Home >Healthcare >Zdraví národa - Případová studie

Zdraví národa - Případová studie

Date post:07-Jan-2017
Category:
View:235 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Zdrav nroda Strategick konzultace, mediln vztahy, sociln mdia, zapojen online komunity a B2B

  PPADOV STUDIE Agentura Ewing PR prokzala vbornou znalost zdravotnickho prosted a zvolila ty sprvn komunikan kanly, jak smrem k lkam, tak k veejnosti.

  Kateina tolcov, marketingov specialistka synlab czech

 • VZVA

  Synlab poteboval innou kampa, kter by zabrnila negativn publicit, obnovila dvru lka a pacient

  a zvila zjem o laboratorn vyeten.

  Synlab czech je jednou z nejznmjch laboratornch skupin v esk republice. V polovin roku 2013 se stala obt negativn kampan v jejm dsledku skupin poklesly trby a elila velmi vnmu ohroen reputace.

 • PEHLED

  N przkum ukzal, e vdaje na prevenci inily v roce 2010 v esk republice pouhch 2,4 % z celkovch vdaj na lbu. Napklad v Nmecku byla tato hodnota 3,8 %. V absolutnch slech je to 136 EUR/rok na obyvatele v Nmecku a 23 EUR/rok na obyvatele esk republiky. Tedy tm 6x mn. esk statistick ad a Nmeck statistick ad - 2013

 • EEN

  Synlab pipravil srii bezplatnch laboratornch vyeten a nam kolem bylo komunikovat dleitost prevence a vyeten irok veejnosti, praktickm lkam a specialistm. Clem bylo prostednictvm bezplatnch preventivnch rozbor zvit zjem o kvalitn laboratorn vyeten. Clov skupiny jsme oslovili pomoc tisku, microsite, socilnch st, newsletteru v ekrnch i maskotem projektu, kapkou krve.

  Ve spoluprci s nmi vytvoil synlab celosttn projekt s nzvem Zdrav nroda, kde jsme propojili vztah mezi

  pacientem, lkaem a laborato a vyuili zjem veejnosti o informace tkajc se prevence.

 • VSLEDKY