Home >Travel >Vyzkumy workshop2

Vyzkumy workshop2

Date post:02-Dec-2014
Category:
View:897 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. Tvorba dotaznku
    Brno, 16. kvtna 2011

2. Tvorba dotaznku
3. Rozhodovn o dotaznku
Vyut existujc nstroj nebo vyvinout vlastn?
Kde hledat dotaznky?
Odborn lnky, publikace
Specializovan strnky (http://www.lrs.org/usersurveys.php)
Vyhodnocen kvality existujcch dotaznk
Jak mme zkuenosti?
Monost srovnn vsledk
4. Jak na dotaznk?
5. Typy otzek v dotaznku
Oteven / uzaven otzky
Uzaven
Standardizovan odpovdi
Vyerpvajc soubor vech monch odpovd
Vechny kategorie (monosti) mus bt vlun
Podrobnj lenn lze nsledn seskupovat (hrubj kategorie)
Oboustrann soumrn varianty
6. Specifick typy otzek
Dichotomick (ano/ne, mu, ena)
Likertova kla (metoda men postoj)
Jak jste spokojen se slubami knihovny?
velmi nespokojen
spe nespokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spe spokojen
velmi spokojen
7. Specifick typy otzek
Vet poloek
Jakou fakultu studujete?
Filozofickou fakultu
Fakultu socilnch studi
Prodovdeckou fakultu
Ekonomicko-sprvn fakultu
()
8. Specifick typy otzek
Seazen poloek
Jak maj bt vlastnosti idelnho knihovnka?
9. Specifick typy otzek
Baterie otzek
10. Specifick typy otzek
Smantick diferencil
Jak byste popsal knihovnka/ knihovnici v knihovn XY?
11. Specifick typy otzek
Filtran otzky
Chodte do knihovny?
Ano
Ne (pejdte na ot. 15)
Polouzaven otzky
Jakou knihu pouvte nejvce pro studium metodologie?
Reichela
Dismana
Powella
Jin (upesnte)
12. Specifick typy otzek
Rozhodnut o monosti
Projektivn otzky (identifikace se skupinou)
Test nedokonench vt
Metodologick dilemata:
Rozhodnut o stedov kategorii
Rozhodnut o odpovdi nevm
13. Tvorba otzek
Kad respondent odpovd na stejnou otzku
Vichni by mli rozumt termnm
Jednoznan asov seky
Otzka kon dotaznkem
Upesnte poet odpovd
Pozor na sociln doucnost odpovdi
Otzka by nemla bt sloit
14. Tvorba otzek
15. Tvorba otzek - pklady

  • Jak je V pjem?

16. Souhlaste s vrokem prof. MUDr. Jana Novka, CSc., e 17. Myslte si, e vysokokolci navtvuj knihovnu vce, stejn, nebo mn ve srovnn se stedokolky? 18. Nkte rodie se svmi dtmi netou. I kdy je etba pro dti velmi dleit, nkte rodie na ni nemaj as, nebo mohou mt jin dvody dtem nest. tete se svmi dtmi? 19. Ano / Ne