Home > Documents > VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN, LPG A OBNOVITELNÉ ZDROJE...

VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN, LPG A OBNOVITELNÉ ZDROJE...

Date post: 17-Jan-2016
Category:
Author: peri
View: 24 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN, LPG A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Robur, s.r.o . 2013. Absorpční technologie Vývoj účinnosti. ACC/ACF Klimatizace 1968 ARKLA (Arkansas Louisiana Gas Co.) představení první absorpční jednotky . - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 21 /21
VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN, LPG A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur, s.r.o. 2013
Transcript
 • VYSOCE EFEKTIVN A SPORN VYTPN, KTER VYUV ZEMN PLYN, LPG A OBNOVITELN ZDROJE ENERGIERobur, s.r.o.2013

 • 2005200420031968199119982002ACC 0,530,71ACF20081,390,54W LBA1,44W1,40AR2008

  E3 Vytpc systm s modulovanm kondenzanm plynovm absorpnm tepelnm erpadlem

  PROModulovan plynov absorpn tepeln erpadloE3APRO AE3GSE3WS1,651.701,74PROGS0,501,50PROWSAbsorpn technologie Vvoj innostiGAHP-AR Tepeln erpadlo pro topen i chlazen

  2005Prvn reverzn plynov absorpn tepeln erpadlo vzduch /voda na svt.GAHP-W Zven innosti plynovho tepelnho erpadla pro souasnou vrobu tepl a studen vodyByla uvedena na trh nov verze plynovho absorpnho tepelnho erpadla voda/voda odvozena od verze GAHP-W-LB.ACC/ACF Klimatizace 1968ARKLA (Arkansas Louisiana Gas Co.) pedstaven prvn absorpn jednotky. Od1968 do 1991 Prodno vce ne 300,000 jednotek.1991 Robur Corporation nkup prv na absorpn technologii od spolenosti Dometic, skupina Electrolux.1998 Zven innosti absorpnho chlazen o 34%.

  GAHP-W LBPlynov absorpn tepeln erpadlo geotermln2003GAHP-W LB Spolenost Robur S.p.A. pedstavila prvn plynov absorpn tepeln erpalo: (svtov novinka). GAHP-A Plynov absorpn tepeln erpadlo vzduch voda2004 innost a o 40% vy ne u kondenzanko kotle. Nejinnj systm v oblasti plynovho vytpn na svt.ROBUR ACQUIRES THE ABSORPTION TECHNOLOGYG.U.E. GasUtilization Efficiency20092010

 • Kondenzan kotelVHODY Zemn plyn, LPG Ohev TUV (TUV a 70C) Pouze 1/10 spoteby elektrick energiev porovnn s ETVzduchov ETVHODY Vyuvn obnovitelnch zdroj energie vysok innost Mon chlazenPlynov absorpn tepeln erpadlaDokonal kombinace dvou nejastjch technologi vytpn

 • Princip innosti elektrickho tepelnho erpadla

 • Princip innosti plynovho absorpnho tepelnho erpadla ROBUR GAHP

 • Condensing boilerPrimrn energetickvstup(1) Conversion factor of electric power, according to RES DirectiveGAHP A LT Plynov absorpn tepeln erpadloPodmnky provozu A7 W35(Teplota vzduchu 7C Vstupn teplota tepl vody 35C)* : equivalent to 165 % according to EN 12309

  INNOST A VYUIT OBNOVITELNCH ZDROJ ENERGI:VZDUCHOV PLYNOV ABSORPN TEPELN ERPADLO vs. VZDUCHOV ELEKTRICK TEPELN ERPADLOET (COP = 3,8 *)Vzduchov elektrick tepeln erpadloPodmnky provozu A7 W35(Teplota vzduchu 7C Vstupn teplota tepl vody 35C)* COP s tepelnm vkonem od 30 do 40 kW

  Celkov innost152Rovnajc se 34,2% en. z obnovitelnch zdrojRovnajc se 39,4% en. z obnovitelnch zdrojINNOST VZTAENA K VHEVNOSTI

 • Zdroj: Britsk nezvisl laborato BSRIA

  Name, TitleCOMPANY LOGO

 • GAHP Plynov Tepeln erpadlaJSOU ETRN K IVOTNMU PROSTEDVYUVAJ ZEMN PLYN, LPG+OBNOVITELN ZDROJ ENERIE Topenm s GAHP, kad rok vyprodukujeme o 4.2 Tuny CO2 mn.

 • Ekonomika provozu pro LPGVysok provozn innost (G.U.E. =1,52 pro A7/W50)Provozn nklady jsou srovnateln s kotelnou na ZPPozen technologie GAHP na LPG je vhodnou alternativou oproti investici do ppojky ZP

 • Porovnn zdroj tepla ZP/LPG (60kW)Plynov kotelna vybaven standardnmi kotli na ZPinnost vyuit plynu 90-92%2ks kotl 30kWPoizovac nklady kotl 70 tis. K vetn regulace zdrojNklady na ppojku ZP 350 tis. KZdroj tepla s technologi GAHP a doplkovm kotlem na LPGinnost G.U.E. 140-160%1 GAHP A (vzduch/voda) 38 kW1 doplkov kotel 25 kWPoizovac cena zdroj vetn regulace 415 tis. KV tto situaci je vhodnj instalace plynovho T na LPG ne investice do ppojky ZP. Pi pozdjm zaveden ZP zstv zkaznkovi zdroj s vysokou innost

 • GAHP Plynov Tepeln erpadla jsou nejlep monostpro snen spoteby energi jak poaduje Kjtsk protokol. Chladivo pouit v GAHP Plynovch Tepelnch erpadlech nem potencil globlnho oteplovn (GWP - Global Warming Potential- je ni ne1), co je nejlep een problmu globlnho oteplovn v dsledku emis sklenkovch plyn.

 • GAHP Plynov Tepeln erpadla NKLADY A SPORA ENERGI GAHP Plynov Tepeln erpadla poskytuj vznamnou sporu a 40% nklad na vytpn, nvratnost investinch nklad 2 a 5 roky.

 • Vytpn a pprava TUV panelovch dom ( 22 kompaktnch strojoven ) Jablonec nad Nisou, Liberec, Mnichovo Hradit CZ

 • Vytpn gymnzia a zkladn koly PORG Ostrava Vtkovice

 • Vytpn gymnzia a zkladn koly PORG Ostrava Vtkovice

 • Vytpn , chlazen a pprava TUV vrobn haly a pilehlch kancel Autogard s.r.o., Popvky u Brna, esk republika

 • Vytpn a pprava TUV pro kostelKarlovy Vary, esk republika

 • Nemocnice, Rovigo,ItlieHotel Holiday Inn, Bergamo, Itlie

 • Bytov dm, m ItlieBytov dm Alessandria, Itlie

 • Peovatelsk dm Castiglione delle Stiviere, Italy

 • Obchodn komora Padova, Italy

 • Dky za pozornost.

  *******Commento a cura Casali*****************


Recommended