+ All Categories
Home > Documents > VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE...

VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE...

Date post: 17-Jun-2018
Category:
Author: vudieu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 14 /14
VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE_04 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400
Transcript
Page 1: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS

PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE_04

Autor: Mgr. Marek Dlabaja

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Page 2: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Anotace:

Digitální učební materiál (DUM) určený pro výuku používání

frekvenčních příslovcí v přítomném čase prostém. Materiál je

použitelný při výuce v 7. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci

si zopakují a rozšíří slovní zásobu z oblasti frekvenčních příslovcí.

Na příkladech si ověří správnost jejich používání ve větách a procvičí

slovosled těchto vět.

DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom.

Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000.

ISBN 0 19 436523 9.

DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických

okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ

Slušovice.

Page 3: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Do you know these words?

always

often

usually

normally

sometimes

never

rarely

seldom

Page 4: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

They are adverbs. They say how

often you do some activities.

I read books.

always

seldom

rarely never

sometimes

usually often

normally

Page 5: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Do you know them Czech?

1. always

2. often

3. usually

4. sometimes

5. never

někdy

často

vždy

nikdy

obvykle

6. rarely, seldom = zřídka, málokdy

Page 6: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

We watch usually TV at 7 pm.

We usually watch TV at 7 pm.

We watch TV usually at 7 pm.

Page 7: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

I go to the sometimes cinema.

I go sometimes to the cinema.

I sometimes go to the cinema.

Page 8: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

What do you usually do on Sundays?

What usually do you do on Sundays?

What do you do on usually Sundays?

Page 9: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

I listen to the radio in my car always.

I listen always to the radio in my car.

I always listen to the radio in my car.

Page 10: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

We have got never pizza for lunch.

We have never got pizza for lunch.

We never have got pizza for lunch.

Page 11: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Choose the right possibility (word order):

Vyber správnou možnost (slovosled):

Jack can often visit his friends.

Jack often can visit his friends.

Jack can visit often his friends.

Page 12: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Answer these questions:

How often do you read books?

How often do you use your mobile?

When do you usually get up on Sundays?

When do you usually go to bed?

What have you always got in your schoolbag?

Do you go skiing?

Do you drink tea or coffee?

Page 13: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Now you can ask your teacher

How often do you …?

When do you usually …?

Do you …?

Page 14: VY 32 INOVACE 04 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE …data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske... · VY_32_INOVACE_04_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

That´s all. Thank you!

Naučili jsme se anglická frekvenční

příslovce.

Říkají nám, jak často určitou věc

děláme.

Jsou to:

always, often, usually, normally,

sometimes, rarely, seldom, never.


Recommended