+ All Categories
Home > Government & Nonprofit > Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

Date post: 01-Jul-2015
Category:
Upload: honza-beranek
View: 367 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
vyrocni zprava volyne
45
VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA VOLYNĚ 2010 – 2014
Transcript
Page 1: Výroční zpráva 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTA VOLYNĚ

2010 – 2014

Page 2: Výroční zpráva 2014

OBSAH

1/ Úvod

2/ Město Volyně Historie Obecné informace Statutární orgány Poradní orgány Členství ve svazcích Partnerská města

3/ Organizace zřízené městem Volyňská kultura Základní škola Mateřská škola Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Volyně Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Černětice

4/ Městský úřad Tajemník Veřejně správní odbor Odbor správy majetku a investic Odbor stavební úřad a ŽP Odbor finanční Technické služby města Volyně – organizační složka

5/ investiční akce v číslech

6/ investiční akce obrazem

Page 3: Výroční zpráva 2014

ÚVOD

Vážení spoluobčané,

Otevíráte první stránku výroční zprávy, která Vám bude průvodcem právě končícího čtyřletého volebního období 2010 – 2014. Volebního období, kdy jsem byl Vaším starostou, obdobím naplněném prací pro město, pro Vás pro občany Volyně, Černětic, Račí, Starova a Zechovic. Výroční zpráva Vás seznámí s členy zastupitelstva města, s členy rady města, s členy výborů a komisí. Seznamuje Vás rovněž s pracovníky městského úřadu a Technických služeb Volyně. Dozvídáte se zde o hospodaření města, o správě jeho majetku, o opravených objektech, i o záměrech rozvoje města a nových investicích.

Domy, ulice, osady i celé město se mění, stárne i mládne zároveň, stromy přidaly pár větví ke svým korunám, ale je to stále to naše šumavské městečko. Vím, že Volyně neposkytuje výhody velkého města s širokým rozsahem zábavy, sportu a kultury. Přesto věřím, že se Vám ve Volyni líbilo a líbí, že Volyně zůstane navždy ve Vašich srdcích a že Volyni zůstanete věrni. Lásku k Volyni vyjádřil ve své hře i Václav Kopecký. Kašpárek v loutkové hře, uváděné jeho otcem Matějem Kopeckým známým to českým loutkářem, zpívá v upravené třetí sloce národní hymny při svém častém pobytu ve Volyni: „Tam, kde Anděl Strážce stojí a Malsičku k sobě pojí, tam v té krásné dolině leží město Volyně - a to jest ta krásná země – ve Volyni domov můj“. Doufám, že jste ve Volyni svůj domov našli. Rovněž pevně věřím,

Page 4: Výroční zpráva 2014

že ti, které odvál život do všech koutů světa, se do Volyně rádi vrací a že svým dětem a vnukům o svém rodném městě vypráví.

Dovolím si nyní krátkou návštěvu do minulosti k mému předchůdci v křesle starosty města a nahlédnu do historie Volyně. V letošním roce 2014, oslavila budova naší základní školy 100 let od svého otevření. Po sejmutí pamětní desky ve vchodu do budovy školy byly nalezeny listiny z roku 1914 s promluvou tehdejšího starosty města Volyně pana Karla Kavalírka. V doslovu této promluvy nám zanechal odkaz. Cituji: „Kéž daří se snaživému občanstvu zdejšímu v budoucnosti co nejlépe! Kéž v městě i ve vlasti naší jest blahobyt domovem a kéž řídí kroky budoucích snaha po vzdělání a pokroku“. Jsem rád, že jsme se těmto památečním slovům nezpronevěřili a svou prací a pílí jsme po celé čtyři roky naplňovali 100 let starý odkaz pana starosty Karla Kavalírka.

Poděkování za to patří především všem zastupitelům, radním, úředníkům městského úřadu, pracovníkům technických služeb, pracovníkům zřizovaných organizací, všem těm, kteří se v průběhu čtyř uplynulých let starali o život, chod a rozvoj města. Poděkování za jejich obětavost, trpělivost, za nekončící snahu jít dopředu. Ze srdce Vám všem za to děkuji.

Do dalšího volebního období přeji Vám spoluobčanům osvíceného starostu, profesionálně zdatné, kreativní a zapálené zastupitele i radní a v neposlední řadě vzdělané a vstřícné úředníky městského úřadu.

S úctou

Ing. Václav V A L H O D A,

starosta města Volyně

ve Volyni dne 28. září 2014

Page 5: Výroční zpráva 2014

Historie

Dávná historie osídlení místa na levém břehu řeky Volyňky je zahalena tajemstvím. Archeologické nálezy, jimž je věnována rozsáhlá expozice v městském muzeu, svědčí o slovanském osídlení již v 7. století. Menší hradiště - provincie Wolinich - se v písemných pramenech objevuje ale až v r. 1271. Původ jména dodnes není znám; souvislosti se slovanským kmenem, sídlícím kdysi na Ukrajině, jsou pouze hypotetické. Toto hradiště bylo později nahrazeno kamennou stavbou, předchůdkyní dnešní tvrze, která je sídlem Městského muzea.

V roce 1299, kdy byla Volyně povýšena jako součást majetku kapituly pražské na město se datuje její rozvoj.

V r. 1327 byl dostaven farní kostel a městské opevnění. Koncem 14. století tu byl soud, lázně a téměř v každém domě se vařilo pivo. V té době tu působil Mistr Martin, věrný přítel Husův a vykonavatel jeho poslední vůle. O významu místa a právech měšťanů v té době svědčí fakt, že v 15. století vedlo město Volyně dlouholetý a nakonec vítězný spor s královským městem Písek o dovoz soli a placení mýtného.

V letech 1521-1529 byla na náměstí vlašskými staviteli postavena budova radnice - půvabná renesanční stavba s loubím a věží, jejíž celé průčelí je pokryto sgrafity Původní výzdoba však byla o 350 let později těžce poškozena ohněm a nynější výzdoba pochází z r. 1927. V současné době zde sídlí Městské kulturní středisko.

Šestnácté století přineslo rozvoj řemesel, z nichž nejpočetnější byly cechy soukenické, koželužské (související s tehdy rozšířeným chovem ovcí) a pekařské. Dokladem židovské komunity ve Volyni je hřbitov založený asi na počátku 18. století v části zvané Hradčany.

V roce 1618 byl na vrchu Malsička dostavěn renesanční sálový kostel Proměnění Páně. Zachované malby dokazují, že v té tobě vrcholila zámožnost městečka. Kolem kostela je hřbitov s urnovým hájem, kde najdeme hroby mnoha významných osobností - archeologa Jana Vratislava Želízka, básníka a spisovatele Čeňka Bendla, astronoma a matematika Jindřicha Svobody, básníka a přítele Wolkerova Jaroslava Hůlky, malíře Aloise Lhoty, architekta Josefa Niklase či trojice bratrů Boháčů, malířů a sochařů.

Třicetiletá válka přinesla plenění, požáry, násilím vybírané poplatky. I léta poválečná přinášejí povodně, požáry, epidemie, průjezdy cizích vojsk. Přesto se v té době město rozrůstá za hradby.

Na paměť hrozivé morové epidemie byl v roce 1760 postaven uprostřed náměstí mezi lipami mariánský sloup .

V 19. století se tvář městečka začíná výrazně měnit. Byly položeny základy městské kanalizace, vydlážděno náměstí, začínají se stavět nové patrové domy.

V roce 1849 tu byl založen poštovní úřad, o rok později soud a berní úřad. V roce 1885 byla dostavěna všeobecná nemocnice (dnes léčebna dlouhodobě nemocných, Nemocnice Volyně, s.r.o.), o 8 let později byl zahájen provoz na železniční trati Strakonice-Vimperk. Další snahy o vybudování průmyslu však neměly trvalý výsledek, a proto se město v následující době věnovalo rozvoji školství a spokojenosti výletníků.

Počátkem 20. století se objevují budovy měšťanských škol a od r. 1933 se městečko chlubí areálem střední průmyslové školy.

Průmyslem zůstala Volyně téměř nedotčena, a tak je již od doby 1. republiky vyhledávaným cílem rekreantů, kteří i v novodobé historii mají ve Volyni co obdivovat.

Jedním z unikátů Volyně je plovárna vybudovaná v letech 1939 - 41 podle návrhu architekta

Page 6: Výroční zpráva 2014

Kulturní památkou se stal v roce 2012 i volyňský špejchar, ve kterém bude zřízena galerie dřeva. Také v nově zrestaurované „Malé galerii“ mohou místní i přespolní obdivovat dřevěný betlém, jenž je dílem volyňského občana, řezbáře Jaroslava Frencla, jehož díla jsou vystavována v mnoha zemích. Betlém byl v roce 2014 pořízen díky finančnímu daru jedné místní stavební firmy.

Každého volyňáka určitě potěšila skutečnost, že se podařilo navázat na bohatou historii pivovarnictví ve Volyni. Ve spolupráci s pivovarem Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. byla uvařena první várka světlého ležáku. Volyňské pivo dostalo název Královák a jeho první ochutnávka proběhla v červnu 2012. Volyňskými občany i návštěvníky města byl Královák hojně ochutnán a slavnostně pokřtěn o volyňské pouti.

Page 7: Výroční zpráva 2014

MĚSTO VOLYNĚ OBECNÉ INFORMACE

Okres StrakoniceKraj JihočeskýPočet místních částí 4 (Černětice, Račí, Zechovice, Starov)Katastrální výměra 2058 haNadmořská výška 461 m nad mořemZeměpisné souřadnice 49°10´ s.š., 13°54´ v.d. ORGÁNY MĚSTA VOLYNĚ

Nejvyššími samosprávnými orgány města Volyně jsou zastupitelstvo města a rada města. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do úřadu. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, a pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti.

Orgány Města Volyně:Zastupitelstvo městaRada městaStarostaMěstský úřad

VEDENÍ MĚSTA

StarostaIng. Václav V A L H O D A

MístostarostaIng. Martin Č E R V E N Ý

Page 8: Výroční zpráva 2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Ing. Stanislav Bočánek (TOP 09) Mgr. Josef Capůrka (KSČM) MgA. Lukáš Černý (Volyně v dolyně) Ing. Martin Červený (TOP 09) Martin Hejduk (ČSSD) do 23. 4.2014 /

Petr Holoubek MUDr. Radek Chalupa (Sdružení

nestraníků) Petr Chvosta (TOP 09) Ing. Božena Jankovcová (ODS) Ing. Václav Jirsa (KDU-ČSL) Ing. Marie Náhlíková (ČSSD) Jan Paterna (Sdružení nestraníků) Ing. Eva Piherová (ODS) Ing. Václav Valhoda (ČSSD) Dana Villnerová (Volyně v dolyně) Ing. František Volmut (KSČM)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Jednání ZM je ze zákona svoláváno minimálně jednou za tři měsíce, termíny určuje starosta. Zasedání je veřejné a obyvatelé města mají možnost se vyjádřit k jednotlivým bodům zasedání. Z jednání je vždy pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách města www.volyne.eu.

Počet konaných zasedání 23Projednávaných bodů 386

Page 9: Výroční zpráva 2014

VÝBĚR DŮLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ

Na 1. zasedání 10. listopadu 2010 byli zvoleni:

a) starosta města Ing. Václav Valhoda b) místostarosta města Ing. Martin Červený c) členové rady města Ing. Marie Náhlíková Jan Paterna Ing. František Volmut d) předseda finančního výboru Ing. Eva Piherová e) předseda kontrolního výboru BcA. Lukáš Černý

Na 3. zasedání 7. března 2011 Bylo schváleno zadání změny č. 2 územně plánovací dokumentace „Volyně centrum - aktualizace územního plánu centrální zóny“a jeho předložení úřadu územního plánování pro zpracování návrhu.

Bylo schváleno zadání územního plánu Volyně;

Na 6. zasedání 21. září 2011Byla schválena realizace projektu „Sběrný dvůr Volyně“ a jeho financování ve výši 10 392 501 Kč včetně DPH (vlastní zdroje 1 018 710 Kč, celková dotace 9 168 391 Kč). Bylo schváleno pořízení svozového vozidla na komunální a separovaný odpad.

Byla schválena dohoda o partnerské spolupráci mezi městem Volyně a obcí Kováčová (Slovenská republika).

Na 7. zasedání 14. prosince 2011Byla schválena Deklarace podpory fair trade a řídící skupina ve složení: - Ing. Václav Valhoda- Mgr. Romana Šafránková (kontaktní osoba pro komunikaci s Asociací pro fair trade) - Blanka Skotnicová

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení budovy čp. 119 ve Volyni (bývalý internát SOŠ a SOU)

Na 10. zasedání dne 27. června 2012Zastupitelstvo města schválilo projekt na digitalizaci kina ve Volyni a jeho financování technologického zařízení ve výši 1.278.800,- Kč včetně DPH z finančních prostředků města.

Na 11. zasedání dne 19. září 2012Zastupitelstvo zapojilo město Volyně (společně s městy Strakonice a Vimperk) do projektu „Cyklotrasa Volyňka“ podporovaného Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad.

Zastupitelstvo schválilo přechod městské knihovny (odboru MěÚ) pod příspěvkovou organizaci Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni. Změnou zřizovací listiny získala příspěvková organizace nový název - Volyňská kultura.

Page 10: Výroční zpráva 2014

Na 15. zasedání dne 24. dubna 2013Zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Kompostárna Volyně“ a její financování v celkové výši 3.815.479,- Kč, včetně DPH (vlastní prostředky 627.453,- Kč, dotace 3.188.026,- Kč).Zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Volyně – rekonstrukce úpravny vody Nišovice“ a její financování v celkové výši 23.843.004,- Kč, včetně DPH (vlastní prostředky 8.674.435,-Kč, dotace 15.168.569,- Kč).

Zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Malá galerie – Volyně“ a její financování v celkové výši 1.403.696,- Kč, včetně DPH (vlastní prostředky 140.369,- Kč, dotace 1.263.327,- Kč).

Na 18. zasedání dne 30. října 2013ZM vydává územní plán města Volyně.

Na 22. zasedání dne 25. června 2014ZM schválilo finální návrh územní studie Volyně – centrální část SO 28 B 29 (prostor u špejcharu).

ZM schválilo realizaci projektu „Cyklotrasa Volyňka“ a jeho financování v celkové výši 2.100.000,- Kč včetně DPH (vlastní prostředky 105.000,-Kč).

RADA MĚSTA

Ing. Václav Valhoda - starosta Ing. Martin Červený - místostarosta Ing. František Volmut Ing. Marie Náhlíková Jan Paterna

Page 11: Výroční zpráva 2014

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

RM se svolává každý týden. Zasedání je neveřejné.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 (do 30.9)

Počet konaných zasedání

6 50 48 46 34

Počet přijatých usnesení

94 860 870 1254 651

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Finanční výbor Ing. Eva Piherová – předsedkyně Jana Rabová Marie Lienau Radka Jehlíková Petr Dvořák Marie Kroupová ( do 26.6.2013) Jan Mráz Martin Sosna (do 30.10.2013) Hana Zábranská Ing. Božena Jankovcová

Kontrolní výbor MgA. Lukáš Černý - předseda Marie Pichnerová Věra Wostrá Ing. Pavel Litoš Ph.D. (do 14.12.2011) Ing. Olga Holoubková František Pitrman Ing. Stanislav Nový Mgr. Jana Křišťanová (Kotlíková)

Osadní výbor Černětice Vladimír Žíla - předseda Milan Hrubý Ing. Eva Piherová Ing. Arch. Veronika Kovářová Jana Kyslíková

Osadní výbor Zechovice – Starov

Ing. Eva Ulmová - předsedkyně

Page 12: Výroční zpráva 2014

Karel Ženíšek

Josef Škopek

PORADNÍ ORGÁNY RADY MĚSTA

Stavební komise Jiří Neumitka Jana Kostková Ing. Arch. Veronika Kovářová Ing. Arch. Lukáš Velíšek Ing. Karel Hornych Ing. Stanislav Bočánek Ing. Petr Červený

Povodňová komise Ing. Václav Valhoda - předseda Stanislav Ťuka Ing. František Volmut Ing. Martin Červený Jindřich Holín Oldřich Pecka MUDr. Jan Kovář Petr Holoubek Martin Hejduk Bc. Petr Novák Miroslav Šimák Ml. Miroslav Šimák St. Jiří Houzim Vladimír Bízek Ladislav Bače

Bytová a sociální komise MUDr Olga Kubíčková – předsedkyně Ilona Myslivcová Antonie Roučková / Miroslava Chalupová Jana Rojíková / Radka Vokrojová Jana Tíková / Irena Hlavínová

Zájmová komise Petr Holoubek – předseda Jiří Houzim Petr Chvosta Drahoslava Holečková Jiří Jedlička

Page 13: Výroční zpráva 2014

ČLENSTVÍ VE SVAZCÍCH

Město Volyně je členem několika svazků měst, které poskytují možnosti účasti na dotačních titulech, na které město samotné nemá nárok. Probíhá také spolupráce na společných projektech, jednání o výhodách pro členské obce a vzájemná právní pomoc.

Svaz měst a obcí ČR (www.smocr.cz)Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (www.smojk.cz)Svaz měst a obcí okresu Strakonice (www.smoos-st.cz)Svaz obcí Šumavského Podlesí (www.sumavskepodlesi.cz)MAS LAG Strakonicko (www.strakonicko.net)

PARTNERSKÁ MĚSTA

Markt Aidenbach (od roku 1992)

starosta Karl Obermeier www.aidenbach.de

Kováčová (od roku 2011)

starosta Slavomír

Brachnawww.kovacova.net

Page 14: Výroční zpráva 2014

ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

Volyňská kultura Příspěvková organizace Volyňská kultura vznikla od 1.1.2013 sloučením Městského muzea a kulturního centra a odboru úřadu Městská knihovna. Cílem bylo zastřešit všechny kulturní instituce v jediné organizaci.

Page 15: Výroční zpráva 2014

Muzeum sídlo – Školní 744, Volyně

získávání a trvalé shromažďování sbírkových předmětů

uchovávání a odborné zpracování sbírek pořádání přednášek a výletů s místní tématikou pořádání výstav a koncertů zajišťování provozu infocentra ve staré radnici

Page 16: Výroční zpráva 2014

Knihovna v číslech

2011 2012 2013 2014 do30.9.

Počet odborných zaměstnanců 2 2 2 2

Počet čtenářů dospělých 665 643 679 540

Počet dětských čtenářů 226 241 261 210

Stav knihovního fondu 29906 30195 30432 31100

Počet výpůjček 60804 67419 62830 46000

Počet přednášek a akcí pro školy 60 51 54 30

Příspěvek na činnost od města Kč 150.000 150.000 *

* od 1. 1. 2013 je Městská knihovna součástí Volyňské kultury, příspěvkové organizace

Základní škola

sídlo – Školní 300, Volyně příspěvková organizace města Město Volyně financuje provoz školy

a přispívá žákům na obědy, zaměstnanci jsou placeni z rozpočtu MŠMT

ředitel ZŠ – PaedDr. František Jáchim

Činnost: zajištění provozu a pedagogické výuky zajištění provozu školní družiny realizace mimoškolních aktivit

ZŠ v číslech

Rok 2011 2012 2013 2014

Počet žáků 316 338 322 362

Počet tříd 17 17 17 18

Počet pedagogů (fyzické osoby) 26 27 27 28

Počet nepedag. zaměstnanců 8 8 8 8

Příspěvek na činnost od města v Kč 2 509 000 2 590 000 2 685 000 2 695 000

Výsledek hospodaření v Kč 38 115 67 128 39 066

Výuka je dlouhodobě zajišťována výhradně učiteli s plnou pedagogickou kvalifikací. Aprobační složení plně odpovídá potřebám školy. S ohledem na počet žáků a ve vztahu k normativnímu stanovení limitu pracovníků nebylo možné v letech 2011 – 2013 plně zajistit dělení tříd na skupiny při výuce cizích jazyků. Od 1. 9. 2014 je i toto plně zajištěno podle pedagogických zásad. Pro zajištění výuky bylo v letech 2012 – 2013 využito centrálního programu OPVK MŠMT spočívajícího v podpoře materiálního vybavení, vzdělávání učitelů a jejich pedagogické tvořivosti a v možnosti u některých předmětů výuky v menších skupinách. V rámci tohoto programu škola

Page 17: Výroční zpráva 2014
Page 18: Výroční zpráva 2014

Činnost: likvidace požárů, polomů a škod při přírodních katastrofách technická pomoc při haváriích součinnost při pořádání plesů pořádání plesu, hasičských soutěží a přednášek pro školy

Page 19: Výroční zpráva 2014
Page 20: Výroční zpráva 2014

SDH v číslech

ROK 2011 2012 2013 2014

Počet hasičů 16 16 18 20

Příspěvek na činnost od města v Kč 4.000 27.000 36.000 4.000

Dotace a granty pro SDH v letech 2011 - 2014

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Kč

Vlastní zdroje Kč

Celková cena Kč

Modernizace a rekonstrukce požární zbrojnice Volyně – r. 2013

JČK 65.000 92.139 157.139

Pořízení a obnova požární techniky jednotky SDH – r. 2013

JČK 36.500 3.139 39.139

Úhrada mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013

JČK 99.500 0 99.500

Page 21: Výroční zpráva 2014
Page 22: Výroční zpráva 2014

TAJEMNÍKPersonální obsazení:

Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchodu

Věra Bendlová tajemnice 2002 2011

Bc. Miloslava Benediktová tajemnice 2012 trvá

Tajemník zejména :

zajišťuje plnění usnesení orgánů města koordinuje činnost úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního

úřadu účastní se zasedání orgánů města s hlasem poradním

Pracovní poměry

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Schválený počet zaměstnanců města38/42 od 1.4.2011

42 42 42

Počet zaměstnanců zařazených do MěÚ 20 19 16* 17

Počet pracovníků TS16/20 od 1.4.2011

20 25 25

Veřejně prospěšní pracovníci (financovaní Úřadem práce)

6 74

Ukončení pracovního poměru na vlastní žádost

0 0 1 0

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

0 0 0 0

Odchod do starobního důchodu 1 0 0 0

Page 23: Výroční zpráva 2014

* přechod zaměstnanců odboru městská knihovna pod Volyňskou kulturu

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ ODBORPersonální obsazení:Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchoduIlona Myslivcová Vedoucí odboru, evidence

obyvatel1997 trvá

Eva Hroudová Sekretariát, ztráty a nálezy 1996 (2011-2014 MD) trvá

Šárka Houzimová, DiS.Asistentka starosty, sekretariát, evidence obyvatel, poplatky

2007 (2010 – 2014 MD)trvá (od 1.9.2014 přeřazena na OSMI)

Hana Beznosková Matrika 2004 2010Irena Hlavínová Matrika, školy 2010 trváJana Tallmanová Přestupky, spolky 2008 trváJana Tíková Hmotná nouze, školy 1995 2011 *Jaroslav Krejčí, DiS. Informační technik 2009 trváPavla Vrbová Úklid a doručování 2010 trvá

*delimitace – přechod agendy na úřad práce

Agenda evidence obyvatel – Ilona Myslivcová přihlašování k trvalému pobytu občanů sbor pro občanské záležitosti – setkání jubilantů, vítání občánků agenda voleb a sčítání lidu agenda požární ochrany – SDH Volyně, Černětic provoz domu s pečovatelskou službou

Sekretariát – Eva Hroudová vyhotovování zápisů ze zasedání RM a ZM hlášení městským rozhlasem zpracování a evidence pošty vedení úřední desky a internetových stránek města

Page 24: Výroční zpráva 2014

správa spisovny a archivace dokumentů

Agenda matriky – Irena Hlavínová vedení matriční agendy ověřování podpisů a dokumentů (vidimace a legalizace) kontaktní místo Czech POINT

Agenda přestupkového řízení – Jana Tallmanová vedení přestupkového řízení zpracování veřejnoprávních smluv administrace přidělování finančních příspěvků sportovním a zájmovým spolkům na území města

Volyně ověřování podpisů a dokumentů (vidimace a legalizace)

Informační technik – Jaroslav Krejčí Dis. správa počítačové sítě úřadu a organizací města správa hardware a software zpracování dotací na nákup počítačového vybavení

Úklid a doručování - Pavla Vrbová úklid úřadu a DPS doručování písemností po městě

AGENDA EVIDENCE OBYVATEL

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet trvale žijících obyvatel (Volyně a její části)

2968 2961 2965 2984

Počet narozených dětí 29 32 31 18

Počet přistěhovaných občanů z jiných obcí

71 59 79 60

Počet odstěhovaných občanů do jiných obcí

82 77 70 41

Stěhování občanů v rámci obce Volyně 109 57 95 58

Počet zemřelých občanů 36 30 36 13

SEKRETARIÁT

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Doručené dokumenty 4678 3466 2994 2228

Vlastní dokumenty 5329 3693 3218 2548

Vypravení poštou 5054 3203 2552 2085

Vypravení do datové schránky

2648 2264 2206 1756

Vypravení kurýrem 868 733 547 445

Page 25: Výroční zpráva 2014

AGENDA PŘESTUPKŮ

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet správních rozhodnutí 109 122 118 53

Počet sdělení skutečností k posouzení osoby

149 231 207 135

Ověřování pravosti listin a podpisů 122 62 95 38

AGENDA MATRIKY

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet ověření 1453 1036 1064 435

Počet zápisů do matričních knih 91 73 80 53

Počet úmrtí 71 59 61 36

Počet sňatků 20 14 19 17

Počet výpisů z Czech POINT 230 189 203 135

INFORMAČNÍ TECHNIK

Přehled nejdůležitějších akcí Rok

informační systém pro evidenci vodného a stočného 2011

grafický informační systém Misys pro práci s mapovými podklady 2011

postupná generační výměna počítačů a tiskáren 2011-2014

optimalizace pevných telefonních linek 2012

“metropolitní“ síť (úřad-kino-knihovna-technické služby-sběrný dvůr) 2012

elektronický docházkový systém 2012

změna mobilního operátora (Vodafone) 2013

nová šablona stránek města www.volyne.eu 2013

nové stránky Volyňská kultura www.kultura-volyne.cz 2013

nové stránky základní škola www.zsvolyne.cz 2014

napojení informačního systému úřadu na základní registry 2014

nový poštovní server 2014

Page 26: Výroční zpráva 2014

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC Personální obsazení:

Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchodu

Bc. Milan RatajInvestiční technik

od 1.7.2012 pověřen vedením odboru

2011 trvá

Ing. Radka VokrojováSpráva bytů a

nebytových prostor2012 trvá

Stanislava Holínová Správa pozemků, evidence majetku

1995 trvá

Ing. Klára Tesařová Investiční technik 2010 trvá*

Edita Dvořáková Životní prostředí 2008 trvá**

Šárka Houzimová, DiS Správa majetku 2007 trvá***

* od listopadu 2010 přechod do organizační složky Technické služby Volyně** od července 2012 přechod na odbor Stavební úřad a životní prostředí*** na OSMI přeřazena od 1.9.2014

Správa majetku – Stanislava Holínová

operativní evidence majetku inventarizace majetku příprava podkladů pro vypracování smluv na pozemky

Page 27: Výroční zpráva 2014

Investice – Bc. Milan Rataj zpracování žádostí o dotace a jejich administrace příprava realizace investičních a neinvestičních akcí zpracování plánu investic

Správa majetku – Ing. Radka Vokrojová agenda správy bytového a nebytového fondu města pojištění majetku

Správa majetku - Šárka Houzimová, DiS. administrace investičních a neinvestičních akcí

AGENDA EVIDENCE MAJETKU

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Stavby, budovy (v Kč) 295.793.951 303.041.175 307.893.316 312.756.401

Pozemky 13.040.560 13.218.970 13.691.418 13.793.443

Samostatné movité věci a soubory

11.077.934 19.301.705 19.381.026 20.642.056

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

4.833.962 5.208.877 5.225.950 5.434.020

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

BYTY

Počet bytů 155 155 157 157

Počet uvolněných 17 18 22 14

Počet přidělených bytů 16 16 26 14

Počet prodaných bytů 0 0 1 1

Počet nově vybudovaných bytů 0 0 3 1

Počet aktualizovaných nájemních smluv 63 54

NEBYTOVÉ PROSTORY (NP)

Počet NP 59 59 59 59

Počet uvolněných NP 5 2 3 1

Počet přidělených NP 8 2 2 1

Page 28: Výroční zpráva 2014

AGENDA INVESTIC

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet podaných žádostí o dotace 7 15 11 15

Počet úspěšných žádostí o dotace 7 10 11 10

Počet investičních akcí 1 5 9 7

Poskytovatelé dotací

Page 29: Výroční zpráva 2014

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘADPersonální obsazení:

Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchodu

Jana Kostková Vedoucí odboru 1991 trvá

Jan Šochman Referent pro obce ve správním obvodu

2000 trvá

Edita Dvořáková, DiS. Životní prostředí 2008 trvá*

* od 1.7.2012

Agenda stavebního úřadu a ŽP

Výkon státní správy podle stavebního zákona - obecný stavební úřad pro území 19 obcí Problematika územního plánování města Program regenerace městské památkové zóny Volyně Výkon částečné pravomoci podle zákona o ochraně ZPF (19 obcí) Výkon částečné pravomoci podle zákona o pozemních komunikacích Výkon částečné pravomoci podle zákona o ochraně přírody a krajiny Výkon částečné pravomoci podle zákona o vodách a zákona o rostlinolékařské péči Výkon částečné pravomoci podle zákona odpadech Vydávání rybářských lístků pro správní obvod (19 obcí) Zábory veřejných prostranství Přidělování čísel popisných Výsadba a údržba veřejné zeleně ve spolupráci s TS

Page 30: Výroční zpráva 2014

AGENDA STAVEBNÍHO ÚŘADU

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet vyřízených podání 1156 1081 813 591

Počet vydaných rozhodnutí 150 145 116 77

Počet vydaných ohlášení a územních souhlasů

154 150 102 85

AGENDA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ROK 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet vydaných rozhodnutí 55 39 42 26

Počet vydaných rybářských lístků 9 53 44 38

Počet přidělených čísel popisných 6 5 3 2

AKCE V RÁMCI PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VOLYNĚ - OBNOVA PAMÁTEK

Název akce Rok DotaceVlastní zdroje

Celková cena

Radnice: restaurování erbu 2011 95.825 95.825 191.650

Hřbitov: oprava 2 kamenných schodišť 2011 104.175 162.281 266.456

Hřbitov: oprava bývalé márnice 2012 80.000 81.088 161.088

Muzeum: dveřní a okenní mříže 2012 57.000 57.600 114.600

Děkanství: ŘK farnost Volyně, s podílem města Volyně

2012 60.000 8.800 17.200

86.000

Sýpka: obnova střechy 2013 138.000 139.777 277.777

Radnice: oprava průčelí 2014 65.000 34.400 99.400

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ – REALIZOVANÁ ÚDRŽBA A VÝSADBY V LETECH 2011-2014 (VÝBĚR)

FOTODOKUMENTACE AKCÍ REALIZOVANÝCH S PODPOROU SFŽP ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Obnova VKP – alej u hřbitova Volyně r. 2013celková délka regenerovaného stromořadí: 735 mcelkový počet ošetřených dřevin: 74 kscelkový počet vysazených dřevin: 25 ks

Page 31: Výroční zpráva 2014

Revitalizace přírodního parku u Volyňské léčebny – Volyně r. 2013celková plocha regenerované zeleně: 0,258 hacelkový počet ošetřených dřevin: 35 kscelkový počet vysazených dřevin: 9 ks

FOTODOKUMENTACE VÝSADBY A ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ – REALIZOVANÉ Z VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ

Ošetření lipové aleje v Tyršově ulici r. 2014počet ošetřených dřevin: 12 ks

Osázení terasu v ul. M.Martina r. 2014

Page 32: Výroční zpráva 2014

Revitalizace zahrady u MŠ r. 2013- 1.etapa

Výsadba v Dobřanovské ulici r. 2012počet vysazených dřevin: 16 ks

Výsadba na náměstí Hrdinů – 2. strana r. 2011

Page 33: Výroční zpráva 2014

ODBOR FINANČNÍPersonální obsazení:

Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchodu

Ing Marie Velková Vedoucí odboru 2006 2013

Bc. Blažena Kutová Od 1.10.2013 vedoucí odboru 2008 trvá

Květoslava Křešničková Příspěvkové organizace, pokladna 2009 trvá

Markéta Vojtíšková Účetnictví TS a správy bytů 2010 trvá

Marcela Frühaufová Fakturace, poplatky účetnictví 2013 trvá

Rozpočet a mzdy – Bc. Blažena Kutová

Příprava a sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Mzdová agenda kontrola příspěvkových organizací

Komplexní zpracování a vedení účetnictví – Marcela Frühaufová Vedení účetnictví a evidence dokladů Správa poplatků (psi, rekreační pobyt, vstupné, odpady) Vypracování podkladů pro evidenci majetku Vymáhání pohledávek

Page 34: Výroční zpráva 2014

Pokladní správa – Květoslava Křešňičková Vedení účetnictví VoK Vedení pokladny Evidence cenin

Ekonomický úsek TS – Markéta Vojtíšková Vedení účetnictví Technických služeb města Rozpisy nájemného a úhrad za služby (byty, nebytové prostory) Roční vyúčtování služeb a dodávek medií Sledování platební kázně

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rok 2011 2012 2013 k 30.9.2014

Příjmy - návrh 52.570.000 50.500.000 51.500.000 54.060.000

Příjmy – skutečnost 93.286.320 63.096.189 65.337.270 40.617.922

Výdaje - návrh 47.992.010 48.950.000 49.466.000 56.080.000

Výdaje – skutečnost 91.496.638 65.746.156 58.492.677 34.552.929

Saldo 1.789.682 -2.649.967 6.844.593 6.064.993

Úvěry a půjčky 14.221.793 14.546.515 12.762.074 15.748.210

POPLATEK ZE PSA

Rok 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet poplatníků 376 366 355 347

Poplatek celkem v Kč 117.280 107.570 102.970 106.325

Nedoplatek v Kč 23.242 23.875 22.350 33.214

POPLATEK ZA ODPAD

Rok 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Počet poplatníků 3129 3095 3099 3073

Poplatek celkem v Kč 1.472.848 1.485.602 1.475.687 1.485.649

Nedoplatek v Kč 242.930 310.100 320.055 560.659

Při vymáhání postupujeme dle zákonů platných pro Českou republiku. Nedoplatky evidujeme u poplatníků, kde není možné zjistit jejich místo pobytu.

Rok 2011 2012 2013 2014 k 30.9.

Faktury došlé v ks 1161 1205 1201 791

Faktury vydané v ks 285 278 407 317

Nárůst počtu vydaných faktur v letech 2012 a 2013 spočívá v činnosti TS pro občany za úplatu a provozu svozového vozidla pro okolní obce.

Page 35: Výroční zpráva 2014

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VOLYNĚ – ORG. SLOŽKA Personální obsazení – technicko-hospodářští pracovníci

Jméno Zařazení Rok nástupu Rok odchodu

Martin Hejduk Vedoucí org. složky 2009 2013

Ladislav BačePověřen vedením org. složky od 1.3.2013

2011 trvá

Jaroslav Blahout Zástupce vedoucího, údržba bytů a nebyt. prostor

2010 trvá

Bc. Jana Rojíková Účetnictví, správa hrobů 2010 trvá

Ing. Klára TesařováVedoucí správy vodovody a kanalizace

2011 trvá

Oksana MatyáskováReferent vodovody a kanalizace

2011 trvá

Ing. Jan Klemperer Referent odpad. hospodářství 2013 trvá

V dělnických profesích je v TS zaměstnáno ve stálém pracovním poměru 16 zaměstnanců. Ostatní dělničtí pracovníci jsou dotováni z projektu Evropské unie a Evropského sociálního fondu „Veřejně prospěšné práce I“.

sídlo Náměstí hrdinů 70, 387 01 Volyně zřízena městem ke dni 1.1.2010 Město Volyně financuje provoz, poskytuje pomoc při získávání dotací

Page 36: Výroční zpráva 2014

Činnost: Kompletní sečení a úprava zeleně města a osad – plocha sečení 12.5 ha Kompletní zimní údržba komunikací – 15 km chodníků, 20 km cest Údržba a opravy veškerých objektů v majetku města (komunikace, chodníky, schodiště, pomníky apod.) Údržba, opravy a technická správadomů a bytů ve vlastnictví města Zajištění provozu skládky a sběrného dvora Údržba veřejného osvětlení Správa hřbitova (nájemní smlouvy, údržba) Služby občanům (drobné opravy, odvoz odpadu, zapůjčení kontejnerů, plošiny a pod.) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Svoz komunálního odpadu

INVESTIČNÍ AKCE A PRÁCE VĚTŠÍHO ROZSAHU HRAZENÉ Z ROZPOČTU TS

ROK 2011

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Kč Vlastní

zdroje KčCelková cena Kč

Výměna oken č.p. 70, 595 85.000 85.000

Restaurátorské práce na Staré radnici MK 95.825 95.825 191.650

Oprava venkovních schodišť na hřbitově MK 104.175 149.588 253.763

Rekonstrukce městských bytů 441.344 441.344

Výměna oken čp.254 sál Na Nové 0 50.000 50.000

Výměna výtahových rozvaděčů v LDN 0 84.984 84.984

ROK 2012

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Kč Vlastní

zdroje KčCelková cena Kč

Oprava márnice na hřbitově MK 80.000 85.000 165.000

Oprava kovových vrat na hřbitově 66.360 66.360

Rekonstrukce bytu č.2 v čp 98 184.271 184.271

Zhotovení energetického auditu ZŠ,MŠ a LDN 131.229 131.229

Výroba a osazení kovových mříží v muzeu MK 57.300 57.300 114.600

Rekonstrukce koupelny v bytě č.3 v čp.44 49.800 49.800

ROK 2013

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Kč Vlastní zdroje Kč

Rekonstrukce povrchů na hřbitově Svazek obcí

šumavského Podlesí 100.000 158.000

Výměna oken na LDN 278.173

Rekonstrukce městských bytů 720.000

Vložkování komínů v čp.44 a 142 včetně 50.000

Page 37: Výroční zpráva 2014

revize

ZŠ pergola 30.000

Práce na čp.119 (mimo projekt) 120.000

Opravy po krupobití 120.000

Výměna oken čp.3 a čp. 702 70.000

ROK 2014

Název akce Poskytovatel dotace

Dotace Vlastní zdroje

Celková cena

ZŠ oplocení 80.060 80.060

ZŠ vstupní dveře 53.777 53.777

Elektronické měření tepla v městských bytech 153.971 153.971

Rekonstrukce vodoinstalace LDN 97.000 97.000

Rekonstrukce 2 bj.v čp.67 320.000 320.000

Přestavba NP na byt v čp.98 200.000 200.000

Svoz směsného komunálního odpadu a provoz sběrného dvora.

Technické služby Volyně zahájily provoz sběrného dvora a svoz směsného komunálního odpadu vlastním vozidlem v červnu 2012. Původní služba pro město Volyni byla na smluvním základě rozšířena i pro okolní obce /2012 Malenice, 2013 Nišovice a Přechovice, 2014 Litochovice/.

V následujících tabulkách jsou uvedena množství odpadu za jednotlivá období:

Svoz směsného komunálního odpadu /t/

II. pololetí 2012 Rok 2013 I. pololetí 2014

Město Volyně 405 748 335

Ostatní obce 45 210 132

Page 38: Výroční zpráva 2014

Odpady převzaté ve sběrném dvoře /t/

II. pololetí 2012 Rok 2013 I. pololetí 2014

Odpad celkem 245 499 224

Z toho nebezpečný 4 12 6

INVESTIČNÍ AKCE V ČÍSLECH

ROK 2011

Název akce Poskytovatel dotace

Dotace v Kč Celková cena

Oprava MK 1219a 1220/3 v k. ú. Zechovice

MMR 2 485 000,00 2 485 000,00

Oprava komunikace nám. Hrdinů

MMR 4 751 000,00 4 751 000,00

Obnova odvodnění ulice Žižkova

MMR 11 540 000,00 11 540 000,00

Oprava kanalizace Dobřanovská

MŽP 10 668 000,00 10 668 000,00

Obnova splaškové kanalizace Žižkova

MŽP 16 438 000,00 16 438 000,00

Sběrný dvůr Volyně OPŽP,SFŽO,ERDF/FS 9 168 391,00 10 392 501,00

CELKEM ROK 2011 55 050 391,00 56 274 501,00

ROK 2012

Název akce Poskytovatel dotace Dotace Vlastní zdroje Celková cena

Obnova VO ve Volyni 172 991,00 172 991,00

Oprava kapličky Sv. Vojtěcha v k.ú. Černětice

SZIF 99 000,00 99 000,00

Rekonstrukce MŠ Volyně SFŽP 300 000,00 217 303,00 517 303,00

Zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

JčK 200 000,00 180 148,00 380 148,00

Podpora výstavby autobusových zastávek

JčK dotace nepřidělena

Sportovní vybavení tělocvičny ZŠ

JčK 44 000,00 44 000,00

Statické zajištění kaple v Zechovicích

v přípravném řízení

Page 39: Výroční zpráva 2014

Územní plán města v přípravném řízení

Oprava hasičské zbrojnice Volyně - okna a podlaha

JčK dotace nepřidělena

Pomník Zechovice JčK 15 000,00 15 720,00 30 720,00

Požární nádrž Černětice dotace nepřidělena

Chodníky Volyně – Vimperská ulice

v přípravném řízení

Kompostárna Volyně v přípravném řízení

Pošumavská galerie SZIF dotace nepřidělena

Kalové čerpadlo hasiči Volyně dotace nepřidělena

B.j.2PB-PČB+B.j.1PB-VB,Volyně, Lidická 119

MMR 1 745 812,00 347 673,00 2 093 485,00

Kostel Proměnění Páně ve Volyni-výměna povrchu přístupové cesty I. etapa

Svazek šumavského Podlesí

46 000,00 50 933,00 96 933,00

CELKEM ROK 2012 2 449 812,00 984 768,00 3 434 580,00

ROK 2013

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Vlastní zdroje Celková cena

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu - přechod pro chodce Palackého-Žižkova

JčK 200 000,00 29 843,00 229 843,00

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu- přechod pro chodce Palackého-Husova

JčK 200 000,00 42 712,00 242 712,00

Modernizace a rekonstrukce požární zbrojnice Volyně

JčK 65 000,00 92 139,00 157 139,00

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu I/4-chodník ul. Vimperská, I. etapa

SFDI 1 510 000,00 706 935,00 2 216 935,00

Oprava střechy sýpky MK 100 000,00 236 110,00 336 110,00

Oprava valby střechy Muzeum Volyně

Svazek šumavského

Podlesí46 000,00 46 000,00

Zabezpečení depozitáře v Lidické ul. č.p.119

JčK 60 000,00 92 662,00 152 662,00

Malá galerie Volyně SZIF 1 128 234,00 405 168,00 1 533 402,00

Zkvalitnění s nakládání s odpady-multikára

SFŽP 2 485 703,00 probíhá

Obnova VKP-alej u hřbitova Volyně SFŽP 459 780,00 459 780,00

Revitalizace přírodního parku u Volyňské léčebny-Volyně

SFŽP 658 884,00 658 884,00

Page 40: Výroční zpráva 2014

Volyně-rekonstrukce úpravny vody Nišovice

SFŽP 16 853 966,00 probíhá 25 567 164,00

CELKEM ROK 2013 23 767 567,00 1 605 569,00 31 600 631,00

ROK 2014

Název akcePoskytovatel

dotaceDotace Vlastní zdroje

Celková cena

Volyně-aktualizace a digitalizace povodňového plánu a zřízení hlásné povodňové služby pro město Volyně

OPŽP+SFŽP probíhá

Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Černětice

JčKdotace

nepřidělena

Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Volyně

OPŽP+SFŽP probíhá

Zateplení budovy ZŠ v památkové zóně, ul. Školné, č.p. 300

OPŽP+SFŽP probíhá

Autobusová zastávka Školní ulice, Volyně JčK 50 000,00 144 107,00 194 107,00

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu – přechod nám. Svobody

JčKdotace

nepřidělena

Zlepšení bezpečnosti silničního provozu, Volyně, přechod pro chodce Vimperská ulice

JčK probíhá

SOP Hradčanského rybníka JčK probíhá

Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Na Vyhlídce, Volyně

ROP Jihozápaddotace

nepřidělena

Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Hřbitovní a Karla Čapka, Volyně

ROP Jihozápaddotace

nepřidělena

Město Volyně-zateplení budovy hotelu a sálu

OPŽP probíhá

Vybavení hasičské zbrojnice v sobci Černětice požárními prostředky

JčKdotace

nepřidělena

Záchytné kotce, Volyně JčK 37 000,00 10 266,00 46 300,00

Stará radnice MK probíhá

Kompostárna Volyně OPŽP+SFŽP 2 860 029,00 961 187,00 3 821 216,00

Cyklotrasa ROP Jihozápad 2 100 000,00 105 000,00 probíhá

CELKEM ROK 2014 5 047 029,00 1 115 560,00 4 061 623,00

Na dotacích za roky 2011 – 2014 získalo Město Volyně na stavební akce

celkem 86 314 799,- Kč

Page 41: Výroční zpráva 2014

Oprava kanalizace Dobřanovská

Page 42: Výroční zpráva 2014

Sběrný dvůr Volyně

Kompostárna Volyně

Autobusová zastávka Školní ulice, Volyně

Page 43: Výroční zpráva 2014

Malá galerie Volyně

Oprava komunikace nám. Hrdinů

Obnova splaškové kanalizace Žižkova

Page 44: Výroční zpráva 2014

Volyně-rekonstrukce úpravny vody Nišovice

Page 45: Výroční zpráva 2014

Recommended