Home >Marketing >Freya prezentace-FORUM MEDIA

Freya prezentace-FORUM MEDIA

Date post:14-Apr-2017
Category:
View:187 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Brand psychology & content marketing

  TrajekTorie spchu kampan & vynakldn prosTedk

  19. 11. 2015Kateina Borovansk

  MD FREYA & Fnix content marketing

 • @kacpec

  Vichni bychom si pli jednoduch recept na tst a neomezen spch.

  Najt njak obecn vzorec.

  1+1=2

 • @kacpec

  Koen rovnice je slo, po jeho dosazen jsou ob strany rovnice toton. Koen je eenm rovnice. Pro vyeen rovnice je teba najt vechny jej koeny. Rovnice, kter vyhovuje jakkoli hodnota neznm a kter tak je splnna ve vech ppadech, se nazv identita.

  (a+b)2 = a2 + 2ab + b2

  1+2=3

  Vzorec integrity

 • @kacpec

  Integrita brandu a obsahu, kter vytv v prniku

  vekerch komunikanch kanl je zkladem pro:

  TRUSTDvra je naprostm zkladem pro tvorbu

  vztahu.

  1+3=4

 • @kacpec

  Brand psychology nastaven postavy, kter vn do pbhu obsah

  Taky nevte pojiovkm?

  1+4=5

 • @kacpec 1+5=6

  Brand archetypy

  1919C.G.Jung MargaretMark:The HeroandTheOutlaw

  Provide structuretotheworld

  Yearn forparadise

  Leave a mark ontheworld

  Connectwithothers

  Innovation

  Control

  Service

  Safety

  Understanding

  Freedom

  Liberation

  Power

  MasteryIntimacy

  Enjoyment

  Belonging

  Everyman

  Jester

  Lover

  Caregiver

  Ruler

  Creator Innocent

  Sage

  Explorer

  Outlaw

  Magician

  Hero

 • @kacpec

  Simplicity isnt simple.

  Analza & data

  1+6=7

 • @kacpec

  Mn nemete vydsit, mm strach pod.

  Rimmer

  1+7=8

 • @kacpec

  Polete svou znaku k terapeutovi, protoe prodlala ok nrazem na

  ze.Technologie,socilnst,pehlcenost,disrupce,

  rozvrat

  1+8=9

 • @kacpec

  Hrdinou pbhu a content marketingov strategie nen ZNAKA, ne, hrdinou je ten

  lovk, ktermu chcete nco prodat.

  Onjepostavavaehopbhu,kterdkyvmavaznacedosvhoivotazskvhody

  kouzelnhlkyakdonemrdPottera,taktebautrenhosluchtka.

  1+9=10

 • @kacpec

  Komunikacenenzkopovvlka,aledialog.

  Zkaznkvlastnchceutrcetachcesidlatradost,nebokupovatvcijentak,protoeme.

  Vymujechceteprodat.

  Zklademjeinterakce.Opakovan a pravideln interakce => konzistentn.

  Zbotebarikdyapotkejtesevnkolikarznchformch.

  1+10=11

 • @kacpec

  Obsah jako transakce mezi pozornost a informac = kvalita dialogu a mry

  zastnnosti

  1+11=12

 • @kacpec

  Visual world

  OxfordDictionariesWordoftheYearisthis

  #emoji

  1+12=13

 • @kacpec

  Prmrn hollywoodsk trhk investuje a 60% z budgetu do distribuce.

  1+13=14

 • @kacpec

  Respektujte svj cl a vdy jej vdom mjte ped sebou.

  A podle nj volte, jak se k nmu dopravte.

  1+14=15

 • @kacpec

  Nestavte si svj dm na pronajat parcele. Vichni dky Davidu Ogilvymu pece vme, e na retailovm trhu je

  jednou z nejdrach nemovistost prv BRAND.

  1+15=16

 • @kacpec

  Prodejn oknko

  1+16=17

 • @kacpec 1+17=18

 • @kacpec

 • @kacpec

 • @kacpec

  Kateina Borovansk

  twitter: @kacpecinstagram: katerina_borovanskafacebook: /FREYACZ /fenixcontentmarketinge-mail: borovanska@freyacz.cztelefon: +420 774 108 602

  managing director

  captain

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended