Home >Documents >Zprأ،va o udrإ¾itelnأ©m rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013 ... 8 Zأ،kladnأ­ fakta o...

Zprأ،va o udrإ¾itelnأ©m rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013 ... 8 Zأ،kladnأ­ fakta o...

Date post:16-Jul-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  www.sev-en.cz

  Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013

 • Předmluva předsedy představenstva Severní energetické a.s. ................................................................................................................... 6

  I. část – Profi l

  Profi l skupiny severní energetická (Sev.en) ................................................................................................................................................ 8 Základní údaje ...................................................................................................................................................................................... 9 Mise, vize, strategie ............................................................................................................................................................................ 10 Pravidla řízení skupiny Sev.en ............................................................................................................................................................. 11

  Organizační schémata Severní energetické a.s. a Elektrárny Chvaletice a.s. ....................................................................................... 12 Role Evropské komise a ÚOHS v akvizici Elektrárny Chvaletice a.s. společností Severní energetická a.s. ........................................... 13 Přehled vlastnických změn lomu ČSA, Úpravny uhlí Komořany a Elektrárny Chvaletice a.s. ................................................................. 14 Přehled hlavních událostí ve změnách struktury skupiny Sev.en .......................................................................................................... 15 Základní ekonomické údaje o výkonu skupiny Sev.en ......................................................................................................................... 16 Obchod s hnědým uhlím a elektrickou energií 2013 ................................................................................................................................ 17 Obchod s hnědým uhlím .................................................................................................................................................................... 17 Obchod s elektřinou ........................................................................................................................................................................... 19 Určení rizik, příležitostí a stanovení cílů udržitelného rozvoje .................................................................................................................... 20 Riziko ukončení těžby na lomu ČSA v roce 2022 ................................................................................................................................ 20 Projekt ekologizace a modernizace Elektrárny Chvaletice a.s. – rizika a přínosy pro stakeholdery ....................................................... 22 Rizika a příležitosti skupiny Sev.en a střednědobé cíle udržitelného rozvoje skupiny ............................................................................ 24 Dialog se stakeholdery ............................................................................................................................................................................ 27 Vztahy skupiny Sev.en se zájmovými skupinami (stakeholdery) ............................................................................................................ 27 Participace na řešení odborné problematiky a regionálního rozvoje ..................................................................................................... 29 Severní energetická a.s. – přehled zásadních událostí a jednání se stakeholdery ................................................................................ 30 Elektrárna Chvaletice a.s. – přehled zásadních událostí a jednání se stakeholdedry ............................................................................ 33 Určení závažnosti jednotlivých aspektů činnosti skupiny Sev.en – participace stakeholderů ................................................................. 35 Manažerský přístup k zásadním aspektům řízení Skupiny ........................................................................................................................ 38 Naplnění manažerského přístupu v roce 2013 ve skupině Sev.en ............................................................................................................ 41 Etické jednání skupiny ........................................................................................................................................................................ 41 Ochrana a obnova životního prostředí ................................................................................................................................................ 42 Péče o zaměstnance .......................................................................................................................................................................... 44 Regionální spolupráce ........................................................................................................................................................................ 50 Určení zprávy, její metodika a limity .......................................................................................................................................................... 51 Stanovisko Dozorčí rady k obsahu a metodice Zprávy ............................................................................................................................. 53 Verifi kace Zprávy – stanovisko auditora DNV GL ..................................................................................................................................... 54

  II. část – Produkce hnědého uhlí

  Předmluva generálního ředitele Severní energetické a.s. ......................................................................................................................... 60

  Těžba uhlí ................................................................................................................................................................................................ 61 Vznik společnosti Severní energetická a.s. ......................................................................................................................................... 61 Povrchová těžba uhlí – lom ČSA ........................................................................................................................................................ 62 Výsledky těžby uhlí v roce 2013 ......................................................................................................................................................... 62 Výhled povrchové těžby hnědého uhlí – útlum či přehodnocení limitů ................................................................................................. 63 Variantní popis budoucího vývoje lomu ČSA ....................................................................................................................................... 64 Stručný přehled postupu Severní energetické a.s. v případě pokračování těžby v lomu ČSA .............................................................. 64 Stručný přehled postupu Severní energetické a.s. v případě útlumové varianty lomu ČSA .................................................................. 64 Přímé jednání s majiteli nemovitostí a obyvateli města Horní Jiřetín ..................................................................................................... 65 Hlubinná těžba hnědého uhlí .............................................................................................................................................................. 65 Důl Centrum (Důl Kohinoor a.s. v likvidaci) .......................................................................................................................................... 65 Zpřístupnění zásob v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou těžbou .................................................................................................... 66 Řízení jakosti hnědého uhlí ................................................................................................................................................................. 66 Havarijní připravenost .......................................................................................................................................................................... 68 Ekologie .................................................................................................................................................................................................. 70 Ochrana a obnova životního prostředí při těžbě a úpravě uhlí ............................................................................................................. 70 Nakládání s vodami ............................................................................................................................................................................ 71 Ochrana ovzduší při těžbě a zpracování uhlí ....................................................................................................................................... 71 Nakládání s odpady .......................................................................................................

of 136

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended