+ All Categories
Home > Documents >  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím...

 · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím...

Date post: 26-May-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: [email protected] . Pro sešity z dějepisu a angličtiny můžete využít každý den box, který jsem pro vás nachystala u vchodu do penzionu U tří lip (č. p. 214), kam každý den mezi 10 – 11 hod. a 17 – 18 hod. můžete donést ke kontrole své sešity (prosím, abyste tak aspoň jednou za 14 dní učinili!), další den budou dány opět do krabice, opravené k vyzvednutí. Někteří tak od začátku distanční výuky neučinili ještě ani jednou. Učivo zadáno na období 20. 5. do 26. 5. 2020 Český jazyk (5 vyučovacích hodin) ML : Zopakujeme si a procvičíme rozvíjející větný člen příslovečné určení způsobu a míry. Zopakujte si příslovečné určení v PČJ str. 64 – 65. Vypracujete 7/1 str.34, cv.6, potom opravte. Neopisujte výsledky, zkuste daná cvičení vypracovat sami. Toto cvičení bude vypracováno do domácího sešitu. Sloh : Vrátíme se k pracovnímu postupu. Vypracujete dle vlastního výběru jedno cvičení ze zadání str.157, cv. 5. Nezapomeň ! Text rozdělíš do odstavců. Využívej dějová slovesa. Jednoduché věty jsou vhodnější než dlouhá souvětí. Piš jednoznačně. Pozor také na opakování spojovacích výrazů ( když, potom, pak …). Prohlédni si cvičení 4 – Kouzla se skleničkou.
Transcript
Page 1:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: [email protected] . Pro sešity z dějepisu a angličtiny můžete využít každý den box, který jsem pro vás nachystala u vchodu do penzionu U tří lip (č. p. 214), kam každý den mezi 10 – 11 hod. a 17 – 18 hod. můžete donést ke kontrole své sešity (prosím, abyste tak aspoň jednou za 14 dní učinili!), další den budou dány opět do krabice, opravené k vyzvednutí. Někteří tak od začátku distanční výuky neučinili ještě ani jednou.

Učivo zadáno na období 20. 5. do 26. 5. 2020Český jazyk (5 vyučovacích hodin)ML : Zopakujeme si a procvičíme rozvíjející větný člen příslovečné určení způsobu a míry.Zopakujte si příslovečné určení v PČJ str. 64 – 65.Vypracujete 7/1 str.34, cv.6, potom opravte. Neopisujte výsledky, zkuste daná cvičení vypracovat sami. Toto cvičení bude vypracováno do domácího sešitu.

Sloh : Vrátíme se k pracovnímu postupu. Vypracujete dle vlastního výběru jedno cvičení ze zadání str.157, cv. 5. Nezapomeň ! Text rozdělíš do odstavců. Využívej dějová slovesa. Jednoduché věty jsou vhodnější než dlouhá souvětí. Piš jednoznačně. Pozor také na opakování spojovacích výrazů ( když, potom, pak …). Prohlédni si cvičení 4 – Kouzla se skleničkou.POZOR : Ve středu 20.5. přineste sešity LV a školní sešity s vypracovanými cvičeními.

Před školou od 9.00 hod do 11.00 hod bude krabice, do které své sešity vložíte.

Budou vám opraveny vráceny v pondělí 25.5. od 9.00 do 11.00 hod opět v krabici.Žáci, kteří neodevzdali čtenářské deníky, PS odevzdají 20. 5. !!!

Page 2:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

Anglický jazyk (3 vyučovací hodiny)Začínáme novou, poslední lekci 6A – Films and books, tentokrát na nás čeká gramatika should/shouldn’t, na vysvětlení gramatiky se můžete podívat na video na youtube, které jsem pro vás nahrála: https://youtu.be/CtSdPEFwFx0

V učebnici si prosím, udělejte cvičení 1a, b do sešitu ze strany 72 a pracovní sešit str. 56-57 cv. 1, 2, 3, 6 a 7, všechny poslechy a videa naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/17_Z-8bscBdWgOjbAqiUQ5_No-gftpIIH?usp=sharing

pro Markétu: 1D Welcome to my school! Podívej se prosím na část lekce na str. 40 – 43, opět můžeš použít i interaktivní učebnici zde: https://www.mauthor.com/present/5947043579822080

Německý jazyk (2 vyučovací hodiny)V pondělí 25. 5. mi opět všichni nechají sešity ke kontrole v krabici 7. ročník na školním dvoře (9-11). Opravené budou připraveny ve středu 9-11. (Nemusí tam být tato nová látka).

Nová gramatika – doch

V němčině mohu na jakoukoli větu odpovědět třemi možnými způsoby:

Ja – ano

Nein – ne

Doch – ano

Nein je naprosto jasné.

Rozdíl mezi ja a doch je v otázce.

Pokud se ptám kladně (není tam žádný zápor, což v němčině je buď kein= žádný nebo nicht= ne) – odpovídám ja

Hast du einen Bruder? – Ja, ich habe einen Bruder.

Nein, ich habe keinen Bruder.

Máš bratra? – Ano, mám bratra.

Ne, nemám bratra.

Pokud se ale ptám záporně, tedy pomocí kein nebo nicht, musím v němčině odpovídat vždy doch

Hast du keinen Bruder? – Doch, ich habe einen Bruder.

Nein, ich habe keinen Bruder.

Nemáš bratra? – Ano, mám bratra.

Ne, nemám bratra.

Bist du nicht Aleš? - Doch, ich bin Aleš.

Nein, ich bin nicht Aleš.

Nejsi Aleš? – Ano, jsem Aleš.

Ne, nejsem Aleš.

Page 3:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

V učebnici str. 57/8b) máte 7 fialových bublin a u každé jednu otázku. Podle těchto vzorových otázek vytvoříte ke každé bublině jednu vlastní otázku a napíšete odpověď pro ano i pro ne:

Např. Wir machen einen Flohmarkt. Kommen deine Eltern auch?

Ja, meine Eltern kommen.

Nein, meine Eltern kommen nicht.

Pozor: Poslední dvě otázky jsou záporné!!!

K procvičení máte PS 69/5 – ke každé otázce napíšete opět kladnou (ano) i zápornou (ne) odpověď.

A ještě jedno doplnění – Rakousku se místo doch používá schon.

Matematika (4 vyučovací hodiny)Můžete dál pokračovat se zasíláním na mail [email protected] nebo messenger nebo mi přineste sešity na kontrolu do školy ve středu a v pondělí dopoledne od 9:00 do 11:00 – krabice máte na školním dvoře.

ttttt tttt tttttttt ttttttt ttt- čování.

Téma na tento týden je stále: Trojúhelník a lichoběžník

Tento týden si procvičíte, co jste se minulý týden naučili.

Úkoly si můžete rozložit na 1. den bod 1 ; 2. den bod 2; 3.den bod 3 a 3. den bod 4

Úkoly:

1) Do domácího sešitu vyřešte – PS str 141, cv. 2 a str 142, cv 6 - opakování2) Do domácího sešitu vyřešte – PS str 147, cv. 1 a str 147, cv 2 sloupec A řádek a) a b) a c)3) Do domácího sešitu vyřešte – PS str 148, cv.7 a pro zdatné matematiky cv 8

4) Do domácího sešitu vyřešte – PS str 148, cv.1 a str. 149, cv. 3 a pro zdatnější cv 7

Občanská výchova (1 vyučovací hodina)Téma: Globální problémy naší doby

Úkoly:

1) Minule jste měli za úkol si vybrat jeden globální problém naší doby a napsat o něm nějaké informace.

Tentokrát se zamyslete na tím, jak by se ten globální problém dal vyřešit nebo alespoň zmírnit. A napište to opět do sešitu. Můžete si vybrat stejný Globální problém anebo si vybrat jiný. Například – výfukové plyna a továrny v Číně ničí ovzduší, lidé kvůli majetku kácejí lesy a deštné pralesy a tím také snižují množství kyslíku v atmosféře. Možné řešení třeba- přestat kácet lesy na nějakém území, změnit výrobu v Číně, více se zaměřit více na ekologii, a více si vážit přírody. Cení se váš názor. Moc mě to zajímá, ta vaše netradiční řešení 😊. Termín odevzdání je až 2.6.

Vypracovaný a vyfocený úkol mi můžete poslat na mail [email protected],

Dějepis (2 vyučovací hodiny)

Page 4:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

Česká kultura na počátku novověku – máme před sebou poslední kapitolu z učebnice, bude nás čekat už jen opakování. Tuto kapitolu si můžete přečíst v učebnici na str. 110-113, nebo si ji poslechnout zde: https://drive.google.com/drive/folders/11rGH_SuaI3jmPciNzyW4LKEKpXa6ScD5?usp=sharingDo sešitů si udělejte následující cvičení:

Stále mi všichni nedonesli sešit se cvičeními, které jsme měli mít hotové před začátkem distanční výuky. Prosím, abyste tak učinili nejpozději do příštího týdne (do 27.5), buď je můžete dát do boxu, který je umístěn každé pondělí a středu od 9-12 na školním dvoře, nebo každý den je box umístěn z boku č. p. 214 od 10-11 a 17-18.

Přírodopis (2 vyučovací hodiny)

- Milí žáci, protože jste minulý týden testem dokončili téma výtrusné rostliny, čeká nás úplně nové

téma semenné rostliny. Semenné rostliny jsou odlišnou vývojovou větví oproti výtrusným rostlinám.

V minulosti se vyvíjely částečně odděleně. Oproti výtrusným rostlinám získaly ve svém vývoji výhody

v podobě tuhé pokožky (omezuje výpar vody), vznik květu a semene, které slouží k rozmnožování (a

vydrží přes zimu), vznik dřevitých pletiv (které umožňují vyšší vzrůst rostlin) + získaly nezávislost na

vodě. Všechny nové znaky pomohly semenným rostlinám rozšířit se po celé Zemi a získat tak převahu

nad výtrusnými rostlinami (které byly velmi rozšířené v minulosti, od té doby se příliš nevyvíjely).

- Úkol 1: Přečtěte si charakteristiky semenných rostlin na straně 77. Do sešitu si pod nadpis „Semenné

rostliny“ napište všechny hlavní charakteristiky těchto rostlin + jejich dělení (semenné rostliny =

nahosemenné + krytosemenné)

- Úkol 2: Stáhněte si prezentaci o rostlinných orgánech, první prezentace má téma KOŘEN a přečtěte

si ji. Kdo si nechce stahovat prezentaci, přečte si kapitolu A. ČÁSTI TĚLA SEMENNÝCH ROSTLIN –

KOŘEN, na straně 77 a 78. Tento týden přečtete celou kapitolu – charakteristiky kořene, stavbu

kořene a přeměny kořene i význam kořene.

Page 5:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

- Úkol 3: Zápis. Do sešitu si napište stručný zápis ke kořeni. Informace v prezentaci i v učebnici jsou

přibližně stejné, v prezentaci jsou možná o trochu přehledněji vypsané – je tedy jedno z čeho si vaše

výpisky vytvoříte 😊 Zápis bude mít nadpis „Rostlinné orgány – kořen“. Součástí vašich zápisků bude:

co je to kořenový systém, co jsou to svazčité kořeny, funkce kořene, stavba kořene a jakým způsobem

se kořen může přeměnit a význam pro nás, jako lidi. Kořenové symbiózy jsou pro vás pouze jako

zajímavost, nemusíte si to vypisovat.

- Prezentace zde: http://leteckaposta.cz/146683021

Zeměpis 7 (2 vyučovací hodiny)- Milí žáci, protože úvod do Evropy, našeho světadílu, jste již překonali, čekají vás jednotlivé regiony

Evropy 😊 My je budeme probírat postupně – začínat budeme jižní Evropou. - Protože podle sešitů spolužáků, kteří mi v pondělí nezapomněli odevzdat sešit, pracujete doma docela

pěkně, tak si tento týden dáme malinko volnější práci, abyste si mohli týden trochu odpočinout.- Úkol 1: Stáhněte si prezentaci Jižní Evropa (obecné charakteristiky).

Prezentace ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/965601512

- Úkol 2: Přečtěte si prezentaci Jižní Evropa (nebo stránky v učebnici 101-102)

- Úkol 3: Do sešitu si vypište nejdůležitější informace. Prezentace tentokrát není tak obsáhlá, takže

práce nebudete mít tolik 😊 Zkuste vybrat ty nejdůležitější informace, ať vás nebolí ruka z psaní!

- Příští týden se postupně začneme věnovat konkrétním státům – Itálii, Řecku, Španělsku a některým významným malým státům, jako je třeba Vatikán, ve kterém sídlí papež. V příští prezentaci vás bude čekat více obrázků a fotek z těchto pěkných míst!

- Upozornění! Do celkového závěrečného hodnocení (vysvědčení) se promítne vaše domácí aktivita. Ve zkontrolovaných sešitech máte hodnocení pouze slovní. Nehodnotím správnost, ale aktivitu (kdo má všechny úkoly, kdo má polovinu, kdo má výpisky odbyté, kdo nevyplnil/vyplnil online testy …).Moc děkuji za vaši práci a mějte se pěkně!

Fyzika 7 (1 vyučovací hodina)Opakování Vypracujte do sešitu, který si snad v červnu zkontrolujeme společně 12/4,514/319/4 nahoře19/4 dole33/1Informatika (1 vyučovací hodina)Tentokrát vás čeká samostatný úkol, který mi po zpracování (nejpozději do středy 27. 5. 2020) pošlete na školní email (je na webových stránkách školy).

V programu Word (nebo Writer) vytvořte Nový prázdný dokument. Nastavte okraje vlevo i vpravo na hodnotu 2cm. Horní a dolní okraje ponechejte beze změny. V záhlaví vašeho dokumentu napište text: Seznam žáků. Následně v dokumentu vytvořte seznam o třech sloupcích (buď vytvoříte pomocí funkce

Page 6:  · Web view2020/05/20  · Zdravím, Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě prosím na této mailové adrese: chmel.kamila@zshevlin.cz. Pro sešity z dějepisu a angličtiny

Sloupce nebo zarovnáte pomocí tabulátoru), první sloupec bude nadepsán jako Jméno, druhý Příjmení a třetí Věk. Seznam žáků bude mít alespoň pět osob (nemusí být skutečné) a jednotlivé údaje (jméno, příjmení a věk) budou zarovnané.

Do zápatí stránky vložíte text: Seznam vytvořil ……….. (vaše jméno a příjmení + třída) dne ……… (datum, kdy jste seznam a tím pádem i úkol vytvořili).

Důrazně upozorňuji, že zadaný úkol bude hodnocen a že lze snadno dohledat, zda jste soubor vytvořili vy nebo jej máte zkopírovaný od kamaráda či kamarádky.

Tělesná výchova (3 vyučovací hodiny)Běžte si ven zaběhat a zkuste si zvolit trasu (alespoň 500m), kterou si za pár dní zaběhnete znovu. Nezapomeňte u toho správně dýchat a změřte si pokaždé čas. Časy porovnejte. Zlepšili jste se? Bezva, jen tak dál.


Recommended