Home >Documents >KAPACITA VODIŒE. KONDENZTOR aneb Jak se d nahromadit elektrick½ nboj

KAPACITA VODIŒE. KONDENZTOR aneb Jak se d nahromadit elektrick½ nboj

Date post:11-Jan-2016
Category:
View:41 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR aneb Jak se dá nahromadit elektrický náboj. Nabíjením kovová koule získá vzhledem Zemi napětí. voltmetr. Velikost náboje Q na kovové kouli je přímo úměrná napětí koule U , které získá koule vzhledem Zemi. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • KAPACITA VODIE. KONDENZTORanebJak se d nahromadit elektrick nboj

 • Velikost nboje Q na kovov kouli je pmo mrnnapt koule U, kter zsk koule vzhledem Zemi.Nabjenm kovov koule zsk vzhledem Zeminaptvoltmetr

 • Aby kulov vodie zskali stejn napt, vt koulepotebuje vt elektrick nboj.Konstanta k charakterizuje kulov vodi. Nabjenm kovov koule zskv vzhledem Zemi naptvoltmetr

 • Kapacita vodie C je definovna podlem nboje Qizolovanho vodie a jeho napt U vzhledem Zemi. Kapacita vodie Cvoltmetr

 • Kapacita vodie C Michael Faraday (1791-1867) anglick fyzik Kapacita vodie C je definovna podlem nboje Qizolovanho vodie a jeho napt U vzhledem Zemi.

 • seln hodnota kapacity vodie je rovna seln hodnotelektrickho nboje izolovanho vodie, kterm zskvzhledem Zemi potencil 1 V. Kapacita vodie CM-li vodi C = 5 mF, potom nbojem Q = 5 mC zskvzhledem Zemi potencil 1V. voltmetr

 • R - polomr kulovho vodiee0 - permitivita vakuaKapacita kulovho vodieZvis na tvaru vodie a prosted, v nm je vodi.0 = 8,854.10-12 C2.N-1.m-2

 • Deskov kondenztortvo dv rovnobn navzjem izolovan rovnobndesky.Kapacita deskovho kondenztoru je pmo mrnobsahu inn plochy desek S a nepmo mrnvzdlenosti desek d.

 • Deskov kondenztortvo dv rovnobn navzjem izolovan rovnobn desky.Kapacitu deskovho kondenztoru meme ovlivnitprostedm mezi deskami (permitivita prosted).

 • Prce pi nabjen kondenztoruPrce pi nabjen nbojem Q na napt U je grafickyznzornna obsahem vyrafovanho trojhelnku.

 • Energie elektrickho pole nabitho kondenztoruCelkov prce pi nabjen kondenztoru uruje energiielektrickho pole nabitho kondenztoru.

 • Na jak potencil se nabije vodi s kapacitou 20 pF nbojem 1 mC?je = 5.104 Vete lohu:

 • Jak je kapacita deskovho kondenztoru, kter m obdlnkov desky s rozmry 30 cm a 20 cm ve vzdlenosti 6 mm? Permitivita vakua je e0 = 8,85.10-12 F.m-1.C = 88,5 pFete lohu:

 • Jakou energii m kondenztor s kapacitou 50 mF, kter nabijeme na napt 400 V?E = 4 Jete lohu:

 • Kapacita vodie C je definovna: a) velikost nboje, kter se na vodi d umstit,b) podlem potencilu j izolovanho vodie a jeho nboje Q, c) podlem nboje Q izolovanho vodie a jeho potencilu j, d) podlem nboje Q izolovanho vodie a jeho energie E. Test1

 • Kapacita kulovho vodie zvis na: a) elektrickm nboji na povrchu vodie, b) tvaru vodie,c) materilu, z nho je vodi zhotoven,d) prosted, v nm se vodi nachz.Test2

 • Deskov kondenztor tvo: a) dv rovnobn navzjem propojen desky,b) dv rovnobn navzjem izolovan vodiv desky,c) dv rovnobn navzjem izolovan elektricky nevodiv desky,d) dv rznobn navzjem izolovan vodiv desky.Test3

 • Kapacita deskovho kondenztoru je dna vztahem:Test4

 • Kapacita deskovho kondenztoru zvis na: a) obsahu inn plochy desek,b) elektrickm nboji na innch plochch desek,c) vzdlenosti desek,d) prosted mezi deskami.Test5

 • Pi nabjen kondenztoru zskv elektrick pole mezideskami kondenztoru energii vyjdenou vztahem:Test6

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended