+ All Categories
Home > Documents > Vodstvo ČR - řeky

Vodstvo ČR - řeky

Date post: 11-Jan-2016
Category:
Upload: leanna
View: 138 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
Vodstvo ČR - řeky. Přirozené nádrže Umělé nádrže Podzemní vody Minerální vody Řeky. 5) Řeky. Patří k třem úmořím: 1) Severního moře 2) Baltského moře 3) Černého moře - PowerPoint PPT Presentation
10
Vodstvo Vodstvo ČR - řeky ČR - řeky 1) 1) Přirozené nádrže Přirozené nádrže 2) 2) Umělé nádrže Umělé nádrže 3) 3) Podzemní vody Podzemní vody 4) 4) Minerální vody Minerální vody 5) 5) Řeky Řeky
Transcript
Page 1: Vodstvo  ČR - řeky

VodstvoVodstvo ČR - řeky ČR - řeky

1)1) Přirozené nádržePřirozené nádrže

2)2) Umělé nádržeUmělé nádrže

3)3) Podzemní vodyPodzemní vody

4)4) Minerální vodyMinerální vody

5)5)Řeky Řeky

Page 2: Vodstvo  ČR - řeky

5) Řeky5) Řeky

► Patří k třem Patří k třem úmořím:úmořím: 1) Severního moře 1) Severního moře

2) Baltského moře2) Baltského moře

3) Černého moře3) Černého moře►Hranice mezi úmořími Hranice mezi úmořími je rozvodniceje rozvodnice – –

územím ČR probíhá hlavní Evropská územím ČR probíhá hlavní Evropská rozvodnicerozvodnice

► Kralický SněžníkKralický Sněžník – významný bod, kde – významný bod, kde se stýkají hranice všech tří úmoří se stýkají hranice všech tří úmoří

Page 3: Vodstvo  ČR - řeky

SP: popiš jednotlivá úmoříSP: popiš jednotlivá úmoří

Page 4: Vodstvo  ČR - řeky
Page 5: Vodstvo  ČR - řeky

Povodí DunajePovodí Dunaje

Dunaj Dunaj největší středoevropská řeka největší středoevropská řeka

MoravaMorava – pramení pod Kralickým Sněžníkem – pramení pod Kralickým Sněžníkem► nejdelší přítok z našeho územínejdelší přítok z našeho území► vlévá se do Dunaje u Bratislavyvlévá se do Dunaje u Bratislavy► pod Přerovem se vlévá do Moravy řeka pod Přerovem se vlévá do Moravy řeka Bečva Bečva (z (z

Karpat)Karpat)► na J Moravě se vlévá do Moravy na J Moravě se vlévá do Moravy DyjeDyje SP: urči zda se jedná o řeku 1., 2., 3., 4. nebo 5. řáduSP: urči zda se jedná o řeku 1., 2., 3., 4. nebo 5. řádu Bečva, Dunaj, Moštěnka, Dyje, Morava, Svratka, Bečva, Dunaj, Moštěnka, Dyje, Morava, Svratka,

Svitava, Svitava, Jihlava, HanáJihlava, Haná, Ostravice, Otava, Sázava, Ohře, Jizera, , Ostravice, Otava, Sázava, Ohře, Jizera,

Vltava, Labe, BerounkaVltava, Labe, Berounka

Page 6: Vodstvo  ČR - řeky

Povodí LabePovodí Labe

► pramení na Labské loucepramení na Labské louce► patří k úmoří Severního mořepatří k úmoří Severního moře► odvodňuje až na malé výjimky celé území Čech – odvodňuje až na malé výjimky celé území Čech –

protože je Česká kotlina uzavřená protože je Česká kotlina uzavřená ► L přítoky: Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Doubrava, L přítoky: Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Doubrava,

Vltava, Ohře Vltava, Ohře ► P přítoky: Cidlina Jizera, PloučniceP přítoky: Cidlina Jizera, Ploučnice

► Vltava Vltava – ústí do Labe u Mělníka a má tam větší – ústí do Labe u Mělníka a má tam větší vodnatostvodnatost

L přítok: Otava, Berounka(Úslava, Úhlava, Mže a L přítok: Otava, Berounka(Úslava, Úhlava, Mže a RadbúzaRadbúza

P přítok: Lužnice a Sázava P přítok: Lužnice a Sázava

Page 7: Vodstvo  ČR - řeky

Povodí OdryPovodí Odry

► pramení v Nízkém Jeseníkupramení v Nízkém Jeseníku► ústí ve Štětíně do Baltského mořeústí ve Štětíně do Baltského moře► L přítok Opava – pramení v Hrubém L přítok Opava – pramení v Hrubém

JeseníkuJeseníku► P přítok Olše – pramení v BeskydáchP přítok Olše – pramení v Beskydách

Page 8: Vodstvo  ČR - řeky

Sp: Vodstvo ČRSp: Vodstvo ČR

► Ke kterým úmořím patří území Česka? Ke kterým úmořím patří území Česka? Do mapky barevně vyznač hranici mezi Do mapky barevně vyznač hranici mezi nimi a do rámečku napiš jejich názvy.nimi a do rámečku napiš jejich názvy.

►V mapce barevně vyznač průběh hlavního V mapce barevně vyznač průběh hlavního evropského rozvodí. Napiš název pohoří, evropského rozvodí. Napiš název pohoří, kterým prochází, a označ je na mapě.kterým prochází, a označ je na mapě.

►Na výřezech z mapy poznej řeky a města Na výřezech z mapy poznej řeky a města ležící na jejich soutoku. Zaznač je pod ležící na jejich soutoku. Zaznač je pod čísly do mapyčísly do mapy

Page 9: Vodstvo  ČR - řeky

SPOTŘEBA VODYSPOTŘEBA VODY► Kolik vody spotřebujeme na naše Kolik vody spotřebujeme na naše

každodenní činnostikaždodenní činnosti (údaje v litrech)(údaje v litrech):: ► spláchnutí toalety spláchnutí toalety 10 - 1210 - 12► koupel ve vaně koupel ve vaně 100 - 150100 - 150► sprchování sprchování 60 - 8060 - 80► mytí nádobí v myčce mytí nádobí v myčce 15 - 3015 - 30► praní v pračce praní v pračce 40 - 8040 - 80► mytí rukou mytí rukou 33► mytí automobilu mytí automobilu 200200► pití každý den pití každý den 1,51,5► denně v kuchyni denně v kuchyni 5 - 75 - 7

Příklady specifické spotřeby vodyPříklady specifické spotřeby vody (v l (v l vodyvody//osobosoba/a/den)den)

► USA USA 300300► Vyspělé západoevropské země 150 - Vyspělé západoevropské země 150 -

200200► Česká republika Česká republika 120120► Země třetího světa Země třetího světa 1010►

► Hygienické minimum deklarované Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací Světovou zdravotnickou organizací 100100

► Neplýtvejte vodou:Neplýtvejte vodou:► Kapající kohoutek Kapající kohoutek 4 l / hod4 l / hod► Netěsnící WC Netěsnící WC 80 l / hod80 l / hod► Vytékající hadice na zalévání Vytékající hadice na zalévání 60 l / hod60 l / hod► ► Kolik vody je třeba k výrobě:Kolik vody je třeba k výrobě:► 1 litru piva 1 litru piva 25 l25 l► 1 kg papíru 1 kg papíru 300 l300 l► 1 kg vlny 1 kg vlny 150 l150 l► ► Jaký byl vývoj spotřeby vody v ČR:Jaký byl vývoj spotřeby vody v ČR:► (v litrech vody na osobu a den)(v litrech vody na osobu a den)► 1760 = 20 1760 = 20 ► 1850 = 80 1850 = 80 ► 1945 = 100 1945 = 100 ► 1965 = 300 1965 = 300 ► 1989 = 171 1989 = 171 ► 2000 = 1102000 = 110

http://www.ondeo.cz/spotreba-vody

Page 10: Vodstvo  ČR - řeky

ZNEČIŠTĚNÍ VODZNEČIŠTĚNÍ VOD► po r. 1989 výrazné zlepšenípo r. 1989 výrazné zlepšení kvality kvality

povrchových vod povrchových vod (viz mapa):(viz mapa):

výstavba výstavba ČOVČOV nové technologie nové technologie v průmyslu, šetrnější k v průmyslu, šetrnější k

životnímu prostředíživotnímu prostředí útlum těžkého průmysluútlum těžkého průmyslu

► pokračuje znečišťování podzemních vod:pokračuje znečišťování podzemních vod: úniky ropných a jiných jedovatých látekúniky ropných a jiných jedovatých látek odpady z průmysluodpady z průmyslu pesticidy (=postřiky), hnojivapesticidy (=postřiky), hnojiva ……....


Recommended