Home >Documents >Jak uet™it a nezmrznout aneb Jak nejl©pe vytp›t sv¯j byt

Jak uet™it a nezmrznout aneb Jak nejl©pe vytp›t sv¯j byt

Date post:04-Jan-2016
Category:
View:57 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Jak ušetřit a nezmrznout aneb Jak nejlépe vytápět svůj byt. Vítězná 24. 4. 2009 17.00. Království – Jestřebí hory, o.p.s. Územní působnost. 24 obcí dvou dobrovolných svazků - Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Jak uetit a nezmrznout aneb Jak nejlpe vytpt svj bytVtzn24. 4. 200917.00

 • Krlovstv Jesteb hory, o.p.s.

 • zemn psobnost24 obc dvou dobrovolnch svazk - Spoleenstv obc Podkrkono a Svazku obc Jesteb horyermn, Doln Olenice, Hajnice, Horn Olenice, Chotvice, Kocbee, Kohoutov, Pilnkov, Star Buky, Vtzn, Vlice, Vlkovice vPodkrkono, Batovice, Havlovice, Chvale, Jvka, Libatov, Mal Svatoovice, Marov u pice, Radvanice, Suchovrice, Velk Svatoovice, Rtyn v Podkrkono a pice

 • SemineTATO AKCE PROBH VRMCI PROJEKTU KAPKA21 A JE SPOLUFINANCOVNA STTNM FONDEM IVOTNHO PROSTED

  Cle projektu - pomoc veejnosti v zskvn prostedk Sttnho fondu ivotnho prosted- vzdlvn v oblasti rozvoje venkova- zvit zodpovdnost oban za ivotn prosted a prosted kolem ns- nabdnout ekonomick een situace, kter se pravideln opakuje

 • Pedstaven

  Dr. Jan Balcar,editel Krlovstv Jesteb hory, o.p.s. konzultant pro obnoviteln zdroje energie - OZE

  Ji Hlvka, Dit.Firma Verner - vrobce kotl na biomasu a populariztor vyuit energie zrostlinnchzdroj

 • Cle dnenho veera Pomoc zvit nezvislost na centrlnch zdrojch

  Ukzat monosti vytpn vaeho domu - nabdnout alternativy

  Diskutovat monosti pro v dm

  Pokusit se vhodn kombinovat jednotliv monosti

 • Pomoc zvit nezvislost na centrlnch zdrojchCo dovme?

  elektina a uhl

  Zdroje energie, kter ns vytvo mn zvislmi?

  Slunce, geotermln energie, biomasa

  Poloili jste si otzky?Kolik m stoj topn sezna?Komu za energii zaplatm?m topm?Jak innosti jsou spojen s vytpnm domu?

 • Ukzat monosti vytpn vaeho domu - nabdnout alternativySolrn energie

  Geotermln energie

  Vytpn biomasou

  Uhl

  Elektina

 • Solrn energiePokud nemte komn a mte elektrokotel vhodn kombinacewww.helion.cz - cenk viz plohaVt vstupn nklady, ale nzk provoznDleit - umstn na steeJe omyl myslet si, e kdy nesvt Slunce, tak se netop

 • Geotermln energiehttp://www.viessmann.cz/Tepeln erpadla Vyuit tepla z prody: obshl program tepelnch erpadel sah od kompaktnch pstroj pro pasivn domy a po kaskdov een s nkolika stovkami kilowatt. Jako zdroje tepla slou zem, voda nebo vzduch prospekt

 • Biomasa obnoviteln zdrojCo je biomasa?

  Biomasaje tm jakkoli hmota organickhopvodu, a u rostlinnho i ivoinho. Vkontextu s energetickmi zdroji se vtinoujedn o devn odpad, slmu a dal zemdlskzbytky a odpad, ale i exkrementy uitkovchzvat.

 • Biomasa zdroj energie

  Such biomasa - je napklad devn a such rostlinn odpad, se vtinou zpracovv suchmi procesy, jako jsou spalovn i zplyovn.

  Mokr biomasa nap. tekut a pevn vkaly hospodskch zvat i sil (bioodpad) se zpracovv mokrmi procesy v bioplynovch stanicch.

 • Vce parketa Ing. Vladimra Vernera

 • UhlT se mimo zem regionu i R neobnoviteln zdroj V souasn dob se prodv ji mn kvalitn Pi spalovn - vysok pranost, uvolovn ltek do ovzdu, pi vyhoen vy produkce odpaduSkladovn pran prosted, vy poadavky na uskladnn, vlhkost, men vhevnost

 • Uhl dolovn a od 18. stol.

  Emise zneiujcch ltek ze spalovn tuhch fosilnch paliv v loklnch topenitch, kter vznikaj pi vytpn zhruba pl milionu byt jsou v mnoha krajch hlavn pinou patn kvality ovzdu v esk republice - ploha

 • Elektinaist zdroj energie ALE!Elektinu je teba vyrobit zdroj pedevm uhl, jdro pouze 5 % - obnoviteln zdroje energie voda, slunce, vtr, biomasaJsme zvisl na tom, jestli jde proudet platme centrln firmDobr doplnk pi kombinaci v obdob jara a podzimu pro temperovn v byt nen nutn velk vkon dohev

 • Topn seznaCo m vliv na to, kolik protopm za rokIzolace Umstn domu Venkovn teplotaZdroj tepla kvalita, vhevnost, dostupnostKomfort skldm uhl, vysypu pytel do zsobnku nebo otom kohoutem

 • Cenk a tabulkyHlediska:

  Ekonomick kolik to stoj a jak jsou nklady spojen s dovozem a klidem

  Komfort pohodl, istota v dom, pikldn do kotle, skladovn paliva, dovezu si kdy potebuji

  Ekologick zpach z komna, produkce odpadu (popela), vliv kvality ovzdu na nae zdrav

  www.tzb-info.cz potrl, kter informuje o cench, efektivit, spory atd.

 • Jak se rozhodnemeNavtivte lovka, kter tyto alternativy m

  V naem okol ij lid, kte vyuvaj vechny uveden typy zdroj energie

  Kad dm m sv monosti

  Pi novostavb konzultujte s architektem

 • Jak nm me pomoc stt?Dotace nrokov poloka

  Na zateplen domu

  Vmna oken

  Vmna topnch systm

  Ohev uitkov vody

 • Podmnky 22. 4. 2009Na Den Zem prvn vzvaPrvn program, kter nabz obanm pomoc v takovm rozsahuInstalovat to me, kterkoliv firma i ivnostnk neseerou to prask, nadnrodn a velk firmyNen prostor pro korupci pi vbru kdo dotaci dostane a kdo ne!

 • Besedy v kvtnu

  Jak na dotace besedy

  Mgr. Pavla Markov, kter se zpracovnm dost bude pmo zabvat

  Vce www.mzp.cz a www.sfzp.cz

 • Kde ns najdete?Krlovstv Jesteb hory, o.p.s.Pod Mstem 624542 32 picewww.kjh.cz Jan Balcar editel o.p.s.499881124, 777851871balcar@zsul.cz

Embed Size (px)
Recommended