+ All Categories
Home > Documents > WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS...

WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS...

Date post: 11-Jun-2018
Category:
Author: ledat
View: 228 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 48 /48
1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/01.0027 WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny) Maegan Hoover, Tatjana Marešová
Transcript
Page 1: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

státním rozpočtem České republiky.

Nové výukové metody a vyuţití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího

programu na základních a středních školách Středočeského kraje, registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.04/01.0027

WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH

(pracovní listy pro výuku angličtiny)

Maegan Hoover, Tatjana Marešová

Page 2: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

2

Vzor citace:

HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy

pro výuku angličtiny). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011.

48 s. ISBN

Ediční rada VŠERS:

Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr.

Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D.

(předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav

Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.

WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny)

© Maegan Hoover, PhDr. Tatjana Marešová, 2011

Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c.

Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.,

Ţiţkova 6, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz

Publikace neprošla jazykovou úpravou

ISBN

Page 3: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

3

Obsah ÚVOD ......................................................................................................................................................................... 4

1. Professional Characteristics WS 1 ................................................................................................................. 5

2. Verb conjugation WS 2 ..................................................................................................................................... 7

3. Write Sentences about Pictures WS 3 .......................................................................................................... 9

4. Complete the Comic Strip WS 4 .................................................................................................................. 11

5. Complete the Conversation WS 5 ................................................................................................................ 13

6. Wordsearch WS 6 ............................................................................................................................................. 15

7. Jumbled Travel Sentences WS 7 .................................................................................................................. 17

8. Sequencing a Story WS 8 ............................................................................................................................... 19

9. Adjectives and Opposites WS 9 ................................................................................................................... 21

10. Phrasal Verb Crossword WS 10 ................................................................................................................ 23

11. Leisure Activities Matching WS 11 .......................................................................................................... 25

12. Mary, Queen of Scots Complete the text WS 12 .................................................................................. 27

13. Moody Maine Complete the text WS 13 ................................................................................................. 29

14. Should Shouldn´t Advice WS 14 ............................................................................................................... 31

15. Famous people wordsearch WS 15 ........................................................................................................... 33

16. Winter Crossword WS 16 ............................................................................................................................ 36

17. Story with Descriptions WS 17 .................................................................................................................. 38

18. Complete the Car Story + TorF WS 18 ................................................................................................... 40

19. Past Simple WS 19 ........................................................................................................................................ 42

20. Money Vocab Category WS 20 ................................................................................................................. 44

INTERNETOVÉ ODKAZY .............................................................................................................................. 46

Page 4: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

4

ÚVOD

Soubor obsahuje 20 pracovních listů pro výuku angličtiny. Je určen učitelům 2.stupně ZŠ

a SŠ jako metodická příručka pro vlastní vytváření doplňkových materiálů z internetových zdrojů

do výuky především angličtiny.

Jednotlivé listy jsou doplněny podrobným popisem internetové adresy s cestou

k vytvoření daného materiálu. Typově jsou cvičení velice různorodé, abychom ukázali dostatečné

mnoţství nápadů na další moţné vytváření podobných listů do výuky.

Náměty a vytvoření daného souboru jsou výsledkem pedagogické práce lektorského týmu

Jazykové školy Alternativ CZ s.r.o. především rodilé mluvčí Maegan Hoower a Tatjany

Marešové.

Soubor obsahuje seznam internetových adres vhodných pro výuku cizích jazyků

především angličtiny.

Page 5: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

5

ambitious courageous fair imaginative tolerant clear-thinking

determined hardworking original talented

1. Professional Characteristics WS 1

Match the words in the box to a job/role

a political leader a manager an actor a songwriter a top sportsperson

a parent or grandparent

a colleague

a teacher

a scientist

Page 6: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

6

Answer key:

There are many possible answers for this worksheet – the idea is to get the student

thinking about each role and adjective and how to apply each.

How to prepare it:

For a matching worksheet such as this, choose a set of adjectives that you are currently

working on with your class and place these in a box at the top of the page. Then think up

several roles or professions to which the chosen adjectives can be applied. Finally, place

these roles/professions in boxes of their own with sufficient space underneath each for

student‟s to write.

Page 7: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

7

2. Verb conjugation WS 2

Use the verbs in parentheses to complete the sentences; put each of the verbs into the

correct tense, present simple, present continuous; present perfect simple or present

perfect continuous; past simple or past continuous.

1. „How many emails ________________________ (you / send) yesterday?‟ „I

________________________ (send) thirteen.‟

2. „How many emails ________________________ (you / send) today?‟ „I

________________________ (send) four.‟

3. I ________________________ (drink) seven cups of coffee yesterday. I

________________________ (drink) two today.

4. „What ________________________ (you / do) yesterday?‟ „I

________________________ (work) all day.‟

5. „What ________________________ (you / do)?‟ „I

________________________ (work).‟

6. Yesterday, ________________________ (the meeting / begin) at 4pm and

________________________ (finish) at 5pm.

7. „________________________ (the meeting / begin)?‟ „No, it

________________________ (begin / not).‟

8. „What ________________________ (you / do) on the weekend?‟ „I

________________________ (go) shopping.‟

Page 8: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

8

9. ________________________ (you / see) my pen? I

________________________ (look) for it.‟

10. No, I ________________________ (see / not) your pen. Where

________________________ (you / put) it?‟

Answer Key:

1. „How many emails did you send yesterday?‟ „I sent thirteen.‟

2. „How many emails have you sent today?‟ „I‟ve sent four.‟

3. I drank seven cups of coffee yesterday. I‟ve drank two today.

4. „What did you do yesterday?‟ „I was working all day.‟

5. „What are you doing?‟ „I‟m working.‟

6. Yesterday, the meeting began at 4pm and finished at 5pm.

7. „Has the meeting begun?‟ „No, it hasn‟t begun.‟

8. „What did you do on the weekend?‟ „I went shopping.‟

9. Have you seen my pen? I‟m looking for it.‟

10. No, I haven‟t seen your pen. Where did you put it?‟

How to prepare it:

Worksheets such as this are plentiful online. For example, you can find exceptional

beginner‟s verb conjugation worksheets at www.teaching-esl-to-adults.com/free-esl-

worksheets-for-beginners.html. Other templates can be found at http://www.eslbase.com/

if you scroll to “teaching resources” on the main page and then click “downloadable

worksheets and activities”. The eslbase website does require that you create a login but

signing up is free and their resources are valuable.

You can either print the worksheets you find online directly or download them to edit in

Microsoft Word. Editing is important if you notice that some of the lexis is too advanced

for your students. For instance, while the present worksheet is advanced given the

amount of verb tenses the student must choose from, the lexis is quite straightforward.

Page 9: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

9

3. Write Sentences about Pictures WS 3

Write sentences about the following pictures using the adjectives below:

dangerous adventurous tiny hilarious cautious

1.

______________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________

3.

______________________________________________________

4.

______________________________________________________________________

Page 10: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

10

5.

______________________________________________________________________

Answer Key:

There are many sentences that could be created using the adjectives in this worksheet.

Here are some examples:

1. The skydivers are adventurous.

2. The school children are cautious when crossing the street.

3. The books are tiny!

4. The new weapon is dangerous.

5. The comedian‟s jokes are hilarious.

How to prepare it:

The present worksheet was not created using any websites. To create a similar worksheet,

simply select your desired lexis, place these words in a text box at the top of the page and

ask the students to write sentences using each word. In the present worksheet, pictures

have been added to give the students clues regarding the definitions of each adjective.

While visually attractive, the pictures are not nec.

Page 11: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

11

4. Complete the Comic Strip WS 4

Fill in the bubbles with the appropriate text to complete the comic:

a. I‟m not touching a lizard! No way! Disgusting!

b. You have to tell them this wasn‟t my fault.

c. Here. I‟ll move him.

d. Mom, Jason‟s iguana is sitting on my notebook!

e. Will you still write the note?

f. You have to write a note to my teachers explaining why I couldn‟t do my

homework.

g. So move him.

h. You have to tell them that the iguana wouldn‟t move.

Page 12: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

12

Answer Key:

1. d

2. g

3. a

4. f

5. h

6. b

7. c

8. e

How to prepare it:

To prepare a worksheet such as this, download a comic strip of your choice online and

remove the text within the speech bubbles. The present comic was downloaded from

http://www.foxtrot.com/ by simply right clicking on the comic of interest and saving it as

a jpeg. The speech bubbles were then removed using Microsoft Powerpoint and the

resulting image was inserted into Microsoft Word. Since the speech bubbles are removed

completely, it is possible to create your own dialogue if so desired. This is optimal if the

original lexis is too advanced for your students. The above dialogue was edited slightly in

order to make it easier to discern where each quotation should go.

Page 13: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

13

5. Complete the Conversation WS 5

Prepositions: Fill-in-the-blank

Look at the picture and read the script. Fill the gaps with the correct prepositions. You

can use each preposition more than once if necessary.

for from in over on

Laura: Tracey! I've got amazing news (1) ..................... us!

Tracey: What is it? Is there a voicemail (2) ...................... the animal shelter? Let me

hear it!

Laura: No, forget the animal shelter! I told you we‟re not getting a dog! It's something

much better! I said „amazing news (3) ...................... us'. Do you remember my friend

Julie?

Tracey: The one who lives ...................... (4) Sydney?

Laura: Right! Well, she's invited us (5) ...................... there (6) ...................... a visit. So,

what do you say?

Tracey: Oh, I don't know. I'm not sure Laura.

Laura: Come (7) ...................... Tracey! It'll be good (8) ...................... you, and it'll stop

you moping (9) ...................... our lack of dog! It's Australia, the Sydney Opera House,

the beaches, the beautiful weather!

Tracey: Well, I do need to unwind a little bit and a mini-vacation would be fun but I

don't know.

Page 14: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

14

Laura: I‟ll get your suitcases! Start thinking about what you want to pack

(10)…………………. the week.

Tracey: Can‟t I have time to think it (11) ……………?

Laura: No, we‟re going!

Answer key:

(1) for

(2) from

(3) for

(4) in

(5) over

(6) for

(7) on

(8) for

(9) over

(10) for

(11) over

How to prepare it:

The template for this worksheet was found at the BBC Learning English website

(www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/).

Go to www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/flatmates/ and under

“Flatmates Worksheets” click “Episode 104: A mini-break – prepositions.” The present

worksheet was edited to include additional dialogue. A text box containing the

prepositions of interest was also added to make the activity suitable for younger learners.

Page 15: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

15

6. Wordsearch WS 6

Adjectives Wordsearch

Unscramble the names of each adjective next their picture. Then find the word in the

wordsearch.

H T A Q V A I H D V V

I P D I F F E R E N T

L V V X U J A E V B D

A C E P S I M I L A R

R P N R V H I O N W W

I N T E L L I G E N T

O Q U L R I E W C A I

U Q R C U R I O U S N

S C O P O P U L A R Y

L P U U K M G I X E A

M U S C U L A R Y R O

1. ugndosaer 5. lumcrsua

2. nastuuroved 6. raopulp

3. iytn 7. usuroci

Page 16: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

16

4. isailoruh 8. fetdirnfe

Answer Key:

1. dangerous

2. adventurous

3. tiny

4. hilarious

5. muscular

6. popular

7. curious

8. different

How to prepare it:

This wordsearch was created at

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp. If you plan on

adding editing the “clues section” (as was done in this worksheet) make sure to choose

“text” in step three so that the wordsearch can be copied into Micros;oft Word. Pasting

the resulting wordsearch into a text box is the most convenient option. That way the size

can be easily adjusted without encountering too many formatting issues. Make sure that

when the wordsearch is inserted that it remains in its original 15x15 or 20x20 size. If the

ratio of rows to columns is altered, certain letters will no longer match up within the

wordserach. It is also possible to print the wordsearch directly offline, cut it out, tape it

onto a piece of paper containing your “clues” and photocopy it.

To make the wordsearch more challenging, you may create an unscrambling exercise for

each word rather than providing the word itself. Adding pictures can help give the

students clues as to which adjective has been scrambled. Furthermore, images make the

worksheet more aesthetically pleasing. In the present worksheet, the wordsearch contains

adjectives. This activity can, however, be modified to suit any lesson topic. It all depends

on which words you choose for the wordsearch.

Page 17: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

17

7. Jumbled Travel Sentences WS 7

Jumbled travel-related sentences

Unscramble the words below to make sentences.

1. Jenny / year. / to / to / the / come / back / hopes / UK / for / next / a / holiday

Jenny hopes to come

_________________________________________________________________

2. the / relieved. / When / touched / finally / down, / I / plane / happy / felt / and

When the plane finally

________________________________________________________________

3. checked / When / in / class! / I / was / I / upgraded / business / to

When I checked

_____________________________________________________________________

4. if / look / Take / see / a / anything / there‟s / buy. / you / to / around / want / and

Take a look

_______________________________________________________________________

5. want / Do / me / see / you / you / at / to / the / airport? / off

Do you want

_______________________________________________________________________

6. check / you / out, / to / don‟t / return / key. / forget / your / When

When you check

_____________________________________________________________________

Page 18: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

18

Answer Key:

1. Jenny hopes to come back to the UK for a holiday next year.

2. When the plane finally touched down, I felt happy and relieved.

3. When I checked in I was upgraded to business class!

4. Take a look around and see if there‟s anything you want to buy.

5. Do you want me to see you off at the airport?

6. When you check out, don‟t forget to return your key.

How to prepare it:

The following worksheet was found at

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/grammar_vocabulary

/funky_phrasals/. Scroll to the bottom of the page and under “travel” click “jumbled

sentences (easier)”. While the present worksheet is designed for students learning about

phrasal verbs, more general examples can be found at

www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammar/sentencebasics/whatisasentence/worksheet.sht

ml. Furthermore, a great site for finding jumbled sentence worksheets intended for

elementary level young learners is

http://www.morecoloringpages.com/practice_worksheets/jumbled-sentences.html.

Page 19: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

19

8. Sequencing a Story WS 8

The sentences below describe a series of events. Put them in the order you would expect

them to happen. Write letters in the spaces provided.

a) Sophie had so much luggage when she left the UK for Australia that she had to pay

extra at the check-in desk.

b) Her plane touches down in two hours so I‟m leaving for the airport now! I‟m so

excited to see her again!

c) She called me from the hotel yesterday, just before she checked out.

d) I couldn‟t help crying when I saw Sophie off. She‟ll be gone for a whole year!

e) I can‟t believe that 12 months are up already – she‟s coming home in two days!

f) She‟s been spending her last week in Australia visiting the museums in Perth.

1. ________ 2. ________ 3. ________ 4. ________ 5. ________ 6. ________

Page 20: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

20

Answer Key:

The most logical order is:

1 - a. She had so much luggage when she left the UK for Australia that she had to pay

extra at the check-in desk.

2 - d. I couldn‟t help crying when I saw Sophie off. She‟ll be gone for a whole year!

3 - f. She‟s been spending her last week in Australia visiting the museums in Perth.

4 - c. She called me from the hotel yesterday, just before she checked out.

5 - e. I can‟t believe that 12 months are up already – she‟s coming home in two days!

6 - b. Her plane touches down in two hours so I‟m leaving for the airport now! I‟m so

excited to see her again!

How to prepare it:

The present worksheet was found at BBC Learning English:

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/grammar_vocabulary

/funky_phrasals/. Under “travel”, click “ordering events”.

The lexis can be easily adjusted for different levels. This template can also be used to

create sequencing activities relating to different lesson topics - simply change the content

of the story to reflect the desired theme.

Page 21: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

21

9. Adjectives and Opposites WS 9

Page 22: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

22

How to prepare it:

The template for this board game can be found at http://www.esl-galaxy.com/board.htm

under “beginner/elementary level ESL board games.” Choose “adjective/opposites”. To

make the game more challenging, replace the easier adjectives with more challenging

words. For example, in the above worksheet “depressed” was substituted for “sad”. The

present worksheet was edited in Microsoft Powerpoint. The finished image was then

saved as a jpeg and inserted into Microsoft Word for easy printing. It may, however, be

possible to edit the templates in Word as well.

Page 23: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

23

10. Phrasal Verb Crossword WS 10

Each phrasal verb can be matched to a word in bold. Find the phrasal verbs in the box

that fit into each sentence. Complete the crossword with the correct phrasal verb for each

clue.

ACROSS 3. Will the publishing company reject the author‟s request for publication?

4. I hope he doesn‟t arrive two hours late again.

5. Why don‟t you search for his address in the phone book?

7. This class is impossible. I quit!

8. Do you want to order in or go to a restaurant?

9. I‟ll visit your place on my way home tomorrow night.

DOWN 1. I can‟t delay the dentist‟s appointment any longer… my tooth hurts!

2. I‟m afraid the gas heater will explode and destroyed the house.

6. I notice her bad mood - don‟t worry I‟ll leave her alone.

show up turn down look up give up put off

blow up pick up on drop by eat out

Page 24: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

24

Answer Key:

ACROSS

3. Will the publishing company turn down the author‟s request for publication?

4. I hope he doesn‟t show up two hours late again.

5. Why don‟t you look up his address in the phone book?

7. This class is impossible. I give up!

8. Do you want to order in or eat out?

9. I‟ll drop by your place on my way home tomorrow night.

DOWN 1. I can‟t put off the dentist‟s appointment any longer… my tooth hurts!

2. I‟m afraid the gas heater will blow up and destroyed the house.

6. I pick up on her bad mood - don‟t worry I‟ll leave her alone.

How to prepare:

The present crossword was created at www.crosswordpuzzlegames.com/create.html. The

resulting crossword was then inserted into Microsoft Word where the “clues section” was

modified independently. A word bank was created from which the student could match

each word to its corresponding clue.

While the present worksheet focuses on phrasal verbs, the general concept of this

worksheet can be easily modified to focus on a variety of grammatical or lexical topics.

In is also important to note that another good website for crossword generation is

http://edhelper.com/crossword.htm. This website, however, does require that you create a

login.

Page 25: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

25

11. Leisure Activities Matching WS 11

Hobbies and Leisure Activities

Match the activity with the description and piece of advice

You swim

underwater

with an

oxygen tank

on your back

and flippers on

your feet.

You put a

piece of food

on a string,

attach the

string to a

pole and

throw the

string out

into an ocean

or lake.

You put a saddle

on top of an

animal, sit on the

saddle and ride the

animal.

You stand on

a board in the

ocean and ride

waves.

You put a chord

around your feet

and jump from a

cliff.

You wear

shoes with

wheels on

them and

skate around

outside.

You lie

down on the

beach or in

your

backyard and

get a tan.

Rollerblading

Scuba diving

Bungee jumping

Sunbathing

Horseback

riding

Fishing

Surfing

If you are

going to swim

onto a big

wave make

sure you know

what you‟re

doing!

Don‟t jump

where there

are a lot of

sharp rocks.

Make sure you put

the right food on

the end of your

string or you could

end up catching a

shark!

Get to know

the animal

you‟re riding

– the better the

relationship,

the more your

animal will

trust you.

Don‟t go down

hills too fast and

make sure you

know how to

stop without

falling!

Be careful

not to come

up to the

surface too

fast! The

pressure

change is

dangerous.

Wear

sunscreen or

you could

get burned.

Page 26: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

26

Answer Key:

How to prepare it:

This worksheet was not created from an online template. To create a similar worksheet,

insert a table into Microsoft Word and choose three (or more) items you‟d like the

students to match. In the present worksheet, the chosen items were recreational activities,

descriptions of these activities and a piece of advice relating to each activity. The topics

and lexis of the worksheet can be adjusted to suit a variety of lesson aims and objectives.

You swim

underwater

with an

oxygen tank

on your back

and flippers

on your feet.

You put a piece of

food on a string,

attach the string to

a pole and throw

the string out into

an ocean or lake.

You put a saddle

on top of an

animal, sit on

the saddle and

ride the animal.

You stand on

a board in

the ocean

and ride

waves.

You put a

chord around

your feet and

jump from a

cliff.

You wear

shoes with

wheels on

them and skate

around

outside.

You lie

down on

the beach

or in your

backyard

and get a

tan.

Scuba diving Fishing Horseback

riding

Surfing Bungee

jumping

Rollerblading Sunbathin

g

Be careful not

to come up to

the surface too

fast! The

pressure

change is

dangerous.

Make sure you put

the right food on

the end of your

string or you could

end up catching a

shark!

Get to know the

animal you‟re

riding – the

better the

relationship, the

more your

animal will trust

you.

If you are

going to

swim onto a

big wave

make sure

you know

what you‟re

doing!

Don‟t jump

where there

are a lot of

sharp rocks.

Don‟t go down

hills too fast

and make sure

you know how

to stop without

falling!

Wear

sunscreen

or you

could get

burned.

Page 27: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

27

12. Mary, Queen of Scots Complete the text WS 12

Use the words in the box to complete the text.

skills protect educated unfortunately crowned

escaped last king possessions fascinating

Mary, Queen of Scots was one of the most ___________________________ and

controversial monarchs of 16th century Europe. ______________________ the Queen of

Scotland when she was only six days old, Mary was the ________________ Roman

Catholic ruler in Scotland. King Henry VIII of England wanted Mary to marry his son

Edward. Mary was sent to France at the age of 6 to __________________________ her

from Henry VIII. She was __________________________ at the French court and

married Francis the Dauphin of France at the age of 16. When Francis became

________________ a year later, Mary was named Queen of France.

_______________________, Francis died soon after. When Mary‟s mother died, she

returned to Scotland to rule as Queen. However, she did not have the political

_________________________ to successfully rule Scotland. In 1568, she

______________________ to England, hoping that her cousin Queen Elizabeth would

help. Instead of helping her, Queen Elizabeth imprisoned Mary. Mary was imprisoned for

nineteen years. In 1587, at the age of forty-four, Mary was executed. The English

government had all of her ____________________________ burned.

Page 28: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

28

Answer Key:

Mary, Queen of Scots was one of the most fascinating and controversial monarchs of

16th century Europe. Crowned the Queen of Scotland when she was only six days old,

Mary was the last Roman Catholic ruler in Scotland. King Henry VIII of England wanted

Mary to marry his son Edward. Mary was sent to France at the age of 6 to protect her

from Henry VIII. She was educated at the French court and married Francis the Dauphin

of France at the age of 16. When Francis became King a year later, Mary was named

Queen of France. Unfortunately, Francis died soon after. When Mary‟s mother died, she

returned to Scotland to rule as Queen. However, she did not have the political skills to

successfully rule Scotland. In 1568, she escaped to England, hoping that her cousin

Queen Elizabeth would help. Instead of helping her, Queen Elizabeth imprisoned Mary.

Mary was imprisoned for nineteen years. In 1587, at the age of forty-four, Mary was

executed. The English government had all of her possessions burned.

How to prepare it:

This worksheet was not created from an online template. To create a similar worksheet,

chose a topic of interest and write a short story. Then simply remove certain words from

the text and place these words in a word bank at the top of the page. The present

worksheet was written about Mary, Queen of Scots but any topic can be used. In addition,

the current worksheet focuses on general vocabulary. If so desired, the content of the

story can be modified to focus on specific grammar points. Lastly, inserting a few

pictures will spark interest in the topic and help create a more visually appealing

worksheet.

Page 29: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

29

13. Moody Maine Complete the text WS 13

Fun Holiday!

Fill in the blank with the correct words. Use the pictures as clues. The first one has been

done for you.

Come to Moody, Maine for a great holiday! During the spring, the weather is warm and

sunny. You can ride ____bikes__________ or go _____________________. In winter, it

is cold and snowy. You can go _________________. You can also build a

____________________. In autumn, the weather is cool. Children fly

_____________________ at the ___________________. Summer is the nicest weather!

In August, it gets very ______________. You can ____________________ in the ocean,

go ____________________ or eat ______________________. Visit Moody Maine for

lots of fun! Don‟t forget your sunscreen though!

Page 30: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

30

Answer Key:

Come to Moody, Maine and have fun! During the spring, the weather is warm and sunny.

You can ride bikes or go hiking. In winter, it is cold and. You can go skiing! You can

also build a snowman. In autumn, the weather is cool. Children fly kites at the beach.

Summer is the nicest weather. In August, it gets very hot. You can swim in the ocean, go

surfing or eat ice cream. Visit Moody Maine for lots of fun! Don‟t forget your sunscreen

though!

How to prepare:

The following worksheet, was not taken directly from any site. To create a similar

worksheet, either write up your own short story or find a level-appropriate narrative

online. The website http://www.englishworksheets.net/ contains several good examples

of fill in the blank activities. To create a more challenging exercise, you may choose to

use pictures representing each vocabulary word rather than a word bank. This type of

worksheet, can be modified for a variety of lesson themes.

Page 31: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

31

14. Should Shouldn´t Advice WS 14

Choosing Advice

Choose the correct advice for each situation. The first has been done for you.

1. I‟m exhausted!

a. You should have studied harder for that exam.

b. You should get a massage once a week.

c. You shouldn’t have stayed up so late last night.

2. I have a headache.

a. You shouldn‟t play your music so loud.

b. You should eat more cookies before bed.

c. You shouldn‟t have walked the dog earlier.

3. I have a toothache.

a. You shouldn‟t wake up so early.

b. You should go to the dentist.

c. You shouldn‟t have eaten so much fruit.

4. I have a stomachache.

a. You shouldn‟t have eaten all that candy.

b. You should feed the fish again before you go out.

c. You shouldn‟t spend so much time at work.

5. I have a cough.

a. You should eat some pizza.

b. You shouldn‟t have danced for so long on Saturday.

c. You should take some cough syrup.

6. I have a cold.

a. You should get some rest.

b. You should bake a cake.

c. You should phone your cousins more often.

7. I have a fever.

a. You should dress as Elvis for Halloween next year.

b. You shouldn‟t have cheated on your History test.

c. You should phone the doctor.

8. I‟m freezing.

a. You should have invited your friend over for dinner.

b. You shouldn‟t have gone to the disco on Friday and Saturday night.

c. You should have worn a better jacket.

Page 32: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

32

Answer Key:

1. c

2. a

3. b

4. a

5. c

6. a

7. c

8. c

How to prepare:

This worksheet was not downloaded from a website. To create a similar worksheet,

simply think up certain situations which prompt advice (i.e. “I‟m hungry” or “I have a

stomachache”). Then provide several pieces of advice for the student to choose from.

This worksheet can be used to practice the use of the modal verbs “should” and

“shouldn‟t” with respect to giving advice.

Page 33: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

33

g c h c n r n x w z r d u e d o c b l s

j x y l z f e t f f j j v e w t x u z z

o t n h g g i d d o g y x x x w n j i x

u j k s i b n z y f n e r a u o k i f s

f n g a i m s h c i i d b i t s u g h z

w z k e c k h f o e k r x g g q i c t z

z n h y q h b p y m r y n t a k m v n u

f y r y a l b e r t e i n s t e i n l a

y q j y s z l t f j h r w s q e q b p e

j w c u f g o r r s t y s f j l m l l m

x y v j l s m p a i u p j i o e a i q o

t d w g z w v w n c l d b f m d j p m a

y f v o w t e n z s n w w f y p a d r y

o n q z v g s l k v i t w g j g s f m r

x p m n r z s m a x t c a x j w p o p e

d x r o e t j o f d r g g z i x v x n c

j t e r n h j w k z a k z i z n a j w x

i g k h x d x h a o m d g r r p v e m h

v l b m o q v p c m g w f t v d m t m h

s e b n p c x e l n c o n q q h k z z r

15. Famous people wordsearch WS 15

Who are they?

Read the descriptions below and identify the people whom are being described. Then find

their names in the wordsearch.

She is a famous singer known for her unique style and strange costumes. Her

debut song “poker face” topped the charts in 20 countries.

The first president of the United States of America. He led the Continential army

against Britain and was unanimously elected as President following the founding

of the new country.

A 1950‟s heartthrob, this man revolutionized music in America and is known as

“The King of Rock and Roll.” His single “All shock up” literally shock up the

music industry. Music was never the same.

The leader of the Hussite armies in the 15th

century, this one-eyed Czech general

is now memorialized in front of the National Monument in Ţiţkov.

Famous for discovering the “theory of general relativity,” this 20th

century

German-born physicist won the Nobel Prize in Physics in 1921. He was known

not only for his genius mathematical work but also for his crazy hair!

Page 34: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

34

+ + + + + + + + + + R + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + J + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + G + + + + + N + + +

+ + + + + + + + + + N + + + + O + + + +

+ + + + + + + H + + I + + + T S + + + +

+ + + + + + + + O + K + + G + + I + + +

+ + + + + + + + + M R + N + + + + V + +

+ + + + A L B E R T E I N S T E I N L +

+ + + + + + + + F + H R + + + + + + + E

+ + + + + + + + R S T + S + + + + L + +

+ + + + + + + + A + U + + I + + A + + +

+ + + + + + + W N + L + + + M D + + + +

+ + + + + + E + Z + N + + + Y P + + + +

+ + + + + G + + K + I + + G + + S + + +

+ + + + R + + + A + T + A + + + + O + +

+ + + O + + + + F + R G + + + + + + N +

+ + E + + + + + K + A K Z I Z N A J + +

+ G + + + + + + A + M + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

A Czech Jewish author of German descent who wrote many famous books during

the early 20th

century. He now has a museum dedicated to his life and work in

Lesser Town.

A civil rights supporter during the 1960‟s, this African American fought for racial

equality in the United States. He is most famous for his “I have a Dream” speech

given at the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC.

This American cartoon character is most known for eating donuts and saying

“DOH!” He has three children: Bart, Lisa and Maggie.

Answer key:

1. Lady Gaga

2. George Washington

3. Elvis

4. Jan Zizka

5. Albert Einstein

6. Franz Kafka

7. Martin Luther King Jr

8. Homer Simpson

Page 35: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

35

How to prepare it:

This wordsearch was created at

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp. If you plan on

adding descriptive clues rather than the actual words to be found (as was done in this

worksheet) make sure to choose “text” in step three so that the wordsearch can be copied

into Microsoft Word. Pasting the resulting wordsearch into a text box is often the most

convenient option. That way the size can be easily adjusted without encountering too

many formatting issues. Make sure that when the wordsearch is inserted that it remains

in its original 15x15 or 20x20 size. If the ratio of rows to columns is altered, certain

letters will no longer match up within the wordserach. It is also possible to print the

wordsearch directly offline, cut it out, tape it to a piece of paper containing your “clues”

and photocopy it.

To make the wordsearch more challenging, you may provide the student with descriptive

clues for each word rather than the word itself. Be creative with this and have fun! In the

case of the present worksheet, the wordsearch contains the names of famous people and

characters. This activity can, however, be modified to suit any lesson topic. It all depends

on which words you choose for the wordsearch.

Page 36: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

36

16. Winter Crossword WS 16

Fill in the crossword using the clues below.

ACROSS

1. A house Eskimos make out of ice

3. Frozen water on which you play

hockey

4. When the temperature drops below

freezing it is...

6. The “surfing” of the mountains

7. White flakes that fall from the sky in

the winter

DOWN

1. Formed by dripping water that freezes

2. When you wear boots with a blade

attached to their bottoms and slide on top

of ice

5. Shoes to walk on top of snow

Page 37: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

37

Answer Key:

Across: Down:

1. igloo 1. icicles

3. rink 2. skating

4. cold 5. snowshoes

6. snowboarding

7. snow

How to prepare:

The present crossword was created at www.crosswordpuzzlegames.com/create.html. The

resulting crossword was then inserted into Microsoft Word for the purpose of greater

formatting freedom. Two pictures were added to make the worksheet more visually

attractive. This is especially important when working with younger learners.

While the present worksheet focuses on winter-related vocabulary, the general concept of

this worksheet can be easily modified to focus on a variety of grammatical or lexical

topics. In addition, there are ready-to-print winter-related crosswords available at

http://bogglesworldesl.com/winter_worksheets.htm. The advantage of creating your own

crossword, however, is a greater freedom to adjust the level of difficulty.

Page 38: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

38

17. Story with Descriptions WS 17

The Camping Bears

Match the pictures with the story descriptions below.

_______They found a gorgeous spot near a stream. They set up their tent and started a

fire.

_______ Mr. Kirkland left to search for more firewood since it was getting dark quickly.

______The Kirkland family went camping in Yosemite National Park in northern

California last weekend.

______ The rest of the bears followed the mother bear into the woods. The Kirklands

were safe but didn‟t have any more marshmallows.

______The mother bear roared when she saw the Kirklands. She was so afraid that she

ran behind a tree. Apparently she was more scared of them than they were of her!

1 2

3

4

5

6

Page 39: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

39

______When he returned, he saw his wife and children hiding behind a tree. Four bears

were roasting marshmallows over the campfire. They had even ate the Kirkland‟s dinner!

Answer Key:

2, 1, 5, 3, 4, 6

How to prepare:

The story in this worksheet was found at www.elcivics.com/worksheets/reading.html -

under “camping”. While the story online precedes a true/false activity, you can easily

create a sequencing exercise by inserting the original story into Microsoft Word. The

current worksheet, for instance, eliminated the true/false activity and instead created a

sequencing exercise including images found online. The lexis within the story can also be

modified to match a variety of student levels.

Page 40: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

40

18. Complete the Car Story + TorF WS 18

Car Accident

Read the story below and circle the correct word in each parentheses to complete the

paragraph. Then answer the questions below.

Oh, no! Bob was driving in Boston when he crashed into another car. He was driving too

fast around a curve and didn‟t see the stop sign. His car almost went (off/around) the

road. It could have rolled (on/over)! Luckily, the crash wasn‟t too bad and no one was

hurt. Bob is okay, but he is upset. The front of his car is dented and the right door is

broken. The other driver is even more upset. His car was brand new! He was driving

home (to/from) the car dealership. Bob has car insurance, but his insurance rate is going

to go (up/over) now because this accident will be (with/on) his record. Bob called the

police (in/on) his cell phone, and they are on their way. He also called his insurance

company and his wife. His wife wants him to go to the hospital (to/for) a medical

examination. Bob thinks he‟s okay, and he doesn‟t want to go to the hospital. He just

wants to go home.

B. True or False 1. ________ Bob‟s car rolled over when he was driving too fast around a curve.

2. ________ Bob called the police, his car insurance company, and his wife.

3. ________ Bob was driving in Boston.

4. ________ The front of Bob‟s car is dented and the right door is broken.

5. ________ Bob doesn‟t want to go home because his wife is angry.

6. ________ The driver of the other car is not too upset.

Page 41: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

41

Answer Key:

Oh, no! Bob was driving in Boston when he crashed into another car. He was driving too

fast around a curve and didn‟t see the stop sign. His car almost went (off/around) the

road. It could have rolled (on/over)! Luckily, the crash wasn‟t too bad and no one was

hurt. Bob is okay, but he is upset. The front of his car is dented and the right door is

broken. The other driver is even more upset. His car was brand new! He was driving

home (to/from) the car dealership. Bob has car insurance, but his insurance rate is going

to go (up/over) now because this accident will be (with/on) his record. Bob called the

police (in/on) his cell phone, and they are on their way. He also called his insurance

company and his wife. His wife wants him to go to the hospital (to/for) a medical

examination. Bob thinks he‟s okay, and he doesn‟t want to go to the hospital. He just

wants to go home.

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

6. F

How to prepare it:

The following story was found at http://www.elcivics.com/ under “ESL worksheets” on

the main page and then “short stories.” The direct link to the short stories page is

http://www.elcivics.com/worksheets/reading.html. The present worksheet can be found

by clicking “car accident.” While these stories are great for reading lessons, editing the

content of the story to suit other lesson needs is possible. For instance, to make the

existing worksheet more challenging, the story was edited and a “choose the correct

preposition” activity was added. Furthermore, since the picture from the original file did

not copy into Microsoft Word, another picture was downloaded and inserted into the

worksheet to make it more attractive to younger learners.

Page 42: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

42

19. Past Simple WS 19

Read what Stephanie says about a typical working day:

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn‟t do

yesterday.

1. She got up at 6 o’clock._________

2. She _____________ a light breakfast.

3. She _________________ to work.

4. It _________________________________________ to get to work.

5. _____________________ at 8:00.

6. ______________________ lunch with coworkers around noon.

7. _______________________ at 5 o‟clock.

8. ______________ tired when _______________ home.

9. __________________ for a quick run.

10. _____________________ a big meal yesterday evening.

11. _______________________ a friend over for a glass of wine.

12. _________________________ out yesterday evening.

13. _______________________________ at 11 o‟clock.

14. ____________________ well last night.

I usually get up at 6 o’clock and have a light breakfast. I ride my bike to work, which takes me about half an hour. I start work at 8:00. I eat lunch with coworkers around noon. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home but I make sure to go for a quick run before dinner. I usually cook a big meal in the evening. Often I have a friend over for a glass of wine. I don’t usually go out. I go to bed at about 11 o’clock, and I always sleep well.

Page 43: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

43

Answer Key:

1. She got up at 6 o‟clock.

2. She had a light breakfast.

3. She rode her bike to work.

4. It took her about half an hour to get to work.

5. She started work at 8:00.

6. She ate lunch with coworkers around noon.

7. She finished work at 5 o‟clock.

8. She was tired when she got home home.

9. She went for a quick run.

10. She cooked a big meal yesterday evening.

11. She had a friend over for a glass of wine.

12. She didn‟t go out yesterday evening.

13. She went to bed at 11 o‟clock.

14. She slept well last night.

How to prepare:

The narrative for the present worksheet was taken from Raymond Murphy‟s English

Grammar in Use. Similar stories, however, can be found online from websites such as

http://www.elcivics.com/worksheets/reading.html or http://www.rong-chang.com/

children/index.htm.

To create a grammar worksheet, simply ask the student to change each verb into a new

tense. In the present worksheet, for instance, the student is asked to rewrite each verb

used in the short story in its past simple form. This type of worksheet can be modified to

suit a variety of lesson aims.

Page 44: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

44

T G K F U E Y E K W K M V B Q

I U U U F E Q J W V L Y M B L

B E J I U N L W N Q M V R M B

V W N S L V V G U Z N O W D H

Y E R A H J N H D D P K A B H

Y T B D D G O W O I M U E P J

G S Q U O Y L B D S F X O T E

U M C Y J H L X W D B T F J T

V C C B W G X X B V I C F J P

Z A X C H U T E I F U S Y K X

N H G S A A O T L J C H W H N

R G A Z M F C G L T P O G N E

P B U P Y E R A F M C D E L W

H O D K Y U W X L P X T J Q M

D A T K W R L M M Q N O M A D

Z N E C T W M L C C U I N P P

E H J U B Q Q I R O G N S J F

X D S L Q M Q E P X D B M Y D

U K H B M E D I W O I R F T N

F V N P B I H D H R C I X K M

T Y I N T J E C R S N C D A Y

B Y P C A J N O J V V Z O I J

G B A Y L U R Y I R V M B U N

B R H I J R M B Q W E J Y J R

D I A N A X S O A Q C N U N G

Y E X W I V X F G F D O Q E F

O Z K F C F I Q G Q M F Q C O

U U M I C A H L L M U L Z I C

D R A C T I B E D K U F Q I U

G V E C U C B R U B K C K Z V

20. Money Vocab Category WS 20

Money Wordsearch

Put the words below under the correct description. Then find them in the correct wordsearch.

bill cheque credit card fine fare debit card

Three ways to pay for something:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

Three things you must pay:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

Page 45: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

45

Answer Key:

Three ways to pay for something: Three things you must pay:

1. cheque 1. fare

2. debit card 2. fine

3. credit card 3. bill

How to prepare it:

The original idea for this worksheet was found at www.onestopenglish.com under

vocabulary lesson plans. The direct link to the file is: www.onestopenglish.com

/skills/vocabulary/vocabulary-lesson-plans/british-english-vocabulary-lessons/british-

english-vocabulary-lessons-the-letter-m/154170.article. Exercise 5 of the first lesson plan

(“British English: Money – worksheet and teacher's notes”) provides a matching activity

consisting of categorical descriptions as well as a list of money-related lexis.

To create the present worksheet, the abovementioned matching activity was modified by

adding a wordsearch for each category. Each wordsearch was created at the following

website: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp. This

type of worksheet can be easily adjusted to suit a variety of lesson topics by simply

changing the selected categories and lexis.

Page 46: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

46

INTERNETOVÉ ODKAZY

http://www.toolsforeducators.com/

http://www.eslflashcards.com/

http://www.esl-kids.com/

http://www.mes-english.com/

http://www.english-4kids.com

http://www.englisch-hilfen.de/en/worksheets.htm

http://www.usingenglish.com/handouts/

http://useit.vn/useit/

http://www.learningchocolate.com/

http://www.supersimplesongs.com/

http://www.bbc.co.uk

httpwww.learnenglishkids.britishcouncil.org

http://www.wikipedia.org/

http://www.google.cz/

http://www.youtube.com/

http://www.vyukovematerialy.eu/na.php

http://www.helpforenglish.cz/

http://veskole.cz/

http://www.ewa.cz/

http://www.skolaonline.cz

http://www.pripravy.estranky.cz/

http://www.activboard.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=44

http://www.veskole.cz/

http://rvp.cz/

Page 47: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

47

Název: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH

(pracovní listy pro výuku angličtiny)

Autor: Maegan Hoover, PhDr. Tatjana Marešová

Rozsah: 48 s.

Náklad: 100 ks

Účel: PRACOVNÍ LISTY

Rok vydání: 2011

Garant: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c.

Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.,

Ţiţkova 6, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz

Tisk:

ISBN

Page 48: WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní … Vzor citace: HOOVER, M., MAREŠOVÁ, T. WORKSHEETS FOR TEACHING ENGLISH (pracovní listy pro výuku angličtiny). České Budějovice:

48

Tato publikace byla vytištěna v rámci projektu:

Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního

vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského

kraje, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/01.0027

Projekt je zaměřen na získání kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků ve školách

a školských zařízeních v oblasti navázání mezipředmětových vztahů. Vychází z

potřeb implementace průřezových témat do Školních vzdělávacích programů. V

rámci jednotlivých kurzů, kde prioritu tvoří mezipředmětové vztahy. V rámci

jednotlivých kurzů, kde prioritu tvoří mezipředmětové vztahy, byla proškolena

následující témata:

1. využití IC technologií

2. výuka cizích jazyků

3. enviromentální výchova

4. tvorba a naplňování e-learningového vyučování

5. využití PC programů ve výuce

6. komunikace a mediální výchova

V rámci projektu byla vytvořena aplikace sloužící k vytváření

širokospektrálních testů pro ověření znalostí žáků na ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů byli

proškoleni v jejich správě a aplikování.

Program byl realizován Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s.

v Příbrami pro základní a střední školy Středočeského kraje.


Recommended