Home >Internet >Jak internet m›n­ p™­stup ke zpravodajstv­

Jak internet m›n­ p™­stup ke zpravodajstv­

Date post:04-Jul-2015
Category:
View:1,314 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentace Hany Friedlaenderové na téma "Jak internet mění přístup ke zpravodajství", která zazněla na konferenci Czech Internet Forum 2014.
Transcript:
  • 1. Jak internet mn pstup ke zpravodajstv

2. Jsme vznamnou vzkumnou agenturou s irokm portfoliem produkt a slueb v oblasti marketingovch a medilnch vzkum, analzy a zpracovn dat a vvoje software.Patme do skupiny Nielsen, kter m zastoupen ve vce ne 100 zemch po celm svt.MEDIARESEARCH/ Nielsen Admosphere2 3. MEDIARESEARCHAktivn internetov populace 15+Zpravodajsk weby (2008 2014)3 4. Zpravodajstv v rznch mediatypech a zazench:Internet (zpravodajsk weby z osobnch pota) - nejastjiTelevize nejdleRdioTisk (denky) setrval pokles tenostiMobiln zazen (zpravodajsk weby + mobiln aplikace) pokraujc rst vyuvn!!!Fenomn sociln stStle astji k nm zpravodajsk informace pichzej prostednictvm socilnch st4 5. Konzumace zpravodajstv v mediatypech50% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%12/201311/201211/201111/201011/20092/200911/200812/201311/201211/201111/201011/20092/200911/200812/201311/201211/201111/201011/20092/200911/2008Rdio TelevizeTitn mdia -novinyJak asto sledujete zpravodajstv v tchto mdich?Nkolikrt denn 1x denn 3-4x tdn 1x tdn Mn asto NikdyZdroj: Zpravodajsk weby 2008 2014,N=1000, internetov populace 15+ 6. Konzumace zpravodajstv v mediatypech60% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%12/201311/201211/201111/201011/20092/200911/200812/201311/201211/201111/201012/201311/201211/201111/2010Zpravodajsk webypes PC/notebookMobilntelefonJin mobilnzazenJak asto sledujete zpravodajstv v tchto mdich?Nkolikrt denn 1x denn 3-4x tdn 1x tdn Mn asto NikdyZdroj: Zpravodajsk weby 2008 2014,N=1000, internetov populace 15+ 7. Zpravodajstv v mobilnch zazench7Od roku 2011 vrazn stoupl podl vlastnk smartphone a tabletu.Pro majitele mobilnch zazen jsou dnes zpravodajsk informace dostupn tm kdykoliv a kdekolivS nabdkou pro mobily a tablety piel u kad esk vydavatel tisku, ne vichni ale maj jasno, kudy dl!!!Nadenc vyuvajcch destky aplikac je mlovtina vyuv 1-5 aplikacVtina staench aplikac je zdarma!Staen jet neznamen vyuvn!Pstup pes webov strnky vtz nad aplikacemi! 8. Webov strnky nebo aplikace???877%72% 75% 77%23%28% 25% 23%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012, N =6152013, N =6032012, N =1402013, N =221Smartphone TabletKter zpsob pstupu ke zpravodajskm informacm preferujete?Zklad: Ti, kte sleduj v danm zazen zpravodajstv aspo 1x tdn a vyuvaj v tomto zazen internet,Pstup prostednictvmspecializovanch aplikacPstup pes webov strnkyzpravodajstvZdroj: Zpravodajsk weby 2008 2014,N=1000, internetov populace 15+ 9. Vliv internetu na zpravodajstv9Vzrstajc zkratkovitost + draz na vizualitu a kvantituNejsledovanj formou zpravodajskch informac jsou krtk texty.Strunj zprvy jsou vhodn pro konzumaci prostednictvm smartphon (mal obrazovka, omezen as atd).astji ne dlouh lnky lid prochzej fotogalerie a videa.Novinky.cz - nejnavtvovanjiDnes.cz - nejoblbenjct24.cz nejdvryhodnj 10. Interaktivita a obansk urnalistika10Cca tvrtina pravidelnch konzument zpravodajskch web se nkdy astn diskus u lnk na webechKrizov mapa a monitoring povodn (T)Zapojen divk zasln informac pmo z ternu dvryhodnost? Ovovn informac?56 % zprvy od obanskch urnalist pro m jsou dvryhodn73 % nevad mi, pokud zpravodajsk mdia vyuvaj obrazov materil od neprofesionlnch uivatel85 % - obansk urnalistika je v uritch ppadech (povodn a jin iveln pohromy) nepostradateln zdroj informac 11. Vnmn zpravodajstv v eskch mdichesk nrodn panelAktivn internetov populace 15+11 12. Zpravodajstv v eskch mdich12Konzumenti nejsou pli spokojeni28 % obsahov m dl tm horpouze 11 % zcela spokojenoSchz mi nestrannost a objektivn hodnocen, bez snahy za kadou cenu vyvolat skandl, rove = hrza. Snaha o vyvoln dsu mezi obyvateli a zskat dostaten poet klik na lnek, informace se nezakld na podloen informaci a jde jen o 'jedna bba povdala' Z jakkoli zprvy lze velmi ctit nzor novine, kter propaguje, chyb objektivn hodnocen, nestrannost. Ve vech zprvch je tot na rznch televizch, v rznch internetovch zdrojch. Novini dnes pouze kopruj z tiskovch agentur bez snahy vyplodit vlastn dlo. 13. Pli bulvrn zpravodajstv1351 % - pli mnoho bulvrnch tmat32 % - pli komern pli reklam31 % - m dl tm mn nezvisl/dvryhodn25 % - mlo seriznch a dvryhodnch zprv 14. Media v rukou novch vlastnk14Zpravodajsk trh proel v nedvn dob vznamnou promnou vlastnickch vztah...73 % - zmna majitele medilnho domu me ovlivnit jeho dvryhodnost (2013)11 % - zpravodajstv v eskch mdich je siln ovlivnno vstupem eskch miliard (2014)Dv vci. Urit mi vad pemnoen reklamy. To je zlo, co by se mlo ze zpravodajstv vymtit. A pak objektivita urnalistiky a aby vlastnky mdi nebyli politicky exponovan osoby. . 15. Nov zpravodajsk projekty15Jsou to vborn projekty a pokud mm monost, tak je sleduji. Ovem zatm nejsem pipraven za n platit na internetu. Na sti je tolik rznch neplacench zdroj, e se mi zatm platit nechce. 16. Nov zpravodajsk projekty - nzory166%9%10%12%14%22%24%26%28%% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Myslm, e nco takovho zde chyb - tmtoprojektm fandm a jsem ochoten za to i ncoJe mi to jedno zpravodajstv dnes celkov plinesledujiJe mi to jedno, z hlediska souasn nabdkyzpravodajstv jsem zcela spokojenNevm v kvalitu takovchto projektJde mi o bnou informovanost, na publicistikunebo dkladn analzy nemm dost asu, ani mPli nevm v jejich nezvislostJe to dobr npad, ale nechce se mi za to platitZatm je neznm a ani m to moc nezajmZatm je neznm, ale rozhodn je v budoucnu rdvyzkoumVnmn novch zpravodajskch projektu (echo24, DVTV, Reportr...)Zdroj: NP jen 2014, internetov populace 15+, N= 512 17. MEDIARESEARCH, a.s.eskobratrsk 1/2778, 130 00, Praha 3Tel.: +420 226 218 181 Email: obchod@mediaresearch.czWeb: www.mediaresearch.czKontakt17

Embed Size (px)
Recommended