Home >Education >½ivot jako data – data jako ¾ivotn­ styl –...

½ivot jako data – data jako ¾ivotn­ styl –...

Date post:18-Jul-2015
Category:
View:456 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • IVOT JAKO DATA DATA JAKO IVOTN

  STYL@JustXsi 8. 2. 2014Soa Prborsk

 • Co se d mit?

  senzor

 • Jak data o sob meme zskat?

  materiln faktory sociln faktory psychologick faktory faktory tkajc se chovn

  vlastn osoba vlastn tlo,

  ivotn styl

  sociln interakce

  nlady, pocity, vkus...

 • Pro njak data vbec mit?

  Data nm dovedou odpovdt i na otzky, kter jsme si o sob zatm nepoloili.

 • Pro njak data vbec mit?

  Sebepoznn Seberozvoj Zlepovn se Mt pehled (denk) ... zvdavost

 • You can't tell if a book is any good by the number of words

  it contains, even though it's quite easy and direct to

  measure this. Seth Godin

 • Jak digitln mit?

  Manuln sbr dat software pro zpracovn

  Automatick sbr dat technologie (senzory)

 • Jak digitln mit?

  Mobiln aplikace nap. Endomondo, Last.fm, Virtues, OptimizeMe, Nudge...

  Desktopov sluby nap. RescueTime Jin kombinace mobilu a desktopu, propojen

  swebovmi slubami, samostatn pstroje (gadgety)

 • Data is good, but understanding is better.

  Travis Bogard, vice president of product management and strategy at Jawbone

 • Co s namenmi daty?Analza

  Jak data jsme zskali? O em vypovdaj? m jsou ovlivnna? Souvis spolu njak jednotliv prvky? (mezi jakmi

  faktory existuje korelace?)

  Jak se zmnila od poslednho men?

 • Co pro mne z tchto dat plyne? Jak jsou nov zjitn a co pro mne tato zjitn

  znamenaj?

  Jak budu s novmi poznatky pracovat do budoucna? Co mohu udlat pro zmnu k lepmu?

  Co s namenmi daty?Interpretace

 • Vizualizace

 • Rizika

  Otravnost Soukrom Plin dvra v data patn prce s daty Ztrta motivace Sebedisciplna

 • Nezapomete

 • Otzky?

  facebook.com/priborska.sona

  cz.linkedin.com/in/priborska @justxsi priborska@mail.muni.cz

  pokud se stydte zeptat nahlas/napadne vs nco pozdji

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended