Home >Documents >VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI

VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:36 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI. Velké Karlovice. 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008. Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji. Školy, vzdělávací instituce. Úřady práce. HK ČR. ITP. Pracovní síla. Zaměstnavatelé. Ostatní subjekty na trhu práce. Veřejná správa. Podnikatelské svazy. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • VE PRO FIRMUPREZENTACE PRO KONFERENCIVelk Karlovice28. 1. 2008 - 29. 1. 2008Institut Trhu Prceve Zlnskm kraji

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Partnei ITP ve Zlnskm kraji Koordinace spoluprce a innost pracovi ITP HK s ady prce zapoala ji na pelomu let 2006 a 2007. Doposud probhlo 11 porad krajsk koordinan skupiny, jejich vstupy mj.ve vznamn me napomohly procesu tvorby metodik ITP v oblastech zprostedkovn a TP a koordinuj realizaci dohodnutch aktivit ITP ve ZK. ITP po linii P a HK:intenzivn kontakt pracovi dle poteby,soulad s metodikami a specifickmi potebami kraje (jednotlivch okres) jako kritrium hodnocen innost,naplovn cl projektu na principu konsenzu.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Cle a formy jejich naplnn

  Formy naplnn cleCl 1: Zjistit aktuln poteby zamstnavatel v oblasti lidskch zdroj. Spolen monitorovac nvtvy ve firmchDotaznkov eten (monitoring P, dotaznkov eten ITP HK firmy do 25 zamstnanc)Cl 2:Informan-poradenskm servisem ITP tyto konkrtn poteby napomoci vyeit.Osobn: individuln nebo hromadn (semine)Psemn: produktov listy, zpracovn konkrtnch poadavkElektronicky: internetov informace

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmuAnalza poteb zamstnavatele v oblasti trhu prce

  Obsah monitorovac nvtvy:Ppravn fze vodNabdka slueb (produkt) adu prceNabdka produkt ITP HKVyplnn zznamovho archu Zjiovn poteb zamstnavateleZptn vazba poskytnut slueb, produkt

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu - monitorovac nvtvyPpravn fze Telefonick zajitn nvtvy (tm eliminuje riziko odmtnut)Zjitn zkladnch daj o firm (z veejn pstupnch zdroj, spoluprce s P, lenstv v HK atd.) Pedvyplnn 1. strany zznamovho archu Zjiovn poteb zamstnavatele

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu - obsah monitorovac nvtvy2. vodVysvtlen podstaty nvtvyInformace o projektu ITPDiskuze na tma trh prce:spoluprce s P nebo HK R a dalmi subjekty,struktura klient P,voln pracovn msta firmy.

  Pozn. na vtin schzek dojdek vyhledn novhopracovnho msta.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu - obsah monitorovac nvtvy3. Nabdka slueb (produkt) adu prceInformace o zprostedkovn zamstnn P:hlen volnch pracovnch mst - portl MPSV, nabdka pedvbrovch zen, zamstnvn cizinc, zamstnvn osob se zdravotnm postienm atd.Informace o aktuln nabdce APZ:informace o nstrojch APZ a postupech pi jejich vyizovn.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP PHlen volnch mst pes portl MPSVZamstnavatel je seznmen s monost zadvat voln msta bez asti P pmo na portl MPSVProbhne prezentace portlu (na notebooku)V ppad zjmu je zamstnavatel zaregistrovn na portl MPSV a jsou mu udlena pstupov prvaProbhne zadn volnho mstaZamstnavatel je seznmen s portlem a pouen (pedchzen chybnmu zadvn a zadvn volnho msta s diskriminanmi prvky)

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP P

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP PVhody:Rychl zadn volnho msta (tomu pedchz pprava na P ped monitorovac nvtvou)Odbourn nejistoty pi zadvn volnho msta na portl (praktick vysvtlen zadvn)

  Dosavadn zkuenosti:Pilotn ovuje P v Uherskm Hraditi. Z 60 navtvench firem mlo 35 zjem o prezentaci portlu a probhlo jejichzaregistrovn. Minimln polovinaz nich nadle aktivns portlem pracuje.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP PUspodn pedvbrovho zen pro zamstnavatele

  Zjitn podrobn charakteristiky volnho pracovnho msta (vtinou se jedn o tce obsaditeln pracovn msta)Vytipovn vhodnch uchaze o zamstnn (spoluprce s odd. zprosted.)Pozvn vhodnch klient na pedvbrov zen na P (bez asti zamstnavatele)Podrobn pedstaven pracovnho msta (probh skupinov)Individuln pohovory s kadm zjemcem

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP P

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP P

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP PVstup: Seznam klient, kte maj zjem o nabzen mstoa spluj poadavky zamstnavatele. Klienti jsou smrovn do firmy (v ppad zjmu zamstnavatele je doprovod pracovnk ITP).

  Bhem 2 msc probhlo na P ve Zln 30 pedvbrovch zen:

  P ve Zln, odd. ITP, GARA TZLPLUS s. r. o. , Konform Plastic s. r. o., DSZO a. s. 2x pracovnk pepravn kontroly, Tip Top Zln, Avex Trade.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu sluby ITP PPidan hodnota: klientsk pstup vi firmm (prvotn nen zamstnat uchazee, ale najt vhodnou pracovn slu pro zamstnavatele),princip dobrovolnosti,firmy, pro kter bylo pedvbrov zen uspodno ns dle kontaktuj a chtj tmto postupem obsadit dal voln msta.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK R4. Nabdka produkt ITP HK

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK ROblasti poradenskch innost ITP HK R

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK RPersonln poradenstv spov pedevm vpomoci pi innostech:personln management (zen lidskch zdroj, personln plnovn, analza pracovnch mst, struktura kvalifikanch poadavk,motivan systm a benefity, hodnocen zamstnanc, vzdlvn a rozvoj zamstnanc),personln marketing je zamen na alternativn (mimo P) monosti vyhledvn zamstnanc (zskvn zamstnanc vyhledvanch a doporuench od vlastnch zamstnanc, spoluprce firmy se kolami pijmn absolvent, personln agentury zprostedkovn a agenturn zamstnvn, vyuvn absolvent rekvalifikanch kurz, firemn a voln pstupn databze zjemc, systm inzertn propagace firmy a jejch personlnch poteb, zskvn a zamstnvn cizinc.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK RZkladn poradenstv vpracovnprvn legislativ:Vtomto smru nabz pracovit ITP HK R malm a stednm podnikatelm informovn a asistenci pi sprvn aplikaci Zkonku prce a souvisejcch pedpis (pracovn pomr, problematika mezd, pracovnprvn spory, psemnosti pracovnprvnch vztah, orientace vpracovnprvn legislativ: Zkonk prce zhlediska personlnho poradenstv hl. zmny a vybran kapitoly, BOZP zpohledu ZP, Zkon o zamstnanosti, personln agenda, sociln a zdravotn pojitn, intern smrnice, sociln partnerstv voblasti personalistiky).

  Informace z trhu prce (vyuit dostupnch pevzatch nebo vlastnch ternnch zjitn).

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK RDotan poradenstv v oblasti trhu prce se zamuje na ESF (OP LZZ a OP VK) a nabz:Informan servis v oblasti dotac pro stvajc programovac obdob (aktuality, vzvy, zdroje informac)Pehled projekt z obdob let 2004 2006 (inspirace, dosavadn zkuenosti)Pehled dostupnch dotanch titulKonzultaci vhodnho dotanho titulu vzhledem k zmru firmyPehled poradenskch spolenost specializovanch na dotan management

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu produkty ITP HK RPoradenstvm pro profesn vzdlvn rozumme poskytovn informac a asistenci zamstnavateli pi zajiovn vzdlvn svch zamstnanc vedoucho ke zven kvalifikace, zpesnn (zen) kvalifikace (odbornosti) nebo zmn jejich kvalifikace.

  Zajitn informac o dostupnch vzdlvacch kurzech a jejich poskytovatelch (dtb vzdlavatel, informan zdroje)Informace o otevench projektech zamench na vzdlvn zamstnanc firemKonzultace firemnho projektu na vzdlvn zamstnanc Informace o problematice firemnch kolicch stedisek

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu 5. Vyplnn zznamovho archu Zjiovn poteb zamstnavatele

  Polostrukturovan rozhovor se zamstnavatelem zskn pehledu opersonlnch potebch firmy sclem nsledn informan a poradensk asistence zamstnavateli; Vyhodnocen nvtvy: integrace informac pedanch zamstnavateli a skutenost od nj zjitnch dozvru - zopakovn nabzench slueb vkontextu skutenost zjitnch odzamstnavatele bhem rozhovoru snm,stanoven zjmu/nezjmu zamstnavatele o nabzen sluby; vppad zjmu okonkrtn sluby (informace, poradenstv, asistenci) je nutno je pesn pojmenovat a zapsat do zznamovho archu,informovat zamstnavatele o nsledujcm postupu,informovat o termnu a form pedn poadovanch informac,informovat zamstnavatele o zpsobu a kritrich zjiovn a vbru poadovanch informac.

  Rozdlen prce rozdlen prce mezi pracovnky ITP HK R a ITP P podle charakteru poadovanch informac a dohoda o termnu splnn

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Analza I.etapy: struktura firemPoet navtvench firem: 244

  Koment: pro 1. fzi byl dohodnut poet navtvench firem 60 na okres, proto jsou daje velmi podobn. Z grafu pak vyplv jednoznan zamen na MSP.

  okresPoet firemZln62Krom60Uhersk Hradit62Vsetn60

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Struktura poadavk firem

  Koment: Firmy na zklad pedstaven slueb ITP vznesly celkem 644 poadavk, kter jsou prbn pracovnky ITP HK a P plnny.

  Typ poadavkuPoet poadavkKompletn pehled slueb ITP67Prbn informan servis ITP27Monosti vzdlvn zamstnanc52Info o ESF - monosti, termny 75Vyuvn prostedk APZ113Pedvbry na poad. profese102Spoluprce se S, vch. poradci44Informace o trzch prce36Portl MPSV vkldn VM92Personln poradenstv36

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Struktura poadavk firem

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Poadavky firem podle velikosti

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu

  Pklady poadavk firem eench ITP HKSeznam mstn psobcch personlnch agenturPehled mstnch stednch kol stavebnho zamenPehled stednch kol strojrenskho zamenManul personlnho marketingu - aplikace na strojrenstv, stavebnictv, chemick prmyslPodmnky podpory firemnho vzdlvn - jazykovch kurz (A,N)Seznam mstn psobcch agentur prceInformace o innosti a slubch OHK Uh. HraditProgram kolic stediskaDotan monosti na rozvoj podnikn v oblasti kosmetickch slueb - OSVPehled aktulnch vzev SF ve vybranch programech k 7. 11. 2007Pehled dotanch program pro MSPInformace o programu podpory pro zanajc podnikatele START

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmu

  Pklady poadavk firem eench ITP HKSeznam instituc poskytujcch firmou poadovan rekvalifikaceMonosti podpory zskn strojnickho prkazu na UNCInformace o programovacm obdob 2007 - 2013, Pklady spoluprce firem se kolamiMonost profesnho vzdlvn nebo rekvalifikace zamstnanc z prostedk ESFZprostedkovn kontakt s vybranmi stednmi kolami technickho zamenPehled personlnch slueb ITP - Personln agenda, profesn vzdlvn z ESFSystm popisu pracovnch mst, katalogy pracovnch mst a typovch pozicMonosti zskn prkazu na zen VZVVstupy z przkumu mobility pracovn slyZdroje porovnn mezd v oborech v rmci regionu informace o mon zmn v legislativ ohledn dopravy zamstnanc a zlepen mobility zamstnancPehled mstnch vzdlvacch zazen rekvalifikace obsluha CNC stroj s kontakty

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmuZvry:Osobn nvtvy ve firmch (a dal zpsoby naplnn cl) jsou vnmny jako funkn zpsob, kter vede ke:zven povdom zamstnavatel o nstrojch APZ a zprostedkovatelskch slubch P, zkvalitnn prce firem v oblasti HR prostednictvm produkt linie ITP HK.

  Sluby projektu ITP pokldaj zstupci firemza uiten co je to podstatn.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Ve pro firmuDkujeme za pozornost

  Michaela Greplovvedouc odd. ITP P ve Zln, tel: 577 577 181, 722 734 283

  Mgr.Marcel Navrtilvedouc odd.RLZ , ITP HK R ve Zlnskm kraji

  Mgr. Vra Kkovvedouc ITP HK R ve Zlnskm kraji

  VK*VK*VK*VK*VK

  Poradensk sluby v oblasti TP a pslun problematiky dle poadavk zadavatele tzv.na mru - Kompletn poradensk servisDatabze existujcch prmyslovch a rozvojovch zn ve Zlnskm krajiAnonymn sociologick przkum mobility pracovn slyDetailn pehled personlnch agentur s jejich zamenmKompletn databze projekt OP RLZ ve Zlnskm kraji s monost filtrace dle indiktor (nap. opaten, realiztor, ve dotac apod.)*VK*MG

  *MG

  *MG*MG*MG*MG*MG*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MN*MG ?*

of 33/33
VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI Velké Karlovice 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008 Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji
Embed Size (px)
Recommended