+ All Categories
Home > Documents > ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Date post: 30-Dec-2016
Category:
Upload: buikhanh
View: 219 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 4 /4
ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 Akademie klasické homeopatie www.budtezdravi.cz
Transcript
Page 1: ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

ZPRAVODAJ

ČESKÁ HOMEOPATIEOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Akademie klasické homeopatiewww.budtezdravi.cz

Page 2: ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

ROK 2014 OČIMA MUDR. ALEXANDRA FESIKA

Je našim dlouhodobým cílem, aby se každý pacient hledající homeopatickou pomoc mohl obrátit na zkušeného lékaře-homeopata používajícího kvalitní léky. Rok 2014 nás přiblížil tomuto cíli. Zasloužili se o to naši zaměstnanci pracující s neobyčejným zápalem; společnosti Galenická laboratoř Ostrava a Rosenpharm vyrábějící z kvalit-ních surovin ty nejlepší homeopatické léky; a v neposlední řadě i vy všichni, kteří podporujete naše úsilí v lékárnách, v ordinacích, ve školách a kdekoliv jinde. Povědomí o homeopatii zvyšují i naše kongresy, které se těší z vaší přízně i z podpory sponzorů. V roce 2015 budeme zdokonalovat vše stávající, zaměříme se ale i na projekty nové, abychom vám mohli přinášet nové knihy, brožury, překlady i nové léky, díky nimž budou možnosti homeopatické léčby ještě širší.

V průběhu uplynulého roku vám zpravodaj přinášel reportáže z odborných setkání: homeopatického kongresu, letního semináře a homeopatických kazuistik. Toto číslo věnujeme přehledu toho nejdůležitějšího, co se nám v roce 2014 povedlo.

Vzdělávání: za homeopatií do Prahy, do Olomouce i do Brna

Také v roce 2014 jsme se soustředili na výuku homeopatie. Nejvýznamnější novinkou bylo zářijové otevření nového vzdělávacího kurzu v Brně, který doplnil již probíhající kurzy v Praze a Olomouci, ale ve srovnání s nimi nabídl nové osnovy, nová skripta a upravený systém zápisu. Máme radost z toho, že se nám podařilo oslovit další lékaře, lékárníky, zdravotníky a veterináře, kteří budou moci využívat homeopatii jako dia-gnostickou a léčebnou metodu ve své každoden-ní praxi. Kurz doplní v budoucnu webový portál, který umožní všem účastníkům našich kurzů stahovat studijní materiály, sledovat záznamy přednášek i zjišťovat nejnovější informace o příštích lekcích. Novinky budeme zavádět také v olomouckém a pražském kurzu, které se od příštího školního roku dočkají svého restartu. Neměnný zůstává fakt, že vás na cestě k použi-telné a srozumitelné homeopatii povede zkušený lékař a homeopat MUDr. Alexander Fesik. Pokud účast v kurzu zvažujete, sledujte informace na našich webových stránkách.

Kongres: do třetice všeho dobréhoOrganizace odborných setkání patří mezi nej-

důležitější úkoly Akademie klasické homeopatie. Kongresy a semináře umožňují výměnu zkušenos-tí a tedy i další rozvoj homeopatie u nás. Ti, kteří sdílejí své léčebné úspěchy, zároveň inspirují a učí své kolegy, kteří se s povahou homeopatie teprve seznamují.

Přehled našich akcí zahájíme na III. homeo-patickém kongrese, který se konal ve dnech 11. a 12. dubna v přednáškovém sálu ostravského Mamaison Imperial Hotelu. Tématu „přínos homeo-patie k řešení problematiky nežádoucích účinků“ bylo věnováno 14 příspěvků, z nichž nejvíce zaujaly přednášky MUDr. Naděždy Stauderové (Homeopatická léčba nežádoucích účinků léků v pe-diatrické praxi), MVDr. Jiřího Zábojníka (Homeopatie jako podpůrná léčba ve veterinární praxi) a PhDr. Lucie Baronové (Senior typu Lycopodium). Vůbec poprvé byl kongres zaštítěný akreditací, kterou udělila Profesní a odborová unie zdravotnic-kých pracovníků.

Slunovrat: nad dietami, ale výživně

II. homeopatického slunovratu jste se mohli zúčastnit od 20. do 22. června, kdy akci hostil ostravický Hotel Zlatý Orel. Setkání nabídlo nejen třídenní seminář na téma „homeopatie a diety“, ale bylo i příležitostí užít si s rodinou či domácími mazlíčky vrcholný rozkvět přírody v srdci Beskyd. Odborný program účastníky seznámil s jídelními

Page 3: ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

PŘEDSTAVUJEME MGR. GABRIELU FRANKOVOU, KOORDINÁTORKU VZDĚLÁVÁNÍMoje práce přede mě neustále staví nové výzvy, dál mě však žene vědomí, že mohu

napomoci k tomu, aby homeopatická léčba byla dostupná většímu počtu lidí. Neustále se také setkávám s řadou odborníků ze zdravotnických i dalších oborů, což je nesmírně obohacující. Osobně se nejvíce raduji z otevření nového vzdělávacího kurzu v Brně, kde jsme dosud nepůsobili. V tomto roce se budeme snažit navázat spolupráci se zahraničními homeopaty. Od září nabídneme nový koncept vzdělávání i v Olomouci a Praze, již zbavený všech počátečních neduhů. Tradiční formy výuky budeme šetrně doplňovat o novinky – k zprovoznění chystáme vzdělávací web, který bude zároveň prvním krokem na cestě k systému celoživotního vzdělávání. Těším se také na příští kongresová setkání a zajímavé příspěvky přednášejících.

návyky mnoha homeopatických typů, stranou nezůstaly ani jejich potravinové nesnášenlivosti nebo náchylnost k závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách. Součástí semináře byl výlet do přírody, který zároveň sloužil i jako cvičení zaměřené na rozpoznávání rostlin, které jsou prvotní surovinou pro výrobu homeopatických léků.

Kazuistiky: podruhé s alergiemi

Ještě v živé paměti jistě máte II. homeopatické ka-zuistiky. Setkání se uskutečnilo 27. a 28. září, opět v prostorách ostravského Mamaison Imperial Hotelu a nabídlo 16 přednášek zaměřených na téma „ho-meopatická léčba alergií“. Zaujala zejména pětice příspěvků, jejichž autory byli MUDr. Zuzana Čajková (Homeopatická léčba dětských pacientů), Mgr. Daniela Havlíková (Chronické nemoci a jejich léčba v lékárně), MUDr. Marta Štecová (Sklerozující autoimunitní cholangitida a alergický ekzém), PhDr. Lucie Baronová (Sulfur jako hlavní spojenec v období puberty) a MVDr. Jiří Zábojník (Dermatologické potíže u malých zvířat). Akce byla akreditovaná Českou lékárnickou komorou a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků.

A jak budeme pokračovat v roce 2015? Už nyní běží přípravy na IV. homeopatický kongres, který se bude konat 11. a 12. dubna v prostorách ost-ravského Mamaison Imperial Hotelu. Jeho účastníci si připomenou 260. výročí narození Samuela Hahnemanna, otce moderní homeopatie, zároveň svou pozornost zaměří na téma „klíčové léky

v léčbě psychosomatických a somato-psychických onemocnění“. Dále jsou plánovány i přednášky pojednávající o historii homeopatie na českém území a o postavení homeopatie ve světě. Pokud se chcete kongresu zúčastnit, přihlášku si můžete už nyní stáhnout z našich webových stránek www.budtezdravi.cz, kde ji naleznete v sekci „Kongresy a výstavy“. Zájemci o aktivní účast by měli zaslat přihlášku spolu s abstraktem svého příspěvku nejpozději do 30. ledna.

Rozbíhají se už i přípravy na III. homeopatický slunovrat, který se bude konat 19. až 21. června. Seminář bude věnovaný tématu „homeopatická typologie v partnerských vztazích“.

V případě všech budoucích akcí budeme usilovat o jejich akreditaci.

Knihy a publikace: čtení nejen pro pediatry

Stejně jako v předchozích letech i letos Akademie klasické homeopatie vydala sborníky příspěvků přednesených na homeopatickém kongresu a homeopatických kazuistikách. Vedle nich však vyšla i brožura „Homeopatie ANO – pozitivní zku-šenosti pediatrů s českou homeopatií“. Titul edičně připravil MUDr. Alexander Fesik a díky spolupráci s více než dvacítkou lékařů obsahuje jedinečné případy z praxe i praxí ověřené indikace homeopa-tických léků.

Brožura je restartem projektu „Homeopatie ANO“, který v roce 2008 odstartovalo vydání

Page 4: ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA…

IV. homeopatický kongrespořádaný při příležitosti 260. výročí

narození Samuela Hahnemanna

11. a 12. dubna 2015Ostrava, Mamaison Imperial Hotel

III. homeopatický slunovratletní seminář věnovaný tématu

„Homeopatická typologie a partnerské vztahy“

19.−21. června 2015Ostravice

Kontakty:

AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE, s.r.o.Hašlerova 674/9

Ostrava − Stará Bělá724 00 Ostrava, Česká republika

telefon: 596 113 330/ 776 879 799e-mail: [email protected]

www.BUDTEZDRAVI.cZ

PŘEDSTAVUJEME VĚRU KVASNIcOVOU, OBcHODNÍ ZÁSTUPKYNI PRO JIHOČESKÝ KRAJ A VYSOČINU

Jsem skutečně ráda, že jsem dostala příležitost pracovat v kolektivu Akademie klasické homeopatie. Za výrazný úspěch uplynulého roku považuju to, že se nám podařilo navázat spolupráci s lékárenským velkoobchodem Phoenix. Už v těchto dnech se nám sbírají kladné reakce od lékárníků a lékárnic z Jihočeského kraje, kteří produkty z řady Česká homeopatie znali z výstav a konferencí, ale nebyly pro ně jednoduše dostupné. V roce 2015 budu usilovat o to, aby i v jižních Čechách a na Vysočině byla homeopatie populární mezi lékárníky, lékaři a veterináři. Stejně jako je tomu na severní Moravě.

brožury shrnující zkušenosti veterinářů. Na základě vašich připomínek jsme přepracovali koncept brožury – titul je zaměřený více na kazuistiky, díky rejstříku a strukturování podle homeopatických léků umožňuje snadnou a rychlou práci. Poučení a inspiraci v brožuře najdou i ti, kteří s homeopatií teprve začínají. V tomto roce bude projekt pokračo-vat vydáním brožury zaměřené na praktické zkuše-nosti lékárníků. Právě v těchto dnech se obracíme na první lékárníky a lékárnice s žádostí o pomoc při sestavování brožury. Pokud už nyní víte, že byste se chtěli do projektu zapojit, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky, budeme velmi vděční za vaši pomoc.

V současnosti MUDr. Alexander Fesik pracuje na dokončení dvou knih určených odborníkům i širší čtenářské obci. Bylo by předčasné zveřejňovat názvy nebo data vydání, vězte však, že rok 2015 může přinést nejedno příjemné knižní překvapení.

Rok 2015: a co dál?

Je více toho, co bychom chtěli zmínit − například připravovaný projekt „Homeopatie v paměti českého národa“, jehož cílem je zmapovat historii homeopatie mezi léty 1800 až 1989 a výsledky bádání představit formou příspěvků na kongresech a následně i jako výpravnou publikaci. Mnoho místa však už nezbývá, o dalších novinkách se dozvíte na webu, na sociálních sítích, prostřednictvím e-mailů i tradiční pošty. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, že i do roku 2015 vykročíme po společné cestě ke zdraví.


Recommended