo. Tvá postava se může dostat do křížku s nějakým jiným stvořením – medvědem, tygrem, pumou…, nebo jednoduše nešťastnou náhodou při lovu může být zraněna)… Ovšem pozor, ne vždy je ideální hrát si na toho, kdo potřebuje neustále pomáhat a zachraňovat.

Častou chybou, se kterou se hráči setkávají, je tzv. Mary Sue, neboli ta nejúžasnější a nejdokonalejší postava bez jediné chybičky, všechno umí a zná, nikdy se nezraní. Vše vyhrává a všichni jí padají v nohám, její ego je v nedohlednu a myslí si, že je středem vesmíru. Ale… to není správně. Jistě, Tvá postava může být namyšlená a egoistická, ale sotva bude vždy a všechno vědět. Takovéto postavy se stávají neoblíbenými, a proto si na to dávej pozor. Každá postava musí mít nějaké chyby a je zábavnější hrát za někoho, kdo ty chyby má, než za někoho, kdo vše vyhrává a je jednoduše fantastický. Vyvaruj se toho tak, že Tvá postava bude mít nějaké nedostatky a nebude vyhrávat jednoznačně všechny zápasy (pokud ovšem nebude bojovat jen s jednoznačně slabšími…) S tím také souvisí tzv. Metagaming. Je to jedna z nejdůležitějších věcí a často se v ní chybuje. Je to o tom, že Tvá postava ví jen to, co doopravdy viděla, zažila nebo zaslechla. Nezná tedy informace, které Ty, jako hráč, víš. Pokud sis přečetl v profilu, že vlk je tvrdohlavý, je až odpudivé psát to, že hned při prvním setkání jsi to poznal (což je další náznak Mary Sue). Jednoduše – to, co víš Ty, neví Tvá postava. Když to nezažije na vlastní kůži, nemůže skutečně vědět, jak to je. Není tím ale řečeno, že si nemáš profily číst Ty, stačí si jen dávat pozor na to, že profily čteš Ty, hráči. Jednoduše ne Tvá postava.Ovlivňování cizí postavy je také častá, hrubá chyba, zejména u začátečníků. Nic takového nesmíš dělat. Znamená to, že prostě nesmíš ovlivňovat cizí postavu a psát, co udělala či už vůbec ne to, jak zareagovala na Tvá slova. Ty máš svojí postavu – a toho se drž. To, že jsi někomu něco špatného řekl, ještě neznamená, že se rozbrečí. To samé s boji – když skočíš, ještě to nemusí znamenat, že jsi vlka povalil. Tím jsou hry zajímavější. Nemusí se vždy stát přesně to, co jsi chtěl, aby se stalo. Prostě musíš čekat na reakci spoluhráčů či spoluhráče. Jistě čas od času můžeš vlka „sejmout“ tak, až jsi ho povalil, ale to jen v případě, že je druhý vlk podstatně slabší, než Tvůj.

Drak Přírody a Drak Osudu, postavy, které z jiných RPG her můžeš znát jako vypravěče, ale i tak si to trochu přiblížíme. Draka Přírody a Draka Osudu (jméno je Drak Přírody, proto obě dvě písmenka velká, stejně jako u Draka Osudu) musíš poslouchat. Je přísně zakázáno ignorovat cokoliv, co napíše, a už vůbec se s ním nesmíš hádat či dohadovat. To, co napíše, je směrodatné a tak to bude. Může Ti házet klacky pod nohy, může Ti vylepšovat hru, nebo Ti jí může jakkoliv zpestřit, nebo jak mnohdy hráči s oblibou říkají, zkazit. To už je jen na něm, ale ani on by toho neměl zneužívat. Určuje osudy, počasí… vše. Musíš se řídit vždy dle toho, co on napsal. Zároveň by se na něj nemělo reagovat tím způsobem, že píšeš v příspěvku „Drak Přírody určil déšť„, ale jednoduše stačí "začalo pršet“, pokud ovšem není napsáno jinak (je možné, že Drak promluví…). S Drakem Osudu není možné jakkoliv komunikovat, on sám téměř nemluví. O něco málo sdílnější je však Drak Přírody, jehož slova je mnohdy možné slyšet přes celé území. K Drakovi Přírody je možné mluvit, ale komunikovat s ním tak, aby i on odpověděl, dokážou jen vlci s magií komunikace s Drakem Přírody. Ani jeden z Draků se obvykle nezjevuje, Drak Přírody jen velmi výjimečně u Stromu moudrých prapředků – nelze za něj psát ale jako za postavu Fabulo.

Page 13: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

13

Oba dva Draci mají právo psát za ostatní, tedy pokud napíší, že Tvá postava se podrbala, tak se jednoduše podrbala.Mnohokrát zde byly zmíněny postavy Fabulo. Jedná se o postavy, které nemají vlastního hráče a lze za ně proto psát. Postavy Fabulo jsou jednak zajíci, srny, ptáci (veškerá zvěř, vyjma psovitých šelem) a jednak postavy, které nalezneš na stránkách. Jsou to často démoni a mýtické bytosti, které však mají předem definovanou povahu a schopnosti, kterých je potřeba se držet. Lze s nimi různě ozvláštňovat příběh a každá postava Fabulo je viditelně označena. Ovšem pozor – zvířata se většinou vyhýbají nebezpečí.

To, co je mimo hru, se píše většinou pod příspěvek za dvě lomítka //. Pokud jsi příspěvek poslal a potřebuješ něco hráči nutně sdělit, napiš lomítka a nový komentář, ale tomuto se snaž co nejvíce vyhýbat. Není nutné komentovat každý příspěvek a každou blbost (myšleno na Příběhu).

Do příspěvků v Příběhu a v TZ (Tématu změn) nepoužívej žádná výrazná značení (zarovnání na střed, do leva, velký text…) pokud to není opravdu důležité (např. pokud vlk zavyje, je žádoucí, aby si toho všichni všimli a všichni to slyšeli, proto jeho řeč lze zvýraznit např. větším textem, nebo příspěvek zarovnat na střed). Zpravidla jsou takto upravené příspěvky herně důležité pro další vývoj příběhu.

Na stránkách se také nachází sekce „Pro hráče“. V této sekci je Kreativní kout (KK), Domluva na Soukromou hru (DnSH / DSH) a Změny a Oznámení (TZ na stránkách / ZaO / ZO).Kreativní kout slouží pro ty hráče, kteří nakreslili postavy jiných hráčů a chtějí jim je ukázat. Funguje to tak, drahý hráči, že nakreslíš nějakého vlka a dáš jej do komentářů pod stránku KK. Následně přijde administrátor a vytvoří Ti vlastní stránku, kterou si budeš moci spravovat sám (budeš si do ní moct přidávat své další obrázky) a do komentářů Ti budou moct ostatní psát své názory na Tvoji tvorbu, případně slova díků – v ten moment již svá další díla neposíláš do komentářů na stránku KK, ale přímo do té své, vlastní stránky, která má nápis „KK – Jméno“ (do editace stránky se dostaneš, pokud se přihlásíš na účet na stránkách – potom je vlevo dole, pod článkem, nápis „Editovat“. Tím se dostaneš do editace a můžeš si svůj KK spravovat podle svého gusta, může vypadat jakkoli – jen nezapomínej na to, že vzhled Tvého KK nereprezentuje jen Tebe, ale i celý Niwat. Snaž se tam proto mít „pořádek“ a „uklizeno“). KK je zkratka pro kreativní kout a jméno bude jméno Tvé hlavní postavy. Je však přísně zakázáno vkládat jakékoliv nemravné obrázky, nebo díla, která nejsou Tvá. Linearty je možno používat pouze tehdy, jsou-li volně k použití. Je zakázáno z obrázků kopírovat, nebo je rozšiřovat dál, bez povolení autora, mimo Niwat. Což znamená, že není možné daný obrázek posílat, nebo používat v jiných RPG. Ovšem pozor! Obrázek je možné použít v rámci Niwatu (ale ne jej vydávat za svůj, ale jen si z něj udělat avatar, atp.). V domluvárně na SH se hráči domlouvají na tom, kdo si s kým zahraje SH. Stačí napsat, co od SH očekáváš, jaký příběh by se Ti případně líbil a během chvíle se Ti jistě ozve hráč, kterého Tvůj nápad zaujal a který si s Tebou chce zahrát SH. V takém případě již stačí SH založit a jít hrát. A nakonec Změny a Oznámení, ve kterých je nezbytné oznamovat nepřítomnost, žádat o novou postavu (není nezbytné ptát, pokud jsi si postavu koupil, nebo ji vyhrál – je ale nezbytné se ptát tehdy, pokud jsi byl o hraní požádán nějakým rodičem a již nějakou postavu na Niwatu máš. Je zakázáno žádat tímto stylem: „Můžu hrát Tvoje vlče?“ nebo „Kdo chce hrát moje vlče?“. Je potřeba, aby se rodič ptal přímo jednoho hráče. Pokud Tě rodič požádal, musíš ještě vyčkat na svolení od Administrátora - pro další postavu je potřeba být na Niwatu delší dobu, dobře psát, mít čistý list Černých skvrn a nemít více, než tři postavy -), oznamovat odchod/smrt postav (pokud již nechceš hrát, za některé Tvé konkrétní postavy, musíš jejich odchod - ať už smrt, nebo jen prosté rozhodnutí se odejít z Niwatu -, mimo toto téma napsat i na příběhu a pak také na stránky – Konec. Pakliže za postavy už nestíháš psát a chceš jejich počet snížit, je to přípustné. Ale není přípustné, aby ses zbavoval svých postav a hned v zápětí si zakládal postavy nové), změny u vlků (když se u cizího vlka, který momentálně není online nebo na příběhu, něco změní, například: Aetas donesl Attie zajíce do

Page 14: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

14

doupěte, dal jí před čenich kytku, či jí z doupěte zmizelo vlče.), Přesuny vlků (když je vlk, který momentálně není na příběhu nebo online, někým přenesen na jiné místo. Uvede se jméno vlka, pro kterého je změna, pak místo, kam byl přesunut a nakonec se napíše, pokud u něj nastala nějaká změna - má u čumáku zajíce, leží na mechu, někdo (kdo?) leží vedle něj, apod. - Např.: 1. Naiome 2. Doupě Naiome a Williama 3. Koroptev u hlavy), změny na území Niwatu (když jsi udělal něco výjmečného, nebo nějakým způsobem důležitého. Například: Zako nechal vykvést sto rudých růží na vrcholu Imaginovy vyhlídky.)

1.5. DocházkaTvá aktivita by se měla odvíjet od pravidel Tvé smečky. V každém zákoníku smečky najdeš údaje, jak často by měl vlk chodit na Niwat, jak často by měl být aktivní. Pokud toto nedodržuješ, neměl by ses do smečky hlásit. Jelikož jsou ale tyto podmínky velmi mírné a Ty je přesto nezvládáš, je třeba zvážit, jestli je tato tRPG opravdu pro Tebe.Pokud jsi však vetřelcem, platí univerzální pravidlo a to být aktivní alespoň jednou za dva měsíce. Dej však pozor na to, aby Tvoji postavu nezabili/nevyhnali, protože některé smečky neschvalují vetřelce, kteří jsou dlouho na jednom území a nemají v plánu se do smečky přidat/nedělají úkol pro přidání se.Samozřejmě, aktivitou je míněna hlavně příběhová aktivita, takže pokud se po 2 měsících přihlásíš a napíšeš něco na Kecačku, rozhodně se to nebere jako aktivita jednou za dva měsíce.Pokud si uvědomíš, že na Niwat chodit nestíháš, ale nechceš svou postavu zabít a chceš se někdy s dostatkem času vrátit, je pro Tebe velmi dobrou volbou zajít se svými vlky do Cave Glácies, což je, v překladu z latiny, Ledová Jeskyně. Tato jeskyně je velmi zvláštní a tajemná – pokud chceš, aby Tvůj vlk nezemřel, jdeš do ní. Nachází se v Rintintinově lese. V momentě, kdy Cave Glácies najdeš (najít ji může pouze vlk, který do ní chce vstoupit), uvidíš zmrzlá těla vlků, kteří sem přišli před Tebou. Tyto ledové sochy stojí v pozici, ve které se vlk ocitl, když do jeskyně vstoupil. Zmrzlé vlky však nejde nijak osvobodit, protože k nim nelze přijít bez toho, abys nezamrzl také (tedy, Tvá postava). Zamrznutí vlka nijak nebolí a po celém procesu nic nevnímá. Vlk může být samozřejmě i rozmražen, ale to až po tom, kdy napíše do TZ, že chce rozmrznout. V tuto chvíli vlk začíná cítit všechno kolem a ocitne se před jeskyní, která se před ním zavře – vlk se do ní nemůže vrátit, pokud nechce být znovu zamrazen. Do Cave Gláciés může vlk jít pouze v případě, že Ty, hráči, nebudeš na Niwatu více než měsíc. Pokud bys chtěl vlka, který šel do Cave Glácies najít, není to možné, protože pokud jde vlk hledat do Rintintinova lesa tuto jeskyni, jeho stopy před lesem zmizí a vlka nemůžete najít.Pokud by ses však vrátit nechtěl, prosíme, abys skutečnost, že odcházíš, oznámil do odchodů a nepřidělával nám tak práci se sháněním neaktivních hráčů.

1.6. Černé skvrnyČernou skvrnu, v případě vážnějšího přestupku i několik skvrn, dostaneš od Administrátorů v momentě, když nějak porušíš pravidla nebo se budeš chovat nevhodně. Černou skvrnu lze dostat za vše, co bys dělat jednoduše neměl – ovšem jak z psaných, tak z nepsaných pravidel (základy slušného chování, úcta…). Je to forma jakýchsi trestů a po nasbírání pěti černých skvrn následuje smazání jedné Tvé herní postavy. V případě, že je to Tvá jediná postava, znamená to, že jsi vyloučen ze hry. Je pochopitelné, že v určitých případech můžeš být jen napomenut – například pokud zapomeneš vyhvězdičkovat sprosté slovo a podobně. Další možností Administrátora, jak potrestat, je obejít Černé skvrny a jednoduše udělit trest jiný – odebrání VB, vlastnictví, magie… Nicméně to už závisí na vážnosti prohřešku a také na rozhodnutí Administrátora.Jméno Tvé hlavní postavy se v takovém případě objeví na seznamu hráčů s Černými skvrnami i s informacemi o tom, kolik skvrn máš a za co jsi je dostal. Není to nic, čím by se měl hráč chlubit.Ale co dělat, když už Černou skvrnu máš, třeba jen z nepozornosti a chceš se jí zbavit? Velké NE patří přemlouvání, ať Ti Administrátoři skvrnu smažou. Ne, takhle to skutečně nefunguje, ani kdybys

Page 15: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

15

Administrátorovi slíbil zlatého velblouda, Černou skvrnu Ti nesmaže, ba právě naopak – dočkat se můžeš maximálně tak skvrny další. Skvrny se mažou za bezproblémové chování, řízení se pravidly, popřípadě nějakou malou pomoc, což ale opět neznamená, že se budeš vnucovat. V případě, že Administrátoři uznají, že je na čase skvrnu smazat, zmizíš ze seznamu. Ovšem pozor, na seznamu se při nerespektování pravidel můžeš objevit kdykoliv znovu.

2. Koloběh života

2.1. PříchodPříchod je celkem běžná událost, která potká každého hráče. Aby ses mohl objevit na Niwatském území, musíš mít schválenou registraci a samozřejmě profil na herním fóru, abys za svou postavu mohl hrát. Tento profil musí nést jméno Tvé postavy.Pokud jsi dospělý vlk, máš možnost se hned přidat do smečky tím, že vyhledáš nějakou alfu a požádáš u ní o přijetí do smečky. Ovšem pozor – vlk, který nikdy nežil ve smečce, sotva pozná dominantního vlka. A ani bystrý a vnímavý vlk nepozná jen tak alfu, protože se na něj podívá. Pokud jsi živočich, do smečky nemůžeš, ale zato máš právo volně běhat po všech územích. Je nutné si přečíst pravidla a řídit se podle nich.Vlk může přijít pouze od hranic Niwatu. Předtím, než Tvůj vlk do Niwatu vstoupil, jistě něco zažil a pokud máš speciálně sepsanou minulost (což nemusíš), tak bys měl dodržovat to, kde vlk skončil. Ne každá smečka vítá všechny vetřelce, kteří se na území objeví, takže si raději přečti pravidla jednotlivých smeček. Přivítání nemusí být úplně růžové, ale není důvod se z toho hroutit, většinou vlci cizincům nedůvěřují. Každý vlk, co na Niwatské území přijde, nemá vůbec žádné tušení o zdejších zvycích, jménech vlků, známých členech a alfách. Vlk nikdy nemůže vědět něco, co se k němu nikdy nedostalo. Příchozí vlk do Niwatu se (pokud není v registraci uvedeno jinak) bere jako vlk, který právě dosáhl tří let.Mláďata se rodí své matce, takže se ocitnou tam, kde je ona. Když je mládě ještě nenarozené, může od určité doby psát příspěvky, kde je v matčině lůně. Samozřejmě musí být příspěvek napsán do místa, ve kterém se nachází matka + to, že je vlče ještě v matčině lůně. Proto pokud bude matka v „les Omega“, vlče bude např. „Les Omega – maminčino lůno“. Samozřejmě v různých možnostech. I v matčině lůně platí určitá pravidla – mládě nesmí projevovat svou aktivitu dříve, než je dáno, nemůže mluvit ani používat svou magii, samozřejmě se může jen omezeně hýbat a nemá takovou sílu, aby kopnutím matku povalilo na zem. Živočichové musí přijít stejně jako vlci, takže se nemohou jen tak objevit v nějaké rodince v lese Niwatských srn, ale opravdu k nám musí docestovat od hranic (výjimku samozřejmě tvoří mláďata živočichů, kteří již v Niwatu žijí, ovšem rodiče narozených musí být registrováni, pokud se mládě chce narodit v Niwatu).Člověk také musí přijít, ale většinou by se neměl potulovat u hranic smeček, ale u lidského města. Odtud může začít a vydat se až do nitra města, kde může začít žít svůj život. Kdyby se totiž člověk pohyboval po území smeček, vlci by jej s největší pravděpodobností zabili, protože vlci si lidmi nemají příliš dobré vztahy, navíc je člověk vetřelec na území a možné nebezpečí pro celou smečku (dávej ale pozor na to, že ani Ty jakožto člověk se zbraní nedokážeš pobít celou vlčí smečku). Ve městě nikoho neznáš, kromě starostky, která Ti povolila pobyt zde.

2.2. ČasDen a noc se v Niwatu střídá po reálných dnech. Každý den, na který připadá liché číslo, tzn. datum s číslem nedělitelným dvěmi (1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31.,) je dnem i v Niwatu. Každý sudý den, tzn. den, na který připadá sudé číslo – tj. číslo dělitelné dvěmi (2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32.) je v Niwatu nocí. Tedy 3. 4. 2014 je den,

Page 16: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

16

zatímco 4. 3. 2015 je nocí. Přičemž platí, že každý reálný den jsou ve hře tři dny, nebo tři noci. Reálná noc, stejně jako reálné ráno a reálný večer, jsou ve hře přechodem mezi dnem a nocí, nebo nocí a dnem, tedy buď večer a západ slunce, nebo ráno a slunce východ.Čas však plyne rozdílně pro vlče a pro dospělého vlka. Pokud je Tvá postava vlče (zvířata do 3 let ve hře), čas pro ni plyne poněkud rychleji a postava dospívá po čtyřech reálných měsících, kdy dosahuje herního věku tří let (v daném období je zapotřebí si zároveň pohlídat vzhled na stránkách a oznámit dospělost v Tématu změn (TZ), aby Ti byl změněn obrázek na dospělce a případně i post ve smečce. Lidské dítě dospívá po osmi měsících, kdy dosahuje věku osmnácti let.Pokud je Tvá postava dospělý vlk (člověk, či kterýkoliv jiný živočich), pak je jeden den v realitě počítán jako tři dny (nebo noci) ve hře, ale pouze teoreticky – den není nijak rozdělen. Deset dní v realitě odpovídá jednomu hernímu měsíci. Jeden měsíc v realitě odpovídá třem měsícům ve hře. A čtyři měsíce v realitě odpovídají jednomu roku ve hře. Tedy ano, roční období se ve hře střídá po reálném měsíci. Toto hlídají administrátoři a mění na stránkách, stejně jako počasí – je proto nezbytné si stránky hlídat a řídit se podle vypsaného počasí. Vlk si za deště sotva vyjde ven a začne se vyhřívat, případně si v zimě asi jen tak nelehne do trávy. Je nutné čas od času nepřízeň počasí vzít v potaz a v zimě se občas zabořit tlapkou do závěje, zachvět se zimou, vlézt si do doupěte a zahřát se o jiného vlka. V dešti se pokusit schovat třeba pod skalní převis, v létě naopak hledat stín a vodu, užívat si sebemenšího vánku. Pro Soukromé hry neplatí, zde si počasí i dobu určují hráči sami. Ovšem stále platí, že je nezbytné se podle počasí ve hře chovat.Ovšem i v Niwatu se stárne. Zvířata se zde dožívají 15ti herních let, což jsou čtyři reálné roky (12 let) a čtyři reálné měsíce (3 roky jakožto mládě). Lidé se zde dožívají poměrně vysokého věku, ale většina z nich před stářím odjíždí do města. Herní věk je maximálně 70, což by bylo něco přes dvacet reálných let… Lidé velmi často umírají kvůli smrtelným zraněním mnohem dříve, než ve věku 50ti let, případně v tomto věku odjíždějí, ze strachu o vlastní život. Pokud se tedy vlk (výjimečně jiný živočich, ne však člověk) dostane do věku 15 let, je povinen napsat tuto skutečnost do Tématu změn (TZ) a Drakem Přírody mu bude určen den, kdy zemře stářím (daný vlk s tímto datem obeznámen nebude, ale hráč ano. Vlk pouze pocítí, že je velmi stár a jeho pohyby a smysly se zhoršují, provázejí jej bolesti…). V daný den vlk musí zemřít. Jedinou možností by bylo to, že by se vlk pokusil přidat k Elitním vlkům a byl by přijat. To je ovšem velmi nejisté, jelikož přijímání probíhá formou zkoušky, kde se vlka ostatní Elitní dotazují na jeho život. Vlk nesmí zalhat, ale zároveň se musí jeho život zdát natolik správný, že mu budou přiděleny bonusy Elitních.Jediným vlkem ovládajícím časoprostor je Lífi, která tady dokáže svoji postavu neustále omlazovat.

2.3. SmečkaVlk se do smečky pochopitelně přidávat nemusí, ale smečka nese spoustu výhod, které jsou v životě vlka velmi užitečnými. Mimo jiné bychom neměli zapomínat na to, že vlk (momentálně myšleno jako šelma psovitá) je sociální zvíře, které většinou kontakt s jedinci svého druhu jednoduše potřebuje. A jaké výhody s sebou nese smečka? Např.:

ochrana od ostatních členů smečky přístup ke kořisti bez lovu možnost lovit vlčí známosti účast ve smečkových akcích

Většinou je tedy přirozené, že se vlk chce do smečky přidat. Pokud sis vybral svou “vyvolenou” smečku, dále je postup celkem jednoduchý.Nejdříve je třeba si přečíst pravidla smečky (nevědomost se v 99% případech neomlouvá) a uvědomit si, co to pro Tvého vlka znamená (kupříkladu nebude moci vykonávat určité činnosti, na které byl

Page 17: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

17

dříve zvyklý, protože to zákon smečky zakazuje). Poté na příběhu vyhledat alfu. Alfy většinou bývají v táboře smečky, ale není to pravidlem, naopak se dost možná mohou pohybovat i někde po území. To je třeba vysledovat z jejich posledních příspěvků. Když najdeš alfu, jednoduše jí požádej – jakožto vlk na Příběhu – o úkol.Často to bývá lov nějaké kořisti nebo obhlédnutí terénu. Alfy Ti mohou zadat, co potřebují zjistit, nebo to, co zvládneš, ale smečce to nijak nepomůže. Úkol zadaný alfou může být naprosto libovolný, záleží jen na rozmaru daného vůdce – ale také třebas na náladě, proto se mnohdy stává, že dostaneš úkol, který jednoduše splnit nelze. Není ale potřeba se z toho hroutit, alfa měla jednoduše špatný den, proto je potřeba to zkusit znovu. A nezapomínat na to, že spory z Příběhu se netahají do Kecačky a vztahů mezi jednotlivými hráči. Po zadání úkolu je logicky nezbytné jej splnit (mnohdy i do časového limitu. Doba se počítá od příspěvku alfy, do příspěvku Tvého úspěšného splnění a informování alfy). Je vhodné rozvést plnění do delšího příspěvku, nejlépe do několika, nikoliv “šel jsem pryč, ulovil jsem zajíce, přiběhl jsem k alfě a dal jí ho” (zvláště při úkolu s lovem je třeba dodržovat pravidla lovu). Pokud si chceš úkol ozvláštnit, lze se i zranit nebo se na území ztratit, jak sám budeš chtít, drahý hráči, podle toho, co Tě bude bavit. Možností je skutečně nespočet – a konec konců lze ozvláštnit příběh i tím, že Tvůj vlk zkoušku nesplní. V takovém případě zpravidla zkoušku může opakovat. A pokud jsi úkol splnil, musíš se vrátit zpět k alfě “s důkazem” (s kořistí, nebo informací) k alfě (pokud se nejedná o plnění úkolu před alfou, jako například souboj, odpovídání na otázky, …). Podle toho, jaké výsledky doneseš, alfa rozhodne, zdali Tě do smečky přijme, nebo nikoliv. Ve většině případů se začíná postem Kappy. Každá alfa si mění posty ve smečce sama podle své libosti. Ovšem pozor! I precizně splněná zkouška může znamenat nepřijetí od alfy – protože jedině alfa má tu moc přijímat, nebo ne, a proto Tě může přijmout nebo nepřijmout čistě na základě vlastního rozhodnutí a bez důkazu.Pokud Tvůj vlk již v nějaké smečce byl a chce přejít do jiné, musí o tomto záměru říci alfám obou smeček. Většinou se alfa smečky, do které chce vlk přejít, rozhodne podle toho, jakou má vlk pověst nebo proč chce přejít, ale vždy záleží na smečce (jak to je u té konkrétní se můžete dozvědět v zákonech daných smeček).Každá smečka má i svou domlouvárnu. Odkaz na ni je v prvním příspěvku Příběhu smečky. Domlouvárny jsou zaheslované, pro heslo by sis měl napsat buď alfě, nebo členovi smečky, který ho má. V doumlovárně se probírají všechny věci, které by měly zůstat utajeny a které by měly být známy jen mezi vlky ze smečky.Důležité je nezapomínat na to, že smečka je vlastně taková velká rodina. Proto by si ve smečce měli vlci pomáhat, pokud možno se nezabíjet a neprat se (to si většinou vlk koleduje o nemilý trest od alf), měli by si věřit a nezrazovat se – ovšem toto jsou pravidla, která se nemusí dodržovat. Neboť takováto rozhodnutí a činy závisí už jen na postavách.

2.4. Rodinný život Za partnerství se považuje to, když se dvě postavy rozhodnou, že spolu chtějí být navždy. Sice to ne vždy vyjde, ale s tímto se do partnerství většinou vstupuje. S potvrzením partnerství se na profilech obou partnerů objeví informace o svazku s druhým vlkem – jméno a obrázek partnera. Partnerství je možné mezidruhové (ovšem pozor, mláďata z tohoto svazku již dále nebudou plodná), homosexuální (vlk + vlk, vlčice + vlčice) i heterosexuální (vlk + vlčice). Partnerství nesmějí uzavírat živočichové, kteří nedosáhli dospělosti – zamilovat se pochopitelně mohou i vlčata, ale bude se jednat převážně o lásku platonickou, zahrnující „vodění se za tlapičky“ a dělení se o potravu, nic víc. Partnerství je věc důvěry a lásky a správné partnerství by bez těchto dvou věcí nebylo pravým partnerstvím. Nese určité výhody i nevýhody – postava má parťáka při lovu, někoho, kdo mu vždy pomůže, když je v úzkých a zkrátka někoho, na koho se může kdykoli obrátit, když potřebuje. A také si samozřejmě můžete obohatit hru o jeden důležitý bod – vlčata.

Page 18: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

18

Důležitou věcí, která na Niwatu funguje jen částečně, je hárání. Všechny vlčice (od věku tří let) jsou každé jaro (herní jaro, tzn. jednou za čtyři měsíce) silně přitažlivé pro vlky. Ve hrách 18+ se může jednat i o přitažlivost čistě ve směru sexuálním, ale na příběhu je tato přitažlivost přísně zakázána – nesmí se na ni ani narážet. Příběhová (a ve hrách, které nejsou 18+) přitažlivost je čistě platonická – vlkovi se v to období zkrátka vlčice mnohem více líbí, snaží se jim co nejvíce nadbíhat a dostat se jim do přízně. Vlčice v toto období ale žádné nepříjemnosti nepociťují, kromě možná lehce zhoršené nálady, která ale může dost úzce souviset s tím, že vlčicím jednoduše může vadit nadměrný zájem ostatních vlků. V tomto období bývají zároveň velmi žárliví partneři vlčic. Zároveň právě jaro je obdobím, které je nejpříhodnější pro započetí vlčat (nejideálnější je totiž to, když se vlčata narodí v létě, nebo na podzim – je zde nejvyšší počet možných mláďat).Vlčata můžeš počít spolu s partnerem (ale není povinností, mít otce vlčat zároveň za partnera), nebo je můžeš adoptovat. Pokud se rozhodneš mít vlčata vlastní, máš dvě možnosti – nepopisovat příliš detailů, zkrátka s partnerem skočit do houští, tam se oddat pudům a dál si žít, nebo si můžete založit SH 18+ (kterou si partneři mohou vytvořit bez povolení Administrátora) a početí popsat podrobněji. Důležité je také to, že ne všechny smečky povolují vlčata, na to si dej pozor, jestli nechceš mít problémy s alfami.

To, zda a kolik vlčat se narodí, záleží na Drakovi Přírody. Dva týdny po té, co byla samice nakryta samcem, je nezbytné napsat do TZ (Tématu změn) a požádat o rozsudek – Drak určí, zda samice zabřezla, nebo nikoli. Pokud ne, je nezbytné čekat alespoň dva měsíce, než může nadejít další snaha o vlčata (= než je možné znovu zabřeznout. Dva měsíce se počítají od posledního příspěvku aktu dvou partnerů). Pokud zabřezla, Drak Přírody určí, kolik vlčat se narodí (vzhled a pohlaví záleží na hráčích).Teď ale musíš vyřešit to, kdo za vlčata bude hrát. Za vlastní vlče nemůže hrát rodič a to ani, pokud si postavu koupí. Ve vrhu mohou být maximálně tři vlčata, jejichž hráči již na Niwatu hrají, zbytek musí hrát hráči, kteří ještě na Niwatu nemají postavu. Maximálně polovina vlčat (případně menší část) může být hraná hráči, kteří již registrovaní jsou a to pouze v případě, že daná polovina nepřesahuje tři hráče. Tedy ve vrhu 4 vlčat mohou hrát jen dva Niwatští hráči, stejně jako ve vrhu 5ti mláďat. Ve vrhu 6ti to mohou být tři hráči, stejně jako ve vrhu 7, ale i 8, 9, 10… Pokud chceš někoho požádat o hraní vlče, nesmíš napsat někam na Kecačku příspěvek typu: „Kdo chce hrát za mé vlče?“, ale musíš si vybrat jednoho hráče a tomu pak vlče nabídnout. Ideálně po domluvě s partnerem. Pokud bude mít hráč zájem (není povinen přijmout Tvou nabídku), napíše do Tématu změn, něco ve stylu: „Asuna a Hioneshiro mě požádali, jestli bych nehrál za jejich vlče. Mohu, prosím?“ A nyní už čekáš na Administrátora, který hráči novou postavu dovolit může, ale nemusí. Rozhoduje se obvykle podle počtu postav hráče, jeho aktivity a času, od kdy se zaregistroval. Kdyby však chtěl nějaký hráč Tvé vlče jako novou koupenou postavu, taky tak může učinit. Pokud si tedy postavu koupí nebo ji někde vyhraje, nemusí se ptát, jestli si ji může založit.Jakmile máš s partnerem domluvená vlčata a jejich hráče, je potřeba napsat na stránky – Rodina – jména všech vlčat, která se rodičům (+ jejich jména) narodí a v případě, že některé vlče bude hrát hráč, který již na Niwatu je, je nezbytné napsat k jménu onoho vlčete i hlavní postavu onoho hráče.

Po dobu březosti vlčice, která trvá dva reálné měsíce, rostou vlčata v břiše nastávající matky. Vlčice se postupně musí (měla by, pohyb je pro ni čím dál, tím více náročnější) více a více šetřit úměrně tomu, jak se přibližuje termín porodu. Vlčice bývá ospalá, pronásledují ji nevolnosti, změny nálady a další běžné události spojené se samotnou březostí.

1. – 20. den v realitě (herně 1 – 2 měsíce) na matce není nic znát, pouze její nejbližší a ona sama mohou pociťovat nenápadné změny v chování. 21. – 28. den v realitě (herně 2 – 3 měsíce) na matce začne být znát, že je březí. Zvětšuje se jí bříško, měla by začít mnohem více jíst. Potravu by ji měl obstarávat partner, či smečka, sama je již při lovu / úprku před predátory velmi neobratná. 29. –

Page 19: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

19

43. den v realitě (herně 3 – 4 měsíce) už si musí matka na sebe dávat velký pozor. Nedělat nic namáhavého a vyvarovat se dokonce i prudkých pohybů, platí rovněž neskákat a neběhat. Matka je mnohem více unavená a často polehává. Přílišná pohyblivost může vyvolat předčasný porod, nebo dokonce porod, vlčata začínají vyvíjet mírnou aktivitu, velmi málo jsou cítit kopání. Vlčata však nejsou schopná po břiše cestovat, ani kousat, ani kopat. 44. – 55. den v realitě (herně 4 měsíce – necelého půl roku) může začít vlčice pociťovat neklid z nastávajícího porodu. Může mít potřebu upravovat pelech. V tomto období začínají projevovat vlčata svůj život poněkud silněji, pohyby v matčině lůnu jsou již zřetelné i na pohled, vlčata však nejsou schopná po břiše cestovat, ani kousat (jsou přichycena k děloze matky, k sobě se prakticky ani nedostanou).Po 60. dni (herně půl roce) nastává porod. Vlčice den před porodem ztrácí chuť k jídlu a snižuje se jí tělesná teplota. Může nastat i před tímto datem – maximálně však sedm dní – v takovém případě je potom potřeba tuto skutečnost oznámit do Tématu změn – a opět přichází do hry Drak Přírody, který má právo napsat, že některé z předčasně porozených vlčat nepřežije. Opozdit se lze maximálně o týden, v takovém případě se ale nic neděje. V případě, že by se vlčata narodila před 53. dnem, jsou automaticky všechna mrtvá. Pokud by se nenarodila do 67. dne, jsou mrtvá taktéž a hráč nemá právo na navrácení VB za postavu, ani povolení – bere se to automaticky tak, že postava zemřela (zemře i tehdy, pokud se rodičům jednoduše nepodaří sehnat potřebný počet hráčů).Ihned po porodu vlče neumí lovit, ani přijímat tuhou stravu – může mít pouze mléko, v opačném případě vlče hyne.… 1. a 2. den – šelmy a všežravci první dva dny jen pijí a spí, touží za každou cenu najít matčinu bradavku vždy a všude. Mláďata kopytníků se rodí osrstěná a schopná běhat. Lidská mláďata se rodí s otevřenýma očima. U vlčat se magie neprojevuje vůbec – výjimkou jsou vlčata, jejichž magií je proměna – mohou se proměňovat, ale rozhodně ne svévolně.… 3. a 4. den – po třech dnech mají šelmy a všežravci možnost otevření jednoho oka a čtvrtý den i toho druhého, začínají se projevovat i ostatní smysly – čich a sluch. Matka přestává lidské dítě kojit. Magie se může u některých vlčat začít projevovat spontánně, ale jen v malé míře a zcela nezávisle na vůli vlčete. Například může vlče prskat neškodné jiskřičky. Nebo slyšet myšlenky, ale samo je neumí ovládat, pokud je to jeho magie.… 5. a 7. den – šelmy a všežravci začínají po týdnu neohrabaně ťapat po doupěti a učít se mluvit, narůstají také mléčné zoubky. Mluvit se učí taktéž mláďata kopytníků a lidská mláďata. Mluvení je však rovno absolutně nesmyslnému žvatlání.… 8. den – po 8 dnech začínají šelmy a všežravci zkoumat okolí doupěte, poznávat ostatní, rodiče je učí přijímat tuhou potravu. Mláďata kopytníků se začínají učit přijímat tuhou potravu a začleňují se do stáda. Věty zvířat začínají nabývat smyslu. Magie se začíná projevovat častěji a lehce s přáním vlčete.… po 14 dnech jsou mláďata živočichů celkem samostatná, přestávají být kojena, lidská mláďata začínají mluvit také smysluplněji a přijímat normální lidskou stravu.… po necelých třech týdnech se zvíře učí lovit, případně si samo obstarávat potravu, mléčný chrup nahrazen trvalým. Lidské mládě je ve věku roku a půl. Vlče se učí plně ovládnout svoji magii, je mu známa. Neumí ji ovládat dokonale, učí se postupně.… po necelých dvou měsících dosahuje lidské mládě věku 4 let.… živočichové jsou dospělí po 4 měsících (To je ve 3 letech), kdy jsou připraveni se pářit. Lidská mláďata jsou v této době 9 let stará.… po 8 měsících dosahují lidská mláďata plnoletosti – 18ti let.Vlče (zvířata do 3 let ve hře,) dospívá po čtyřech reálných měsících, kdy dosahuje herního věku tří let (v daném období je zapotřebí si zároveň pohlídat vzhled na stránkách a oznámit dospělost v Tématu změn (TZ), aby Ti byl změněn obrázek na dospělce a případně i post ve smečce. Lidské dítě dospívá po osmi měsících, kdy dosahuje věku osmnácti let.

Page 20: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

20

Pokud svá vlčata se svou druhou polovičkou jednoduše nechcete či tvoříte homosexuální pár, můžete si vlče adoptovat. Avšak se nemůžeš ujmout každého vlčete. Můžeš si adoptovat vlče sirotka, vlče, jehož rodiče jsou omegy nebo vlčete, jehož rodiče jsou z jiné smečky. To však také nejde jen tak, potřebuješ také svolení od alfy. V případě vlčete sirotka vlče nemá na výběr, a pokud adopci alfa schválí, vlče nemůže odmítnout. Avšak když má vlče rodiče ve smečce, připadá vlkovi, který má vyšší post, takže když má vlče rodiče Kappy a chtějí jej adoptovat bety, připadá betám. Vše však musí schválit alfa. Hned, jak na příběhu bude vlče Tvé, jsi povinen to oznámit v příslušném místě na stránkách.

Pokud už s Tvým partnerem nejste šťastní a vlci se již nemají rádi, můžeš požádat o rozvod. Rozvod se podává i z různých jiných důvodů, např. když je partner dlouho neaktivní, když je nevěrný (vlci nevěrní nebývají, ale to už je spíše na hráčích) nebo z jiných prohřešků vůči partnerovi, které omezují správné fungování společného života. Rozvod se podává v příslušné stránce a stačí žádost jen jednoho vlka, bez vědomí partnera – a partnerství může být zrušeno.

2.5. SmrtSmrt je nedílnou součástí života. Proto i tady smrt hraje jistou roli.Jedním ze způsobů, jak Tvá postava může zemřít, je, že ji někdo připraví o život. To musí probíhat pod dohledem minimálně jednoho administrátora, který posoudí, zda byla dodržena všechna pravidla, která jsou více popsána níže. Při souboji musí každá postava dát šanci tomu druhému bránit se. Hráči tento souboj odehrají minimálně v pěti příspěvcích, ve kterých dostala oběť šanci k úniku. Navíc ten příspěvek těsně před zabitím protivníka, musí obsahovat jasné MIMOHERNÍ varování, že pokud oběť okamžitě neuteče, přijde o život – a je zároveň nutné dát oběti IHNED možnost k úniku. Tento příspěvek je nutné odeslat, počkat na odpověď oběti a ta, pokud v příspěvku neuteče (aby ze sebe nedělala Mary Sue, tak alespoň neomluví se/nepopoběhne/neskryje se), může zemřít v útočníkovu následujícím příspěvku – aniž by s tím hráč postavy souhlasil. Pokud se toto všechno událo, je Tvá postava (v případě, že byla obětí) považována za mrtvou. A ty jako hráč máš tři možnosti. Buď necháš svou postavu odejít do věčných lovišť Rintintinových, nebo svou postavu vzkřísíš, nebo z ní uděláš ducha, který neodejde do věčných lovišť a zůstane mezi živými.Do věčných lovišť Tvá postava odejde snadno. Stačí jen napsat příspěvek do příběhu o tom, jak opouští tento svět. Tedy něco ve smyslu: „Cítím, jak se má duše stává lehčí, a nevidím nic, ani zelenou trávu, mou rodinu, dokonce ani modré nebe. Cítím jen chlad, který mě obklopuje… Už mě tu nic nedrží… Pomalu se zvednu a pohlédnu před sebe… V dáli vidím nějaké světlo, a tak se rozejdu tím směrem… Odcházím do věčných lovišť za těmi, které jsem ztratil.“Duch již ztratil magické schopnosti, dokáže ale ovládat telekinezi a levitovat – na deseti černých tlapičkách. Vidí a slyší jej jen vlci s komunikací s duchy (nebo magií, která to umožňuje). Elitní vlci se mohou po své smrti zjevovat a být viděni a slyšeni kýmkoliv v Mayorské pyramidě a stejně jako ostatní duchové i v okolí Stromu moudrých prapředků. Ducha ze své postavy smíš udělat jen po domluvě s administrátory. Po tom, co Tvá postava zemře, její duše zůstane ve světě živých. Duch může procházet skrz předměty, ale není mu to příjemné.Vzkříšení je o něco složitější. Duch Tvé postavy musí podstoupit zkoušky, které mu zadá Drak Přírody. Je však nutné ochránit tělo Tvé postavy, aby zůstalo v co nejlepším stavu. Pokud by totiž nezůstalo v takovém stavu, v jakém ho Tvoje postava opustila, už by se nemohla vrátit. Jako zkoušku musí vlk většinou něco přinést, nebo někoho přesvědčit, aby věřil na duchy. Vzkřísit někoho však lze jen jednou a jen jednu Tvou postavu. Pokud se vše podaří a zkouška Ti bude uznána, smí se Tvá postava vrátit zase do světa živých. Vše určí Drak přírody, tedy i to, co se s Tvou postavou stane pak. Ve většině případů Tvá postava upadne do „spánku“ a probudí se zase ve svém těle. To, co se odehrálo před a po její smrti si bude pamatovat jen mlhavě nebo vůbec, bude to pro ni jako sen.

Page 21: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

21

Dalším způsobem, jak Tvá postava může zemřít, je stáří. Stejně jako v reálném světě, i tady živočichové stárnou. Zvířata se zde dožívají patnácti herních let, což jsou čtyři reálné roky (12 let) a čtyři reálné měsíce (3 roky jakožto mládě). Lidé se zde dožívají poměrně vysokého věku, ale většina z nich před stářím odjíždí do města. Herní věk je maximálně 70, což by bylo něco přes dvacet reálných let… Lidé velmi často umírají kvůli smrtelným zraněním mnohem dříve, než ve věku padesáti let, případně v tomto věku odjíždějí ze strachu o vlastní život. Pokud se tedy vlk (výjimečně jiný živočich, ne však člověk) dostane do věku 15 let, je povinen napsat tuto skutečnost do Tématu změn (TZ) a Drakem Přírody mu bude určen den, kdy zemře stářím (daný vlk s tímto datem obeznámen nebude, ale hráč ano. Vlk pouze pocítí, že je velmi stár a jeho pohyby a smysly se zhoršují, provázejí jej bolesti…). V daný den vlk musí zemřít. Jedinou možností by bylo to, že by se vlk (psovité šelmy, ostatní jen velmi výjimečně) pokusil přidat k Elitním vlkům a byl by přijat. To je ovšem velmi nejisté, jelikož přijímání probíhá formou zkoušky, kde se vlka ostatní Elitní dotazují na jeho život. Vlk nesmí zalhat, ale zároveň se musí jeho život zdát natolik správný, že mu budou přiděleny bonusy Elitních.

2.6. Elitní vlciElitní vlci, jak již název napovídá, jsou skupinou nejsilnějších vlků v Niwatu, kteří mají za úkol dohlížet na práva všech a všeho. Obvykle nezasahují do věcí mezi smečkami, ty nechávají na rozhodnutí jednotlivých alf. Mnohem více se starají o věci nadpřirozené, radí alfám v tom, jak správně vést jejich smečky, nasazují své životy pro ochranu vlků a právem jsou považování za nejmoudřejší, nejzkušenější a nejsilnější jedince. Členy si vybírají sami Elitní. Jejich útočištěm je Mayorská pyramida – vysoká stavba v samém středu Rintintinova lesa. V Mayorské pyramidě je zpravidla k nalezení vždy minimálně jeden Elitní vlk, zde se také mohou mrtví vlci, kteří byli za svého života živými, opět zjevovat a být viděni a slyšeni kýmkoliv. Na území Elitních se také nachází několik důležitých objektů. První je Obelisk historie (O.h.), vytvořený vlčicí Nyou a její patronkou – když se jej vlk dotkne, tlapkou, promítne se mu celá historie Niwatských smeček. Druhý je Vlčí hřbitov – místo posledního odpočinku všech vlků. Je obehnán živým plotem krvavě rudých růží, v jeho středu stojí 5 metrů vysoký památník – po kontaktu s ním se vlkovi před očima přehrají všichni a jejich jména, kteří přišli o život. Třetím, velmi důležitým místem je Strom moudrých prapředků (SMP). Silný a urostlý strom, u kterého se zjevují duchové zemřelých a je s nimi možné komunikovat (pouze pokud má daný duch hráče, který za něj v onen okamžik hraje). U SMP je možné občas zahlédnout Draka Přírody, stočeného v jeho koruně (jen v případě, že se Drak Přírody na příběhu skutečně objeví).Aby byl vlk přijat mezi Elitní vlky, musí podstoupit velmi složitou zkoušku. Elitní se vlka dotazují na jeho život, přičemž vlk nesmí zalhat, ale zároveň se musí jeho život zdát natolik správný, že se Elitní rozhodnou, že má právo stát se jedním z nich – jedincem s vyšší úrovní bytí, vlkem ze skupiny Elitních. Elitní vlk musí být naprosto nezaujatý, jeho úmysly čisté a musí mít schopnost správně a s rozvahou se rozhodovat. Vlk po přijetí získá deset tlapiček ve všech dovednostech, deset tlapiček ve vrozené magii a patrona – pokud ještě nemá. Jako bonus získává Extra magii – magii Elitních vlků, která v sobě obsahuje čtení myšlenek vlků, porozumění řeči zvířat, teleportace sebe nebo někoho dalšího kamkoliv na území Niwatu, telekineze, komunikace s Drakem Přírody a Drakem Osudu, Elitní vlk nemusí jíst, přijímá páru, Štít proti veškerým magickým útokům na úrovni pěti tlapiček. Vlk navíc získá 2 zlaté tlapičky, které může přidělit ke kterékoliv dovednosti.Je potřeba neplést si „profesně elitní vlky“.

3. Využití schopnostíČasto se setkáváš s pojmy tlapička a žádná tlapička, přitom ale každý vlk na profilu tlapičky má, všech deset. Je to z toho důvodu, že černá tlapička = tlapička, tedy plná tlapička, 10% dovedností. Ovšem

Page 22: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

22

bílá tlapička = 0% dovedností, tedy žádná tlapička. Zlaté tlapičky jsou také rovny 10%, ale jsou to nadtlapičky – získané nějakým speciálním činem / kouzlem.

3.1. Jak řešit sporNemůžeš se divit, když občas narazíš na jiný názor, než máš Ty. V takovém případě je nejjednodušší cestou názor druhého respektovat, nebo v mezích vysvětlit ten svůj. Ale co už je opravdový spor a jak se v takovém případě zachovat?Obvykle zde vídáme dva druhy sporů – ten na Příběhu a na Kecačce. Ale jak je řešit?Spory na Kecačce už jsou poněkud složitější a samozřejmě mnohem vážnější věc, než spory v Příběhu. Nejprve se nauč rozeznávat, co spor je a co už není. Každý má svůj názor a většina hráčů si ho i brání. Není tedy divu, když se s někým neshodneš na oblíbené zpěvačce, nebo seriálové postavě. Opravdový spor začíná v momentě, kdy Ti druhá osoba:

začne nadávat začne urážet Tebe, nebo Tvé zájmy, apod. začne Ti vyhrožovat ponižuje Tě bude po Tobě chtít osobní informace, případně je proti Tobě zneužije i s Tvými soukromými

slabinami bude Tě citově vydírat jiné případy, které Ti nějakým způsobem nebudou příjemné (toto opravdu zvaž, protože ne

vždy je každý vtip myšlený zle, udělat si legraci sám ze sebe je zdravé.)

Ale jak to řešit? Nejdůležitější věcí je nenechat se vyvést z míry a nenechat se vyprovokovat. Nesnižuj se nad úroveň těch, kteří Tě napadají a neoplácej jim to, neodpovídej jim, ignoruj je. Pokud jsi silnější povahy, můžeš se pokusit na narážky odpovídat a tzv. „házet je do vtipu“, což ale nedoporučujeme bez předešlých zkušeností. Mohlo by to mít za následek zbytečné deprese z Tvé strany. Důležité je, nikomu nesdělovat svoje osobní údaje, věci, na které jsi citlivý a podobně, protože jich může zneužít naprosto kdokoliv. A co tedy ideálně dělat? Okamžitě nahlásit Administrátorovi. Pokud žádný není online, klidně se odhlaš a přijď až později, abys s ním mohl vše probrat. Pokud se stydíš probírat to veřejně, není problém požádat Administrátora o to, aby šel na chat, kde mu můžeš vše v šepotu (speciální funkce chatu, vyměněné zprávy nikdo neuvidí) vysvětlit. On Ti pravděpodobně navrhne řešení, poskytne Ti radu, utěší Tě. V případě, že by k napadení Tvé osoby došlo, se nestyď a neboj obrátit na kteréhokoliv Administrátora, kterému alespoň trochu důvěřuješ. Nikdo se Ti nebude smát, nikdo Tě nebude ponižovat, dostane se Ti nejlepší možné ochrany a útočníkům nejvyššího možného trestu.Další důležitou věcí je to, že pokud se dané útoky odehrávaly v chatu, bylo by vhodné pořídit si screenshot, aby bylo možné viníky následně z jejich činnosti usvědčit. To ale není nutné, pokud k problému dojde na stránkách, nebo Forumczech, odkud příspěvky smazat nelze bez pravomoci administrátorské.

Spor na Příběhu vzniká ve většině případů jen pro oživení děje a zápletky ve vlčím životě. V tomto případě se sebehorší stallkování, ponižování a vyhrožování (pokud k němu dochází od postavy, nikoliv od samotného hráče, například za // mimoherními lomítky //) je třeba brát s nadhledem, nejedná se o útok na Tvoji osobu, ale na postavu – na její smýšlení, její činy a její chování, nikoli na Tvé. Ovšem i zde může spor vyústit v něco, co se přenese buď mezi hráče (což je porušení základních pravidel, NEtaháme spory z Příběhu do Kecačky, ani jinam do reality), nebo to přesáhne mez únosnosti a daný hráč se potom bojí za svoji postavu hrát, apod. V případě, že jsi ten, který se bojí, opět neváhej a kontaktuj Administrátora, který Ti zcela určitě poskytne pomoc. A jak může vypadat takový spor čistě

Page 23: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

23

mezi vlky, nepřenosný do reality?Je nejdůležitější respektovat povahu své postavy. Tudíž pokud se Tvá postava raději do sporů nemíchá, druhé straně asi nezačne nadávat do Jardů a Mildů. A naopak, krvelačný a výbušný vlk se sotva nechá půl hodiny urážet, než varovně zavrčí.V první řadě se může jednat pouze o hádku. Hádka vlků může být dost zajímavá, není potřeba do ni tahat přemíru sprostých slov (obzvláště nevyhvězdičkovaných). V takovém případě se vlci mohou urážet, třebas že vlk vypadá moc jako vlk a vlčice moc jako vlčice, že vlk má mastnou srst a vlčice křivě postavené ucho, že jednomu táhne z tlamy, jak kdyby právě sežral lososa v rozkladu… Ovšem stále si dávej dobrý pozor na to, aby se nic z vlčího sporu nedostalo i mezi Tebe a druhého hráče.Druhou možností je souboj.

3.2. SoubojePokud se jedná jen o menší šarvátku, o nic nejde. Mnohdy to ale mezi vlky jiskří tak, že jde o život a o smrt a pokud včas nezasáhne například alfa, nebo nějaký jiný, nezávislý vlk, vše může skončit velmi ošklivě. Ale jednoduše to, aby někdo někoho zabil jen tak s domluvou se ne vždy stává a někdy se do sebe vlci pustí v souboji, oba vlci odmítají nechat toho druhého jít živého a hráči – ani jeden – o svého vlka přijít nechtějí, nebo ho nechtějí nechat prohrát. A v takovém případě je potřeba využít vlčích dovedností (neboli tlapiček na profilu vlka).Každý vlk je originál a každý vlk má nějaké dovednosti, které jsou zpravidla odlišné od dovedností jeho protivníka. Pokud už by se snad stalo, že se setkají dva vlci, kteří mají ve všech dovednostech tytéž hodnoty, vítězem souboje je vždy ten, který své útoky lépe popíše.První věcí, která je potřeba dodržovat je to, aby na každý souboj, který nemá jasně stanoveného vítěze předem (tedy na každý souboj, u kterého není hráči domluvený konec – například smrt jednoho z vlků, nebo ztráta nějaké končetiny, atp. …), dohlížel nezúčastněný administrátor (administrátor, který není jedním z bojujících vlků). Daný administrátor má potom právo vstoupit do děje jakožto Drak Přírody, vypravěč, nebo jednoduše upozorňuje hráče na případné nereálné, nebo nesprávné tahy v souboji. Např. v nedomluveném souboji „skočil jsem a ukousl mu ucho“, Ti tento tah bude jednoznačně zamítnut – a je jen na administrátorovi, zda jednoduše na nereálnost a tedy neplatnost upozorní z pozice administrátora, nebo z pozice Draka. Pokud chceš učinit takovýto výpad, je nezbytné rozepsat ho a dát šanci na obranu. Tedy například: „Skočil jsem mu po uchu a propíchl jej svými tesáky, zaryl jsem je co nejhlouběji to šlo a začal jsem škubat ve snaze mu poškodit co možná nejvíce nervů a cév.“ Ovšem již nepiš, zda jsi ucho utrhl, nebo nikoliv – k něčemu takovému může dojít až poté, co Tě soupeř nesetřese, nebo nebude se bránit a nezamezí Ti v pokračování… Nicméně na druhou stranu je tu pravděpodobnost a reálnost. Otázkou je, zda je možné, aby vlk utrhl druhému vlku např. končetinu, nebo ocas? Představ si vlastní ruku – uvědomuješ si, jak velká síla by musela působit, aby šlo část těla jen tak oddělit? Proto oddělování končetin, ocasů a vyrvávání kusů masa z těla bude málokdy uznáno. Což ovšem neznamená, že vlk nemůže po útoku o končetinu přijít – může, a to dost snadno, poškozením nervů může dojít k nekrotizaci a následnému odumření celé nohy, kterou je potom potřeba amputovat. Je zcela na vlkovi, zda si ji ukouše, nebo o pomoc požádá nějakého léčitele ze smečky.Další věcí je to, že většina vlků má velmi hustou srst – obzvláště v zimě. Proto je velmi málo pravděpodobné, aby při souboji po prvním škrábnutí, nedej svatý Rintintin po škrábnutí drápem (nejedná-li se o kočkovité šelmy a podobné), tekly potoky krve. Krev teče až po hlubokých kousnutích. Poněkud menší ochrannou vrstvu tvoří srst v létě, proto jsou v daném období vlčí těla poněkud citlivější, ale i přes to to neznamená, že drápem lze proříznout kůži. Nejsnáze zranitelnými místy bývají obvykle břicho, slabiny (=třísla a podpaží) a obličejová část lebky včetně uší. Kosti se nejlépe lámou při kousnutí na tlapkách, při správném úhlu lze zlomit i kost celé končetiny. Při úderu kopyty, nebo při silném úderu větší šelmy, například tlapou se mnohdy zlomí žebra, může dojít až ke

Page 24: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

24

vnitřnímu krvácení.A jak je tomu při porovnávání sil?Máme zavedeny čtyři dovednostní hodnoty a hodnoty magie. Dovednostmi jsou síla, výdrž, rychlost a inteligence, o kterých budeme nyní hovořit jako o procentech – na profilu Tvého vlka jsou však znázorněny v tlapičkách, přičemž každá jedna černá tlapička = 10% v dané dovednosti. Přesný přepočet z tlapiček na procenta je pro vás hráče však naprosto irelevantní, Tobě stačí pouze porovnávání jednotlivých hodnot, je absolutně nepotřebné znát přesná procenta.Síla určuje vlkovu schopnost a intenzitu, s jakou je schopen rozdávat útoky, jak moc jeho útoky mohou poškodit a ublížit soupeři. Zároveň udává, jak moc silný bude útok, provedený pomocí magie – ale pouze druhotně. Tedy v případě, že vlk použije magii, primární síla magie bude rovná tlapičce, ve které vlk použitou magii má. Pokud by se ale stalo, že proti sobě zaútočí dvě magie se stejnou tlapičkou, vyšší sílu bude mít ten vlk, který vyšší sílu má v této dovednosti.Výdrž, na rozdíl od síly určuje to, kolik vlk unese útoků. Určuje, kolik toho vlk „vydrží“, kolik ran je mu možné naložit, aniž by padl vyčerpaný k zemi. Udává mimo jiné i to, jak dlouho je vlk schopný bojovat, nebo vykonávat nějakou fyzicky náročnou činnost.Tedy pokud vlk S bude mít vyšší sílu (než je síla protivníka) a vlk V vyšší výdrž (než je síla protivníka) a tito dva vlci se dostanou do souboje mezi sebou: Vlk V má vyšší výdrž než je síla vlka S, a proto unese útoky (unést útoky ale neznamená „kousal mě, ale dělal jsem, že mi to nevadí“ → Ne, každý živý tvor cítí bolest. Někdy je menší – v případě velkého rozdílu dovedností -, někdy je větší, ale ignorování útoku, nereagování na útok, se bere jako porušování pravidel. Útok zkrátka bolí.). A pokud vlk S má nižší sílu, než je výdrž V, ale zároveň vyšší sílu, než je síla vlka V, je potřeba brát v potaz ještě výdrž vlka S – bude například vyšší, než síla vlka V, ale nižší, než výdrž vlka V. Aby sis to lépe představil: VLK S: výdrž=60%, síla=90%. VLK V: výdrž=100%, síla=50%. V takovémto případě bude vlk S rozdávat tvrdé rány, ale ne natolik silné, aby vlka V dostaly do kolen. Ale ani vlk V není silný natolik, aby porazil vlka S. V takovémto případě tedy přichází na řadu schopnosti hráčů – jejich schopnosti rozepsat se, taktika jejich útoků, a podobné vlastnosti.Rychlost je další dovedností, která tentokrát určuje, jak rychle vlk dokáže uhýbat před útoky a jak rychle je dokáže rozdávat. K tomu, aby bylo možné napsat jako reakci na ‚kousl jsem ho‘ něco ve stylu „včas jsem uhnul“, je zapotřebí rozdíl mezi dovednostmi protivníků minimálně čtyři tlapičky. (Tedy rychlost jednoho vlka bude o 4 tlapičky vyšší, než rychlost vlka druhého). Pokud rychlost není vyšší o 4 tlapičky, je možné napsat maximálně „ucukl jsem, ale ne dostatečně rychle, takže místo kousnutí do masa chytil jen moji srst“… V ideálním případě se ale řiď podle hesla „první slovo platí…“. Na rovnost rozdaných a získaných ran dohlíží administrátor, pochopitelně v závislosti na dovednostech a těchto pravidel.Inteligence by měla správně určovat to, jak moc inteligentní a rafinované plány dokáže vlk vymýšlet. Ke vší smůle ale, jen těžko lze odhadnout, jaká je pravděpodobnost nápadu A při inteligenci x za předpokladu melounu letícího z nebe. Proto se jako inteligence označuje především psychická síla. Schopnost odolávat psychickým útokům, ale také schopnost vyrovnávat se s životními nesnázemi. Inteligence je vlastně taková stabilita, kterou vlk má, schopnost vlka reagovat a přizpůsobovat se. Do jisté míry je na ní závislá i míra toho, jak moc schopný je vlk ovládat svoji magii.

3.3. Lovec a kořistJistě, zdá se to jako velmi snadná a normální situace. Vlk je lovec a tak loví, ale pomineme-li magii, která by se dle pravidel neměla používat na každém kroku, jsou jisté schopnosti. Ani kořist není tak hloupá, že by nechala k sobě přiblížit lovce jen tak, natož aby seděla do chvíle, než na ni vlk skočí. Ne, ne, a znovu ne.Na Niwatském území je sice hojnost, ale to neznamená, že kořist najdete na každém kroku a už vůbec to neznamená to, že se kořist nechá sama ulovit. Vlci jsou skupinoví štváči, společně štvou svoji

Page 25: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

25

kořist, dokud není dostatečně oslabená a až potom útočí. Takže není možné, aby každý lov šli, schovali se za keř a vyskočili na kořist. Vlčí skupina zkrátka běží tak dlouho, dokud se kořist nevyčerpá.Lovnou zvěří jsou obvykle početní obratlovci, jen výjimečně bezobratlí. Démoni a Mystické bytosti se nedají ulovit a natož zabít, na to mají příliš silný pud sebezáchovy.Je jasné, že jeden vlk si nemůže jít jen tak ulovit medvěda, protože ne všechna zvířata jsou slabší než vlci. Snaž se prosím vyhýbat samostatným lovům, vždy by se měli lovu účastnit (pokud se jedná o lov na zvíře větší, než zajíc) minimálně tři vlci a více. Stejně tak úspěšnost lovu bude 1:3 a více (tedy jeden lov úspěšný, tři neúspěšné) u skupin, ale 1:5 u jednotlivců. Kdo bude opakovaně lovit bez neúspěchů, bude potrestán, třeba i smazáním postavy. Lov vysloveně nesmí být vždy úspěšný. Vlci si z lovu často odnášejí mnohá zranění a často se vracejí bez kořisti i ke svým rodinám.Lov musí být také popsán, jednotlivé pohyby a úhybné manévry kořisti, ale i útoky vlka. Nelze lovit stylem „skočil jsem a utekla,“ nebo, ještě hůř „skočil jsem a zabil ji“. Jednoduše skoč, ano, ale předtím se ještě musíš plížit, zvěř honit a štvát a po skoku se musíš zakousnout a rvát kořist k zemi, kde ji teprve můžeš zabít. Lov bude popsán minimálně v pěti řádcích.

4. Zisky

4.1. Vlčí bodyVlčí body – zkráceně VB (jindy také Věrnostní body) – jsou zdejší platidlo, měna. Můžeš si za ně koupit něco z Obchodu – od nové postavy, přes magické talismany, až po extra magické útoky. Každá věc stojí určitý počet VB, které si musíš našetřit. Při koupi se body odečítají, to znamená, že VB nefungují jako ‚stupnice dárků‘ ale jako skutečné platidlo.Počet VB které máš, nalezneš na stránkách ve Stavu účtů, vedle jména Tvé hlavní postavy – což je z části i místo, sloužící jako pomyslný inventář. Nalezneš v něm hlavní i vedlejší postavy všech hráčů, počet VB, nebo dlouhodobější tresty. VB se počítají k Tobě, hráči, nikoli k jednotlivým postavám, tudíž ze své rezervy můžeš nakupovat všem svým postavám.

Možností, jak VB získat je mnoho. Mezi ty nejklasičtější patří: Účast v soutěži a následná výhra, nebo cena útěchy Hlasování v soutěži Odměna za aktivitu v akci Odměna za nějakou pomoc / mimořádný čin Odměna za dobře vykonanou práci Dar od jiného hráče Prodej již získaných předmětů

4.2. PatronPatrona můžeš získat v akcích, v soutěžích nebo v Obchodě. Ve všech těchto případech si patrona můžeš zaregistrovat hned v komentářích (a také se to od Tebe očekává). Vyhrát patrona není tak jednoduché a většinou se taková cena nedává, v Obchodě je patron poměrně drahá záležitost – tedy ano, patron je něco výjimečného a cenného.Patron se nedá darovat, je se svým vlkem do konce svého života. Když zemře vlk, zemře i patron – protože samostatně bez patrona jednoduše žít nemůže, ale v případě, že patron zemře, vlk může žít dál a následně může mít i další patrony.Registrace je velmi podobná registraci mazlíčků. Napíšeš jméno, do závorek potom (patron – jeho magie); druh – pohlaví + obrázekTakže to bude vypadat např. nějak takto:

Page 26: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

26

Annris (patron – Jed); Černý levhart s křídly – ♀

Jméno si můžeš vybrat libovolné, ovšem je jasné, že ani u patronů nejsou žádoucí PusinQy a Pepíčci.Magie je poněkud rozdílná, než u vlků – patronovu magii je možné si vybrat ze seznamu magií pro patrony. Síla magie patrona je rovná pěti tlapičkám magie vlka (a 5ti tlapičkám ve všech dovednostech). U patrona nezáleží dovednosti na velikosti, protože stejnou sílu má patron velký jako veverka i patron velký jako tyranosaurus Rex – nejen sílu magickou, ale i fyzickou. Jejich dovednostní schopnosti jsou rovny dovednostním schopnostem vlka (tedy myš s 5 tlapičkami v síle není stejně silná jako vlk s pěti tlapičkami. Ovšem patron myš ano).Druh je libovolný.Pohlaví opět samec, hermafrodit nebo samice (♂/∅/♀).U obrázku platí, že by měl odpovídat druhu (a pohlaví) daného patrona.Existují dva typy patronů, obvyklý patron – kterého si můžete koupit v obchodě, nebo vyhrát – nebo duopatron – který je velmi vzácný a dá se pouze vyhrát, takže si ho nikde nemůžete koupit. A to jen vzácně se vyhrává.

Jakmile patrona získáš, začne se Ti v hlavě ozývat jakožto hlas. S hlasem lze mluvit myšlenkami, ty myšlenky však nejsou slyšet – stejně jako není slyšet nikdy to, co říká patron v hlavě svého majitele. Vyvolat patrona (= patron se zhmotní) lze pouze v případě, že je Tvůj vlk, nebo jeho velice blízký, ve smrtelném nebezpečí. Patron se v tom okamžiku začne zhmotňovat – nejdříve jako průhledná mlhovina, potom jako čistě bílá, oslňující záře a nakonec se zhmotní ve své skutečné podobě. Od prvního zhmotnění se může zhmotňovat dle libosti, stejně tak se může ale stahovat do vlčí hlavy. Z vlčí hlavy může komunikovat pouze s tím vlkem, který ho vlastní a ve zhmotněné podobě může komunikovat také v mysli svého vlastníka, ale někteří jedinci se dokonce naučí i mluvit nahlas. To je ale spíše výjimkou, chce to dlouhé roky tréninku.Duopatroni už to mají poněkud složitější. Jsou to dva patroni pro dva vlky, kteří se získají v případě, když jsou dva vlci v ohrožení života a jeden je schopen obětovat se (pro) druhému(ho). Tito patroni jsou dvojčata, která k sobě mají velmi blízko, ale musela se rozdělit, takže musí vypadat skoro stejně a měli by mít stejné pohlaví a magii. Dvěma vlkům se na hruď v místě, kde mají srdce, vypálí zrcadlově jizvy, které budou přesně stejné, jako vypadají oba duopatroni. Ale pozor, pokud dojde k dalšímu setkání dvou vlků s duopatrony (před jejich vyvoláním), jizvy začnou pálit tak, že od sebe budou vlci muset odejít. Jinak jizva nebolí. Nedá se s nimi před vyvoláním komunikovat, ale oni se můžou mezi sebou domlouvat v hlavách svých vlků kdykoli chtějí.Ovšem vyvolání těchto patronů je už zase o něco složitější než vyvolání normálního patrona. Dvojice vlků se musí setkat s vlkem, který zná starobylé zaklínadlo (toto zaklínadlo znají jen ti, kteří jej již někdy v Niwatu ve hře slyšeli, tedy buď některý z Elitních, nebo samotný majitel duopatrona), kterým patrona vyvolá. Při vyvolávání je potřeba začínat šeptem, potom hlas zvyšovat – majitele jizvy začnou nejdříve jen lehce pálit, později však již nesnesitelně bolí a nakonec z jizev vytryskne krev – krátce na to jsou všichni hmotní vlci v okruhu několika metrů odhozeni od sebe velkou silovou vlnou. Následně

Page 27: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

27

se nad hlavou vlků začne zhmotňovat bílá mlhovina a zbytek probíhá jako u obvyklého patrona jen s tím rozdílem, že vlci mající duopatrony jsou spolu již navždy podvědomě spoutáni a duopatroni si mohou mezi sebou vyměňovat informace v hlavách svých vlků, i když jsou velmi vzdáleni.

4.3. MazlíčekMazlíčka můžeš získat několika způsoby. Buď výhrou v soutěži / akci – mazlíčka dostaneš jako odměnu za aktivitu v akci, nebo povedený výtvor zaslaný do soutěže, nebo zakoupením v Obchodě, nebo věnováním – mazlíčka Ti někdo daruje, nebo jej přesuneš od jedné postavy k druhé. Mazlíček není samostatná postava, nemá tudíž profil na stránkách ani na Blueforu a nemůže se samostatně zlepšovat v dovednostech. Může se však účastnit akcí, přičemž výhra nepřipadá mazlíčkovi, ale vlastníkovi mazlíčka.Ovšem pozor, mazlíček, stejně jako kterákoliv jiná výhra, může propadnout. A pokud o něj nechceš přijít, ihned po získání si jej zaregistruj (do komentářů pod vyhodnocení dané soutěže nebo akce, při prosbě o koupi v Obchodě, nebo těsně po přesunu do komentáře pod stejným článkem, kde je zveřejněna prosba o přesun). Na registraci máš týden, po týdnu lze mazlíčka považovat na propadlého, není-li psáno jinak. Pokud se ale přeci jen na profilu Tvé postavy objeví neregistrovaný mazlíček, napiš jeho registraci do TZ (Tématu změn) a to následně:Jméno; druh – pohlaví (♂/∅/♀) a obrázek.Pravidla pro jméno mazlíčka jsou totožná, jako pro jméno postavy – tedy nic nesmyslného. Výjimečně bychom schválili snad i Pepíčka.Druhů je na výběr veškerá fauna, nacházející se ve volné přírodě Evropy a Asie. Ovšem pozor, druh mazlíčka se musí shodovat s velikostí, kterou sis zakoupil / kterou jsi dostal. Minislony taky neschvalujeme. Tedy například mazlíček hmyz nemůže být kočka a malá šelma nebude tygr. A pokud si registruješ mazlíčka ještě jako mládě, přihlížej k tomu, jaký bude v dospělosti, tzn. mládě tygra se, za žádných okolností, nestane malou šelmou. Malý živočich je do 50ti cm včetně, přičemž těch 50cm je nejvyšší výška i mezi pohlavím (tedy pokud bude mít samice 40cm, ale samec 60cm, již se nejedná o malého živočicha, ale o středního). Střední živočich je do 1m včetně (s pravidly stejnými, jako u malých). Velký živočich je do 1,5m včetně (stejně jako u předešlých). A mega živočich je cokoliv, co je větší než 1,5 metru, ale není mýtickou / magickou bytostí, kterou není možné mít za mazlíčka. Pokud by někdo získal středního živočicha, je možné si zaregistrovat živočicha menšího, ale ne naopak, není ani možné mít z malého živočicha hmyz. Dbej také na to, že mazlíčci musí mít reálné zbarvení a samozřejmě musí být existujícího druhu.Pohlaví – ♂ pro samce, ♀ pro samici, ∅ pro hermafrodita. Mezi psy se ale samozřejmě hermafroditi nevyskytují, zatímco hlemýžď zahradní holčička nebude.A nakonec to bude vypadat třeba takto:Tlapička; kočka domácí – ♀

A jelikož i takový mazlíček je vlastně stvoření živé, i mazlíček může mít potomky. Ovšem tato věc je vázána velkým množstvím pravidel a zabřeznout a porodit mladé se podaří jen málokteré samici. Zvířata chtějí mláďata jen v říji. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro to, aby mohla samice – mazlíček – zabřeznout je ta, že se se samcem – také mazlíčkem, navíc stejného druhu – už musí nějakou dobu znát a stýkat (mluvíme zde o samci a samici, ovšem je to možné i jinak, například u hermafroditů bychom těžko hledali samce pro samici. Ovšem není možná partenogeneze – kdy

Page 28: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

28

samice nepotřebuje oplodnění samčí pohlavní buňkou). Je nutné, aby obě zvířata – jak samec, tak samice – byla mazlíčky – je irelevantní, jestli mazlíčky jediného, nebo dvou vlků, ale nesmí se jednat o samostatnou postavu, nebo postavu, která se samovolně vyskytla v příběhu.Dva týdny po té, co byla samice nakryta samcem, je nezbytné napsat do TZ (Tématu změn) a požádat o rozsudek Draka Přírody. Přilož odkaz na několik setkání partnerů (odkaz na příspěvky v Příběhu, nebo na SH) a odkaz na samotné nakrytí (na příspěvek, kde se mazlíčci rozhodli mít potomky). Potom čekej na rozsudek, jedině Drak Přírody určí, zda samice zabřezla, nebo nikoli. Pokud ne, je nezbytné čekat alespoň měsíc, než může nadejít další krytí. Pokud zabřezla, tím dnem mohou začít mláďata kopat. Za mláďata ale hraje jedině hráč, jehož vlk vlastní onu samici. Čtrnáct následujících dní je samice unavenější, protivnější a méně aktivní, až přesně 30 dní po nakrytí může porodit. Pokud se se začátkem porodu samice zpozdí, mláďata automaticky umírají. 30. den tedy samice začne rodit, vyhledá osamocené místečko a nechá vše na přírodě. V tu samou chvíli hráč, vlastnící vlka, který vlastní onu samici, napíše opět do TZ a dá odkaz na příspěvek, kde samice začíná rodit. Následně napíše Drak Přírody (jeho psaní se může zpozdit, ale to již nemá na samotný porod vliv – pokud samice rodit začala včas). Drak Přírody napíše, zda se nějaké mládě vůbec narodilo živé (narození živého mazlíčka je velkým štěstím a náhodou, pravděpodobnější je bohužel to, že všechna mláďata zemřou ihned po porodu, nebo se rovnou mrtvá narodí) a pokud se nějaké mládě přeci jen narodilo, Drak Přírody určí, jakou barvu dané mládě bude mít a jakého bude pohlaví. Daný narozený mazlíček se musí do týdne registrovat (podle výše uvedeného vzorce) do TZ, jinak je brán za mrtvého. Pokud se zaregistruje, mazlíček připadá tomu vlkovi, jehož samice porodila. Daný vlk potom může s mládětem nakládat podle svého – darovat jej, prodat jej.Speciálním typem mazlíčků jsou mýtičtí kamarádi. Jsou to tvorové z legend a mýtů. Mnoho se o nich neví, jen to, co se vypráví. Někdy, čas od času, se někteří z těchto tvorů rozhodnou přidružit k vlkům a vytvoří si s nimi pevné, nerozlučné pouto. Stanou se přáteli na celý život. V tomto případě se stávají jedinci smrtelnými a jejich život je pevně svázaný s životem vlka, kterého si vyvolí za svého partnera. Nedají se koupit a vlk sám o sobě je nikdy nenajde, jsou to jen velmi vzácné výhry. Na Příběhu může život mýtického zvířátka a vlka svést dohromady jen Drak Osudu. Pro komunikaci s těmito mazlíčky je zapotřebí vlastnit komunikaci s mýtickými bytostmi, bez ní nelze s mazlíčky mluvit a ani Ti nebudou pomáhat. Mýtičtí kamarádi se nemohou rozmnožovat.

4.4. ÚkrytÚkryt je místo, kde se vlk může schovat, spát i jíst, kde může vychovávat vlčata a trávit deštivé dny. Úkryt je zkrátka něco jako domov vlka.Úkryt je však za VB (případně může být výhrou) a v případě, že chceš mít velký prostor, musíš počítat s velkou částkou, nebo velkou snahou. Ale proč je úkryt tak drahý, proč si nemůžeš zkrátka vyhrabat noru někde v Táboře? To samozřejmě také můžeš, ale Tvé doupě nebude mít takové výhody, jako má magický úkryt.Jedna z nejlepších věcí na úkrytu je, že se do ní nemůže dostat nikdo jiný než Ty, alfy a někdo, koho jsi Ty sám pozval, drahý hráči. Ostatní vlci úkryt ani nevidí, takže není možné, aby Tě ve Tvém úkrytu překvapil nějaký cizí vlk. Pokud se rozhodneš nějakého vlka pozvat nebo mu dát stálé povolení, musíš to napsat do TZ (Tématu Změn). Př.: „Dávám povolení ke vstupu do mého doupěte Vlčí Brloh vlkovi Cavalierovi.“ Od tohoto okamžiku může Tebou pozvaný vlk vstupovat do Tvého doupěte a vidí ho. Avšak pozvaný vlk už dále nemůže zvát další vlky – toto právo má pouze skutečný majitel úkrytu.Úkryty nejsou jen pro vlky, můžeš si zaregistrovat mimo jeskyně i hnízda, domečky, chatrče, domky a domy, což z úkrytů činí věc, kterou si může koupit každý na Niwatu – vlci, živočichové i lidé.Na profilu, pokud si úkryt koupíš, se Ti objeví jméno úkrytu, lokalizace a velikost. Registraci úkrytu je možné zaslat pouze v případě, že si úkryt koupíš / vyhraješ. Do úkrytu si můžeš koupit i další vybavení, které najdeš v obchodě. Patří mezi ně třeba světlo Siria, mechový koberec nebo clona proti

Page 29: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

29

větru. Tyto předměty může vlk někde najít, např. v lese nebo na hranicích, to už je na Tobě.Úkryty mají však také několik velikostí – v případě, že máš např. malou jeskyni a koupíš si v obchodě jeskyni velkou, pro toho samého vlka, není možné tyto dvě jeskyně k sobě přičíst (jejich velikost) ale Tvůj vlk má jednoduše dvě jeskyně – jednou velkou a jednu malou. Úkryt by se měl nacházet někde mimo Tábor, avšak kdekoliv na území Niwatu (vyjma domů a domků, které mohou být postaveny pouze ve městě, nebo vesnici). Velikost je sepsána šířka x délka x výška. Tedy 1 x 2 x 1,5 m znamená, že úkryt je široký 1m, dlouhý 2m a vysoký 1,5m. Velikosti a druhy úkrytů: Malá jeskyně - prostor jeskyně 1 x 2 x 1,5 m až 4 x 4 x 2 m; na zemi se nacházejí kameny, nebo štěrk. Sřední jeskyně - prostor jeskyně 5 x 5 x 3 m až 9 x 9 x 5 m; na zemi se nacházejí kameny, písek, štěrk, nebo hlína. Velká jeskyně - prostor jeskyně 10 x 10 x 5 m až 15 x 15 x 5 m; na zemi se nacházejí kameny, písek, štěrk, nebo hlína. Malé hnízdo - prostor hnízda s poloměrem 5 cm až 10 cm; je pevné, sestavěné z klacíčků a bahna, má tendence se kývat ve větru. Střední hnízdo - prostor hnízda s poloměrem 10 cm až 50 cm; je pevné, sestavěné z klacíčků, bahna a slin. Při bouřce se lehce pohybuje. Velké hnízdo - prostor hnízda s poloměrem 50 cm až 1,5 m; je pevné, sestavěné z klacíčků, bahna a slin. Nerozhoupe jej ani tornádo – ani strom, který je chráněn spolu s velkým hnízdem. Malý domeček na stromě - prostor domečku 0,4 x 0,4 x 0,3 m až 1 x 1 x 0,6 m; dřevěný, přichycený ke stromu, má tendence se kývat ve větru. Sřední domeček - prostor domečku 1 x 1 x 0,6 m až 1,8 x 1,8 x 1 m; dřevěný, pevně přichycený ke stromu. Při bouřce se lehce pohybuje. Velký domeček - prostor domečku 2 x 2 x 1 m až 3 x 3 x 1 m; dřevěný, pevně přichycený ke stromu. Nerozhoupe jej ani tornádo – ani strom, který je chráněn spolu s velkým domečkem. Malá chatrč - prostor chatrče 10 x 10 x 5 m až 15 x 15 x 5 m; v chatrči je postel, stůl, židle a několik poliček. Sřední domek - prostor domku 15 x 15 x 13 m až 19 x 19 x 15 m; v domku je postel, židle, stůl, pracovní linka, poličky a skříně. Velký dům - prostor domu 20 x 20 x 15 m až 25 x 25 x 15 m; v domě se nachází téměř vše, co v Tvé domácnosti.

5. Hráč

5.1. Ostatní hráči Kolem sebe máme spoustu dalších hráčů, kteří hrají Niwat stejně jako Ty. Někteří jsou sympatičtí, někteří zase tolik ne. Jak se k nim ale chovat? Jsou nějaké meze? Samozřejmě že jsou. Je jasné, že někteří mají na internetu víc sebejistoty než v realitě, přesto se ke spoluhráčům musíš chovat přiměřeně. Pokud Ti někdo zrovna nepadl do oka, je zbytečné na něj vyjíždět při každé chybě nebo se k němu chovat nevraživě. Samozřejmě si ho nemusíš všímat, pokud Tě nějak obtěžuje, ale dej pozor, aby to nepřerostlo v ignoraci.Pokud Ti někdo vyloženě nesedí, můžeš trávit čas s lidmi, co Ti vyhovují a máš je rád, drahý hráči. Není důvod vytvářet konflikty. Za moc hrubé chování bys mohl dostat trest v podobě černé/ých skvrn/y.Ke každému hráči bychom se všichni měli chovat tak, aby to bylo v mezích slušnosti, nikoho nic nepohoršovalo, nebo neuráželo.Potom jsou tu Administrátoři, ke kterým je třeba chovat více úcty. Je normální, když s někým

Page 30: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

30

nesouhlasíte na Kecačce, ale s Administrátorem se, např. v případě Tvého rozsudku a trestu, nesmí hádat. Samozřejmě můžeš říct, že s výsledkem nesouhlasíš, ale není možné trest odmítnout. Co administrátor řekne, to platí, takže když Tě napomene na příběhu, nebudeš ho ignorovat.Solidní, přátelský hráč je rozumný hráč.

Základním pravidlem u nás v Niwatu je, že jsme rodina. Druhá. Druhá rodina, která si pomáhá… Proto prosím zapomeň na všechny neduhy z reálného světa, zapomeň na pomluvy, drby, přetvářku. Vadí-li Ti něco na někom, řekni mu to (když už tedy nemůžeš jednoduše danou věc ignorovat). Často se setkáváme s nováčky, s dětmi, které mají problémy s gramatikou. Pravdou je, že většina z nás začínala s úděsnými chybami, ale zároveň jsme se všichni hraním tady na Niwatu dostali nesmírně vysoko, co se psaní týče. Z dítěte, které bylo schopné napsat ve větě „Šel jsem lesem Přátelství a uviděl modrobílé štěně.“ pět chyb se rázem stane osobnost, které bez pozastavování se napíše – a zcela bezchybně – například souvětí, jako je toto: „Mně se to nikdy nelíbilo, sousedovi psi vždy štěkali tak, že se mi nedostávalo dostatečného klidu pro výzkum nové kocourkovské protilátky, praskala mi z toho nejen ucha u všech mých oblíbených hrnců, ale dokonce i moje vlastní uši.“ Ovšem nic není zadarmo a tento vzestup stál nervy mnoho hráčů, kteří danou osobu opravovali, ukazovali jí, kde má chyby a trpělivě jí vysvětlovali, proč to má být tak a nikoliv onak. Prosíme tímto i Tebe, aby ses nechal případně pokorně opravit, pokud napíšeš něco, co je špatně, jelikož čeština je krásný jazyk, skrývající nesčetné slovní zvukomalebné smyčky a mělo by být považováno za nejvyšší zločin, tento jazyk komolit neznalostí gramatiky. Nehledě na to, že RPG je založená na psaní a „výdat v odechovím tekstu chiby jako tydle je opravdicky bolestiví“. Ovšem na druhou stranu tím nemyslím to, abyste začali ihned kdekoho kamenovat za překliknutí se, nebo drobnou chybku. Stačí pouze oznámit něco ve stylu „Heleď, nechci rýpat… ale slovo ‚bílý‘ se píše s měkkým i po B a tvrdým y po L… ‚býlí‘ ve spojitosti s vlkem mi rve oči, ale dalo by se to použít, pokud bys psala o nějaké bylině, třeba že ‚babička sušila býlí ve světnici.‘ Nezlob se, ale já si nemohl pomoct…“ Tedy ano, vlastně se ještě dotyčnému omluvíš za to, že sis dovolil jej opravit. Ovšem slušnosti není nikdy dost, ne? Zároveň si v rámci zaučování nováčků můžeš vzít někoho na starost, založit si s ním např. SH a pokud bude souhlasit, trpělivě mu můžeš vysvětlovat všechny gramatické jevy, ve kterých bude chybovat.Nicméně, jak bylo již zmíněno výše, chováme se hlavně jako rodina. Trvám na tom, abys respektoval ostatní, a oni na oplátku budou respektovat Tebe. Přijdeš-li například do Kecačky, je slušnost pozdravit ostatní hráče, stejně tak jako je slušnost ostatních hráčů pozdravit Tebe. Bavíte-li se o něčem, neignoruj slova a názory ostatních, ale snaž se jim jejich názor nebrat – nebo pokud máš pocit, že jejich názor je špatný, pokus se jim vysvětlit, proč si myslíš, že Tvůj je lepší, dávej důkazy a argumenty, ale nehádej se. Je slušné prosit, pokud něco žádáš, nebo děkovat, pokud Ti někdo vyhoví.Přijdeli někdo s problémem, pokus se mu pomoct, je-li to v Tvých silách. Často starší hráči pomáhají mladším se složitou látkou probíranou ve škole, které nerozumí, pomáhají kontrolovat seminárky, vyhledávat informace pro projekty. Nebo jednoduše vytváříme psychickou oporu těm, kteří mají problémy například doma, rozvádějící se rodiče, úmrtí mazlíčka… často k úlevě stačí, aby se osoba pouze vypovídala, nebo vypsala. A tak či onak, každému se udělá lépe když ví, že je někdo, komu není lhostejný, obzvlášť v těžké životní situaci. Stejně tak popřání dobrého rána, příjemných snů, nebo třeba brzkého uzdravení ještě nikomu neublížilo, ale naopak, příjemci dokáže vyčarovat úsměv na tváři.Uvědom si, že vstupem do této RPG ze sebe děláš součást naší rodiny a chovej se podle toho… a my Tě přijmeme.Jak již bylo zmíněno, důležitou věcí je chování se mezi námi navzájem. Ovšem v každé skupině, která má fungovat, musí být někdo kdo o věcech má větší přehled, než ostatní a má možnost a práva řešit případné spory. Někdo, kdo musí být respektován. U nás tuto část společnosti tvoří administrátoři. Jsou rozděleni na Hlavní administrátory, Administrátory a Pasivní administrátory. O jejich

Page 31: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

31

pravomocech bude více zmíněno až později, ale důležité je, abys věděl, že oni jsou ti, kteří mají pravdu, i když ji ve skutečnosti nemají. Nejvyšší slovo má Hlavní administrátor, hned za ním Administrátor. Pasivní administrátor je někdo, kdo byl Administrátorem, nebo Hlavním administrátorem, ale nebyl schopen svoji práci dostatečně vykonávat, má proto o pravidlech přehled, ovšem jeho slovo nemá takovou váhu jako u zbylých dvou skupin administrátorů. A obecně doporučuji naslouchat vlkům s vysokým postem – alfa, beta, případně i gamma. Jedná se zpravidla o aktivní, spolehlivé hráče, kteří již jsou na Niwatu nějakou dobu a je tedy více než pravděpodobné, že vědí o tom, jak to u nás funguje.

5.2. MultiRPGPokud chceš mít více postav, jediný povolený způsob je je nějak získat. Přísné porušení pravidel je zakládat si tzv. multiúčty. Co jsou to multiúčty? To jsou postavy, které byly založené bez povolení/bez jejich získání. Postavy, které byly založeny nelegálně. V Niwatu je možné si založit pouze 1. postavu a další už musíš vyhrát nebo si je koupit, případně je od někoho dostat či mít povolení hrát za vlče. Takže jeden hráč nemůže mít více hlavních postav, nemůže mít dvě identity. Takové multiúčty časem vyjdou najevo a pak Tě může postihnout nemalý trest, takže se multiúčtům vyhni velkým obloukem.Mnoho hráčů má více než jednu postavu. Další postavy si buď koupili v obchodě za VB, někdo jim je daroval (takové darování však nemusí být vždy schváleno Administrátorem!), vyhráli je v akci, nebo je někdo požádal o hru za vlče a Administrátoři mu další postavu schválili. Schválení vlčete hodně závisí na aktivitě a počtu postav. Pokud máš více než 3 postavy, či špatně píšeš, pravděpodobně Ti administrátoři další neschválí. To se ale může stát i hráči s jednou postavou, který je málo aktivní nebo je na Niwatu jen krátce. Nemá smysl žádat o vlče v případě, že ses zaregistroval méně než před 14 dny. S vlčaty je ještě ta potíž, že žádat nesmíš Ty, hráči, ale musí požádat rodič daného vlčete Tebe o to, abys za ono vlče hrál. Pokud bys rodiče žádal Ty, koleduješ si o problém (pokud již postavu máš).Pokud se rozhodneš mít více postav, nejprve si pořádně rozmysli, jestli za ně budeš stíhat hrát. Každý vlk se občas potřebuje najíst a napít, s někým se setkat atd., je zbytečné mít postavy, které jen spí.V případě, že jsi na Niwatu již dříve hrál, ale Tvé postavy jsou již mrtvé / byl jsi vyhozen / odešel jsi, je nezbytné tuto informaci sdělit Administrátorům, například v Tématu změn, nebo to zmínit při registraci a zřejmě dané postavy uvést i jako vedlejší (tedy napsat si je na profil, alespoň tu bývalou hlavní).

V případě, že máš více postav momentálně aktivních na Příběhu a nechceš se odhlašovat a přihlašovat na profil druhé a první postavy, je možné napsat za postavu A z profilu B (jen v případě, že profil A i B je profil, patřící Tvým postavám – nebo že máš právo psát za vlka A a jsi vlk B, nebo naopak…).V takovém případě je ale potřeba dodržet určitý vzhled příspěvku. Nejideálnější je profilový obrázek a vytučněné jméno postavy, za kterou píšeš – a zarovnáno na střed, tedy například z profilu vlka B:

Darkness (vlk A)

Místo, kde se nacházíHerní text o tom, co Darkness (vlk A) dělala. To už se píše stejným stylem, jako bys psal z profilu samotného vlka A. Tohoto zarovnání dosáhneš tak, že úplně nahoře, jako první část příspěvku, napíšeš .<> potom dáš Enter [*sem vložíš obrázek bez mezer mezi hvězdičkami a textem a bez mezer mezi hvězdičkami a závorkami*] dáš další enter a **do hvězdiček** napíšeš jméno – mezi hvězdičkami a textem nesmí být mezera.

Page 32: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

32

.<>[*Obrázek bez mezer mezi hvězdičkami a textem a bez mezer mezi hvězdičkami a závorkami*]**Jméno vlka bez mezer mezi jménem a hvězdičkami**

Často takováto úprava však není možná, proto je nutné jméno vlka zvýraznit. Například jméno vlka a před něj napsat tři === a bez mezery. Například tedy z profilu vlka B:

Darkness (vlk A)Místo, kde se nacházíHerní text o tom, co Darkness (vlk A) dělala. To už se píše stejným stylem, jako bys psal z profilu samotného vlka A. Tohoto dosáhneš takto: ===Drakness (vlk A)

Jiné přepisování, málo výrazné, pak jen dělá nepořádek v příběhu. Zároveň prosíme, aby ses, drahý hráči, pokusil co nejvíce psát z profilu správného vlka, nebo abys používal primárně první možnost. Není to těžké, ale vypadá to mnohem lépe.

Pokud máš více než jednu postavu, je nezbytné napsat jména všech dalších živých postav (mrtvé nejsou nezbytně nutné) na svůj účet do Bluefora, do „Bia“. U každé postavy, kterou vlastníš, je nezbytné mít na profilu na blueforu zapsanou hlavní postavu (její jméno a upozornění na to, že právě ona je ta hlavní) a jména všech postav vedlejších.

5.3. Účast v akcíchAkce většinou probíhají jednotlivě ve smečkách nebo to mohou být akce pro všechny. Do smečkových akcí se mohou zapojit jen vlci ze smečky (pokud není psáno jinak). Akce, její průběh a odměny se většinou zobrazí na stránkách. V komentářích pod daným příspěvkem se můžeš do akce přihlásit (je-li to potřeba).V momentě, kdy akce začne, je třeba hrát podle pravidel příběhu (není-li psáno jinak). Potom mohou existovat i další pravidla speciálně vytvořená pro akci (mimo akci tedy neplatí). Všechna pravidla a podmínky je nutné akceptovat a řídit se podle nich. Pravidla pro akci, pokud by se křížila s pravidly pro příběh, mají větší sílu. I pokud bude akce probíhat na fóru příběhu, neplatí pravidla příběhu, ale pravidla akce (pokud se ta pravidla liší, nebo kříží).Dále je důležitý děj akce. Akce totiž bývá zpravidla nějaký speciální děj, ve kterém se musíš bránit, přemýšlet atp. Akce není příběh obyčejného života. Děj je určen už od začátku těmi, kdo akci publikovali a vymysleli, takže ho nejde nijak měnit a Tvůj vlk se musí chovat podle psaného příběhu. Většinou bývá nějaká část akce zcela na vlcích, kde se mohou rozhodovat podle sebe, ale není to pravidlem. V Akcích se tedy obvykle reaguje na příspěvky Draka Osudu, nebo Draka Přírody, ale často i na příspěvky autora akce – nebo vedoucího, kterým může být například alfa pro smečku, ale i vychovatel vlčat při akci pro vlčata…Akce má vždy nějakou zápletku, kterou by vlci měli vyřešit. Tato zápletka je předem daná a nelze ji přehlížet!Tvé odměny z akce se odvíjí od Tvé aktivity a délky příspěvků, ale i počtu příspěvků – toto vše záleží na tom, kdo akci vyhodnocuje a není možné ho nijak ovlivňovat. Odměny můžou být různé, od VB po mazlíčky a nové postavy. Odměny si je možné rozdělit do deseti dní od vyhodnocení, jinak propadnou a nelze je vrátit zpět. U jednotlivých odměn (buď v Tvém komentáři, nebo na stránce vyhodnocení akce) bude po zapsání napsáno např. „zapsáno“. Tou chvílí můžeš vyhranou věc používat, do té doby nikoliv.

Page 33: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

33

5.4. Účast v QuestechQuesty jsou mimoherní inRPG hry, které jsou v podobě malých akcí poskytovány hráčům. Výpis Questů, na které se můžeš zaregistrovat, nalezneš na stránkách – Hra – Akce(Označovány [A]) a Questy(označovány [Q]). Každý Quest má předem jasně stanovená pravidla a podmínky pro registraci a uskutečnění, např. pokud je nezbytné, aby celá skupina vlků měla dohromady osm tlapiček v síle, pak to znamená, že pokud se registruje osm vlků, z čehož každý má přesně jednu tlapičku síly, je vše v pořádku. Stejně tak je v pořádku jeden vlk s přesně osmi tlapičkami síly. Pokud se však registruje osm vlků, z čehož sedm má přesně jednu tlapičku síly a jeden 0,9 tlapiček, je potřeba ještě jeden vlk s 0,1 tlapičkou síly. Tedy součet tlapiček všech vlků musí být přesně rovný nezbytnému počtu tlapek a obecně, součet všech vlastností vlků musí splňovat podmínky, stanovené autorem Questu. Pokud se chceš do Questu zaregistrovat, musíš tak učinit v podobě komentáře pod Quest, do kterého napíšeš, se kterým vlkem se chceš účastnit a pak už jen musíš vyhledávat další hráče, kteří se s Tebou do Questu pustí a budou odpovídat podmínkám. Je potřeba nejen získat potřebné množství vlastností, ale zároveň je nezbytný i aktivní tým, protože za nesplněný Quest nepřipadají žádné odměny. Questy jako takové jsou jednodenní (potažmo vícedenní, až týdenní) akce, při kterých skupinka přihlášených vlků dostane úkol, který půjde plnit a platí zde stejná pravidla, jako při akcích.

5.5. Účast v soutěžíchSoutěže jsou obvykle zpestření pro hráče pořádané Administrátory. Každý Administrátor si může založit vlastní soutěž prakticky na jakékoli téma, které je jen na něj. Pokud ale Ty jako hráč dostaneš nápad na nějakou soutěž, je možné se domluvit s Administrátorem, který ji může (ale nemusí) uskutečnit. Pokud soutěž proběhne, dostaneš za tento nápad pár VB.Soutěže se publikují na Niwatských stránkách. Obvykle je po rozkliknutí vidět, kolik máš na zaslání času, kdy proběhne tzv. hlasování atd. Také se tu můžeš podívat na výhry a samozřejmě samotné zadání soutěže, které je nutno respektovat!Samozřejmě také musíš dodržovat základní pravidla a to, že ve Tvé tvorbě nesmí být žádný sexuální nebo příliš morbidní obsah a samozřejmě ani sprostá a nevhodná slova (nevyžaduje-li to zadání). Nesmíte se ani dopustit žádné urážky hráče (hráče jako osoby, která hraje za nějakého vlka).Je jasné, že Tvá tvorba musí být podle zadaných pravidel soutěže, takže pokud je psací, budeš psát a pokud má být text např. o Tvém vlkovi, prostě bude o Tvém vlkovi, jinak text nebude zařazen do soutěže.To, co zasíláš do soutěže musí být Tvá tvorba. Nelze zaslat do soutěže obrázek/text/báseň atp. někoho jiného. V tomto případě by se totiž jednalo o porušování autorských práv, což je vážná věc, za kterou si neseš vlastní zodpovědnost. Někdo, kdo poruší toto pravidlo, může dostat hodně velký počet Černých skvrn. Možná neumíš kreslit tak nádherně jako někteří jiní, ale pořád to není důvod k tomu, aby ses snížil na krádež cizí tvorby a vydávání jí za svou!Pokud je v pravidlech soutěže psané, že můžeš použít lineart (obrys), samozřejmě můžeš, ale ujisti se, že to tzv. ‚Free Lineart‘ a autor ho dává volně k použití. To samé platí u stock fotografií (fotografií volně k použití, kterými se můžeš inspirovat či je obkreslit).Pokud se soutěže chceš zúčastnit a Tvá tvorba neporušuje žádné z pravidel, můžeš se přihlásit na Tvůj účet na stránkách a do soutěže vložit svou tvorbu tím, že ji jednoduše ‚okomentuješ‘.Poté se čeká na hlasování (ne u všech soutěží bývá, ale většinou to tak je). To je samo o sobě velmi důležitá část soutěže. Vítěze si totiž hráči vybírají sami. (Pokud není psáno jinak. Pokud se však autor soutěže rozhodne, že hlasování neproběhne a bude vyhodnocovat sám, nesmí se soutěže účastnit. Jinak se vymyšlené soutěže může účastnit i samotný autor). Každý má určitý počet hlasů (pokud není zmíněn přímo v pravidlech soutěže, jsou to hlasy 3), který rozdělíš mezi vlky podle toho, jak se Ti jejich tvorba líbí. Nelze hlasovat pro sebe. Také není možné, abys nějaké hráče přemlouval, ať Ti dají hlas! Opět, toto je trestáno.

Page 34: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

34

Až skončí hlasování, zbývá už jen čekat na vyhodnocení, které provede Administrátor. Ten není povinen soutěž vyhlásit okamžitě! To znamená, že je zbytečné na to upozorňovat v Tématu změn (TZ).V momentě, kdy vyhodnocení proběhne, máš nějaký čas (určeno tím, kdo soutěž vymyslel) na to, aby sis rozdělil své výhry. Tyto výhry můžeš libovolně rozdělit mezi kterékoli své postavy, pokud není v soutěži psáno jinak (výhry začnou platit až v momentě, kdy je budeš mít zapsané na účtu, do té doby s nimi nelze nakládat, neboť je ještě prakticky nemáš).Administrátor není povinen zapsat výhry okamžitě. Má na to týden, a pokud si výhry rozdělíš, nepřijdeš o ně a Administrátor na ně s největší pravděpodobností nezapomene – je tedy zbytečné se ptát, jestli se na Tvé výhry nezapomnělo, když je ještě nedostal nikdo jiný.

5.6. AdministrátořiAdministrátor je hráč, který spravuje hru a stará se o její provoz.Každý má své povinnosti, které musí plnit – jeho funkce není jen o tom, že by ‚byl prostě lepší a užíval si výhod‘, administrátor hlavně musí pracovat.Hráči, kteří jsou administrátoři jsou ve hře dlouho a nestali se jimi jen tak – noví se vybírají velmi pečlivě.Aby ses stal/a administrátorem, musíš splňovat určitá kritéria – dobře a bez chyb psát, mít znalosti o hře, být aktivní a hlavně být sympatický, rozumný a přívětivý. Každý z administrátorů má na práci určité věci, které musí plnit, jinak se stane tzv. pasivním administrátorem a svá privilegia ztratí spolu se svou prací. Tato privilegia jsou výhody, které značně zjednodušují hru, avšak jsou úměrné tomu, jak hodně administrátoři pracují a většinou nejsou moc přehnané.Jakožto hráč, který se chce stát administrátorem, se nikomu nesmíš vnucovat. Administrátor by to měl mít v hlavě srovnané, jeho rozhodnutí by měla být nezaujatá, jeho chování by mělo být na úrovni. Každý administrátor má povinnost se ke každému chovat stejně spravedlivě a je tedy zbytečné se mu pokoušet mazat med kolem pusy nebo se jakkoli jinak pokoušet změnit jeho názor jakýmkoli prostřednictvím. Někteří administrátoři mají i právo veta – což znamená, že mohou udávat tresty i bez toho, aby došlo k porušení psaných pravidel. Můžeš Tedy dostat jakýkoli trest a nelze se bránit pravidly, protože v tomto případě na ně není brán žádný ohled. Slovo každého administrátora musíš dodržovat a řídit se podle něj, nelze ho neuposlechnout, avšak pokud máš podstatný důvod, lze s administrátorem nesouhlasit. V takovém případě je potřeba názor dalšího administrátora, který rozhodne, kdo je v právu.Nejvyšší slovo má hlavní administrátor, pod ním administrátor. Slova pasivního administrátora jsou stejně hodnotná, jako slova kteréhokoli jiného hráče, jelikož pasivní administrátor byl z týmu již vyloučen a nepodílí se tudíž na chodu hry, ani nemá pravomoce administrátorů. Proto ani, pokud je v pravidlech psáno „Administrátor“, neplatí toto označení pro administrátory pasivní, ale pouze pro Administrátory a Hlavní administrátory.Jak již bylo zmíněno výše, Administrátoři mají za svoji práci určitá privilegia. 1. Administráor má právo měnit profil svých postav jakkoli chce (vyjma magie a připisování si předmětů/dovedností/tlapiček magií/mazlíčků/patronů/extra magií/extra magických útoků, které nezískal/nezakoupil/nedostal) 2. Administrátor si může sám schválit obchody 3. Administrátor má, mimo jiné, také přístup do SD Administrátorů. 4. Administrátor může vytvářet libovolné Soutěže i Akce, ovšem za podmínky, že se bude primárně starat o jejich zapsání i vyhodnocení přesně v termínu. 5. Administrátor má právo kdykoliv (i pokud je to pouze v jeho samotném zájmu) uskutečnit akci v Obchodu na libovolný předmět/y. Tato akce musí však trvat minimálně 5 hodin od začátku, až do konce. 6. Administrátor má právo hrát za Draka Přírody i Draka Osudu, ale pouze v případě, že toto hraní nezasáhne do děje právě probíhající akce, nebo v případě, že se nejedná o rozsudek nad jeho vlastní postavou. 7. Administrátor má právo kohokoliv odměňovat jakýmkoliv počtem VB za jakoukoliv věc (v případě, že

Page 35: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

35

to nebude on sám), aniž by musel být sám vlastníkem daného počtu VB / předmětu a aniž by se mu daná věc / VB odečetly od jeho vlastního účtu.Někdy, pokud Administrátor pracuje dobře, může dostat za svou práci i odměny v podobě VB.

5.7. Obchodování Obchodování je častá záležitost, ke které jsou většinou potřeba VB. Ty můžeš utrácet v obchodě za nová vylepšení pro své postavy. Kupuje se tak, že pokud máš dostatek VB, napíšeš do komentářů, co chceš koupit, kolik toho chceš koupit a pro kterou postavu (Administrátoři by se jistě nezlobili, kdybys napsal cenu předmětů a rovnou ji odečetl od svého stavu účtů a napsal konečnou částku, která Ti na účtu zbude. Sice si to kontrolují, ale je to jednodušší. Je potřeba respektovat i to, které předměty jsou dostupné pro které postavy: živočich / vlk / člověk. U předmětu, který je dostupný pro danou postavu, je fajfka a druh ztučněn – Vlk , zatímco u předmětu pro danou postavu nedostupného je křížek a druh přeškrtnut – Živočich . Po napsání komentáře stačí jen počkat na schválení a zapsání a od chvíle, kdy se koupený předmět / schopnost / bonus objeví na Tvém profilu, můžeš jej začít používat. Ne dříve. Pochopitelně bude z Tvého účtu odečteno i patřičné množství VB. Pokud kupuješ mazlíčka / patrona / bytůstku, je nezbytné rovnou připsat i registraci.

Méně obvyklé jsou třeba půjčky – lze si půjčit jak VB, tak ostatní předměty. Půjčit si můžeš jedině od hráče, který tyto věci má a je ochoten Ti je půjčit. Avšak pokud tento obchod uskutečníš, je třeba dát pozor na to, že je to pouze na hráčích, jestli půjčenou věc vrátí nebo ne, takže v případě, že někomu půjčíš 1000 VB a on Ti je nevrátí, nemůžeš se dožadovat jejich vymáhání, protože je to čistě Tvá věc, jestli jsi svůj majetek svěřil do rukou nespolehlivého hráče. Ale i tady jde o karmu, takže věci poctivě vracej.Darovat předměty nebo VB je také možné – můžeš komukoli dát dar tím, že napíšeš pod Stav účtů, že daruješ to a to tomu a tomu hráči.Ale pozor! Půjčovat a darovat se dají pouze nějaké věci – nelze darovat/půjčit věci nehmotné či věci, které vlk přímo vyhrál, a jsou určené pouze jemu. Znamená to tedy, že pokud máš mazlíčka a máš k němu i komunikaci, darovat můžeš pouze mazlíčka (v realitě také můžeš darovat plyšáka, ale Tvá znalost angličtiny se někomu jen tak nepředá). Předávat se nesmí ani již zaregistrovaný patron, magie, schopnosti a již použité dovednosti. Můžeš ale darovat např. samoplnící misku na vodu nebo pírko pegase (obecně se mohou darovat předměty, úkryty a věci z úkrytů – ve vlastnictví zapsáno jako předměty a úkryt – a schopnosti, u kterých to nelze, stejně jako u magií, Extra magií, Extra magických útoků, Speciálních útoků, Speciálních schopností, Speciálních extra magií).Pokud chceš předmět prodat zpět do obchodu, můžeš, avšak se Ti bude navrácena jen polovina z původní ceny.A jak na příběhu stvoření k získané věci přijde?

Tlapičky magie a dovednosti se projeví tak, že vlk náhle pocítí zlepšení vlastních sil, lepší ovládání magie, větší rychlost, větší výdrž, případně se v nebezpečí projeví další část magie, „odemknutá“ získáním nové tlapičky. Patron začne nejdříve ode dne získání (zapsání) promlouvat ve vlkově hlavě. Pozor! Není možné, aby se okamžitě zhmotnil, o tom pojednává článek o patronech. Schopnosti, v podobě komunikací, čtení myšlenek, extra magických útoků (EMÚ), extra magie (EM) přivolání zvířecího obránce (ne vyvolání magického) se projeví nárazově – z ničeho nic. Komunikace a čtení myšlenek například při běžné procházce (vlk uslyší zvěř, nebo něčí myšlenky), EM a EMÚ třeba v ohrožení (vlk je v koutě a jak si přeje bránit se, EMÚ / EM zapůsobí), přivolání zvířete také v ohrožení (vlk si pomyslí „kéž by mi Ti mravenci mohli přijít na pomoc“ a oni přijdou) Ovšem jen na poprvé, potom to vlk může začít ovládat svévolně. Při vyvolání magického zvířecího obránce, nebo získání magického tělesného štítu nejprve vlk nalezne někde na území talisman (přívěsek, náramek, sponu). Při nalezení se mu v hlavě ozve hlas Draka Přírody: „Gratuluji Ti, právě jsi nalezl talisman,

Page 36: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

36

díky kterému budeš schopen vyvolat magického zvířecího obránce / tělesný štít proti ---. Opatruj jej dobře, a když budeš v nebezpečí, vzpomeň si na talisman – a on Ti pomůže / nos talisman při sobě a on Tě bude ochraňovat.“ Komunikace v mysli se může projevit čistou náhodou, kdy vlk si směrem k druhému něco pomyslí a druhý mu odpoví, aniž by to první skutečně vyslovil, stejně tak ovládání mysli lze zahrát stylem „kéž by udělal to a to“ a on to udělá, jelikož je to jednoduše v moci magie. Při získání mazlíčka si vlk ochočí nějaké zvířátko, které mu začne důvěřovat a pomáhat – ovšem komunikovat jen se zakoupenou komunikací. Magická bytůstka se u vlka například objeví „z nicoty“ a začne jej následovat. Magické talismany, misky, clony, pelíšky, světlo Siria a magickou výstroj vlk opět nalezne a Drak Přírody se vlkovi opět ozve v hlavě s vysvětlením, co nalezený (získaný) předmět přináší a umí, nebo jak jej používat. Vůně přírody a jeskynní květy se jednoduše v úkrytu objeví samy. Úkryt si vlk vybuduje sám, ale pokud je koupený, je místem absolutního bezpečí. A pozor – při koupi / získání úkrytu je nezbytné napsat registraci – ale až poté, co se Tvůj úkryt objeví na profilu Tvého vlka. V jiném případě Ti registrace nebude schválena (např. pokud úkryt vyhraješ, ale ještě není zapsaný, nemá smysl psát mu registraci, propadne).

Je nezbytné dodržovat pravidla a připomínky k jednotlivým předmětům, které jsou zveřejněny v obchodě, ačkoliv zde si je také probereme – ale pouze plošně, je-li v obchodě něco napsáno jinak, platí to, co je tam.

Komunikace: Funguje na principu, že vlk se naučí mluvit řečí daného druhu / zvířete. Nejen tedy, že touto řečí dokáže mluvit, ale dokonce jí i rozumí. Při komunikaci s hmyzem může vlastník komunikovat s mouchami, brouky, pavouky, do vodních živočichů patří ryby a obojživelníci, do plazů patří hadi, ještěrky, želvy a krokodýli, mezi hlodavce řadíme myši, zajíce, veverky, kapybary, dikobrazy, ptactvem jsou myšleni pěvci, šplhavci i další řády, ale i dravci a sovy. Býložravci zahrnují jak malá kůzlata, tak největší jeleny. Malé šelmy jsou šelmy do velikosti 80cm včetně, přičemž těch 80cm je nejvyšší výška jednoho pohlaví (tedy pokud bude mít samice 70cm, ale samec 90cm, již se nejedná o malou šelmu, ale o šelmu velkou). Jsou to například kuny, lasice, psovití, rysové a vydry. Velkými šelmami jsou myšlena zvířata vyšší, než 80 cm, jako například pumy, tygři, levharti, medvědi a někteří psovití. Mezi mýtické bytosti potom řadíme gryfy, fénixe, jednorožce a mýtické mazlíčky.

Extra magie: Extra magie je magie, ve které je možné získávat tlapičky a zvedat tak její sílu. Každá magie má však určitý okruh možného použití. Pokud se nejedná o magii primární, pak jsou všechny ostatní magie značně omezeny a jejich působnost také – zatímco vlk s vrozenou magií ohně dokáže nejen zapalovat, ale i hasit a s ohněm vytvářet různé obrazce, vlk s EM ohně dokáže jen zapalovat a hasit. Zkrátka schopnost ovládání není příliš rozvinutá. Oheň (zapálit, uhasit, usměrnit a otočit určitým směrem, vlastník však nemůže vzplanout a není proti ohni imunní), Voda (vyvolání vody je možné prakticky kdykoliv a kdekoliv, voda před vlkem může ustupovat a vlk je tak schopen zajistit, aby na něj např. nepršelo), Vzduch (dokáže vyvolat vánek, ale i vichřici, nemůže ale nikoho dusit, nebo zvedat), Země (ovládá pouze zemi, zemětřesení a popraskání země, ale ne kameny a rostliny, pouze hlínu), Rostliny (přiměje je vyrůst, různě se tvarovat, nedovede s nimi ale komunikovat), Kameny (přiměje je popraskat, přitáhnout, odsunout, nechat něco zkamenět), Elektřina / Blesk (dokáže něco zelektrizovat, poslat do toho elektrický proud, vyslat blesk, i kulový blesk, ale nedokáže s elektřinou zapálit oheň, nebo svítit, ani přivolat bouři), Světlo (může vytvářet různé světelné efekty nebo oslnit nepřítele v boji.) Teleportace (dokáže se přesunout z místa na místo, např. při 1 tlapičce jen max. o 5 metrů, s každou tlapičkou se zvětšuje vzdálenost o pět metrů), Telekineze (schopnost pohybovat s předměty pouze silou své vůle. Například hodit kámen, zvednout větev, přesunout třeba i sebe. Ale nedokáže létat), Gravitace (vlk dokáže měnit gravitaci u sebe nebo ostatních vlků, zvířat, či předmětů. Změnou gravitace může něco "přikovat" k zemi nebo naopak to uvést do stavu bez tíže,

Page 37: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

37

snížit nebo zvýšit (váhu) předmětu, či zvířete, ale nemůže ovládat pohyb předmětů - předmět si nepřitáhne, ani ho neodhodí).

5.8. Soukromé hrySoukromé hry se jinak značí zkratkou SH. Jsou to hry jen pro dva a více určených hráčů a do této hry nemůže zasáhnout žádný jiný vlk, než vlk, který je účastníkem nebo byl přizván (stačí, pokud byl přizván jen jedním z hráčů, kteří jsou v SH). Přizvat můžeš kohokoli, ale už je jen na něm, zda přizvání přijme a SH se zúčastní. V případě, že hráče přizveš, musíš to napsat do Tématu změn (TZ). Od této chvíle může přizvaný hrát na Tvé SH do konce, nebo dokud mu jeho právo nebude opět odebráno (to je potřeba opět oznámit v TZ). SH byly založeny na principu toho, že dva a více živočichů mohou hrát hru, do které jim nikdo – kromě alf jejich vlastní smečky, případně smečky, na jejímž území se nacházejí a kromě hlavních postav Administrátorů – nesmí zasahovat. Zmínění mají výjimku a mohou do hry kdykoliv vstoupit, bez ohlášení, bez pozvání a „bez pardonu“. Hra není ovlivněna časem, tzn. se jedna SH smí hrát i několik měsíců, přitom je však ve hře stále den a ještě ani jednou nenastala noc. V SH si také můžeš zvolit, kde budeš hrát (na území i mimo území), jaké bude roční období, kdy se vše bude odehrávat (lze třeba v budoucnosti nebo v minulosti) atd. SH můžeš mít aktivních neomezené množství a je jen na Tobě, jestli si je potom vlk bude pamatovat v příběhu a kdy si to bude pamatovat – respektive využívat to, co se v SH dozvěděl / naučil. Většinou se to dělá tak, že si vlk soukromou hru pamatuje až po jejím ukončení, ale je to čistě na Tvém uvážení. SH se odehrávají bez ohledu na to, co se momentálně děje s Tvým vlkem na příběhu, takže pokud je zrovna zraněný nebo je Tvá vlčice březí, v SH to tak být nemusí. Také není třeba brát ohledy na právě probíhající akce, které jsou, mimochodem, velmi často také formou SH (v Akci po území poletují duchové a v Příběhu je vše naprosto v pořádku).Standardní forma každé SH vypadá nějak takto:Místo: Údaj, kde se bude SH odehrávat. Lze nezvolit určité místo nebo povolit přesuny vlků do jiných míst.Čas, doba: Minulost/přítomnost/budoucnost; ráno/dopoledne/výdchod – západ slunce…Počasí: Strážky, větrnost, teploty…Účastníci: Nepovinné, jelikož jsou uvedeni v nadpisu.Ukončení: Např. až vlci uloví prvního jelena. Až alfa přijme Jeoshe na post kappa atd. Nepovinné.Pořadí: Zvlášť když je víc účastníků, než dva. Není povinné ho určovat, lze hrát i „na přeskáčku“ bez čekání na ostatní hráče a jejich reakce (pokud zrovna neprobíhá souboj)V každém názvu každé SH musí být uvedeni vlci, kteří se SH účastní a jméno SH, např: [Spirit & Tamara] Tak Ty jsi v Ishimuře?!Když máš zařízené všechny věci okolo místa atd., můžeš se pustit na samotnou hru. Pokud máš v SH určené místo, nemusíš jej nad všechny příspěvky psát, jinak v SH platí stejná pravidla jako v příběhu. SH může být různě dlouhá a může mít jakýkoli děj.Poté je tu zvláštní případ SH a to jsou hry 18+, tzn. hry, které nejsou vhodné pro děti do 18ti let, takže je jejich čtení na Tvou vlastní zodpovědnost. Tyto SH musí být jasné nadepsané štítkem [18+] (ne 15+, taková kategorie neexistuje) a jejich založení musí být schváleno Administrátorem. Toto povolení můžeš dostat v Tématu změn, ale Administrátor Ti ho nutně dát nemusí. Jeho rozhodnutí se odvíjí od toho, jestli je SH skutečně nutná a potřebná pro budoucí rozvoj postav/y, hráči musí odůvodnit, proč tuto hru chtějí hrát a jaký to má význam. V momentě, kdy povolení dostaneš, můžeš založit novou SH se štítkem [18+] (i v těch hranatých závorkách, po kterých následuje mezera, například: [18+] Maya Lee & Nick de Firusie; Ty vrahu!) a hrát. Ale pozor, nadpis musí odpovídat pravidlům ne18+ SH, tedy být přístupný mladším hráčům – žádné sprosté výrazy, ani sexuální narážky – ty mohou nastat až v samotné SH. Ovšem takové hry se většinou nepovolují hlavně z důvodu, aby se nepřemnožily tzv. PWP hry, neboli hry, kde si hráči chtějí vybít svou sexuální energii pouze pro vlastní zábavu a ne kvůli

Page 38: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

38

příběhu postav.Pokud jsou však postavy, se kterými chceš SH hrát, partneři, hru 18+ si můžeš (ale pouze pro dané postavy) založit bez povolení. Pro přizvání dalšího hráče je však povolení nezbytností.

6. Postava

6.1. Vzhled profiluToto je text především pro administrátory, není proto úplně nezbytné číst si jej. Ale jistě to není na škodu.

Za jednotlivými nadpisy nejsou dvojtečky a jsou tučné. A mezi jednotlivými nadpisy a texty je mezera.JménoRex

DruhPes

PohlavíSamec

Na profilu by nemělo být nic napsané kurzívou. Pokud nějaký člen rodiny hraje, měl by mít odkaz na profil. Partner, případně vlčata mají mít pod tučným nadpisem tři pomlčky, mezi kterými je mezera: – – -. Magie má mít tučný nadpis Magie, normálním písmem napsané jméno magie. Počet tlapiček odpovídá síle magie. Bílá tlapička = 0%, černá = 10%.MagieTelekineze

Telekineze je magie, při které mi kolem hlavy mohou létat růžoví jednorožci.

EM (max. 3), EMÚ (max. 10), SÚ (neomezeno), SS (neomezeno), SO (neomezeno), SEM (neomezeno), SM (neomezeno) – budou zapsané následovně (není třeba uvádět popisy jednotlivých schopností).Extra magieVoda

Oheň

SEM: Ovládání zvířat (Tedy Speciální extra magie bude mít vytučněnou zkratku „SEM“, za kterou bude následovat dvojtečka a až potom název magie.)

EMÚ Kočičí drápkyEMÚ Pejskovo pohlazeníEMÚ Drakova masážSÚ 100 světelných paprskůSS Přeměnění se na jednorožce s kly

Page 39: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

39

SO Změna na blechu

V případě, že má vlk o nějaká procenta v určité dovednosti více, než je 100% (deset tlapiček, celých černých), daný počet % se přičítá k dovednosti, která je první ne100% (ne všech deset černých) pod ním. Zde předvedeno na procenta, jinak ve vzhledu tlapiček. Pokud je tato dovednost poslední, přičítá se k první ne100% nad ním. Takže např.:Síla: 100% (+ 20)Inteligence: 9%Výdrž: 99%Rychlost: 100% (+ 5%)(Pro lepší představení si doporučuji nakreslit) Sílu přičteme dolů, což nám z inteligence udělá 29%. A rychlost přičteme nahoru, což nám z výdrže udělá 104%. Ale protože je max. počet 100%, ty 4% přičteme ještě výš – opět k inteligenci, kde máme 29 + 4 = tj. 33.V případě, že jsou všechny dovednosti rovny 100%, ale ještě jsou nějaké navíc, tyto dovednosti se připisují do Stavu účtů.

Obrázek mazlíčků a patronů je velký tak, že jeho první hodnota bude = 200. (Klikne se na obrázek, zatáhne se za ten bílý čtvereček v rohu, obrázek se začne zmenšovat nebo zvětšovat a tak dlouho se táhne, dokud první hodnota v rámečku, který u obrázku vyskočí, nebude 200 x úplně-libovolné-číslo). Nad obrázek se napíše (mezi obrázkem a textem bude mezera, která se udělá tak, že se zmáčkne Shift + Enter):

Pokud to bude mazlíček, tak se píše Jméno mazlíčka; Druh – pohlaví ♂ / ♀ ( → dodržuje se středník: ;;; – ne dvojtečka, ani čárka. Pohlaví se píše POUZE těmito znaky – ♀ pro samici, ♂ pro samce a bude to vypadat například jako: Micinka; kočka domácí – ♀)

Pokud to bude patron, tak se napíše Jméno (Patron – Magie); Druh patrona – pohlaví ♂/ ♀ ( → opět, je to středník, ne dvojtečka a zároveň, pouze znáček. A bude to vypadat například jako: Pollux (Patron – Světlo); Hypogryf – ♂

„Vlastnictví“ je psáno jako vlastnictví a NE „majetek“. Je úplně poslední položkou na profilu vlka → čili pod vlastnictvím už nic není. Věci jsou roztřízeny do složek: Schopnosti (komunikace, vyvolávání různých bytostí, myšlenky, ovládání těla a myšlenek, obrany – antištíty, apod. → komunikace se dávají k sobě, takže ne komunikace, antištít, komunikace, ale komunikace, komunikace, antištít. Komunikace se zvířaty můžete dávat do jedné, takže ne komunikace s hady, komunikace s hlodavci, ale komunikace s hady a hlodavci…) Předměty (všechny přívěsky, talismany, pláště, drápy, ponožky, náušnice, pírka, brašny, nože… → Zbytek se zapisuje k sobě, talisman pod talisman, atd., …) Úkryt (zde jsou vypsaná doupata a všechny věci do nich – světla, koberce, houpací sítě, misky, clony… ⇒ jeskyně/domečky/domy budou vždy první, až potom přijdou předměty → první bude úkryt – a pozor! Ne úkryt, ale jeskyně/domeček… A až potom ostatní předměty, co jsou v jeskyni)Úplně na konci všech předmětů (čili po úkrytech) jsou teprve mazlíčci a patroni, přičemž patron je úplně první, po patronovi různí mazlíčci a elementární bytůstky a podobné příšerky.

Vlastnictví (Tady bez dvojtečky)

Schopnosti: (Tady už s dvojtečkou)Komunikace s hlodavci, hady, velkými šelmami a rybami, Komunikace v mysli, Vyvolání obránce hadi, Vyvolání obránce kráva, Antištít proti senilitě, Antištít proti vlčatůmPředměty:

Page 40: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

40

-Úkryt:Střední jeskyně, Velká jeskyně, Clona proti pachu, Clona proti kyslíku, Mechový koberec, Miska na polévky

Pollux (Patron – Iluze); Nosorožec – ♀obrázek (200×350)

Kitty; Kočka domácí – ♀obrázek (200×230)

Rex; Pes domácí – ♂obrázek (200×600)

Ťuťu; Elementární zemní bytůstka

6.2. TréninkVlci mají možnost trénovat za účelem vylepšení jejich schopností v dovednostech. Pravidla tréninku se vztahují k tomu, jak by se mělo psát při trénování a jak by se mělo počítat.Dovednosti, které má Tvůj vlk se vztahují i k magickým dovednostem – síle útoku, výdrži útoku, rychlosti útoku, či schopnosti vzdorovat magiím působícím na tělo a mozek vlka (iluze, myšlenky, atp.). Pokud nějaká magie útočí, o schopnosti vzdorovat danému útoku rozhodují dovednosti vlka. Např. při psychickém útoku od vlka se dvěma tlapičkami magie na vlka, který má 2 tlapičky inteligence, budou síly vyrovnané. Ovšem vlk se třemi tlapičkami magie zvítězí nad vlkem s 2 tlapičkami inteligence.Dovednosti můžeš trénovat maximálně 1× denně (v herním čase), jen jednu dovednost (nikoli v noci. Buď v herní den, nebo herní noc, ale nikdy ne v herní den i herní noc) a za každý trénink se Ti připočítává 0,1 tlapičky k trénované dovednosti. Magii můžeš trénovat také jednou denně, ale není možné trénovat magii i dovednosti. Za každých 10 tréninků se Ti připočte 1 tlapička magie. Sílu lze trénovat například zvedáním kamenů, nebo lámáním stromků, okusováním kmenů. Rychlost lze trénovat sprintem – rychlým během, výdrž naopak během pomalým, ale dlouhým, nebo plaváním. Inteligence je možná trénovat při vymýšlení různých pastí, nebo při pokusech ovládnout svoji magii. Magie lze trénovat velmi podobně, například jejím používáním.Nestačí napsat jeden dvouřádkový příspěvek o tom, že jsi trénoval magii a očekávat, že pokud tento příspěvek 80× zkopíruješ a pošleš, budeš mít 8. tlapičku magie. Je nutné se rozepsat, příspěvek by měl stát za to. Každý trénink by měl být zvlášť a dlouhý minimálně pět řádků, každý trénink se snaž mít co nejoriginálnější. Trénink musí odpovídat tomu, kterou dovednost trénuješ – tedy pokud trénuješ sílu, asi nebudeš rychle obíhat Strom moudrých prapředků. Trénovat můžeš prakticky kdekoli, ale je jasné, že pokud chceš trénovat rychlost, jsou vhodnější pláně než les se stromy, rostoucími hustě u sebe.

6.3. MagieMagii na Niwatu ovládají stvoření, která zde žijí (démoni, mystické bytosti…), vlci a jejich kříženci, psi a patroni postav. Ostatní tvorové magii nemají.Magie je dar, kterým jsou postavy obdařeny. Každá postava je schopná svoji magii ovládat trochu jiným způsobem, někteří své magii poroučí, jiní ji žádají, někteří jsou s ní jednoduše spjati. Možností je velmi mnoho.Tvůj vlk má vždy jednu vrozenou magii. Dále si ale může zakoupit, nebo získat 3 magie navíc – Extra magii. Pak také může ovládat 10 extra magických útoků (zkráceně EMÚ), které může získat v soutěži nebo akci, nebo si je může zakoupit v obchodě. Nebo může ovládat další speciální schopnosti – jejich

Page 41: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

41

počet je neomezený. Jsou jimi: Speciální útoky (SÚ), Speciální obrany (SO), Speciální schopnosti (SS), Speciální extra magie (SEM). Extra magie a další magické schopnosti je možné kombinovat a vytvářet tak „nové“ útoky. Extra magické útoky mají sílu 3 tlapičky a jejich síla se už dále nezvyšuje. Speciální útoky / obrany / schopnosti mají sílu pěti tlapiček, ovšem není-li psáno jinak. A ani jejich síla se již dále nemůže zvyšovat. Případně je možné získat další magie a schopnosti vstupem mezi vlky Elitní. Vrozenou magii, Extra magii a speciální extra magii lze trénovat, čímž Tvá postava získává zkušenosti a tlapičky (1 tlapka = 10 tréninků). U tréninku však musí být informace o tom, která magie je trénována, jinak nebude trénink připočten. Maximální počet tlapiček, kterých můžeš v magii dosáhnout, je 10 – pokud máš 10 tlapiček v prioritní a 0 v Extra magii / Speciální extra magii, pak lépe ovládáš prioritní magii a EM / SEM vůbec. Magie Tvé postavě pomáhá přežít, ale nesmí se používat na každém kroku – její užívání je dosti náročné. Magii lze použít také při lovu, ale spíše jako pomoc, nežli jako pravidlo.Všichni ale nemají jen magii, která pomáhá, jsou i magie ničivé. Takže pokud by se na příběhu stalo, že bys v Niwatu něco trvale změnil, je třeba to ohlásit v TZ. Např. spálení části lesa, vysušení řeky, vytvoření náhrobku, …

Elitní vlci, kteří prošli zkouškou od Draka Přírody, mají další magii navíc. (Toto se nevztahuje na profesně elitní vlky.) Tato magie obsahuje tyto schopnosti:čtení myšlenek vlků, porozumění řeči zvířat, teleportace sebe nebo někoho dalšího kamkoliv na území Niwatu, telekineze, komunikace s Drakem Přírody a Drakem Osudu, elitní vlk nemusí jíst, přijímá páru, štít proti veškerým magickým útokům na úrovni pěti tlapiček. Elitní vlk zároveň získává 2 zlaté tlapičky, které může připsat ke kterékoliv dovednosti.

Magie pro patrony je předem daná, takže si hráč vybírá z magií, které se dělí do tří kategorií – elementární a fyzické magie, magie ovládající a speciální, psychické a iluzionistické magie. Magie patrona je rovna pěti tlapičkám a každý patron může mít maximálně jednu magii.Seznam magií pro patrony:Elementární a fyzické magieOheňÚtoky: Vrhání ohnivých koulí, plamenomet (chrlení ohně), vznícení patrona (patron se zapálí).Zvláštní schopnost: Řetězový plamen (zasáhne určitý cíl a následně dva nejbližší cíle okolo)Obrana: Ohnivý štítVodaÚtoky: Vodní střela (silný proud vody), vytvoření vody (pramen vody), vrhání vodních koulíZvláštní schopnost: Dýchání pod vodouObrana: Vodní štítVzduchÚtoky: Drobná tornáda, vzdušný útok (vítr, který navane nepříteli do tváře prach, atp.), odfouknutí menšího cíleZvláštní schopnost: Vydrží bez kyslíku ve stratosféřeObrana: Vzdušný štítZeměÚtoky: Drobné zemětřesení pod cílem, manipulace liánami, úponkový bič (pohyblivý a manipulovatelný úponek)Zvláštní schopnosti: Komunikace s rostlinamiObrana: Maskování v příroděLed

Page 42: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

42

Útoky: Ledové ostny (pod vlkem, poslané na vlka…), přivolání mrazu, mrazivý dech (může ochladit)Zvláštní schopnost: Zmrazení cíle (zmrazí jen určitou část těla)Obrana: ledový štítPísekÚtoky: Písečný útok (půda pod tlapkami se změní v písek), přivolání písečné bouře, písečný šok (proud písku prudce narazí do nepřítele)Zvláštní schopnosti: Proměna v písekObrana: Písečná duna (hradba)LávaÚtoky: Lávový útok (láva začne v malém množství padat na protivníka jako déšť), vrhání lávových koulí, přivolání lávy (ze země vytryskne drobný pramen lávy)Zvláštní schopnost: Imunita vůči ohniObrana: Zrcadlo (obrací útok proti nepříteli)KovÚtoky: Vrhání kovových koulí, žhavý kov (tvarovatelný a pálivý), kovové kladivo (velmi pevné a silné)Zvláštní schopnost: Imunita vůči popáleninámObrana: Kovové brněníCínÚtoky: Cínový útok (cín obklopí protivníka jako brnění), vytvoření cínového pomocníka, cínový zrak (podobný rentgenovému vidění)Zvláštní schopnost: Citlivý zrak (vidí i nepatrné pohyby)Obrana: Cínový štít

Magie ovládající a speciálníFaunaÚtoky: Přivolání kočky divoké, přivolání hejna vos, přivolání orlaZvláštní schopnost: Komunikace se zvířatyObrana: Neutralizační zrcadlo (neutralizuje útoky a posílá je zpátky proti nepříteli)FlóraÚtoky: Listová bouře, manipulace s kořeny stromů, omámení květinamiZvláštní schopnost: Komunikace s flórouObrana: Neutralizační zrcadlo (neutralizuje útoky a posílá je zpátky proti nepříteli)ElektřinaÚtoky: Elektrický útok, elektrický výboj, jiskřeníZvláštní schopnost: Přeměňuje izolanty na vodiče a naopak nehledě na látkuObrana: Elektrický plášťKouřÚtoky: Kouřový útok, vyvolání kouřového ducha, jedovatý kouřZvláštní schopnost: Vznícení drobného předmětuObrana: Kouřová clonaBleskyÚtoky: Jiskřivý útok, zásah malým bleskem, zelektrizování patronaZvláštní schopnosti: Řetězový blesk (zasáhne určitý cíl a následně dva nejbližší cíle okolo)Obrana: Bleskový štítPlazmaÚtoky: Plazmový útok, proměna v plazmu, spálení plazmouZvláštní schopnost: Odolnost vůči ohniObrana: Plazmový štít

Page 43: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

43

JedÚtoky: Jedový útok, morová nákaza, seslání chorobyZvláštní schopnost: Jedové žlázy uvnitř tělaObrana: Zrcadlo (odrazí útok zpět proti nepříteli)BarvyÚtoky: Barvoslepost (vlk ztratí pojem o barvách), změna barvy (tzn. maskování), zaslepení cíleZvláštní schopnost: Vidí 100% z barevného spektraObrana: Rudozelený pancířZvukÚtoky: Zvuková vlna, silná hlasitost, zvukový šok (dočasné ohluchnutí)Zvláštní schopnost: Velice citlivý sluch (slyší i jemné zvuky)Obrana: Zvukový plášťTemnotaÚtoky: Úponky temnoty (zamezují pohybu), pohlcení temnotou (neviditelnost čehokoli/kohokoli), vyvolání poltergaistaZvláštní schopnost: Noční viděníObrana: Temný štítHadiÚtoky: Přivolání ohnivých hadů, hadí jed, přivolání ledových hadůZvláštní schopnost: Hadí jazykObrana: Zrcadlo (odráží útok nepřítele)TeleportaceÚtoky: Vytváření teleportačních oken, teleportování malých předmětů, teleportační útokZvláštní schopnost: Imunita vůči iluzímObrana: Zrcadlo (obrátí útok proti nepříteli)

Psychické a iluzionistické magiePaměťÚtoky: Paměťový útok (narušení paměti, ztráta důležitých dat), vrhání střípků minulosti (bolestivé vzpomínky), vymazání paměti (5 – 10 min.)Zvláštní schopnost: Výjimečná paměťObrana: Paměťový pancířIluzeÚtoky: Přivolání strachu na cíl, přivolání bolesti na cíl, psychický útok (útok na nejslabší místo)Zvláštní schopnost: Imunita vůči duševním kouzlůmObrana: Stane se neviditelným (5–10 minut)PřeměnaÚtoky: Zvětšení, zmenšení, proměna na malé zvířeZvláštní schopnosti: přeměna cíle na ovci (cca 5–10 min)Obrana: Proměna na kámenEnergieÚtoky: Energetický útok, vrhání energetických koulí, ubírání energieZvláštní schopnost: Vycítí, kdo kolik energie máObrana: Energetický štítZpomaleníÚtoky: Zpomalující útok, zpomalení končetin cíle, zpomalení útokuZvláštní schopnost: Rychlé reflexyObrana: Neutralizační zrcadlo

Page 44: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

44

MyslÚtoky: Psychický útok (útok na nejslabší místo), mentální dominance (ovlivní na pár vteřin cíl), telepatieZvláštní schopnost: Imunita vůči iluzímObrana: Psychický pancíř

6.4. ProfeseProfesi můžeš získat pouze, když jsi ve smečce (o přijetí do smečky pojednává článek 2.3., Smečka). Výjimkou se stávají Hunteři, kteří mají smečku vlastní (viz. dále, Hunteři). Profesi mohou mít, pokud není psáno jinak, všichni členové smečky až na vlčata, která si mohou profesi vzít, až dospějí.Každá smečka má jiné profese, takže je nutné si nejdříve v příběhu o profesích zjistit informace, posléze o profesi požádat alfu. Pokud alfa profesi schválí / udělí, je potřeba o profesi zažádat pod příslušným článkem Tvé smečky v komentářích. Tvá profese Ti bude brzy schválena, ocitnete se na ‚seznamu profesí‘ na stránce, kde jsi o funkci žádal a Tvá profese se také zobrazí na Tvém profilu.Pokud ses rozhodl profesi mít, musíš počítat s tím, že to bude obnášet i nějakou práci a povinnosti. Profese jsou totiž jako lidská zaměstnání, práce ve smečce. Jednotlivé profese mají popis práce jiný, ale každá profese je nějak užitečná pro smečku, každá je nějak výnosná, pokud ji děláš. Některé smečky za profese dávají výplaty ve VB.Ale pozor, aby nedošlo k mýlce. Profese nejsou jen taková ‚ozdoba na profil,‘ musíš je také poctivě vykonávat. Pokud tomu tak nebude, Tvá profese Ti bude jednoduše odebrána a musíš o ni zažádat znovu.

Na všechny profese se vztahují podmínky, které sis mohl přečíst výše - na všechny profese, krom Hunterů. Hunteři, jinak řečeno také lovci, případně ne moc mile ale pravdivě - vrazi, je smečka, na kterou se nevztahují žádná smečková pravidla, krom pravidel určených samotnými Mistry smečky. Tito vlci obývají opuštěný ostrov, na který se obyčejní vlci mohou dostat v podobě portálů, vedoucích do lesa Kyria. Tyto portály se nachází u Krvavého jezera, Rohatých skal, Pampeliškového palouku, Altairova palouku a Oázy naděje. Otevřeny jsou jen od 21:00 do 6:00 reálného času, Hunteři portálem mohou procházet kdykoliv.Portál je jistě odlišný od všech ostatních - vypadá jako větší kaluž, možná malé jezírko, naplněné krví. Tekutina, do které Tvůj vlk dokonce může stoupnout, je velmi hustá a rudá, ale jakmile do portálu vstoupí všemi čtyřmi tlapkami, propadne se do země, jako kdyby po něm nebylo ani vidu, ani slechu.Huntery je možno požádat téměř o cokoliv, od menší výpomoci až po vraždu - ale pozor, každý příslušník této sekty si může říct o svou cenu, která ne vždy bývá milá Tvé kapse.

Dalším povoláním jsou Hraničáři - společenství vlků, založené vlkem Haltem. Hraničáři jsou speciální jednotky, které mají na starosti hlavně hlídání hranic území. Jsou přeborníci ve výdrži a rychlosti, síla není jejich silnou stránkou. Bývají vysíláni jako zvědi a špehové, jsou velmi chytří a nesnadno zpozorovatelní. Hraničářští učni jsou vybíráni z vlčat, které mají schopnost důvtipu a další a další aspekty (plížení se, selský rozum, rychlost, vytrvalost… tady to v praxi vypadá tak, že se hráči za učně a hraničáře domluví, že ho hraničář bude učit). Vyučení hraničáři mohou učit jen jedno vlče. Vlče po učitelově usouzení dostane stříbrný hraničářský list a je vyučeným hraničářem. To trvá do jeho dospělosti (tři měsíce).

Poslední profesí jsou léčitelé, pro která má však každá smečka jiná pravidla a je nezbytné se o jejich profesi informovat na stránkách dané smečky.

Page 45: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

45

6.5. Schopnosti a předmětyMáš už koupenou/získanou schopnost. Ale co s ní, jak ji najít a použít? Tvá postava nemůže někam přijít a hned novou schopnost použít – neví, že ji vůbec má. Živočich se musí soustředit nebo být v nebezpečí, aby novou schopnost objevil, nebo mu ji může zkusit ukázat někdo, kdo tu samou schopnost také má již objevenou.Tlapičky magie a dovednosti se projeví tak, že vlk náhle pocítí zlepšení vlastních sil, lepší ovládání magie, větší rychlost, větší výdrž, případně se v nebezpečí projeví další část magie, „odemknutá“ získáním nové tlapičky. Vlk začne pociťovat, že jeho výdrž je lepší a jakási magická energie se mu zvyšuje.Patron začne nejdříve ode dne získání (zapsání) promlouvat ve vlkově hlavě. Pozor! Není možné, aby se okamžitě zhmotnil, o tom pojednává článek o patronech. Dovednosti patrona jsou rovny pěti tlapičkám dovednostem tak, jako by byl patron velikostně vlk (více ve článku, který pojednává o patronech).Komunikace s živočichy a čtení myšlenek (pouze slyší myšlenky ostatních, nemůže s nimi v mysli mluvit) se projeví z ničeho nic. Při procházce lesem, kdy vlk uslyší cizí myšlenky, nebo štěbetající ptáky – a smysl jejich štěbetání, nebo na vlka může promluvit jeho mazlíček a vlk mu porozumí. Myšlenky je možné číst v okruhu jednoho kilometru. Slyšet zvířata je možné tak, jako kdyby vlk mluvil s jiným vlkem – zvířata spíše šeptají, takže se jedná o vzdálenosti několika málo metrů.Extra magické útoky (EMÚ) a Extra magie (EM) (stejně jako Speciální útoky (SÚ), Speciální obrany (SO), Speciální schopnosti (SS), Speciální extra magie (SEM)) se projevují nejčastěji v ohrožení, kdy je vlk je v koutě a jak si přeje bránit se, EMÚ / EM / SÚ / SO / SS / SEM zapůsobí a zpravidla má první útok větší sílu, než všechny ostatní – proto vlkovi často zachrání život. Vlk poté začne EMÚ / EM / SÚ / …. ovládat i podle své vůle, kdykoliv bude chtít – samozřejmě jen za předpokladu tvrdého tréninku. Síla EM a SEM závisí na tlapičce v magii. Síla EMÚ, SÚ, SO a SS je rovna třem tlapičkám magie, není-li psáno jinak.Přivolání zvířecího obránce (ne vyvolání magického zvířecího obránce) se také nejčastěji objevuje v krizových situacích, kdy si vlk například pomyslí: „kéž by mi ti mravenci mohli přijít na pomoc“ a oni přijdou a protivníka zastraší. Obvykle jsou zvířecí obránci v dalších situacích volání velmi podobně. Přivolá se skutečné zvíře, které je ovládnuto za pomocí mysli – po určitém počtu herních kol zvíře odejde / odplave / odletí, jako kdyby se nic nedělo. Maximální počet přivolání je 3 na herní den.Např. Ubírá protivníkovi všechny dovednosti kromě inteligence o 0,2 tlapičky s každou tlapičkou magie přivolávače (myšleno magie primární / vrozená), maximálně však na minimum (má-li protivník sílu , přivolávač magických sníží se síla protivníka na

/ má-li protivník sílu , přivolávač magických , sníží se síla protivníka na )

Při vyvolání magického zvířecího obránce vlk nalezne někde na území talisman, při jehož nalezení se mu v hlavě ozve hlas Draka Přírody: „Gratuluji Ti, právě jsi nalezl talisman, díky kterému budeš schopen vyvolat magického zvířecího obránce. Opatruj jej dobře, a když budeš v nebezpečí, vzpomeň si na něj a on Ti pomůže.“. Každý magický obránce je tak velký, jako by to byla obvyklá bytost (podle seznamu postav fabulo), ale je tvořen z magie, není proto reálný a necítí bolest, jen slábne. Např. síla 2x 2 tlapičky/+0,2 za každou tlapičku v magii/, výdrž 3 kola zápasu) znamená, že obránce má sílu dvakrát dvě tlapičky – tedy čtyři. A za každou tlapičku, kterou ovládá v primární / vrozené magii její vlastník, se přičítá 0,2 tlapičky k síle obránce. Výdrž 3 kola znamená, že obránce vydrží celkem tři herní příspěvky vlastníka.Pokud vlk získá magický tělesný štít, nejprve nalezne někde na území přívěsek / náramek / sponu a při nalezení se mu opět v hlavě ozve hlas Draka Přírody: „Gratuluji Ti, právě jsi nalezl přívěsek/nára-mek/sponu, díky které/mu budeš moci aktivovat magický tělesný štít proti ---. Opatruj jej dobře,

Page 46: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

46

nos přívěsek/náramek/sponu při sobě a on/a Tě bude ochraňovat.“ Síla štítu se odvíjí od druhu štítu, není možné jej použít jako zbraň. Mentální ochránce chrání svého nositele před útoky na jeho mysl, zejména však chrání před útoky typu ovládání mysli a zabrání, zcela nebo do určité míry, ovládnutí nositelových myšlenek a činů útočníkem. Netýká se ochrany před iluzemi. Vodní, větrné, ledové, ohnivé, zemní (včetně rostlin) a solární (slunce i měsíc) zajišťují vlastníkovi ochranu před různými typy magií tak, že v názvu štítu je ta magie, proti které štít působí (před kterou ochraňuje), např. anti-ledový štít znamená, že vlastník bude chráněn před útoky ledu. Ovšem díky štítům je vlastník chráněn nejen před magickými útoky, ale i před běžnými vlivy počasí a fyziky. Tedy s anti-

zemním štítem vlastníka nepoškrábají trny, nebude rozhozený zemětřesením. Částečná ochrana je, když na Tebe zaútočí vlk s vyšší tlapičkou magie, než má Tvůj štít. Amulet Tě tedy úplně neochrání, ale může zabránit silnému útoku, který se díky jeho účinkům zmírní. Co to znamená pro útočníka? To, že na něj působí odpor štítu a nároky na jeho útok jsou tak vyšší – více ho to vyčerpá. Navýšení ochrany – lze zakoupením dalšího stejného amuletu nebo amuletu s vyšší úrovní ochrany. Pokud zakoupíš další amulet a nějaký už máš, Tvůj stávající se promění na amulet s vyšší úrovní ochrany.Komunikace v mysli se může projevit čistou náhodou, kdy vlk si směrem k druhému něco pomyslí a druhý mu odpoví, aniž by to první skutečně vyslovil. Vlkovi to potom může dojít a mohou spolu začít trénovat. Komunikace obsahuje jak čtení, tak posílání myšlenek.Stejně tak ovládání mysli lze zahrát stylem „kéž by ten vlk udělal to a to“ a on to udělá, jelikož je to jednoduše v moci magie. Vlk se později v tomto může zdokonalovat. Vlci mohou v mysli komunikovat na vzdálenosti stovek kilometrů, ovládání mysli je rovno 5ti tlapičkám. Vlk dokáže za pomocí své mysli ovládnout druhého vlka a přimět ho udělat to, na co pomyslí. Nemůže ale přimět vlka, aby se zabil nebo aby zabil jiného vlka. Opakovaně to vlk může použít max. 3x v jednom herním dni. Při souboji s vlkem, který má magii mysli, musí být nositel této schopnosti min. o jednu tlapičku výš (nebo inteligenci), aby měl šanci vyhrát. Ovládat mysl cizího vlka lze maximálně po dobu 2 herních kol. Přesun mysli je také na úrovni pěti tlapiček. Nositel schopnosti ovládne nejen mysl, ale i tělo protivníka. V podstatě se mysl ovládajícího přenese do těla ovládnutého. A ovládající si tak v těle hostitele může dělat, co chce, kromě smrti - není možné ovládnutého nechat zemřít. Tento stav lze udržet maximálně po dobu 4 herních kol. Tělo ovládajícího je po ten čas v kómatu. Opakovaně to ovládající může použít max. 2x v jednom herním dni.Při získání mazlíčka si vlk ochočí nějaké zvířátko (může být postavou s hráčem, pokud hráč daného zvířátka bude souhlasit), které mu začne důvěřovat a pomáhat – ovšem komunikovat mezi sebou mohou jen se zakoupenou komunikací. Bez komunikace se i zvířátko špatně ochočuje, jelikož se predátora bojí – ale stačí trpělivost a jde to i tak. Mazlíčci nejsou vhodní na souboje, jejich dovednosti jsou však totožné s dovednostmi majitele. Magická bytůstka se u vlka například objeví „z nicoty“ a začne jej následovat, nebo se k němu jednoduše nachomýtne a neopustí ho. Nelze použít jejich dovednosti. Je to stvoření z částic určité látky / energie / čehokoliv. Protože má tato bytost duši, je považována za jistou formu života. Jsou to bytosti od 1cm max. až do 20 cm, se schopností měnit svůj tvar, (chvíli mohou vypadat jako jednorožec, ve vteřině však jako např. žába), dokážou růst ale ne zmenšovat se. Základní tvar je něco jako kulička. Dokážou reagovat na majitelovy pokyny, jména, ale komunikují svým vlastním způsobem (např. blikají), ale oba se vše musí nejdříve naučit pozorováním. Nejsou to zbraně, takže je nelze používat k poškozování. Magické talismany, misky, clony, pelíšky, světlo Siria a magickou výstroj vlk opět nalezne a Drak Přírody se vlkovi opět ozve v hlavě s vysvětlením, co nalezený (získaný) předmět přináší a umí, nebo jak jej používat. Talisman Mens nexus umožňuje propojení myslí mezi dvěma živočichy. Dokáže sdělit propojeným, kde který z nich je. Nepřenáší myšlenky, ale spíše city (ačkoli myšlenky může také) – dokáže oznámit

Page 47: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

47

nositeli, že je ten druhý zraněný, nebo že je mu smutno. Je vhodný pro ty, kteří k sobě mají blízko. Talisman Oratio quum spiritus umožňuje komunikovat se zemřelými a duchy, nebo je rovnou vidět, pokud zůstali na zemi. Neumožňuje jejich ovládnutí, pouze zprostředkovává spojení a možnost získat od nich informace, budou-li je chtít sdělit. Talisman Perspicio non-conspicuus umožňuje vidět neviditelné živé bytosti a vlky (např. pod ochranou pláště, nebo s magií neviditelnosti – do sedmi tlapiček, potom je již neviditelný neviditelným i s talismanem), ne však duchy. Talisman Dilectus-mortui me dokáže přivolat část duše mrtvého z onoho světa - ale jen za předpokladu, že mrtvý bude souhlasit. Dušička má podobu drobného světýlka, které následuje majitele talismanu, ale může ho kdykoliv opustit. Talisman nelze používat opakovaně, při koupi je nutné rovnou zapsat i jméno mrtvého, se kterým bude vlastník komunikovat. Nelze povolat mrtvého, který hrál na Niwatu, bez povolení hráče. Za duši může hrát vlastník talismanu, ale i samotný mrtvý, který může být na dvou místech zároveň, jelikož ve světýlku je jen část jeho duše. Dřevěná miska na vodu je konstruována pro snadné uchopení, vhodná pouze na tekutiny – cokoliv jiného by ji rozbilo. Dřevěná miska na předměty je také snadno uchopitelná, vhodná na předměty, ne však na tekutiny, které protékají. Kamenná samoplnící miska na vodu je automaticky naplňována čistou a pitnou vodou. Kamenná samoplnící miska na maso je automaticky naplňována masem - druh závisí na myšlence vlastníka. Kamenná samoplnící miska na byliny je automaticky naplňována bylinami - druh závisí na myšlence vlastníka, mohou být vzácné, ale i úplně obyčejné. Kamenná samoplnící miska na běžné plody je automaticky naplňována lesními bobulemi a ovocem, nebo zeleninou - druh závisí na myšlence vlastníka, nenaplňuje se však cizokrajnými plody. Kamenná samoplnící miska na cizokrajné plody je automaticky naplňována druhem exotického plodu, který se hodí na řešení daného problému (bolest, nemoc), pro danou chvilku (romantika, oslava), chuť (sladké a potom kyselé, šťavnaté ale ne sladké). Clony jsou vytvářeny dvěma magickými kameny, které se umístí ve vstupu do úkrytu, každý na jednu stranu, čímž se aktivují a vytvoří neviditelnou clonu, kterou ale lze volně procházet. Clona brání průchodu pouze tomu, proti čemu funguje a dobíjí se tím, proti čemu chrání. Automaticky se vypíná při nepůsobení živlu, nebo pokud jsou kameny odstraněny – to však může pouze majitel clony. Clona proti větru chrání před větrem a průvanem. Vzduch, pochopitelně, clonou prostupuje zcela přirozeně a normálně. Clona proti chladu chrání před chladem a mrazem. Když je venku sníh, v doupěti je příjemné teplo. Clona proti horku chrání proti vysokým teplotám. Takže v létě je v domově příjemný chládek. Vzduch propouští normálně, ale ochlazuje jej. Clona soukromí chrání před zraky kolemjdoucích. Do domova není vidět a ani nejsou venku slyšet zvuky z doupěte. Zvuky přicházející z venčí, však v doupěti jdou slyšet normálně. Clona pachová zástěrka chrání před predátory a cizími. Přirozené pachy obyvatel doupěte jsou zakryty a z venčí nejsou cítit, takže doupě není možné vystopovat podle pachu. Doupě je však vidět. Slaměný pelech je z hromádky vždy čisté slámy – příjemně teplé, jen trochu ostré a nepohodlné. Listový pelech je tvořen hromádkou voňavého listí, příjemného, ale chladného. Mechový koberec pokryje celou podlahu úkrytu mechem, který je příjemný na dotek, jen trochu drží vlhkost, proti čemuž je vhodná magmatická vrstva. Rouno kašmírské ovce je příjemným a hlavně hřejivým pelíškem, dokonalý luxus. Houpací síť je síť zavěšená v takové výšce, aby se do ní dobře lezlo danému majiteli. Příjemné uspávání po náročném dni, nebo noci. Světlo Siria dodá Tvému domovu světlo, objeví se z ničeho nic. Reaguje na myšlenku majitele. S vůní přírody bude úkryt vždy provoněn příjemnou vůní, objeví se z ničeho nic. S jeskynními květy v úkrytu vyroste květinová výzdoba, která pokvete i v zimě. Magmatická vrstva způsobí, že se pod podlahou doupěte objeví vrstva magmatu, které podlahu doupěte vysouší, ale i příjemně zahřívá. Nelze ji vyhrabat, ani vidět. Tmavý hraničářský plášť je magická pokrývka těla, která udělá zvíře nesnadno viditelným. Nejde o oblečení, ale spíš o iluzionistickou techniku. Celé tělo je pokryto tenkou iluzionistickou vrstvičkou, podobnou auře, něco jako štít, ale nechrání nositele před ničím, pouze ho dělá nesnadno viditelným. Majitele si můžeš všimnout nejdříve, až když je 10 metrů od Tvého vlka. Samozřejmě když je zkušený a neodhalí jej například jeho pach, nebo hluk, nebo není Tvůj

Page 48: VKNP - Web viewProto doporučuji podívat se do tématu „Kecačka IV.“ (- římská číslice se mění ... RPG je zkratka z angličtiny – Role Playing Game, neboli hra na

48

vlk speciálně vycvičený, jako např. hraničář, nebo hunter. Přizpůsobivý hraničářský plášť je velmi podobný Tmavému hraničářskému plášti jen s tím rozdílem, že plášť mění automaticky barvu, podle prostředí. Ve skalách je šedý, v lese zelenohnědý, ve sněhu bílý. Majitel není neviditelný, pouze nesnadno viditelný. Vlastníka si můžeš všimnout nejdříve, až když je 5 metrů od Tebe. Samozřejmě když je zkušený a neodhalí jej například jeho pach, nebo hluk, nebo není Tvůj vlk speciálně vycvičený. Maskovací hraničářský plášť je velmi podobný předchozím dvěma plášťům, jen s rozdílem, že tenhle zároveň kryje i majitelův pach. Takže jej neucítíš. Vidět je až v těsné blízkosti, i ostřílení hraničáři s jeho rozeznáním mají problémy. Zabijákův jed na drápy – omámení lze použít jen se zabijákovými ostrými drápy. Při zasažení (škrábnutí) oslabí nepřítele o polovinu dovedností na pět kol zápasu. Zabijákovy ostré drápy jsou speciální magické návleky na končetiny, které se aktivují při útoku. Majiteli vyrostou ostré drápy o délce 3 cm a jsou ostré jako kočičí drápy. Soví ponožky jsou utkané ze sovích pírek a způsobí, že majitel není slyšet. Nejsou slyšet jeho kroky, ale ani slova a myšlenky. Stříbrná náušnice je spona (nemusí být na ucho), která vlastníkovi umožní slyšet na kilometry daleko vše (kromě myšlenek), umožňuje mu také třídit zvuky - na ty, které slyšet chce a na ty, které naopak ne. Zlatá náušnice je také spona, která ale vlastníkovi umožní porozumět všem druhům živých tvorů. Pírko pegase je zlaté pírko, při jehož použití (styl, kterým se schopnost pírka aktivuje, je u každého pírka jiný - spouštěč - někdy stačí dotyk s daným majitelem, někdy zaříkávací formulka) vlastníkovi narostou křídla a on je schopen létat. Křídla zmizí při ztrátě (či krádeži) pírka, nebo při opětovném použití spouštěče. Bezedná neviditelná brašna je brašna na záda, která se zviditelní i zneviditelní na přání vlastníka. Při zneviditelnění ji majitel prakticky ani necítí. Je možné do ní uschovat nekonečné množství předmětů - ne však živých tvorů, aniž by byla extrémně těžká. Dýka je menší a silnější druh nože. Perfektně se hodí pro blízkou obranu, nebo přesnější použití řezné síly. Nejčastěji používaná lidmi, ale je povolená i pro ostatní živočichy. Sada přírodních a pracovních zbraní obsahuje luk a šípy, sekeru, pilu, nářadí a laso. Sada moderních zbraní obsahuje kuš, motorovou pilu, nářadí a řetězy. Puška neboli libovolná ráže a typ pušky. Puškou se zabíjí poměrně snadno (ve třech herních kolech), ale je velmi těžká na běžné nošení. Majitel z pušky může vystřelit (při souboji) jen jednou za jedno herní kolo. Revolver je lehká, střelná zbraň. Snadno ovladatelná, není ale absolutně vhodná k lovu, maximálně k zastrašení. Vlastník může vystřelit (při souboji) maximálně třikrát za jedno herní kolo. Pistole se zdá nejvhodnější k běžné obraně a případnému zabití (minimálně tři perfektně mířené rány, minimálně ve třech kolech hry). Vystřelit lze maximálně dvakrát za jedno herní kolo.

Úkryt si vlk vybuduje sám, nebo ho může nalézt – ale pokud je koupený, vlk získá privilegia úkrytu, tedy: nikdo do úkrytu nesmí vstoupit bez pozvání, v jeskyních se automaticky nacházejí na zemi kameny, písek, štěrk, nebo hlína, hnízda jsou pevná, sestavěná z klacíčků, bahna a slin, domečky jsou dřevěné, pevně přichycené ke stromu, v chatrči je postel, stůl, židle a několik poliček, v domku postel, židle, stůl, pracovní linka, poličky a skříně a v domě se nachází téměř vše, co v Tvé domácnosti. A navíc lze do úkrytu nanosit různé předměty, aniž by Ti je někdo ukradl. Úkryt není ani možné zničit, nebo zatarasit.


Recommended