Home >Documents >Závěrečná práce

Závěrečná práce

Date post:21-Mar-2016
Category:
View:42 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Závěrečná práce. Představení výukové aktivity či projektu využívajícího ICT pro žáky. Komárková Lenka. Představení projektu. C íl projektu – seznámit žáky se státními symboly Popis projektu - prezentace - rozdělení do skupin - práce s pracovními listy - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Snmek 1

Zvren prce Pedstaven vukov aktivity i projektu vyuvajcho ICT pro kyKomrkov LenkaPedstaven projektu Cl projektu seznmit ky se sttnmi symbolyPopis projektu - prezentace - rozdlen do skupin - prce s pracovnmi listy - vylosovn sttnho symbolu - rozdlen prce ve skupin - vyhledvn informac pomoc internetu - zpracovn informac - pprava na vlastn prezentaci - vlastn prezentace projektu ped tdou

Nae vlastSttn symboly

esk republika - RHlavn msto - PrahaPraha R sttn symboly sttn znak velk sttn znak mal sttn barvy sttn vlajka vlajka prezidenta republiky sttn pee sttn hymna

Rozdlen R echy, Morava, Slezsko

Stbrn dvouocas lev se zlatou korunkou echyern orlice se stbrnm plmscem a zlatou korunkou Slezsko

Stbrno-erven achovan orlice se zlatou korunkou - Morava Sttn znak - velk Sttn znak malSttn barvy

Stbrn dvouocas lev se zlatou korunkou

Sttn barvyblervenmodr

Sttn vlajkaBl nahoe, erven dole, modr kln Vlajka prezidenta republiky

Je bl, s okrajem skldajcm se z plamnk stdav blch, ervench a modrch. Uprosted blho pole je velk sttn znak. Pod nm je bl (stbrn) npis PRAVDA VTZ na erven stuze podloen lutmi (zlatmi) lipovmi ratolestmi. Pouv ji prezident republiky - na Praskm hrad pokud je zde prezident - na aut s prezidentem Sttn pee

Pouv se pi vznamnch udlostech, jako je stvrzen mezinrodnch smluv.raztko Sttn hymnaKde domov mjPse zdivadeln hry Josefa Kajetna Tyla Fidlovaka aneb dn hnv a dn rvaka

hudba Frantiek kroupslovaJosef Kajetn Tyl

Jako hymna se uv pouze prvn sloka.Prvn slokaKde domov mj,kde domov mj.Voda hu po luinch,bory um po skalinch,v sad skv se jara kvt,zemsk rj to na pohled!A to je ta krsn zem,zem esk, domov mj,zem esk, domov mj!

Sttn hymna

Prezident Vclav Klaus

sdl v Praze na Praskm hradjmenuje a odvolv vldupodepisuje zkonyjedn s pedstaviteli jinch sttPedseda vldy Petr Neas

stoj v ele vldy1. Pia obrzky sttnch symbol.

vlajka prezidenta republikypeevlajkasttn znak malsttn znak velkhymna2. Pia sti a sti znaku R

echyMoravaSlezsko

3. ekni kdo napsal na hymnu a dopl slova hymny

Kde domov kde domovVoda hu po luinch,bory um po v sad skv se jara zemsk rj to na pohled!A to je ta krsn zem esk, domov mj,zem esk, domov

mj.mjmjskalinchkvtzemJosef Kajetn Tyl hudbaslovaFrantiek kroup

4. Kdo jsou tito mui a co dlaj.prezident Rpremir RPetrVclavKlausNeasPracovn listyPia obrzky k nzvm

STTN PEESTTN VLAJKAVLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKYSTTN ZNAKMAL STTN ZNAKTRIKOLORAVysvtli, co znamenaj obrzky:

Zhodnocen projektu ci prci na projektu hodnotili kladn skupiny byly vytvoeny nhodn, pouze jeden len ve skupin byl uren pedagogem zkuenosti s prac na potai poprv hledali samostatn veker informace bez pomoci rodi i pedagoga tato innost nkterm km pila sloitj, protoe nemaj velk zkuenosti s vyhledvnm informac, podobn jako v nsledujcm bodu samostatn museli obrzky upravit a text uloit samotn prce jim nepila sloit, protoe podobn projekty dlaj prci si ve skupin um rozdlit, navzjem si pomhaj samotn prezentace ped tdou se km velice lbila, ale piznali nervozitu z kamery a obavy z konenho hodnocen jejich projektu tdou

Klady a zpory nzornost monost samostatn pracovat a rozhodovat se zkuenost s prac na potai vzjemn konzultovat sv npady

asov nronost mal zkuenosti s prac na potai problm vybrat z textu dleit informaceFotodokumentace

prezentace

losovn skupin

Hledn informac

Tdn informac

Zvren prezentace projektuhttp://boomerang.blogerka.cz/Skola/Ceska-republika - esk republikahttp://www.mzv.cz/bratislava/cz/informace_o_cr/statni_symboly_cr/index.html - sttn znak velk, mal, vlajkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky - vlajka prezidenta republikyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Seal_of_the_Czech_Republic.png sttn peehttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna sttn hymnahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_%C5%A0kroup.jpg krouphttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg Tylhttp://www.hbl.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007010403 Vclav Havelhttp://tema.novinky.cz/petr-necas - Petr Neashttp://vlast.cz/rubriky/cesko/ceske-uzemi/ - echy, Morava, Slezsko mapahttp://mta.majestat.cz/ - moravsk orlicehttp://vlast.cz/historicke-zeme-a-kraje/ - slezsk orlice

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended