Home > Documents > výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé...

výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé...

Date post: 30-Jul-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Transcript
 • Obsah: 2

  Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3

  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

  I. Základní údaje o škole 4

  II. Přehled oborů vzdělávání 5

  III. Přehled pracovníků školy 5

  IV. Údaje o přijímacím řízení 8

  V. Údaje o výsledcích vzdělávání 8

  VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9

  VII. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti 9

  VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 12

  IX. Základní údaje o hospodaření školy 13

  Přílohy:

  č. 1 Vyúčtování dotací poskytnutých škole v roce 2011/2012, Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2011/2012

  14

  č. 2 Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2011/2012 15

  č. 3 Informace o projednání výroční zprávy ve školské radě 16

 • Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012

  Ve školním roce 2011/2012 vstoupila Základní umělecká škola Pavla Křížkovského do třetí dekády své vzdělávací

  a umělecké činnosti. Celý rok probíhal ve znamení tradičních i mimořádných uměleckých počinů. Žáci a učitelé navázali

  na umělecká konání let minulých, vytvořili zajímavé projekty, našli nové cesty spolupráce. Podíleli se na kulturním životě nejen

  školy, ale i městské části Brno-Komín, Brno-Kohoutovice a širšího brněnského regionu.

  Hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor navštěvovalo ve školním roce 2011/2012 na 580 žáků ve věku

  od 5 do 18 let. Své nadání pro umění, schopnosti a dovednosti představili na mnoha kulturních událostech a soutěžních

  přehlídkách. Připravili pěkné podvečery a absolventská vystoupení v prostorách školy, ve foyeru Besedního domu či komínské

  radnice, v Místodržitelském paláci, v Konventu Milosrdných bratří. Hudební kytičkou popřáli v květnu všem maminkám, v červnu

  uspořádali Koncert ke Dni dětí. Výtvarníci vyzdobili svými obrazy prostory koncertních sálů, uspořádali své výstavy

  v brněnských knihovnách či literárních kavárnách, zářivými barvami rozveselili chodby a oddělení brněnských nemocnic

  a léčebných zařízení. Žáci dramatického oboru přivedli na improvizované školní pódium kramářské hry 16. a 17. století (Krásná

  Desperanda), nastudovali hudebně-dramatickou pohádku Královna Koloběžka, lidovými hrami a tanci ztvárnili roční koloběh

  života na vsi (představení Rok má krok). V brněnských a mimobrněnských kostelech znovu společně provedli úspěšné

  novoroční představení Hej, hej, jeden i druhej. Spolupracovali při akcích pořádaných ÚMČ Brno-Komín, jakými jsou vítání

  občánků a setkání seniorů. Zahráli také pacientům brněnských nemocnic, účinkovali na vernisážích prací brněnských umělců.

  Pravidelnými posluchači a diváky jsou děti z mateřských škol, které v zimních měsících zhlédly a spoluvytvářely Pohádku

  ze Sněhové zahrádky.

  Zcela výjimečný byl projekt žáků pěveckého oddělení a sborového zpěvu, kteří pod vedením Mgr. Ireny Vašíčkové

  a Františka Pospíšila nastudovali dílo italského skladatele G. B. Pergolesiho Stabat Mater. Ke společné práci byli přizváni také

  členové pedagogického sboru a hráči brněnské filharmonie. Dílo vysoké interpretační úrovně s úspěchem provedli v Kostele

  sv. Vavřince v Brně-Komíně, v Podolí u Brna a ve Velké Bíteši.

  Vynikající umělecké výkony předvedli žáci školy také na mnoha interpretačních soutěžích. Nikola Dunaja získal

  2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži Coupe Jeunesse 2011 v Dunajské Strede (Slovensko) a 1. místo na Mezinárodní

  akordeonové soutěži Ostrava 2012. Komorní soubor Quintetissimo La Chimenea ze třídy Petra Zámečníka s velkým úspěchem

  vystoupil na mezinárodním festivalu Pražské dny harmoniky (3. místo). Anežka Levová zvítězila v celostátním kole Národní

  soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, její spoluhráčka, klavíristka Lucie Ráčková, sklidila velký obdiv porotců, kteří jí udělili

  Zvláštní ocenění za korepetici. Překrásným hudebním zážitkem byla účast našich žáků v Národní soutěži ZUŠ v sólovém

  a komorním zpěvu. Eliška Ouředníčková svým sólovým projevem okouzlila porotu v celostátním kole a získala 1. místo.

  V kategorii komorní zpěv vystoupila společně s Inkou Juřičkovou. Z krajského kola této soutěžní kategorie si zpěvačky přivezly

  zlaté ocenění. Gratulace patří také žákům kytarového oddělení ze třídy Evy Zavadilové, kteří se zúčastnili národní soutěže

  v komorní hře kytar Hradecké Guitarreando. Duo Kristina Vonková a Eliška Ouředníčková i kvarteto Marek Navrátil,

  Eliška Ouředníčková, Mark Karpilovský a Ludmila Pavoničová získaly 1. místo, kvarteto navíc titul Absolutní vítěz soutěže.

  Oceněna byla i práce jejich učitelky a umělecké vedoucí Evy Zavadilové (Diplom za vynikající pedagogickou práci), která patří

  k mimořádným pedagogickým osobnostem v celé České republice. Hodnotná jsou i další soutěžní umístění: 2. místo Filipa

  Křikavy v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na lesní roh, 3. místo Marka Zálešáka v krajském kole soutěže ZUŠ ve

  hře na příčnou flétnu, 1. a 2. místo Růženy Liškové a Jany Kvasničkové ve výtvarné soutěži Dva světy.

  Dvacátý první školní rok Základní umělecké školy Pavla Křížkovského přinesl mnoho radosti a veselí z uměleckého

  tvoření, nezapomenutelné zážitky a prožitky, úspěchy z vystoupení či soutěží, obdiv spolužáků, pedagogů a široké veřejnosti

  i inspiraci a ponaučení do další práce…

  Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

  ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

  I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

  Název a sídlo školy: Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. Kristenova 27, 624 00 Brno

  Email: [email protected]

  IČO: 253 30 381 IZO: 013 418 459

  Zřizovatel: František Pospíšil adresa: Jílkova 185, 615 00 Brno

  Ředitel: Mgr. Pavlína Kovářová

  adresa: tř. Kpt. Jaroše 30, 602 00 Brno

  Typ školy: základní umělecká škola

  Datum zařazení do sítě, celková kapacita školy a jejích součástí: 1. září 2002, č.j. 20981/2002-21, 400 žáků 1. února 2006, č.j. 31648/2005-21, 600 žáků 11. srpna 2006, č.j. 9451/2006-21

  Rada školy: zřízena 31. srpna 2005

 • II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

  Umělecké obory: hudební výtvarný literárně-dramatický taneční

  Učební dokumenty oborů

  hudební obor 18 418/95-25;

  literárně-dramatický obor 22 225/2004-22; 22 035/2005-22;

  výtvarný obor 18 455/2002-22;

  taneční 17 620/2003-22; 17 621/2003-22;

  III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

  Počty pracovníků školy v přepočteném počtu ve fyzických osobách

  pedagogičtí pracovníci ředitel 1,00 1

  učitel 17,25 36

  celkem 18,25 37

  nepedagogičtí pracovníci celkem 4,3 12

  Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků

  kvalifikovanost v % 96,04

  aprobovanost v % 96,04

  nekvalifikovaní pracovníci (přepočtení) 0,71

  Pohyb pedagogických pracovníků (ve fyzických osobách):

  Počet nově přijatých pedagogických pracovníků 13

  z toho nekvalifikovaných 1

  Počet pedagogických pracovníků, kteří ukončili pracovněprávní vztah 8

  Věkové složení pedagogických pracovníků

  ve fyzických osobách

  Věk muži ženy celkem

  do 35 let 8 6 14

  35 – 50 let 8 10 18

  nad 50 let 2 1 3

  Důchodci 1 1 2

  Celkem 19 18 37

  Průměrný věk 39,32

 • Příjmení

  Jméno

  Titul

  Druh práce

  1. Baránek David MgA. výuka výtvarné výchovy

  2. Brázda Vladimír Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

  3. Coufalíková Martina Bc. výuka hry na klavír

  4. Doležel Ladislav MgA. výuka hry na klavír

  5. Hanák Jan Mgr. výuka sólového zpěvu

  6. Háva Miloš Bc. výuka hry na kytaru

  7. Houf Jiří Ing. výuka hry na zobcovou flétnu, saxofon a klarinet

  8. Hreňo Michal MgA. výuka hry na violoncello a komorní hry

  9. Hůrková Irena MgA. výuka hry na housle a komorní hry

  10. Kovářová Pavlína Mgr. ředitelka školy, výuka klavíru a hudební nauky, personalistka

  11. Kozoň Rastislav Mgr., Ph.D. výuka hry na hoboj

  12. Krejčí Kristýna výuka hru na kytaru, hudební nauky a přípravné hudební výchovy

  13. Kryštofová Jana MgA. výuka hry na klavír, korepetice

  14. Kubát Marek Mgr. výuka hry na kytaru a komorní hry

  15. Malíková Pavlína výuka hry na housle

  16. Navrátil Marek výuka hry na kytaru

  17. Pavčík Tomáš Mgr. výuka literárně-dramatické výchovy

  18. Pazdírková Zuzana Mgr. výuka výtvarné výchovy

  19. Piňosová Kateřina Mgr., Ph.D. výuka hry na klavír

  20. Pohl Richard MgA. výuka hry na klavír, korepetice

  21. Poláček Mojmír Bc. výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu a komorní hry

  22. Pospíšil František jednatel společnosti, výuka hry na zobcovou flétnu, lesní roh a komorní hry, výuka sborového zpěvu

  23. Pospíšilová Dana výuka taneční a pohybové výchovy

  24. Procházka Martin BcA. výuka hry na klavír

  25. Ptáková-Vašková Iveta Mgr. výuka sólového a sborového zpěvu, hry na klavír

  a přípravné hudební výchovy

  26. Raisigl Miloslav MgA. výuka hry na kontrabas, hry na klavír a komorní hry

  27. Skálová Zuzana výuka přípravné hudební výchovy

  28. Slámová Miroslava výuka výtvarné výchovy

  29. Spáčilová Giovanna Mgr. výuka hry na klavír

  30. Svobodová Eva Mgr. výuka výtvarné výchovy

  31. Syrek Tomáš BcA. výuka hry na varhany

  32. Tlolková Zuzana BcA. výuka hry na klavír, korepetice

  33. Třebický Vladimír BcA. výuka hry na bicí nástroje

  34. Vašíčková Irena Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

  35. Vojáček Michal MgA. výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu a komorní hry

  36. Yefimchuk Yuliya Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

  37. Zámečník Petr výuka hry na akordeon a komorní hry

  38. Zavadilová Eva výuka hry na kytaru a komorní hry

  39. Zedeková Jolana Mgr. výuka hry na klavír, korepetice

  40. Žáčková Irena výuka literárně-dramatické výchovy

 • 41. Bartková Marie uklízečka

  42. Bičanová Růžena topička

  43. Bílková Dobromila vrátná

  44. Bojanovský Ivan Mgr. tajemník společnosti

  45. Gricová Lenka administrativní pracovník

  46. Kořínek Jan Ing. správce webových stránek

  47. Kříž Blažej Ing. pořizování dat na počítači

  48. Křížová Hana Ing. účetní

  49. Skalská Jana vrátná

  50. Šlezingr David údržbář

 • IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Přijímací řízení

  počet

  Přijímaných celkem: 154

  Přijatých celkem: 150

  V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

  Počet žáků Prospělo s vyznamenáním

  Prospělo Neprospělo Neklasifikováno

  Přípravný stupeň 60

  I. stupeň

  1. ročník 72 69 3

  2. ročník 55 44 11

  3. ročník 42 35 6 1

  4. ročník 58 44 14

  5. ročník 27 21 6

  6. ročník 52 43 9

  7. ročník 13 13

  II. stupeň

  1. ročník 44 35 8 1

  2. ročník 41 30 9 2

  3. ročník 66 47 18 1

  4. ročník 39 25 14

  SD 9 9

  celkem 578 415 98 1 4

  absolventi 52

 • VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

  Název programu

  počet pedagogů

  Metodika smyčcových nástrojů pro učitele ZUŠ a SUŠ 2012 1

  Moderní metody výuky techniky hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ 2012 2

  Mezinárodní interpretační kurzy Hornclass 2012 Praha 1

  VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A REPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

  Koncerty, výstavy a divadelní představení pořádané školou

  27. – 30.10. Účast žáků hudebního oboru na Mezinárodním akordeonovém festivalu a kurzech COUPE JEUNESSE 2011

  Dunajská Streda, Slovensko

  27. – 30.10. Účast žáků hudebního oboru na V. ročníku mezinárodního akordeonového festivalu Pražské dny harmoniky

  Praha

  8.11. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

  14.11. Koncert Flétnové imaginace – Friederika Harms (Hamburk), Martina Komínková (Brno)

  Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

  29.11. Hudební podvečer na radnici Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

  7. a 9.12. Moje Vánoce – představení žáků literárně-dramatického oboru Kristenova 27, Brno

  12. - 20.12. Vánoční besídky jednotlivých nástrojových tříd Kristenova 27, Brno

  13.12. Vánoční koncert a výstava Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

  14., 16., 19. a 20.12.

  Pohádky ze Sněhové zahrádky – představení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru pro děti z mateřských škol

  Kristenova 27, Brno

  19.12. Vánoční koncert a výstava Foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno

  3.1. Příprava a prezentace projektu "Hej, hej, jeden i druhej!" (určeno žákům ZŠ Pastviny)

  Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

  4. - 8.1. Slavnostní provedení projektu "Hej, hej, jeden i druhej!" – několikero zpěvů a obrazů vánočních

  Kostel Nalezení sv. Kříže, Brno Kostel sv. Michaela v Šardicích Kaple sv. Richarda Pampuri v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně Kostel sv. Vavřince v Brně-Komíně

  17.1. Pěvecký koncert žáků Mgr. Ireny Vašíčkové, Mgr. Vladimíra Brázdy a Mgr. Yuliyy Yefimchuk

  Kristenova 27, Brno

  24.1. Hudební podvečer na radnici (aneb školní kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu)

  Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

  27.1. Na křížové cestě – výstava prací žáků výtvarného oboru Městský úřad Mikulov

  21.2. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

  29.2. Jarní – výběr z poezie a písní českých autorů v podání žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Zuzany Skálové

  Kristenova 27, Brno

  2.3. Vernisáž výstavy Barevný svět – výstava prací žáků výtvarného oboru

  Kavárna Gaviota, Kounicova 65a, Brno

  17.3. Krásná Desperanda, strašná dcera – představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

  Kristenova 27, Brno

 • 19.3. Přehrávka žáků kytarového oddělení Kristenova 27, Brno

  20.3. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

  22.3. Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru škol Pavla Křížkovského

  Kristenova 27, Brno

  27.3.

  Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Stanislava Kosárová (zpěv), Karolína Šimková (housle, kytara), Lucie Vernerová (kytara), Milena Mahovská (kytara), Vít Krejčí (violoncello)

  Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

  31.3. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (premiéra)

  Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

  1.4. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (1. repríza)

  Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

  3.4. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

  4.4. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (2. repríza) (určeno žákům ZŠ Pastviny)

  Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

  17.4. Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Ondřej Zámečník (akordeon)

  Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

  20.4. Účast žáků hudebního oboru na Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava 2012

  ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava

  20.4. Vernisáž absolventské výstavy CHERCHEZ LA FEMME Besední dům, Komenského nám. 5, Brno

  26.4. Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Inka Juřičková (zpěv), Filip Škrdlík (violoncello), Karolína Šimková (housle)

  Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

  10. – 13.5. G. B. Pergolesi: Stabat Mater – koncertní vystoupení žáků hudebního oboru

  Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

  Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

  Kostel sv. Jana Nepomuckého, Podolí u Brna

  13.5. Krásná Desperanda, strašná dcera – repríza představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

  Kinosál Obecního domu, Kratochvilka u Brna

  15.5. Hudba nejen pro maminky Kristenova 27, Brno

  22.5. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

  28.5. – 25.6. Hudební setkání a besídky jednotlivých nástrojových tříd Kristenova 27, Brno

  29.5. Veřejné pěvecké přehrávky žáků Kristenova 27, Brno

  1.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové

  Kristenova 27, Brno

  5.6. To nejlepší z klasiky – koncert vítězů národních a mezinárodních interpretačních soutěží 2012 a absolventský výkon Tomáše Kollára (klavír)

  Foyer Besedního domu, Komenského nám. 8, Brno

  7.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové pro žáky ZŠ Pastviny

  Kristenova 27, Brno

  7.6. Koncert a výstava ke Dni dětí Foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno

  14., 15.6. Teatrautomat – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

  Kristenova 27, Brno

  14.6. Koncertní vystoupení komorního souboru Tango Banda La Chimenea

  ZUŠ Boskovice

  19.6. Zpíváme, tančíme, hrajeme divadlo – představení žáků tanečních tříd Dany Pospíšilové, hudebních tříd Mgr. Ivety Ptákové-Vaškové a literárně-dramatické třídy Ireny Žáčkové

  Kristenova 27, Brno

  21.6. Jarmark umění – netradiční prezentace prací žáků výtvarného oboru

  Prostory kolem školy, Kristenova 27, Brno

 • 28.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové pro žáky MŠ a ZŠ logopedické

  MŠ a ZŠ logopedická, Veslařská, Brno

  28.6. Zahradní slavnost na školním dvoře Kristenova 27, Brno

  Exkurze, výstavy a divadelní představení, účast na vzdělávacích projektech

  11.10. Supermarket SVĚT – projektová výuka výtvarného oboru a výstava společnosti NaZemi – společnosti pro fair trade

  Stará radnice, Brno

  18.10. Návštěva operního představení Výlety pana Broučka do Měsíce Janáčkovo divadlo, Brno

  16.11. Výstava KW-Othová (fotky, obrazy) Dům pánů z Kunštátu, Brno

  22.11. Výstava Česká malba generace 90. let Wannieck Gallery, Brno

  5.12. Návštěva divadelního představení Y. Rezy: Obraz Buranteatr, Stadion Kounicova 22, Brno

  13.12. Světlo ikon a umění křesťanského východu – výstava a projektová výuka výtvarného oboru

  Krypta Katedrály sv. Petra a Pavla, Brno

  16.2. Obrazy mysli/Mysl v obrazech – výstava a projektová výuka výtvarného oboru

  Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

  9.3. Návštěva operního představení Příhody lišky Bystroušky (L. Janáček) Janáčkovo divadlo, Brno

  23.3. Návštěva operního představení Prodaná nevěsta (B. Smetana) Janáčkovo divadlo, Brno

  Umístění žáků v soutěžích

  leden 2012 Výtvarná soutěž Dva světy: Svět písma – svět obrazů

  Růžena Lišková – 1. místo v kategorii 15 – 18 let, hlasování odborné poroty

  Mgr. Zuzana Pazdírková

  Jana Kvasničková – 2. místo v kategorii 11 – 14 let, hlasování odborné poroty

  Mgr. Zuzana Pazdírková

  březen 2012 Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu

  Marek Zálešák – 1. místo ve III. kategorii MgA. Michal Vojáček

  Karolína Voborná – čestné uznání ve III. kategorii

  MgA. Michal Vojáček

  březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorním zpěvu

  Duo Eliška Ouředníčková, Inka Juřičková – 1. místo ve III. kategorii

  Mgr. Irena Vašíčková

  březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu

  Marek Zálešák – 3. místo ve III. kategorii MgA. Michal Vojáček

  březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na lesní roh

  Filip Křikava – 2. místo v VI. kategorii František Pospíšil

  duben 2012 Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012

  Nikola Dunaja – 1. místo ve III. kategorii Petr Zámečník

  duben 2012 Výtvarná soutěž "Voda štětcem a básní VII"

  Adéla Daňhelová – cena redakční rady ve III. Kategorii

  Mgr. Zuzana Pazdírková

  duben 2012 Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu

  Eliška Ouředníčková – 1. místo v IX. kategorii

  Mgr. Irena Vašíčková

  květen 2012 Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

  Anežka Levová – 1. místo v V. kategorii Lucie Ráčková – zvláštní ocenění poroty za korepetici

  František Pospíšil

  květen 2012 Hradecké Guitarreando Kytarové duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková – 1. místo ve III. kategorii

  Eva Zavadilová

  květen 2012 Hradecké Guitarreando

  Kytarové kvarteto Marek Navrátil, Eliška Ouředníčková, Mark Karpilovský, Ludmila Pavoničová – 1. místo ve III. kategorii, absolutní vítěz

  Eva Zavadilová

 • VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

  Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena kontrola ČŠI.

  Ve školním roce 2010/2011 byla ve škole provedena kontrola ČŠI zaměřená na:

  1. využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých v roce 2010 umělecké škole, podle

  ustanovení § 160 odst. 4 a § 163 školského zákona a podle ustanovení § 1 až 6 zákona č. 306/1999 Sb.,

  ve znění účinném v kontrolovaném období;

  2. kontrolu údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, uvedených v ustanoveních § 144

  odst. 1 školského zákona, a kontrolu dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole

  k 30. září 2010 ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 školského zákona;

  3. prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v účetnictví věrně

  zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků;

  4. dodržování právních předpisů související s čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu (kontrola

  předávání údajů ze školní matriky a z dokumentace školy, správnost a včasnost oznamování změn počtu

  žáků v průběhu roku 2010, kontrola dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy), posouzení správnosti

  vykazovaných údajů ve statistickém formuláři škol (MŠMT) P 1- 04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích

  a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. až 4. čtvrtletí 2010 ve smyslu ustanovení § 10 odst.

  3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění účinném v kontrolovaném období, kontrola

  předávání podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010;

  5. kontrolu přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami orgánů veřejné správy.

  V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů, s výjimkou vykázání nesprávných údajů ve

  výkazu P 1-04. Škola provedla opravu příslušných údajů a zaslala ČŠI písemnou zprávu o přijetí opatření

  k odstranění nedostatků.

 • IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

  Výnosy:

  Školné: 1 306 725,-

  Dotace pro soukromé školy: 8 319 000,-

  Ostatní: 1 315,-

  Celkem: 9 627 040,-

  Náklady:

  Mzdové náklady: 8 050 380,- mzdové náklady pedagogů: 4 942 936,-

  mzdové náklady – ostatní: 1 083 455,-

  zákonné pojištění: 2 000 408,-

  zákonné sociální náklady: 16 920,-

  náhrada mzdy za PN: 6 661,-

  Provozní náklady: 1 335 202,- výdaje na učební pomůcky: 100 824,-

  materiálové náklady: 183 086,-

  nájemné – pronájem budov: 449 500,-

  nájemné – ostatní: 59 781,-

  ostatní provozní náklady*: 542 011,-

  Celkem: 9 385 582,-

  Investice: auto: Kč 199 990,-

  varhany: Kč 140 000,-

  *rozpis provozních nákladů: - opravy a údržba: 46 956,- - školení, kurzy: 12 720,- - cestovné: 58 546,- - propagace, inzerce: 6 600,- - repre: 3 354,- - daně, poplatky, dary: 2 038,- - poštovné: 1 898,- - ostatní: 57 634,- - telefony: 92 733,- - odpis opr. položky: 6 232,- - ost. služby: 128 273,- - fin. náklady: 26 379,- - přepravné: 62 648,- - grantové projekty: 36 000,-

  celkem: 542 011,-

  Hospodářský výsledek:

  výnosy: 9 627 040,-

  náklady: 9 385 582,-

  hospodářský výsledek: + 241 458,-

  Vypracoval: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

 • Zpracovatel: 2482 Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. Brno, Kristenova 27

  Příloha č. 1 k č. j. MŠMT - 33 472/2012 - 16

  Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním roce 2011/2012

  Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2011/2012

  ř.

  Ukazatel v Kč

  1 Poskytnutá dotace 8 319 000,00

  2 Použitá dotace, v tom: 8 319 000,00

  3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 6 016 391,00

  4 v tom: a) mzdy 4 740 896,00

  5 b) OON 1 275 495,00

  6 Odvody na zákonné pojistné 1 991 877,00

  7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 310 732,00

  8 učebnice a učební pomůcky

  9 nákup vody, paliv,energie

  10 služby pošt

  11 služby telekomunikací

  12 ochranné pomůcky

  13 DVPP

  14 programové vybavení

  15 Nájemné* 310 732,-

  16 opravy a udržování

  17 Cestovné

  18 prádlo

  19 výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení)

  20 ostatní jiné

  21 Rozdíl ř. 1-2 0,00

  *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 Vypracovala: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

 • Zpracovatel: 2482 Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. 624 00 Brno, Kristenova 27

  Příloha č. 2 k č. j. MŠMT - 33 472/2012 - 16

  Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2011/2012

  Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Základní umělecká škola

  Ukazatel Řádek Použitá dotace Jednotka

  Čerpání dotace celkem 1 8 319 000,00 Kč

  z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 6 016 391,00 Kč

  v tom: na pedagogické pracovníky 2a 4 932 936,00 Kč

  na nepedagogické pracovníky 2b 1 083 455,00 Kč

  ONIV 3 310 732,00 Kč

  z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč

  Použitá dotace na jednotku výkonu

  Přepočtený počet jednotek výkonu 4 577,00 žák

  Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř. 1 / ř. 4 14 417,68 Kč/žák

  Mzdové náklady na jednotku výkonu ř. 2 / ř. 4 10 427,02 Kč/žák

  ONIV na jednotku výkonu ř. 3 / ř. 4 538,53 Kč/žák

  Náklady na učebnice, učební a školní pomůcky na jednotku výkonu ř. 3a / ř. 4 0,00 Kč/žák

  Mzdové prostředky na zaměstnance*)

  Přepočtený počet zaměstnanců 5 22,55 osoba

  v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 18,25 osoba

  nepedagogičtí pracovníci 5b 4,30 osoba

  Mzdové prostředky na zaměstnance ř. 2/ ř. 5 266 837,76 Kč/osoba

  Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř. 2a / ř. 5a 270 297,86 Kč/osoba

  Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř. 2b / ř. 5b 252 200,88 Kč/osoba

  *) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.

  Vysvětlivky:

  Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko ze zahajovacího výkazu sledovaného školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce

  Vypracovala: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

 • Příloha č. 3

  INFORMACE O PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ

  Na zasedání Školské rady Základní umělecké školy Pavla Křížkovského byla dne 9. října 2012

  projednána Výroční zpráva za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření

  s vyúčtováním dotací poskytnutých škole ve školním roce 2011/2012 byla schválena v plném znění bez

  připomínek.

  V Brně dne 9. října 2012 Mgr. Pavlína Kovářová ředitelka školy


Recommended