Home >Documents >Zp ¯ sob, forma a term­ny ohlaovn­ (formul ™ e)

Zp ¯ sob, forma a term­ny ohlaovn­ (formul ™ e)

Date post:20-Jan-2016
Category:
View:40 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Zp ů sob, forma a termíny ohlašování (formulá ř e). Ing. Marie Svojítková oddělení IPPC Projekt IRZ. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10. Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz. Ohlašování v režimu IRZ. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Zpsob, forma a termny ohlaovn (formule)

  Ing. Marie Svojtkovoddlen IPPCProjekt IRZMinisterstvo ivotnho prostedVrovick 65Praha 10, 100 10**stedna: ++420-2-6712-1111Fax: ++420-2-6731-0308Email: info@env.cz

 • Ohlaovn v reimu IRZNov povinnost hlsit daje do IRZ.Zmna ohlaovn dalch daj z evidence v oblasti ivotnho prosted ohlauje se na jedno msto, do centrln ohlaovny.

 • Ohlaovn do IRZ (co, kdy, jak)

  daje podle plohy .4 NV .368/2003 Sb.Identifikan daje uivatele registrovan ltkydaje o emisch do ovzdu, vody a pdy [kg/rok]Havarijn emise [kg/rok]daje o penosech (odpadn vody mimo provozovnu a odpady) [kg/rok]Do 15.2. bnho roku za rok pedchoz (na dost monost prodlouit lhtu o 60 dn) Elektronicky a psemn

 • Ohlaovn do IRZ (kam)Psemn: Ministerstvo ivotnho prosted oddlen IPPC Vrovick 65 100 10 Praha 10 VroviceElektronicky: www.env.cz/co centralni_ohlasovna@env.cz

 • Nov zpsob ohlaovn (23 zkona .76/2002 Sb. a 4 nazen vldy .368/2003Sb.) Spolen s daji do IRZ se ohlauj i dal daje z evidence v oblasti ivotnho prostedTyto daje se neohlauj dalm sprvnm adm dle slokov legislativy Ohlaovn v reimu IRZ = centralizaci ohlaovacch povinnost

 • Zpsob ohlaovn v reimu IRZ

  Do centrln ohlaovny (CO) se s daji do IRZ ohlauj tak vybran daje z evidence v oblasti ivotnho prosted. Povinnost dodrovat termny ohlaovn danch slokovou legislativou!!!

 • Zpsob ohlaovn v reimu IRZOhlaovn do centrln ohlaovny prostednictvm integrovanho formule (IF).

  Integrovan formul se skld z formule pro ohlen do IRZ a dalch 20 formul slokov legislativy.

 • Centrln ohlaovnaKomunikan rozhran mezi ohlaovateli a orgny sttn sprvyPouze pro uivatele registrovan ltky, kte ohlauj do IRZ

 • Integrovan formulFormul IRZFormul REZZO 1 (IP)Formul REZZO 2 (ORP)Poplatkov formul VZ, ZVZ (K)Poplatkov formul SZ (ORP)Formul bilance VOC (K, ORP, obec)Formul uivatele VOC (K, ORP, obec)

 • Integrovan formulOdbr povrchov vody (sprvci povod, do 31.1!!)Odbr podzemn vody (sprvci povod, do 31.1!!)Vypoutn vody (sprvci povod, do 31.1!!)Poplatkov hlen (IP, do 15.10!!)Poplatkov piznn (IP)daje dle vod. povolen (K,ORP, asto do 31.1.!!)Dotaznk RPZZ (VV T.G.M.) - dobrovoln

 • Integrovan formulplnn zptnho odbru (CeHO)Produkce a nakldn s odpady (ORP)Zazen na vyuvn a odstraovn odpad (ORP)Skldky odpad (ORP)Shromaovac msta (ORP)Vyuit kal v zemdlstv (ORP)Evidenn list PCB (CeHO)

 • Integrovan formulFormule neuveden v IF se adresuj subjektm sttn sprvy jako dosud (dle slokov legislativy).IF je mon vyplovat a odeslat postupn nebo najednou.Provozovatel vypluje pouze ty sti, kter se ho tkaj.Nutnost dodret termny ohlaovn dan slokovou legislativou!!Pi vyplovn mohou provozovatel vyuvat stvajc softwarov vybaven.

 • ohlaovatelCOIPKORPSprvci povodCeHOVVHMAIPPehled toku formul

 • Ohlaovatel odele IF do centrln ohlaovny v elektronick podob, dostane potvrzen.Po potvrzen vytiskne formul IRZ a podepsan odele na MP (poplatkov formul pro ZVZ a VZ odele na K spolen s protokoly men).CO rozele daje povenm ovovatelm.Mezi ohlaovateli a ovovateli komunikace probh podle zabhnutch pravidel (konzultace nejasnost, objevench chyb).Opravy ve formulch mohou bt provedeny pouze prostednictvm centrln ohlaovny!!!Zpsob komunikace

 • Zpsob registraceOn-line na adrese www.env.cz/coZveejnn nvod registraceZadte uivatelsk jmno (emailov adresa) + heslo, tm bude organizace a jej oprvnn osoba zaregistrovna a zaazena do adresov sluby CO.Dal komunikace s CO bude vdy pod tmto heslem.Registraci je u mon provdt.

 • Dkuji za pozornostMarie Svojtkov