+ All Categories
Home > Leadership & Management > Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Date post: 23-Feb-2017
Category:
Upload: aiesec-in-the-czech-republic
View: 168 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 24 /24
AIESEC ČESKÁ REPUBLIKA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2015
Transcript
Page 1: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESECČESKÁ REPUBLIKA

ZÁVĚREČNÁZPRÁVA

2015

Page 2: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
Page 3: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

OBSAHÚvod ..................................... 3Co je to AIESEC ................... 5Stáže ..................................... 6Vize a plány .......................... 7Hodnoty AIESEC .................. 8Lokální pobočky .................. 11YouthSpeak ......................... 17Career DAYS ........................ 19Další projekty ...................... 21Partnerská struktura ........... 22

2

Page 4: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

ÚVOD

další funkční období AIESEC Česká republika se blíží kekonci. Konec kalendářního roku 2015 byl velkým milníkem

v rámci dlouhodobých plánů mnoha organizací, ať jižmluvíme o nadnárodních korporacích, státních i nestátních

organizací. AIESEC samozřejmě nebyl výjimkou.

Jak jsem již avizoval minulý rok, náš rok připomínal jízdu nahorské dráze. Nevěděli jsme, jak bude vypadat cílová

stanice, a tak jsme ji museli během jízdy dostavit. Na jednéstraně jsme museli dohánět vše, co se za posledních 5

let nestihlo, na straně druhé rozpohybovat organizaci vstřícdalším 5ti létům. A za sebe i za svůj tým musím říct, že to

byla jízda plná adrenalinu, nejistoty, ale zároveň plnáočekávání, snů a veselí.

D

3

razí přátelé, ALUMNI a partneřiAIESEC Česká republika,

Page 5: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Zdeněk TesárekPrezident AIESEC Česká republika 2015/16

S ohledem zpět vidím, že se AIESEC Česká republika posunula o notný kus dále. Vyrostlijsme ve všech našich stážových produktech, dokonce se nám podařilo doručit i historické

výsledky v některých z nich. Z pohledu finančních i lidských zdrojů jsme na tom lépenež rok minulý a vytvořili jsme dlouhodobý plán, který bude pomáhat budoucím generacím

vytvářet kontinuitu a prosperitu.

Ostatně kontinuita byla pro nás jedna z hlavních priorit. Proto jsme inovovali produkty,vytvářeli projekty a partnerství, která budou mít přesah i po tom, co tu skončíme a příští

generace budou moci těchto věcí využít ve svůj prospěch. Za zmínku rozhodně stojíprojekt YouthSpeak, který nám pomáhá zjistit, co si mladí lidé v České republice opravdumyslí, co chtějí a na čem jim záleží. Tímto bych i rád poděkoval kolegům zodpovědným za

tento projekt, protože se nám v počtu odpovědí povedlo dostat na druhou příčku vestřední a východní Evropě a na osmou celosvětově. Tento projekt nám pomohl navázat

blízké a oboustranně výhodné vztahy s Organizací spojených národů v České republice.Stalo se tak poprvé, kdy jsme na naší konferenci propojili státní, neziskovou, privátní sféru

a vytvářeli společně projekty, které budou mít pozitivní dopadna českou společnost.

Nakonec bych rád zmínil, že AIESEC Česká republika slavila tento rok 50. výročí. AIESECjiž 50 let pomáhá a podporuje rozvoj mladých lidí v České republice a na Slovensku. Atato událost samozřejmě musela být náležitě oslavena. Proto jsme se i s dalšími takřka500ti bývalými členy napříč všemi generacemi sešli a zavzpomínali na to, co všechno

AIESEC za posledních 50 let dokázal a samozřejmě přemýšleli nad tím co může dokázatv budoucnu. Za poslední rok se samozřejmě událo věcí mnohem, mnohem více, ale na to

úvodník nestačí, proto budu více než rád, když otočíte stránku a začtete se do této výročnízprávy a dozvíte se sami, co všechno vlastně AIESEC v České republice dělá,

a na čem všem můžeme spolupracovat.

4

Page 6: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC"AIESEC JE MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ ORGANIZACE, KTERÁ

POMÁHÁ MLADÝM LIDEM ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL."

Věříme, že udržitelný leadership s globálním zázemím jefundamentálním řešením problémů dnešního světa. Vytváříme

pro mladé lidi mezinárodní platformu, kde mohou získat praktické zkušenosti, zjistit, co je baví a navzdory počátečním chybám

se rychle učit novým věcem. Náš cíl je, aby mladí lidé objevili,na čem jim skutečně záleží a měli tak pozitivní dopad

na společnost a své okolí.

5

1281948

MÍR A NAPLNĚNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU

Studentská organizace AIESEC vznikla v roce . V současné době

AIESEC působí ve zemích světa. V České republice byla první pobočka

založena v Praze na VŠE v roce . Letos jsme tedy slavili .

výročí svého působení. V České republice funguje dohromady lokálních

poboček, které sídlí v univerzitních městech po celé České republice.

V současné době máme přes aktivních členů. Za posledních let

jsme změnili životy mladým lidem ze všech koutů světa.

1966 5012

10

4821Dlouhodobá vize AIESEC zní:

Peace and the fulfilment of humankind’s potential

300 5

Page 7: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

STÁŽE

6

Global Talentje program profesních stáží, který dává

příležitost mladým lidem získatmezikulturní profesní zkušenost s firmami

z celého světa. Tyto stáže jsou určenyzkušenějším studentům nebo čerstvým

absolventům, kteří hledají svou prvnípracovní či zahraniční zkušenost. Díky

výhodám, které nabízí, se tento programstává kariérním startem. Většina

příležitostí, které nabízíme, jsou z oblastiobchodu, marketingu, výuky a oblasti IT,

nebo práce ve start-upech.

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÁ ZKUŠENOSTStážisté poznávají zahraniční pracovní prostředí, a naučí se pracovat s různými typy

lidí. Díky stážím Global Talent a Global Citizen získají relevantní zahraničnízkušenost a zároveň pomohou tamní firmě, škole, nebo organizaci růst. Tyto stáže

totiž pomáhají řešit jak osobní cíle stážistů, tak i potřeby společností.

OSOBNÍ A PROFESNÍ ROZVOJCelý proces, kterým stážisté prochází, je koncipován za účelem jejich rozvoje.

Práce, kterou budou vykonávat, je plná výzev a vyžaduje od stážistů kreativitu,zodpovědnost a schopnost se rychle učit. Taková zkušenost je pro

každého mladého člověka neocenitelná.

PODPORA A SERVIS BĚHEM CELÉHO PROCESUČlenové AIESEC se postarají o to, aby si stážisté našli stáže co nejdříve a následněpomůžou vše připravit. Při výjezdu tak už budou mít stážisté stanovené osobní a

profesní cíle, aby celkový rozvoj během stáže byl co nejintenzivnější.

Global Citizenje program dobrovolnických stáží, který

spojuje tři základní hodnoty - potřebuosobního rozvoje pro spokojenější život,možnost poznat rozdílnost cizích kultura šanci pomoci společnosti v dané zemi.

Po stáži si stážisté projdouzhodnocením celé stáže a ujasní si, co

nového se naučili a jak nově nabytézkušenosti mohou využít do

budoucna. Práci budou stážistévykonávat na školách, nebo ve

spolupráci s neziskovými organizacemi.

Page 8: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

VIZE A PLÁNY"Rád bych Vám zde představil dlouhodobou vizi AIESEC 2020, která byla globálně

vytvořena na mezinárodním kongresu v Indii v srpnu 2015. My v AIESEC Česká republikajsme si tuto vizi vzali za svou a zapracovali ji do našeho dlouhodobého plánu. Pojďme si

tedy ukázat, kam bychom měli dojít za 5 let - v roce 2020."

7

We are youth leadership movement – chceme rozvíjet vedoucí dovednosti ve všech mladých lidech

na celém světe. A proto je nesmíme nijak diskriminovat na základě jakéhokoliv faktoru, i například toho,že není součástí organizace AIESEC. Pokud je mladý člověk inspirován našimi aktivitami a bude jednat

na vlastní pěst, bude mít jen naši podporu, protože se stal součástí hnutí, které chce pomoct lepšímusvětu v budoucnu.

We shape what we do around what the world needs – pokud chceme rozvíjet mladé lidi tak, aby dělaliprospěšné věci pro tuto planetu, musíme i naše aktivity uzpůsobit potřebám naší společnosti. Chceme setedy soustředit přímo na věci, které nejvíce pálí českou společnost a pomocí našich aktivit situaci zlepšit.

We grow disruptively – chceme přibližně do roku 2035 rozvinout každého mladého člověka na světě.Abychom tento velmi ambiciózní cíl naplnili, potřebujeme začít růst opravdu hodně. A to až do takové míry,

že přineseme zásadní změny do pořádků české společnosti.

We are accessible to everyone, everywhere – chceme, aby každý mladý člověk v České republice měl možnostzapojit se do našich aktivit, nehledě na jeho stupeň vzdělání, věk, zaměstnání či zázemí. Rozvinout každého

mladého člověka na celém světě je opravdu ambiciózní cíl. Prvním krokemje samozřejmě možnost být dostupný každému mladému člověku. Musíme tedy odstranit

hlavně všechny ,,byrokratické“ podmínky k zapojení se do AIESEC.

~ Zdeněk Tesárek

Prezident AIESEC Česká republika 2015/16

Page 9: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

HODNOTYSnažíme se vždy dosáhnout nejlepších možných výsledků ve všem, co děláme.Díky kreativitě a inovativnímu přístupu neustále hledáme možnosti ke zlepšení.

8

Striving for Excellence

Demonstrating integrity

Vystupujeme v souladu s názory a vizí organizace jako takové.Plníme naše sliby a jsme transparentní při našem rozhodování a v činech.

Vedeme příkladem, snažíme se inspirovat ostatní díky dosaženým výsledkůma zároveň příjímáme zodpovědnost za rozvoj členů vlastního týmu.

Activating Leadership

Acting SustainablyChováme se způsobem, který je udržitelný pro naší organizaci a pro celou

společnost. Naše rozhodnutí zohledňují potřeby budoucích generací.

Enjoying ParticipationVytváříme dynamické a přívětivé prostředí, které podněcuje naše členyk aktivnímu a entizuastickému zapojení.

Living DiversityUčíme se díky různorodosti názorů a kultur, které nám přináší naše mezinárodníprostředí. Respektujeme a aktivně podporujeme každého jedince v organizaci.

Page 10: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC JE SKVĚLÁ PŘÍPRAVKA,KTERÁ ODPOUŠTÍ CHYBY

Mám AIESEC rád, protože umí jako organizace oslovit mezi vysokoškolskými studentynadprůměrně aktivní jedince, kteří jsou ochotní pracovat na sobě a dělat něco navíc.

Samotné jeho nastavení je geniální. Umožňuje mladým lidem růst, sbírat zkušenosti, učitse jazyky, cestovat po světě, sbírat mezinárodní zkušenosti a kontakty. Na lokální úrovnirozvíjí schopnosti pro obchod, management. Dává vysokoškolákům příležitost vyzkoušet

si, zda jejich reálné schopnosti a dovednosti odpovídají jejich kariérním snům a uvědomitsi, co se musí i dál učit a na čem pracovat, aby svých snů dosáhli. Zároveň je nastavený jako

dlouhodobě udržitelná organizace schopná vydělat si na svůj provoz. A samostatnoukapitolou je její „samořiditelnost“, protože si vystačí z 99 % s interními manažery ze svýchřad. Umí studentům dostatečně dávat a zároveň si od nich přiměřeně brát jejich čas a úsilí.A jak dobře je celý systém AIESEC vybalancovaný prokazuje svou už úctihodnou historií.

Za osm let práce s prezidenty AIESEC jsem viděl nespočet příběhů, úspěchů i pádů a stálemne baví každý rok pozorovat nastupující partu nadšených, zapálených jedinců plných

ideálů, snů a vizí, která se postupně proměňuje, zraje a po roce odchází obohacenáo obrovský balík zkušeností z nichž mnohé jsou výrazně odlišné od toho, co očekávala. Říkávám každý rok nastupujícím prezidentů, že si jdou pro zkušenost a poznání toho,

jestli opravdu mají na to, co by rádi dělali, a že není důležitý výsledek, ale ta zkušenost.

A myslím si, že pro každého z nich je cenné,že to většinou nejsou příběhy jako

z amerických romantických filmů. Dává jim to šancipoznat, kým dooopravdy jsou a na co mají. Poznávajítíhu zodpovědnosti, která je nutí dělat i nepopulární

rozhodnutí, zažívají rozčarování a zklamání zevztahů, zoufale přemýšlejí, jak motivovat lidi, hledajíbalanc mezi ambicemi a reálnými možnostmi, zjišťují

kolik toho neumí a kolik se toho ještě potřebujínaučit, aby zvládli roli leadera i jinde.

A pokud udělají chyby, je to zkušenost pro celouorganizaci nebo pobočku, a další generace většinu

předešlých chyb s menším nebo větším úsilímnapraví a je to velká zkušenost i pro ně.

9

Page 11: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC vytváří ochrannou bublinu, ve které se dá relativně bezpečně růst, dozrávat,rozvíjet, připravovat na kariéru, učit se obchodu, leadershipu a managementu. Ale takypařit, poznávat svoje hranice a učit se pohybovat ve vztazích. AIESEC má své specifické

hodnoty a kulturu, které jsou odlišné od typického mainstreamu dnešní doby a podlemne trochu posiluje naivitu a idealismus. Tím jak spojuje a potkává nadšené pozitivní lidi

ve své generaci napříč hranicemi států buduje trochu falešné sebevědomí a mnohoAIESECářů pak po studiích a opuštění organizace zažívá tvrdý náraz do životní reality,

na který bohužel nejde moc připravit. Ale myslím, že i to má své kouzlo.

Dalším generacím AIESECářů doporučuji, aby od začátku učili všechny přicházející členy,že sice mohou hodně získat, ale že za to musí v AIESEC také něco nechat.

Zejména svůj čas a práci, aby si organizace dál byla schopná vydělat na svůj provoz.A pokud zjistí, že se někdo chce jen vézt, nebát se ho poslat včas mimo nebo mu alespoň

neumožnit čerpat výhody a nechat jezdit na velké akce. Zachováte tím křehkourovnováhu přijímání a dávání, na které je celý AIESEC postavený.

Miroslav Spoustalektor, konzultant a koučwww.spoustaenergie.cz

17 let poradenské praxe alektorských zkušeností nasbíral

zejména ve velkých franšízovýchsítích, bankách, pojišťovnách,lázních a výrobních závodech.

Specializuje se na přípravu talentůa nástupců na leadership pozice,řešení vztahových a motivačních

problémů ve firmách a rozvojmanažerů v obchodních a

franšízových sítích. Za posledních8 let v AIESEC odpracoval vícejak 350 h tréninků a koučinků.Jako mentor a kouč podporoval

téměř všechny prezidenty na skvěle hodnocených

leadership trénincích.

10

Page 12: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

POBOČKYAIESEC Brno

11

AIESEC Brno je druhá největší pobočka v České republice. I se 75-ti členy si však stále drží

rodinnou atmosféru. Sídlí na kolejích Vinařská při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy

Univerzity v Brně . Dále působí na Mendelově univerzitě a na soukromých školách.

Několikrát do roka členové pořádají cestovatelské večery a World café, na podzim bude

AIESEC Brno poprvé pořádat lokální YouthSpeak Forum. Každý podzim členové organizují

velkou podnikatelskou

konferenci Symposium.

AIESEC CUNI PrahaAIESEC CUNI Praha je nová, dynamicky se rozvíjející pobočka v rámci mezinárodní studentské organizace

AIESEC. Působí na půdě Karlovy Univerzity v Praze s podporou rektora Tomáše Zimy. Umožňujeme

studentům této školy poznávat svět a objevovat svůj potenciál. V současné době se jejich kancelář nachází

v místě KaM Arnošta z Pardubic na Voršilské ulici v Praze. Pro studenty mimo stážové programy

pravidelně připravují sérii vzdělávacích kurzů Youthquake.

Rok vzniku: 1991

Počet členů: 75

Vize pobočky:

"Externally oriented, internally strong,personally connected AIESEC Brno ismaking the region legendary."

Rok vzniku: 2014, 2016 oficiální pobočka

Počet členů: 21

Vize pobočky:

"AIESEC CUNI Praha is the leadingpartner in providing internationaland developing experience at CharlesUniversity in Prague."

Page 13: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC ČZU Praha

12

Pobočka AIESEC ČZU Praha sídlí na Suchdole v areálu České zemědělské univerzity .

Působí při Provozně-ekonomické fakultě . Na této pobočce probíhají pravidelně projekty

SPEAK, Summer Camp, či EDISON, který má velký úspěch na základních a středních

školách v Praze a v okolí. Členové pobočky spolupracují se společností AB InBev, kde na

profesní stáži je aktuálně téměř 30 mladých stážistů z různých koutů světa.

AIESEC České BudějoviceAIESEC České Budějovice si zakládá na rodinné atmosféře , která je v posledních

termech podpořena pořádáním vlastní vzdělávací konference pro členy a dalšími

aktivitami, které podporují mezioblastní spolupráci a dobré vztahy mezi členy. Členové

této pobočky věří ve smysl AIESEC . Stejný důraz je kladen i na

výkon a efektivitu členů . Pobočka je také založena na silných vztazích s Jihočeskou

univerzitou a Ekonomickou fakultou.

Rok vzniku: 2001

Počet členů: 25

Vize pobočky:

"AIESEC ČZU Praha rozvinul leadershipdovednosti v každém, kdo prošelAIESEC zkušeností."

Rok vzniku: 2013

Počet členů: 23

Vize pobočky:

"Naší snahou je mít členy, kteří věří ve smyslAIESEC a jsou schopni takto prezentovatAIESEC všem novým i stávajícím partnerům,studentům a ostatním stakeholderům.Všichni, kdo s námi přijdou do styku, by mělivědět, co děláme a proč ."

Page 14: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

POBOČKYAIESEC Hradec Králové

13

AIESEC Hradec Králové je malá pobočka s přátelským duchem. Počet členů pro ně není

rozhodující, snaží se doručit maximum a rozhýbat stojaté vody hradeckých univerzit . V

rámci propagace zahraničních stáží pořádají členové cestovatelské večery s názvem Sem

& Tam . Díky projektu EDISON, který působí na tamějších základních školách, přivezli do

kraje přes 27 stážistů , zejména z Asie, nejexotičtější země byla Indonésie a Írán.

AIESEC KarvináPobočka AIESEC Karviná byla pod záštitou Slezské univerzity založena v roce 1991 a

patří tak k nejstarším pobočkám v České republice. Za těchto 25 let pobočka získala

několik ocenění - jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jako poslední můžeme zmínit

cenu za největší růst v počtu profesních stáží mezi několika zeměmi Evropy. Členové

pobočky spolupracují například s firmou Walmark, nebo s městem Karviná.

Rok vzniku: 2013

Počet členů: 5

Vize pobočky:

"Najít a aktivovat potenciál studentův Královéhradeckém a Pardubickém kraji."

Rok vzniku: 1991

Počet členů: 5

Vize pobočky:

"We care, we love it."

Page 15: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC Liberec

14

AIESEC Liberec je nejmladši pobočka v rámci AIESEC Česká republika, který vzniká pod záštitou a

podporou AIESEC Praha. Kultura pobočky se stále ještě vyvíjí, jedná se o velmi přátelský kolektiv, který si

AIESEC kulturu a vše, co k ní patří, náležitě užívá. Pobočka sídlí na budově M na kolejích Harcov přiTechnické univerzitě v Liberci. Členové začali tvořit koncept eventu tzv. WAU (World Around Us), v

rámci něhož proběhl cestovatelský večer a infoschůzka ke stážím. Dále organizují pro studenty exkurze

do libereckých firem (Jablotron, MAGNA, Kofola).

AIESEC OlomoucAIESEC Olomouc působí pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, sídlí na tamní

Pedagogické fakultě . Členové pobočky organizují eventy jako WorCo, Orientation days,

Next stop, World café, Taste the world , nebo World talks . V rámci projektu EDISON

přijelo do Olomouce přes 26 zahraničních stážistů , například z Gruzie, Brazílie, Egypta

nebo z Mexika. Tento rok přijedou do Olomouce také zahraniční stážisti na profesní stáždo olomouckých firem.

Rok vzniku: 2015

Počet členů: 8

Vize pobočky:

"Liberec is ambitious, sustainable,cooperative and empoweringInitiative Group."

Rok vzniku: 2007

Počet členů: 34

Vize pobočky:

"We work together, we cooperate together,we approach external partners anduniversity and we achieve this goals inorder to make AIESEC grow and be knownin Olomouc Region."

Page 16: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

POBOČKYAIESEC Ostrava

15

AIESEC Ostrava je druhou nejstarší pobočkou v České republice s téměř čtyřicetiletou

zkušeností. Ostravská pobočka sídlí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava . To, co

členy spojuje, je dlouhodobá externí vize , která je spojena s rozvojem

Moravskoslezského kraje. Typická je také kultura zaměřená na hesle "nekecej a makej".

Odráží se v černých mikinách či tričkách, pokřicích, týdenních pobočkových meetinzích a

vůbec ve veškeré naší práci.

AIESEC PlzeňAIESEC Plzeň působí při Západočeské univerzitě v Plzni a je jedinou pobočkou na

západě České republiky. Pobočka je velmi známá díky projektu EDISON, během kterého

poprvé proběhla Global Village v nákupním centru Olympie v Plzni. Nejvýznamnější akcí

je třídenní konference Prvákoviny. Členové se snaží možnosti AIESEC přiblížit nejen

vysokoškolským studentům, ale zároveň se dostat i do povědomí občanů města Plzně a

celého Plzeňského kraje.

Rok vzniku: 1978

Počet členů: 20

Vize pobočky:

"Pozitivně měníme myšlení lidí vMoravskoslezském kraji. Jsme si vědomimnoha nedostatků , které MSK sužuje a stěmi chceme bojovat, na druhou stranu jezde mnoho pozitiv, která naopakvyzdvihujeme."

Rok vzniku: 2004

Počet členů: 18

Vize pobočky:

"Every young person in West Bohemiaknows what is happening in theirsurounding and is actively solving itsproblem to create a better future."

Page 17: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

AIESEC Praha

16

Historicky nejstarší pobočka v České republice se v posledních letech zaměřila hlavněna expanze na další univerzity v České republice. Významně tak odpořili nově vzniklou

právoplatnou pobočku AIESEC CUNI Praha při Karlově univerzitě , AIESEC Liberec při

Technické univerzitě v Liberci. V oblasti kulturních projektů pokračuje pobočka v

projektech EDISON, EDISON Little a SPEAK a zavádí nové projekty. Letos přijelo na

profesní stáž do pražských firem

dohromady 21 stážistů

z Německa, Nizozemska, Tuniska,

Maroko, Francie, Ukrajiny

nebo Maďarska.

AIESEC ZlínAIESEC Zlín byla založena v roce 1994 a působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně .

Tato pobočka je jedna z těch menších v České republice, zaměřuje se především na

příchozí stáže. Zlínská pobočka byla první pobočka, která založila středoškolské

středisko Gymnázium Valašské Klobouky, které pomáhá s aktivitami v rámci projektu

EDISON. Členové na univerzitě pořádají velmi úspěšný koncept vzdělávacích eventůAIESEC Academy.

Rok vzniku: 1966

Počet členů: 76

Vize pobočky:

"Understand by doing simple uniqueness."

Rok vzniku: 1994

Počet členů: 21

Vize pobočky:

"Build the Future - Sustainable growth -Positive External perception - Long-termstability."

Page 18: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

YOUTHSPEAK

17

Jak bude vypadat svět v roce 2030, záleží na násYouthSpeak není pouze průzkum, ale je to mezinárodní hnutí, které

se zabývá otázkami, jež mají smysl, vytváří povědomí a budímladé lidi k akci. Věříme, že na mladých lidech záleží, jak bude

vypadat svět v roce 2030.

YouthSpeak dává mladým lidem prostor vyjádřit své názoryna klíčové výzvy, ambice a směřování světa. Umožňuje ukázat, na čem jimskutečně záleží a představuje možnosti, jak s tím pracovat dále. Hlavním

cílem je pozitivně ovlivnit životy mladých lidí a celý svět kolem nás.

Studentská organizace AIESEC pomocí tohoto hnutí YouthSpeak v první řaděpodporuje Cíle udržitelného rozvoje od Organizace spojených národů na následujících15 let (2015 - 2030). V rámci mezinárodního měřítka jsme vůdčí organizace s mladými

lidmi, která pomáhá OSN se šířením povědomí o Sustainable Development Goals - tedy#SDGs v rámci globální iniciativy #YouthForGlobalGoals.

„Vkládám své naděje do vzdělávání, ne proto jakou látkunás školy učí, ale jaký životní styl si školou osvojujeme.

Věřím, že školství by mělo nejen předávat vědomosti, ale ivychovávat a vytvářet prostředí, kde se budou moci mladí

lidé najít, spojit a realizovat. Proto se o školský systémzajímám a chci v něm v příštích letech pracovat a přinést

tyto své myšlenky.“~ Marek, 24 let

Page 19: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

18

Hnutí YouthSpeak má 4 fáze:

První částí je YouthSpeak Survey. Jedná se o globálníprůzkum, který má za cíl zjistit, co mladé lidi momentálnězajímá, za čím si stojí, co si myslí, jak vidí svět teď, a jak jejchtějí vidět za patnáct let - v roce 2030. Průzkum trval odříjna 2015 do konce března 2016 a nasbírali jsme přes3500 odpovědí z České republiky.

Druhá část se jmenuje YouthSpeak Insights. ČlenovéAIESEC národně zpracovávají výsledky z globálníhoprůzkumu. Z těchto výsledků se dál tvoří konkrétní

témata a podklady, co mladé lidi trápí a zajímá. Ty sepoté rozebírají na YouthSpeak Forech.

YouthSpeak Forum je event, kde se mladí lidé setkávajíse zástupci firemní sféry, neziskových organizací adalších institucí, kde společně rozebírají problémy atémata, která vzešla z YouthSpeak Insights. V rámcitohoto eventu mladí lidé vytváří projekty, které mohoudané problémy řešit.

Poslední část hnutí se jmenuje YouthSpeak Projects. Tatofáze přímo navazuje na předešlá YouthSpeak Fora, kde

se již pracuje na daných tématech a problémech.Díky projektům se hlouběji propojuje studentská

a firemní sféra a dlouhodobě se pracuje nasystematickém řešení daných problémů.

Během loňského roku se na vzdělávací konferenci SprinCo v Doksech konalo prvníYouthSpeak Forum na území České republiky pro více než 250 aktivních členů AIESECČeská republika. Na tomto evetu vystoupili zástupci firem, neziskových organizací,

studentských organizací a dalších institucí, kde naše členy inspirovali a pomáhali jim stvorbou projektů, na kterých členové nyní dále pracují.

Členové se tak mohli poznat se zástupci Organizace spojených národu Česká republika,dále se zástupci firem Komerční banka a Amazon, neziskové organizace Člověk v tísni

a studentské organizace MládíInfo.

Page 20: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

CAREER DAYS

19

"Vážení partneři,po 9 měsících intenzivních příprav se 3. a 4. března 2016 uskutečnil 24. ročník Career DAYS.

Tentokrát v nových prostorách Vienna House Diplomat Hotel na Dejvickés kompletně odlišným konceptem. Náš hlavním cíl byl vytvořit prostředí, kde se budou

cítit studenti a zástupci firem dobře. Kde si spolu popovídají jako v jejich oblíbené kavárně jakosobě rovni. Místo, kde jim nabídneme příležitosti se poznat a vytvořit si spolu nevšední zážitky.

V ten moment se zrodil nápad festivalu kariérních příležitostí - volného, neformálního,přátelského a pohodového. Akce, která bude svým konceptem udávat nový trend zástupu

nudných stánkových veletrhů."~ Ondřej Vodák,

projektový manažer Career DAYS 2016

Festivalová atmosféraPřátelská a neformální akce, sdílení fotografií přes Instagrampřímo z akce. Afterparty v Impact Hub Praha. Změna místa naVienna House.

24. ročník festivalu kariérních příležitostí

Nový konceptPřípadové studie, tréninky, setkání s firmou, networkingové

snídaně, VIP večeře, panelové diskuze, útulné obýváčky s firmami a afterparty.

Marketingové cíleníZaměření na studenty vyšších ročníků vysokých škol. Zaměření na studenty a pozice v oborech #sales, #marketing,#finance, #HR a #logistika.

Page 21: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

20

"Sephora loves Career DAYS! Career DAYS jsou perfektní místo pro hledání TOP talentů! A tohlavně díky skvělé organizaci a komunikaci pořadatelů z AIESEC. Dokázali zde vykouzlit velice

příjemnou atmosféru a super „akční“ program. Velkou předností této akce byli italentovaní studenti, kteří zde bezpochyby našli svůj dream job. Stejně tak SEPHORA měla

možnost na tomto místě objevit vhodné talenty do svého Trainee programu. Příští rokrozhodně nebudeme chybět!"

~ Lenka Lockenbauerová, HR Manager,

SEPHORA

"Nový formát Career Days 2016 stylizovaný do festivalové atmosféry mě mile překvapil. Byloprima - jak pro nás firmy, tak i pro studenty - mít možnost vybrat si z různých formátů – case

study, trénink, setkání atd. – a maximálně tak využít nabízené příležitosti. Setkali jsme se zde sespoustou mladých talentů, získali zajímavé životopisy a 1.4. 2016 jsme dokonce vnašich řadách přivítali novou kolegyni, kterou jsme na Career DAYS 2016 objevili.

Za RWE tedy jednoznačně palec nahoru!"

~ Denisa Holancová, Senior Specialist,

Development & Recruitment, RWE

Page 22: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

DALŠÍ PROJEKTY

21

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností,aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích

a stali se tak generací, která prolomí prohlubujícíse mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití českéspolečnosti s různými kulturami a národy. Díky multikulturní

atmosféře vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku azvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát

se odlišného. Projekt probíhá na základních a středníchškolách po celé České republice a má záštitu od MŠMT.

The Most Desired Company je tradiční výzkum, kterýmapuje představy studentů vysokých škol o jejichbudoucím zaměstnavateli a jejich preferencích. Průzkumprobíhá po celé České republice již více než 20 let a jejímpodporovatelem je Klub zaměstnavatelů.

Tvoje Kariéra je jedinečný projekt, který má za cílzprostředkovat kontakt mezi vysokoškolskými studenty,absolventy a nejprestižnějšími firmami v České republice.

Studenti se setkávají na různých eventech, které jsouorganizovány AIESEC Česká republika, např. Career DAYS,

YouthToBusiness, konference Talents of Tomorrow, nebo jepoznávají skrze webový portál tvojekariera.cz/ a brožuru.

Tvoje Kariéra

The Most Desired Company

Projekt EDISON

Page 23: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

22

Partnerská struktura

Page 24: Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Recommended